Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic va PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trương ̀ ̀ Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 67
 • 168
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện của trường đại học Lao động Xã hội Cơ sở Sơn Tây

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện của trường đại học Lao động và Xã hội Cơ sở Sơn Tây
... dựng hệ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động hội ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN VĂN TỨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỰC NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHỀU RÔ TOR LỒNG SÓC, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ ... xoay chiều ba pha“ Chƣơng : Đánh giá hệ thống mô thực nghiệm Chƣơng 4: Thực trạng chương trình đào tạo nghề Điện sở đào tạo Sơn Tây - trường Đại học Lao động hội Chƣơng 5: Xây dựng hệ thực...
 • 82
 • 151
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỰC NGHIỆM điều CHỈNH tốc độ ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU ROTOR LỒNG sóc, PHỤC vụ CHO CÔNG tác đào tạo NGHỀ điện của TRƯỜNG đại học

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỰC NGHIỆM điều CHỈNH tốc độ ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU ROTOR LỒNG sóc, PHỤC vụ CHO CÔNG tác đào tạo NGHỀ điện của TRƯỜNG đại học
... xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động Xã hội - sở Sơn Tây“ Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm biến tần động xoay chiều phục vụ cho công ... rortor lồng sóc, điều khiển hệ truyền động xoay chiều phương pháp điều khiển tựa theo từ thông rotor (T4R) - Tác giả đề xuất xây dựng hệ thống thực làm thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo trường nghề, ... công tác đào tào nghề điện trường đại học Lao động Xã hội - sở Sơn Tây Đối tượng nghiên cứu - Biến tần pha, Động xoay chiều pha, Điều khiển hệ Biến tần - động xoay chiều Ý nghĩa khoa học thực...
 • 26
 • 105
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái
... trƣờng cao đẳng nhề Yên Bái, chọn đề tài : tần Động điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái Mục tiêu luận văn Nghiên cứu hệ ... Trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái trƣờng cao đẳng nghề công lập tỉnh Yên Bái Nhà trƣờng có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng dạy nghề theo cấp trình độ : Cao đẳng nghề, trung cấp nghề sơ cấp nghề, ... trƣờng cao đẳng nghề Yên Bái tập chung đào tạo số nghề trọng điểm nghề điện công nghiệp đƣợc đầu tƣ để đào tạo chuẩn theo cấp độ Asean 1.3.2 Chƣơng trình đào tạo nghề điện Chƣơng trình đào tạo đƣợc...
 • 79
 • 303
 • 0

nghiên cứu xây dựng hệ thống đo - điều khiển nhiệt độ lưu trên thẻ nhớ sd dùng vi điều khiển 32bit

nghiên cứu xây dựng hệ thống đo - điều khiển nhiệt độ lưu trên thẻ nhớ sd dùng vi điều khiển 32bit
... pháp đo, điều khiển nhiệt độ phát triển theo từ đơn giản đến phức tạp Các hệ thống đo điều khiển nhiệt độ xây dựng theo phương pháp khác tùy thuộc vào dải nhiệt độ cần đo Thông thường nhiệt độ đo ... tốc độ điều khiển đối tượng 1.2 Các phương pháp điều khiển nhiệt độ Bộ điều khiển nhiệt dùng để điều khiển nhiều đối tượng nhiệt độ khác nhau, đối tượng lại có đặc điểm định công nghệ yêu cầu, điều ... nên điều khiển tác động ON/OFF gọi điều khiển tác động vị trí Biên độ dao động giảm tăng độ quán tính, giảm thời gian trễ giảm tốc độ điều khiển đối tượng 1.2.2 Phương pháp điều khiển tác động...
 • 79
 • 311
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ MỜ-NƠRON ĐIỀU KHIỂN MỨC CHẤT LỎNG CHO HỆ BỒN NƯỚC ĐÔI.

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ MỜ-NƠRON ĐIỀU KHIỂN MỨC CHẤT LỎNG CHO HỆ BỒN NƯỚC ĐÔI.
... tượng sử dụng để điều khiển hệ bồn nước đôi, hệ phi tuyến với ngõ vào ngõ Mô hình đối tượng hệ bồn nước đôi [2] Mô hình đối tượng hệ bồn nước đôi mô tả (hình vẽ 1) Hệ bồn nước đôi làm đối tượng điều ... khiển: Hình Mô hình điều khiển hệ bồn nước Mô kết nghiên cứu Với thuật toán điều khiển hệ bồn nước đôi nêu Dùng phần mềm Matlab simulink để kiểm tra lại thuật toán điều khiển - Sau xây dựng điều ... dựng điều khiển cho hệ bồn nước đôi phần mềm matlab simulink, ta sơ đồ điều khiển cho đối tượng sau: - Kết mô mức nước bồn theo tín hiệu đặt sóng vuông thay đổi theo thời gian Mức nước đặt trước...
 • 7
 • 372
 • 2

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm
... VÀ ÀO T O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI N NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM ng Lành NGHIÊN C U, XÂY D NG H THI T B THU NH N VÀ X LÝ S LI U D A TRÊN K THU T DSP QUA NG D NG FPGA PH C V NGHIÊN C U V T LÝ ... nhu c u th c t Vì nh ng ã trình bày trên, v n Nghiên c u, xây d ng h thi t b thu nh n x s li u d a k thu t DSP qua ng d ng FPGA ph c v nghiên c u v t h t nhân th c nghi m” ã c ch n ... v a c bi t quan c p trên, nghiên c u áp d ng công ngh FPGA k thu t DSP nghiên c u ch t o thi t b ghi- o b c x r t c n thi t Tuy nhiên, cho nghiên c u áp d ng k thu t DSP công ngh FPGA n nh ng...
 • 171
 • 358
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện của trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện của trường đại học lao động và xã hội  cơ sở sơn tây
... tốc độ động xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động hội - sở Sơn Tây Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm biến tần động xoay chiều phục ... giá hệ thống mô thực nghiệm Chương 4: Thực trạng chương trình đào tạo nghề Điện sở đào tạo Sơn Tây - trường Đại học Lao động hội Chương 5: Xây dựng hệ thực hành “biến tần - động xoay chiều ... chiều phục vụ cho công tác đào tào nghề điện trường đại học Lao động hội - sở Sơn Tây Đối tượng nghiên cứu - Biến tần pha, Động xoay chiều pha, Điều khiển hệ Biến tần - động xoay chiều Ý nghĩa...
 • 26
 • 244
 • 0

Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển rôbot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở Camera

Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển rôbot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở Camera
... trình điều khiển robot bậc tự sở camera Trên sở nhận dạng vị tri vật thể tĩnh sàn từ camera quan sát, ta có đợc thông số vật thể (x, y, z, x , y , z ) Từ dùng phơng trình động học ngợc tính mục 3.3 ... 3 Bài toán điều khiển Robot với trình nhận dạng động 3.1 Dự báo vị trí hớng vật thể 1 Adapte Adapte Nguồn điện 11 Phần mềm Keyboard Hình Sơ đồ hệ thí nghiệm Các thông tin từ đầu ... động Robot thiết kế thuật điều khiển Giả sử vật thể với vị trí tốc độ đợc xác định liên tục Nếu thời điểm kTV có vị trí P (kTV) hớng vật thể 0(kTV), nh chuyển động vật thể trình nhìn thấy qua thời...
 • 9
 • 348
 • 3

Tài liệu Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở camera. pptx

Tài liệu Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở camera. pptx
... 3 Bài toán điều khiển Robot với trình nhận dạng động 3.1 Dự báo vị trí hớng vật thể 1 Adapte Adapte Nguồn điện 11 Phần mềm Keyboard Hình Sơ đồ hệ thí nghiệm Các thông tin từ đầu ... tiễn tuỳ theo loại robot mà ta xây dựng đợc hệ phơng trình động học ngợc theo cấu trúc hệ thống 3.2.2 Một phơng pháp tính toán động học ngợc cho robot bậc tự hệ Cấu trúc hệ thống robot bậc tự z y1 ... chơng trình điều khiển robot bậc tự sở camera Trên sở nhận dạng vị tri vật thể tĩnh sàn từ camera quan sát, ta có đợc thông số vật thể (x, y, z, x , y , z ) Từ dùng phơng trình động học ngợc tính...
 • 9
 • 220
 • 0

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu truyền thông qua mạng không dây

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu và truyền thông qua mạng không dây
... ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY GVHD: ThS TRẦN VĂN THÀNH SVTH: HOÀNG TRỌNG ĐẠI ... công đề tài “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY” Nhóm tác giả MỤC LỤC CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu ... dập Qua thời gian khảo sát thực tế Công ty Tae Kwang nhóm đưa giải pháp giải vấn đề Thời gian làm việc nhóm định đặt tên đề tài là: “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY”...
 • 102
 • 224
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty cổ phần nha trang seafoods f17

Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty cổ phần nha trang seafoods f17
... Seafoods F17 Xây dựng hệ thống TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF - công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 Xây dựng hệ thống TXNG nội cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty Cổ phần ... TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF Kết xây dựng hệ thống TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty Hệ thống TXNG hoàn chỉnh cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty ... 3.2 Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đại cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF cho công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 3.2.1 Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF...
 • 158
 • 532
 • 2

khóa luận tốt nghiệp đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng

khóa luận tốt nghiệp đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng
... Ll=0.07mH Bô chỉnh lưu có điều khiển Kho Mạch Bộ nghịch lưu cộng lượng v lọc đòn bẩy hưởng nguồn dòng Mạch Ti nấu thép khởi động L d R t C L t Xung kích tiristor Bộ điều khiển cộng hưởng iC C ... lng in nng cho li in Nm bt c ny, tụi ó quyt nh chn ti: ng dng h m nron iu khin b lc tớch cc cho lũ nu th p cm ng Mc ớch nghiờn cu ti nghiờn cu ng dng h m nron iu khin b lc tớch cc cho lũ nu ... sỏnh hiu sut v vic cung cp in cho lũ nu th p cm ng Bng 1 So sỏnh hiu sut v vic cung cp in cho lũ nu th p cm ng c im B bin i ngun dũng B bin i ngun ỏp - Kh nng iu khin cho quỏ trỡnh nu chy - Thp...
 • 108
 • 195
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khóa luậntrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300nghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộinghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánbước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảnnghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 140012004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da hào dương docxnghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển khả năng phối hợp vận độngnghiên cứu xây dựng hệ thống truyền động điện tháo quấn băng vật liệu sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lậpnghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại đăk lăknghiên cứu xây dựng hệ thống mạng lan tại công ty vpsnghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencanghien cuu xay dung he thongnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước đểnghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước hệ thống thủy lợi bắc nam hàHéc - taPhát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà NẵngPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPhát triển kinh tế tưPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆTKhái niệm số thập phânLuyện tập Trang 30TRẮC NGHIỆM INFINITIVE HAYĐề thi HSG vật lí 9 2017Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hạiBài 12. Sâu, bệnh hại cây trồngPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP THẾ TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP GAMMA TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMAKiểm tra vật lí 8 45 phútHe thong De kiem tra 1 tiet mon GDCD 11đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượngBài 6. Học gõ mười ngónVận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn phát hiện điểm đặc biệt của các PeptitĐề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kỳ IKÊ HOẠCH BDTX 2017-2018