Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu wilson độc lập trong hộp số tự động

Bài tiểu luận: Phân tích động học cấu hành tinh kiểu Wilson độc lập trong hộp số tự động

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Wilson độc lập trong hộp số tự động
... kế môn học • Ngăn chặn tăng số xe chạy đoạn đường vòng đường vênh b Ứng dụng cấu hành tinh hộp số tự động Bánh hành tinh hộp số tự động gồm hệ bánh hành tinh nhỏ bánh hành tinh lớn tương tự hệ ... Nó tạo thành từ cấu hành tinh (CCHT) từ cấu hành tinh tổ hợp Trên ôtô, ôtô du lịch thường dùng dạng CCHT điển hình sau 4.1.1 cấu hành tinh kiểu Wilson a cấu hành tinh kiểu Wilson kiểu đơn ... cấp; cần dẫn bánh hành tinh nó; bánh mặt trời gồm bánh lớn bánh nhỏ tạo nên hộp số hành tinh Khả làm việc hộp số hành tinh ứng với số hôp số: cấu hành tinh hoạt động số số 1, đầu vào bánh...
 • 58
 • 157
 • 0

Bài tiểu luận: Phân tích động học cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động
... nguyên lý vận hành Trọng tâm tập lớn Phân tích động học cấu hành tinh kiểu Simpson hộp số tự động việc đánh giá so sánh mặt động học hộp số hành tinh kiểu Simpson kiểu Ravigneaux Trong đề cập ... phận chức hộp số tự động, điều khiển hộp số tự động có nhìn tổng quan hộp số tự động Ngoài nêu cấu tạo, sơ đồ, nguyên lý làm việc hộp số hành tinh Điều giúp biết dạng cấu tạo hộp số hành tinh ôtô ... lắp phía hộp số để ngăn không cho áp suất vỏ tăng lên cao 1.5, Chức hộp số tự động: Về hộp số tự động có chức hộp số thường, nhiên hộp số tự động cho phép đơn giản hóa việc điều khiến hộp số, trình...
 • 48
 • 257
 • 0

Phân tích đặc điểm kết cấutính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( vp ) của động DSC 50

Phân tích đặc điểm kết cấu và tính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( vp ) của động cơ DSC 50
... Hnh phúc BM Động Nhiệm vụ đồ án môn học đcđt H v tên:Nguyễn Trung Khoa Lớp:k11 xe ô tô Tờn ti: Kim nghim ng c DSC 50 chế độ 1500 v/p Cỏc s liu ban u: Cỏc thụng s k thut ca ng c DSC 50 Ni dung ... sin( + ) cos Z = P cos( + ) cos Cỏc giỏ tr c th hin bng di õy p Pk Pj P sin( + ) o cos [MPa] [MN] [MN] (MN) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 ... cỏc c cu v cỏc cm - Chng3: Tớnh toỏn chu trỡnh cụng tỏc ca ng c DSC 50 S lng, ni dung cỏc bn v bn v A0 - Bn v mt ct dc ng c DSC 50 A0 - Bn v th ộng lực học A0 Ngày dao đồ án : 26/02/2009 Ngày...
 • 42
 • 1,196
 • 0

Phân tích đặc điểm kết cấutính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động DSC 50

Phân tích đặc điểm kết cấu và tính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động cơ DSC 50
... Hnh phúc BM Động Nhiệm vụ đồ án môn học đcđt H v tên:Nguyễn Trung Khoa Lớp:k11 xe ô tô Tờn ti: Kim nghim ng c DSC 50 chế độ 1500 v/p Cỏc s liu ban u: Cỏc thụng s k thut ca ng c DSC 50 Ni dung ... sin( + ) cos Z = P cos( + ) cos Cỏc giỏ tr c th hin bng di õy p Pk Pj P sin( + ) o cos [MPa] [MN] [MN] (MN) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 ... cỏc c cu v cỏc cm - Chng3: Tớnh toỏn chu trỡnh cụng tỏc ca ng c DSC 50 S lng, ni dung cỏc bn v bn v A0 - Bn v mt ct dc ng c DSC 50 A0 - Bn v th ộng lực học A0 Ngày dao đồ án : 26/02/2009 Ngày...
 • 40
 • 454
 • 0

