Kế hoạch bài dạy luyện từ và câu

Bài dạy luyện câu

Bài dạy luyện tư và câu
... ghi vào dòng ng ứng Lí Hai bệnh nhân nằm chung phòng làm quen với Một anh nói: Tôi cảnh sát giữ trật tự trận bóng chiều qua Trọng tài bắt tệ Bọn hu - li -gân quậy phá chừng, khiến phải vào...
 • 4
 • 273
 • 0

bai day luyen tu va cau tuan 12

bai day luyen tu va cau tuan 12
... sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? Sự vật, vật a/Con trâu đen b/Tàu cau c/ Từ so sánh Hoạt động (chân) đập đất vươn (tay) vẫy Hoạt động S/98,99 Thứ năm ngày 18 tháng ... từ hoạt động, trạng thái So sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? b/ Cau cao, cao Tàu vươn trời Như tay vẫy Hứng mưa rơi ( NGÔ VIẾT DINH) S/98,99 Thứ năm ngày 18 tháng ... sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? Sự vật, vật a/Con trâu đen b/Tàu cau c/ Xuồng Từ so sánh Hoạt động (chân) đập đất vươn (tay) vẫy Hoạt động - đậu (quanh thuyền lớn)...
 • 20
 • 344
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu chỉ sự vật docx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu chỉ sự vật docx
... giải => Những từ vật: Tay, răng, hoa nhài, PP: tay em, tóc, ánh mai Thảo luận, thực hành * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu làm tập Cả lớp đọc thầm Bài tập 2: Hoa đầu cành ... Cả lớp chữa d) Dấu hỏi so sánh với vành tay nhỏ VBT Vì dấu hỏi so sánh với vành tai nhỏ? => Tác giả quan sát tài tình nên phát Hs phát biểu tự theo giống vật xung suy nghĩ quanh ta Cả lớp làm vào ... tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu hình ảnh so sánh giải tập Hs đọc Cả lớp đọc thầm Bài tập 1: Cả lớp làm vào - Gv cho Hs đọc yêu cầu Hs lên bảng làm - Gv gọi...
 • 5
 • 1,908
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu hình ảnh so sánh trong các câu thơ pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu hình ảnh so sánh trong các câu thơ pdf
... chốt lại lời giải Câu a) : Mắt hiền sáng tựa Hs làm vào VBT Câu b) : Hoa xao xuyến nở hoa chùm Câu c) : Trời tủ ướp lạnh / Trời PP: Thảo luận, thực hành bếp lò nung Câu d) : Dòng sông đường trăng ... bảng, gạch từ so sánh Hs đọc yêu cầu đề Hs trao đổi theo nhóm - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : tựa – Hs nhận xét – – – Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu em đặt dấu chấm câu cho ... đường trăng lung linh dát vàng Cả lớp đọc thầm * Hoạt động 2: Thảo luận Hs lên bảng làm - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu làm Hs nhận xét tập Cả lớp chữa VBT Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu...
 • 5
 • 2,041
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu mở rộng vốn từ pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu mở rộng vốn từ pot
... hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, vấn đáp, tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm từ ngữ gộp người gia đình Bài tập 1: Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv cho ... hay đỡ đần Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Một Hs đọc yêu cầu bài: - Gv mời Hs làm mẫu Cả lớp đọc thầm - Gv cho Hs trao đổi theo cặp Hs trao đổi theo nhóm - Gv nhận xét nhanh câu Hs vừa ... đọc lại từ cậu mợ, bác cháu, cháu, dì cháu, cô cháu, cha mẹ, cha …… Hs làm vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận PP: Thảo luận, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em biết xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm...
 • 5
 • 724
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn kiểu câu Ai là gì? pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn kiểu câu Ai là gì? pot
... Cả lớp đọc thầm Bài tập 2: Hs lên làm mẫu - Gv mời Hs đọc yêu cầu Nhóm câu a) - Gv mời Hs lên làm mẫu câu a) Nhóm câu b) - Chia lớp làm nhóm thảo luận: + Gạch gạch phận trả lời câu hỏi “ Ai ... bảng làm + Gạch gạch phận trả lời Hs khác nhận xét câu hỏi “ gì? - Gv mở bảng phụ mời đại diện hai nhóm lên gạch vào Cả lớp chữa VBT - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : a) Ai (cái gì, gì) : Thiếu ... động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, vấn đáp, tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu từ ngữ trẻ em, tính nết, tình cảm người lớn trẻ giải tập Hs đọc Cả lớp đọc thầm Bài tập 1:...
 • 5
 • 663
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn từ chỉ hoạt động, trạng trái, so sánh. pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ chỉ hoạt động, trạng trái, so sánh. pdf
... canh d) Bà chín * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm từ PP: ngữ hoạt động hành Thảo luận, thực Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu + Các em cần tìm từ ngữ hoạt động chơi bóng ... ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, thảo tập luận, giảng giải, thực - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm hành hình ảnh so sánh Bài tập 1: - Gv cho Hs đọc yêu ... đọc yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu lớp làm bài - Gv mời Hs lên bảng gạch dòng Hs cảc lớp làm thơ hình ảnh so sánh Hs lên bảng làm - Gv chốt lại: Hs nhận xét a) Trẻ em búp cành b) Ngôi...
 • 5
 • 846
 • 10

