Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano zno đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR

Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR
... 100 CHNG THIT K V CH TO TH NGHIM PIN MT TRI CU TRC NANO H GLASS/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2 101 4.1 Thit k pin mt tri cu trỳc lp kiu Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me 101 4.1.1 Mụ hỡnh ... ny Tờn ti lun ỏn: Nghiờn cu nh hng ca lp chc nng nano ZnO n hot ng ca pin mt tri mng mng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lng ng bng phng phỏp USPD-ILGAR Mc ớch nghiờn cu ca lun ỏn 1) Nghiờn cu ... SCAPS-1D thit k pin mt tri mng mng cu trỳc o kiu Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me 7) Nghiờn cu ch to th nghim pin mt tri mng mng cu trỳc o 14 Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me bng phng phỏp USPD-ILGAR...
 • 136
 • 286
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano zno đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng

tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano zno đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng
... nghiệm pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me phương pháp USPD-ILGAR Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 1) Nghiên cứu lắng đọng lớp cửa sổ nanoZnO, nanoZnO:In, nanoZnO:Al, ... đa dạng pin mặt trời màng mỏng 3) Đưa vào ứng dụng loại pin mặt trời sở vật liệu pin mặt trời nhuộm màu, pin mặt trời hữu cơ…v.v 4) Nghiên cứu sử dụng vật liệu chế tạo pin mặt trời Nói tóm lại, ... trúc nano lớp cửa sổ ZnO ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động góp phần gia tăng hiệu suất chuyển đổi quang điện pin măt trời màng mỏng 5) Các pin mặt trời màng mỏng kiểu Glass/ITO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me...
 • 24
 • 266
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng mỏng CIGS trong phương pháp điện hóa

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu động học quá trình lắng đọng lớp hấp thụ của pin mặt trời màng mỏng CIGS trong phương pháp điện hóa
... kỹ thuật tiên tiến nghiên cứu Trên sở vấn đề trình bày trên, chọn đề tài luận án là: Nghiên cứu động học trình lắng đọng lớp hấp thụ pin mặt trời màng mỏng CIGS phương pháp điện hóa (Electrodeposition)” ... III: NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẮNG ĐỌNG ĐIỆN HÓA MÀNG MỎNG CIGS BẰNG PHƢƠNG PHÁP VOL-AMPE VÒNG (CV) Trong chương này, trình bày kết nghiên cứu chế lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS Cụ thể, nghiên cứu ... (Electrodeposition)” Cấu trúc luận án: Mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan pin mặt trời màng mỏng CIGS Chƣơng 2: Phương pháp thực nghiệm Chƣơng 3: Nghiên cứu chế lắng đọng điện hóa màng mỏng CIGS phương pháp Vol-Ampe...
 • 26
 • 187
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót mai sơn sơn la

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót  mai sơn  sơn la
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 60
 • 369
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của ung thư vòm mũi họng và xạ trị tới chức năng thông khí vòi nhĩ, một số biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ung thư vòm mũi họng và xạ trị tới chức năng thông khí vòi nhĩ, một số biện pháp khắc phục
... Thụng tin Y Dc, 10, B Y t, Vin Thụng tin Y hc Trung ng, tr 33 35 Phản biện : PGS TS Nguyễn Hoàng Sơn Phản biện : PGS TS Nguyễn Văn Hiếu Phản biện : PGS TS Lê Sỹ Nhơn V Trng Phong (2007), Bc ... ngi bnh ung th vũm mi hng, Tp Thụng tin Y Dc, 11, B Y t, Vin Thụng tin Y hc Trung ng, tr 23 26 Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nớc tổ chức Trờng Đại học Y Hà Nội Vào hồi: ... Vit Nam Ung th vũm hng (NPC) liờn quan n vựng a lý v chng tc Chõu u NPC him gp vi t l mc ớt hn 1/100.000 ngi/nm M, NPC chim khong 2% ung th u c, Trung Quc NPC chim n 18% tng s cỏc loi ung th...
 • 14
 • 487
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La doc
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 97
 • 329
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của ung thư vòm mũi họng npc và xạ trị tới chức năng thông khí vòi nhĩ, một số biện pháp khắc phục