Đồ án "Phân tích đặc điểm kết cấutính toán chu trình công tác và động lực học ở chế độ tốc độ 1500( v/p ) của động DSC 50 ” doc

Đồ án
... Hnh phúc BM Động Nhiệm vụ đồ án môn học đcđt H v tên:Nguyễn Trung Khoa Lớp:k11 xe ô tô Tờn ti: Kim nghim ng c DSC 50 chế độ 1500 v/p Cỏc s liu ban u: Cỏc thụng s k thut ca ng c DSC 50 Ni dung ... sin( + ) cos Z = P cos( + ) cos Cỏc giỏ tr c th hin bng di õy p Pk Pj P sin( + ) o cos [MPa] [MN] [MN] (MN) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 ... v cỏc cm - Chng3: Tớnh toỏn chu trỡnh cụng tỏc ca ng c DSC 50 S lng, ni dung cỏc bn v bn v A0 - Bn v mt ct dc ng c DSC 50 A0 - Bn v th ộng lực học A0 Ngày dao đồ án : 26/02/2009 Ngày hoàn thành:...
 • 43
 • 297
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
... công chức, viên chức ngành lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh Hệ thống ngành Lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh (sơ đồ 5) tổ chức theo định 108 LĐTBXH – TC gồm : - Sở lao động ... hỏi ngành phải có đội ngũ cán đủ số lượng chất lượng, tổ chức hợp lý để làm tốt chức nhiệm vụ II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 1 .Cơ cấu cán ... cộ ngành Lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh theo trình độ đào tạo cấu cán ngành Lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh theo trình độ đào tạo thể qua biểu đồ sau : Biểu đồ cấu...
 • 29
 • 485
 • 0

Phân tích thực trạng cấu tổ chức của đại học Kinh tế quốc dân hiện nay

Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của đại học Kinh tế quốc dân hiện nay
... đề thực tập tốt nghiệp Phần II: Phân tích thực trạng cấu tổ chức đại học Kinh tế quốc dân II.1 Đại học Kinh tế quốc dân 47 năm trởng thành phát triển Trờng Kinh tế tài (nay Trờng đại học Kinh tế ... trờng giai đoạn (sẽ đợc phân tích cụ thể phần phân tích thực trạng chuyên đề) II.3 Phân tích thực trạng cấu tổ chức đại học Kinh tế quốc dân II.3.1 Mô hình cấu tổ chức trờng nay, u điểm hạn chế Trớc ... giao công nghệ quản lý kinh tế kinh doanh III.7Xác định cấu tổ chức Đại học Kinh tế quốc dân theo mô hình trờng trọng điểm quốc gia (Mô hình tổ chức Đại học Kinh tế quốc dân đến năm 2010) a Các...
 • 88
 • 773
 • 13

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG
... hỏi ngành phải có đội ngũ cán đủ số lượng chất lượng, tổ chức hợp lý để làm tốt chức nhiệm vụ II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 1 .Cơ cấu cán ... chất phục vụ cho ngành sở vật chất nhiều thiếu thốn IV THỰC TRẠNG CƠ CẤU CÁC BỘ NGÀNH LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 1.Đặc điểm chức chung ngành Ngành lao động – thương binh ... tạo quản lý Tổ chức cung ứng lao dộng: Tổ chức tuyển chọn lao dộng để cung ứng cho người sử dụng lao động người Việt Nam người nước hoạt động hợp pháp Việt nam Tổ chức tuyển chọn lao động để cung...
 • 28
 • 471
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HIỆN NAY