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn từ về các dân tộc. ppt

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ về các dân tộc. ppt
... Tranh 2: Nụ cười né đựơc so sánh với nhóm hoa hay Bông hoa so sánh với Hs nhận xét nụ cừơi bé + Tranh 3: Ngọn đèn so sánh với Hs sửa vào VBT hay Ngôi so sánh với đèn + Tranh 4: Hình dáng nước ... xét - Gv chốt lại: Gv nhìn vào bảng đồ nới trú Các em trao đổi viết số dân tộc đó, giới thiệu kèm theo nhanh tên dân tộc số y phục dân tộc tiểu số + Các dân tộc tiểu số phía Bắc: Tầy, Nùng, Thái, ... III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài c : Ôn từ đặc điểm Ôn tập câu “Ai nào” - Gv Hs làm tập Hs làm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới...
 • 6
 • 477
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn về từ chỉ đặt điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ đặt điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? pdf
... VBT nào? Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm Những hạt sương sớm thảo luận Bài tập 3: long lanh bóng đèn pha lê Chợ hoa đông mịt người Tổng kết – dặn dò - Về tập làm lại bài: - Chuẩn bị : Ôn từ dân ... muốn so sánh vật với đặc điểm gì? Hs lắng nghe - Gv mời Hs đọc câu a: - Gv hỏi: Tác giả so sánh vật với Hs đọc câu a) nhau? So sánh tiếng suối với tiếng hát + Tiếng suối tiếng hát so sánh với ... tre, lúa, sông máng, trời mây, mùa thu Hs chữa vào VBT Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv hướng dẫn Hs cách làm bài: Phải đọc dòng, câu thơ, tìm xem Hs đọc yêu cầu đề dòng, mẫi câu thơ,...
 • 6
 • 591
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh. doc

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh. doc
... Hs chữa vào - Gv nhấn mạnh :Hoạt động chạy VBT gà so sánh với hoạt động “lăn tròn” tơ nhỏ Đây cách so sánh so Hs đọc lại câu thơ có sánh hoạt động với hoạt động hình ảnh so sánh Bài tập 2: - Gv ... làm luận, giảng giải, thực Bài tập 1: hành - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs lên bảng làm gạch từ hoạt động: Cả lớp làm vào VBT - Gv nhận xét, chốt lời ... - Gv Hs làm tập Hs làm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm tập PP:Trực quan, thảo - Mục tiêu: Giúp cho em biết...
 • 5
 • 545
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu so sánh hơn kém. docx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx
... làm - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : Câu a) : Hơn – – Một Hs đọc yêu cầu bài: Câu b) : Hơn Cả lớp đọc thầm Câu c) : Chẳng – Một Hs lên bảng làm Bài tập 3: Hs nhận xét - Gv mời Hs đọc yêu cầu ... lớp thành nhóm thảo luận Hs thảo luận - Gv mời Hs đại diện nhóm lên trình bày Đại diện nhóm lên bảng -Gv chốt lại lời giải đúng: gạch hình ảnh so Kiểu sánh Hình ảnh so sánh Hs nhận xét so sánh ... triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, thảo luận, giảng giải, thực hành tập - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm hình ảnh so sánh Bài tập 1: Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv cho Hs...
 • 5
 • 10,155
 • 14

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu So sánh, dấu chấm. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu So sánh, dấu chấm. ppsx
... lời câu hỏi bài: Hs lắng nghe + Tiếng mưa rừng cọ so sánh với Với tiếng thác, tiếng gió âm nào? + Qua so sánh trên, em hình dung tiếng Tiếng mưa rừng mưa rừng cọ sao? cọ to, vang động - Cả lớp ... lại: Aâm Từ so sánh Aâm a) Tiếng suối tiếng Hs chữa vào VBT đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng chim PP: Thảo luận, thực hành tiếng xóa rổ tiền đồng Hs đọc yêu cầu đề * Hoạt động 2: Thảo ... Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm Hs làm vào VBT 5 Tổng kết – dặn dò - Về tập làm lại bài: Từ ngữ quê hương - Chuẩn bị : - Nhận...
 • 5
 • 5,276
 • 8

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than. doc

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than. doc
... kết trước lớp Hs nhận xét Chờ chi / chờ gì, tàu bay / tàu bay nó, tui / Hs đọc lại kết Hs chữa vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em biết đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than đoạn ... bảng thi làm Từ dùng miềm Bắc: bố , mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan Hs nhận xét Từ dùng miền Nam:ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, mì, việt xiêm Hs chữa vào Bài tập 2: VBT - Gv mời ... làm tập PP:Trực quan, thảo - Mục tiêu: Giúp cho em biết làm luận, giảng giải, thực Bài tập 1: hành - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv giúp Hs hiểu yêu cầu bài: Các từ Hs đọc yêu cầu đề cặp từ có nghĩa...
 • 5
 • 1,687
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Từ ngữ về cộng đồng – Ôn tập câu Ai làm gì? pptx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Từ ngữ về cộng đồng – Ôn tập câu Ai làm gì? pptx
... làm vào VBT a) Những người cộng đồng: công cộng, Hs lên bảng làm đồng bào, đồng đội, đồng hương b) Thái độ hoạt động cộng đồng: cộng Hs nhận xét tác, đồng tâm Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu ... làm Hs lên bảng làm - Gv chốt lại lời giải Hs nhận xét a) Đàn sếu sải cánh cao Con gì? Làm gì? Hs làm vào VBT b) Sau chơi, đám trẻ Ai? Làm gì? c) Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi Ai? Làm gì? ... biết làm hành Bài tập 1: - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv yêu cầu mời Hs làm mẫu Hs đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào VBT - Gv mời Hs lên bảng làm Đọc kết Gv mời Hs làm mẫu - Gv chốt lại: Cả lớp làm vào...
 • 5
 • 731
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Phụ lục 3 (Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn CSH năm 20170 Danh muc tai lieu DHDCD 2016 (3)Nghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Giám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuĐề ôn thi toán 7 HKI4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNđịnh tính vibrio cholerae