nghiên cứu ảnh hưởng của ung thư vòm mũi họng npc và xạ trị tới chức năng thông khí vòi nhĩ, một số biện pháp khắc phục
... trờng đại học y h nội vũ trờng phong Nghiên cứu ảnh hởng ung th vòm mũi họng v xạ trị tới chức thông khí vòi nhĩ, số biện pháp khắc phục Chuyên ngành : MI HNG Mã số : 62.72.53.05 luận án tiến sĩ ... vựng ca nc Anh M, NPC cng ch chim 0.25% tt c cỏc loi ung th v khong 2% ung th u c, ú Trung Quc NPC chim n 18% tng s cỏc loi ung th [98] Vựng ụng Nam Trung Quc c bit l vựng Qung ụng t l mc lờn ... chng tc Nhng vựng phỏt hin cú t l mc bnh cao nht l ụng Nam v vựng Nam Trung Quc (Qung ụng, Qung Tõy) Chõu u NPC c coi l ung th him gp t l mc cng ớt hn 1/100.000 ngi/nm, vựng cú t l cao nht chõu...
 • 170
 • 505
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung sodium butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung sodium butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn
... sung Sodium butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hƣởng việc bổ sung Sodium butyrate, ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––– HOÀNG VĂN GIÁP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SODIUM BUTYRATE VÀO KHẨU PHẦN ĂN ĐỂ CẢI THIỆN TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG CỦA ... ăn, bò phải ăn hết - 12 kg dê cừu phải ăn hết - 10 kg Dựa vào đặc điểm sinh học hệ tiêu hoá nói nghiên cứu phối hợp phần ăn cho phù hợp với hệ tiêu hoá lợn, để nâng cao suất chăn nuôi lợn 1.1.1.2...
 • 93
 • 379
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ cỏ tới một số nhóm sinh vật chức năng trên ruộng lúa nước tại hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ cỏ tới một số nhóm sinh vật chức năng trên ruộng lúa nước tại hà nội
... NGHIệP VIệT NAM * Đỗ THị LAN NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA THUốC TRừ Cỏ TớI MộT Số NHóM SINH VậT CHứC NĂNG TRÊN RUộNG LúA NƯớC TạI NộI Chuyờn ngnh : B o v th c v t Mó s : 60.62.10 ... ng: cỏc nghiờn c u ủ c ti n hnh trờn lỳa c y - i t ng sinh v t: l cỏc nhúm sinh v t ch c nng ch y u nh: Cỏ, c bu vng (ủ i di n cho nhúm ủ ng v t thu sinh) ; vi sinh v t phõn gi i xellulo, vi sinh ... giỏn ti p, ủú cỏc nghiờn c u ủ u t p trung ủỏnh giỏ tỏc ủ ng c a thu c tr c ủ n h sinh v t ch c nng ủ t nh h VSV ủ t, cỏc sinh v t s ng trờn m t nu c nh ủ ng v t thu sinh v cỏc loi sinh v t cú...
 • 95
 • 455
 • 2

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với CHỨC NĂNG và HÌNH THÁI GAN và THẬN TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với CHỨC NĂNG và HÌNH THÁI GAN và THẬN TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM
... LUN ảnh hưởng ch phm Mecook đến chức gan Trong thể, gan quan đảm nhận nhiều chức quan trọng Khi đưa thuốc vào thể gây độc với gan, làm ảnh hưởng đến chức gan Vì vậy, đánh giá độc tính thuốc, nghiên ... kết xét nghiệm đánh giá chức gan (ALT, AST, Bilirubin, Protein) điều chứng tỏ ch phm Mecook không làm ảnh hưởng tới chức gan ảnh hưởng ch phm Mecook đến chức thận Thận quan tiết thể Nhu mô thận ... người), không ảnh hưởng tới chức lọc cầu thận ảnh hưởng ch phm Mecook lên cấu Y HC THC HNH (893) - S 11/2013 trúc đại thể vi thể gan thận Kết nghiên cứu cho thấy, cấu trúc vi thể gan thỏ lô uống...
 • 4
 • 112
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với CHỨC NĂNG và HÌNH THÁI GAN và THẬN TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với CHỨC NĂNG và HÌNH THÁI GAN và THẬN TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM
... học thực hành (870) - số 5/2013 xét nghiệm đánh giá chức gan (ALT, AST, Bilirubin, Protein) điều chứng tỏ chế phẩm Mecook không làm ảnh hởng tới chức gan ảnh hởng chế phẩm Mecook đến chức thận Thận ... luận ảnh hởng chế phẩm Mecook đến chức gan Trong thể, gan quan đảm nhận nhiều chức quan trọng Khi đa thuốc vào thể gây độc với gan, làm ảnh hởng đến chức gan Vì vậy, đánh giá độc tính thuốc, nghiên ... ngời), không ảnh hởng tới chức lọc cầu thận ảnh hởng chế phẩm Mecook lên cấu trúc đại thể vi thể gan thận Kết nghiên cứu cho thấy, cấu trúc vi thể gan thỏ lô uống thuốc thử: Tế bào gan bình thờng,...
 • 3
 • 64
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp biến hình tinh bột đến tính chất chức năng của tinh bột và chất lượng bánh gato

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp biến hình tinh bột đến tính chất chức năng của tinh bột và chất lượng bánh gato
... THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM LM THU TRANG Tờn ti: Nghiên cứu ảnh hởng phơng pháp biến hình tinh bột đến tính chất chức tinh bột chất lợng bánh gato KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : Chớnh ... sỏp Tinh bt sn cú nhng tớnh cht tng t nh cỏc loi tinh bt cú cha nhiu amilopectin nh nht cao, nng to gel cao [2] 2.1.2.3 Cu trỳc tinh th ca ht tinh bt v tinh bt sn Tinh bt cú bn cht bỏn tinh ... mc tinh th húa khỏc nhau, thng t 15- 45% dng ht Kh nng to tinh th ca tinh bt gn lin vi thnh phn amylopectin, tinh bt khụng cha amylose cú mc tinh th húa khụng thay i Lp tinh th ca ht tinh...
 • 54
 • 195
 • 0

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót mai sơn sơn la

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót  mai sơn  sơn la
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 103
 • 395
 • 0

Xem thêm