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HIỆN NAY
... hoàn thiện tổ chức máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước xã hội giao cho cấu tổ chức đại học kinh tế quốc dân phản ánh qua sơ đồ sau đây: Sơ đồ 8: cấu tổ chức đại học Kinh tế quốc ... việc thiết kế mô hình cấu tổ chức mẫu trường trọng điểm quốc gia II.3 Phân tích thực trạng cấu tổ chức đại học Kinh tế quốc dân Trước yêu cầu, nhiệm vụ Đảng Nhà nước, tổ chức máy Nhà trường nhanh ... bảo vệ tổ quốc Đại học Kinh tế quốc dân có quan hệ hợp tác với 80 trường, tổ chức quốc tế thuộc 30 quốc gia giới Trong suốt lịch sử xây dựng phát triển Trường, Đảng Đại học Kinh tế quốc dân giữ...
 • 41
 • 656
 • 4

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
.. . ĐỊA LÝ + Ho t động : Phân t ch mối quan hệ thành phần t Nhóm - Hs quan s t đồ t nhiên Vi t Nam đồ địa phương - Nhắc lại đặc điểm t nhiên địa phương - Thảo luận nhóm ph t - Dựa vào kiến thức .. . sinh t học nhà : - Nêu đặc điểm t nhiên Long An ?các yếu t t nhiên quan hệ ? - Xu hướng ph t triển kinh t Long An nào? - Về hoàn thành thực hành vào - Xem lại kiến thức học t 3 1-4 1và thực .. . t i liệu địa lí Long An tiến hành vẽ biểu đồ ĐỊA LÝ - Hs: Trình bày.bảng - Gv: Chuẩn xác - Hs Dựa vào biểu đồ vẽ phân t ch biến động cấu kinh t : - Nhận x t thay đổi t trọng khu vực kinh t ...
 • 3
 • 2,380
 • 1

Bài 44. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cấu kinh tế địa phương.

Bài 44. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế địa phương.
... đất đen • - Địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng tác động đến phân bố động thực vật theo đai cao, đồng trồng lâm - nông nghiệp • 2/ Vẽ biểu đồ cấu kinh tế Phân tích biến động cấu kinh tế địa phương 1996 ... 1/ Phân tích mối quan hệ thành phần tự nhiên • * Địa hình : • - Vùng đồi núi cao dốc tập trung phía tây tây bắc, có nhiều dãy núi chạy dài sát biển, số đồi núi thấp xen kẽ vùng đồng ven ... do: dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo - Chuyển đổi cấu trồng vật nuôi chưa đồng -Chuyển đổi biến ,các ngành dùngtế chưa thích hướng CN chế cấu hàng hiệu thị trường bộ, chưa giữ thươngtiêu kinh phục...
 • 7
 • 740
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG pdf

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG pdf
... Phân tích biến động cấu kinh tế địa phương - HS: Làm việc cá nhân ? Dựa vào bảng số liệu sau: cấu tổng sản phẩm ngành kinh tế NĐ(%) Năm 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 Tổng số 100 100 100 ... thực hành III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra c : ? Trình bày đặc điểm kinh tế tỉnh NĐ ? Nêu thực trạng mơi trường địa phương biện phảp bảo vệ? GT mới: Bài mới: THỰC HÀNH Phân tích mối quan hệ thành ... dựng:Tăng trưởng khơng ổ địnhtừ 199 1 đến 199 3 giảm tỉ trọng, từ 199 4 đến 199 6 tăng tỉ trọng, đến 199 7 lại tăng + Dịch vụ:từ 199 1 đến 199 3 giảm tỉ trọng từ 199 4 đến 199 7 tăng tỉ trọng - qua thay đổi...
 • 5
 • 912
 • 0

bài giảng địa lý 12 bài 23 thực hành phân tích sự chuyển cấu ngành trồng trọt

bài giảng địa lý 12 bài 23 thực hành phân tích sự chuyển cơ cấu ngành trồng trọt
... trọng cấu ngành trồng trọt tăng - Các nhóm trồng lại có tốc độ tăng chậm tốc độ chung ( lương thực tăng 1,9 lần, ăn tăng 1,58 lần, khác tăng 1,42 lần), nên tỷ trọng cấu ngành trồng trọt giảm - Sự ... trưởng giá trị sản xuất nhóm trồng (%) Cây rau đậu Hình 22 cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%) Cây CN Cây CN Cây rau đậu c) Nhận xét - Tổng giá trị SX ngành trồng trọt tăng 2,17 lần - Giá ... tăng 1460,8 nghìn (9,5 lần) b) Sự thay đổi cấu diện tích công nghiệp hàng năm lâu năm có liên quan đến thay đổi phân bố sản xuất công nghiệp? cấu diện tích gieo trồng công nghiệp nước ta (Đơn...
 • 13
 • 6,316
 • 0

Phân tích cấutình hình sử dụng vốn của một số công ty cổ phần dược trước và sau cổ phần hóa

Phân tích cơ cấu và tình hình sử dụng vốn của một số công ty cổ phần dược trước và sau cổ phần hóa
... hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích cấu tình hình sử dụng vốn số công ty cổ phần Dược trước sau cổ phần hoá”, với mục tiêu sau: 1 Phân tích cấu tình hình sử ... sử dụng vốn vài năm trước sau cổ phần hoá số công ty cổ phần Dược phẩm Đánh giá kết qủa hạn chế việc quản lý sử dụng vốn công ty cổ phần Dược Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ... cấu vốn CTCPDP Nam Hà 3.3 Phân tích tình hình phân bổ vốn 3.3.1 Tinh hình phân bổ vốn CTCPDP Hà Tây 3.3.2 Tình hình phân bổ vốn CTCPDP Traphaco 3.3.3 Tình hình phân bổ vốn CTCPDP...
 • 73
 • 234
 • 0

Trình bày các mô hình cấu tổ chức quản lý. Liên hệ phân tích mô hình cấu tổ chức của quản lý.doc

Trình bày các mô hình cơ cấu tổ chức quản lý. Liên hệ phân tích mô hình cơ cấu tổ chức của quản lý.doc
... chéo), cục bộ của quan chức 4 .Cơ cấu tổ chức kiểu chương trình- mục tiêu: sơ đồ SGK trang 93 cấu tổ chức kiểu chương trình- mục tiêu hình cấu tổ chức theo nguyên lý hình thành quan liên kết ... 5 .Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu ma trận (bàn cờ): sơ đồ SGK trang 94 -Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu ma trận (bàn cờ) hình cấu tổ chức XD cách kết hợp cấu trực tuyến- chức kiểu cấu chương trìnhmục ... SX lớn Cha đẻ hình Taylor -Cơ cấu tổ chức quản lý theo chức loại hình cấu tổ chức, chức quản lý tách riêng quan hay phận đảm nhiệm, nhân viên chức phải người am hiểu chuyên môn, thành thạo...
 • 4
 • 12,573
 • 142

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tình hình chỉ tiêu giá thành qua đó xác định xu hướng và mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích cũng như cơ cấu gia thànhnội dung phân tích tình hình tài chính 1 phân tích khái quát cơ cấu tài sảnnội dung phân tích tình hình tài chính 2 phân tích khái quát cơ cấu nguồn vốnví dụ viết phương trình chuyển động của các vật thuộc cơ cấu hành tinhphân tích lực trên cơ cấu phẳngphân tích chuyển dịch cơ cấu công nghiệp việt nam theo thành phần kinh tếTuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 14. Hạt gạo làng taTuần 6-11. Luyện tập làm đơnBài 14. Thân dài ra do đâu ?VIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 3MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GVGiáo án tuần 4 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 2. Các giới sinh vậtHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 37. Dân cư Bắc MĩBài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương Đông