Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi

Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi.

Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi.
... vai trò việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, phân công tổ chuyên môn cách hợp lý, phù hợp với khả người Trong tổ có giáo viên giỏi giáo viên hạn chế chuyên môn, có đồng chí giáo viên ... viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học dạy học phương pháp đại góp phần nâng cao bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi: - Cán quản lý coi sáng kiến kinh nghiệm hình thức tự bồi dưỡng có hiệu ... nâng cao chất lượng giảng dạy Do tổ chức gần gũi giúp đỡ giáo viên mặt chuyên môn, tinh thần tình cảm Vì vậy, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần không nhỏ vào việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên...
 • 12
 • 587
 • 0

nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi

nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi
... nghề giáo viên, khảo sát chất lượng học sinh điều tra hoàn cảnh giáo viên trường III Các biện pháp thực để xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi: Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi: ... thức đội ngũ giáo viên giỏi II Tình hình thực tế nhà trường III Các biện pháp thực để xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi ... nhận đánh giá giáo viên giỏi cấp Tiểu học có nhiều tranh luận Người cho giáo viên giỏi giáo viên dạy giỏi, người cho giáo viên giỏi chưa giáo viên dạy giỏi v… v… Nhưng theo giáo viên giỏi trước...
 • 14
 • 366
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi
... bày số kinh nghiệm, học rút việc đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Trường Tiểu học Trung Hoà Mục đích đề tài: Nhằm nâng cao chất lượng bồi ... dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi: Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi: Căn vào thực trạng đội ngũ giáo viên kết thi khảo sát tay nghề giáo viên phát đồng chí có tay nghề giỏi, ... nhận đánh giá giáo viên giỏi cấp Tiểu học có nhiều tranh luận Người cho giáo viên giỏi giáo viên dạy giỏi, người cho giáo viên giỏi chưa giáo viên dạy giỏi v… v… Nhưng theo giáo viên giỏi trước...
 • 19
 • 381
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non
... NỘI DUNG I Những vấn đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên trường mầm non: Khái niệm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ: Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ hệ thống tác động có ... giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Đại Tự, đáp ứng với nhu cầu giáo dục thời kỳ mới.Trên sở đề xuất lý giải số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng bồi dưỡng ... hoạch tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; có biện pháp kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên chất lượng giảng dạy giáo dục Có...
 • 32
 • 124
 • 2

Quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán Bộ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán Bộ bảo hiểm xã hội Việt Nam
... bồi dƣỡng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam Để giải vấn đề chất lƣợng đội ngũ - nguồn nhân lực, việc Quản nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam nhiệm vụ cần ... sau: Thực trạng chất lƣợng công tác bồi dƣỡng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam - Các biện pháp công tác quản nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam Giới hạn phạm ... dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam - Rút vấn đề cần đề xuất việc quản nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ cán Bảo hiểm hội Việt Nam Khách thể đối tƣợng nghiên...
 • 117
 • 169
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI.

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI.
... Chi Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường mầm non Sao Mai Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ... đỡ đồng nghiệp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Tác giả: Đỗ Phương Chi Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường mầm non Sao Mai Giáo viên cần trau dồi ... tìm số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giúp giáo viên đổi phương pháp dảng dạy nâng cao chất lượng chuyên đội ngũ giáo viên tất yếu cần thiết để bước đưa chất lượng chuyên môn nhà trường...
 • 27
 • 56
 • 0

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5
... nhm nõng cao cht lng bi dng hc sinh gii Qua iu tra, thng kờ thc t n v s lng hc sinh lp t gii hi thi hc sinh gii ngnh t chc cũn thp c th nh sau: Nm hc S hc sinh tham gia d thi S hc sinh t gii ... viờn cn lm th no nõng cao cht lng bi dng i tuyn hc sinh gii lp ng thi khc phc c nhng nguyờn nhõn dn n hiu qu bi dng cha cao Theo tụi, vic t chc bi dng i tuyn hc sinh gii lp 5, úng mt vai trũ ht ... nờu trờn nhm nõng cao cht lng bi dng i tuyn hc sinh gii thỡ s lng hc sinh gii lp t gii hi thi ngnh t chc ó tng lờn so vi hai nm hc trc c th l: Nm hc S hc sinh tham gia d thi S hc sinh t gii T l...
 • 10
 • 126
 • 0

SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5

SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 5
... nhm nõng cao cht lng bi dng hc sinh gii Qua iu tra, thng kờ thc t n v s lng hc sinh lp t gii hi thi hc sinh gii ngnh t chc cũn thp c th nh sau: Nm hc S hc sinh tham gia d thi S hc sinh t gii ... nờu trờn nhm nõng cao cht lng bi dng i tuyn hc sinh gii thỡ s lng hc sinh gii lp t gii hi thi ngnh t chc ó tng lờn so vi hai nm hc trc c th l: Nm hc S hc sinh tham gia d thi S hc sinh t gii Ngửụứi ... li kt qu cao nht quỏ trỡnh t chc bi dng i tuyn hc sinh gii 2.Thc trng Nguyờn nhõn: Trong thc t, quỏ trỡnh bi dng i tuyn hc sinh gii nh trng ó xut hin nhiu nguyờn nhõn dn n kt qa hc sinh gii...
 • 8
 • 93
 • 0

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục các trường trung học cơ sở thành phố Hải Phòng

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục các trường trung học cơ sở thành phố Hải Phòng
... đến chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên Thể dục THCS Đồng thời, đề xuất số biện pháp quản nhằm góp phần b-ớc nâng cao chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên Thể dục THCS thành phố Hải Phòng ... l-ợng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ giáo 38 viên thể dục THCS Hải Phòng Ch-ơng 3: Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất 46 l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục tr-ờng THCS Hải Phòng giai ... cùng, nâng cao chất l-ợng đội ngũ giáo viên nâng cao lực phẩm chất nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ họ 1.1.4 Đánh giá chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên Thể dục Giáo dục thể chất loại...
 • 98
 • 279
 • 3

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG MÔN TOÁN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THUỶ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG MÔN TOÁN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THUỶ
... tác bồi dỡng học sinh giỏi chất lợng học sinh giỏi lớp trờng tiểu học Mai thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình - Đề xuất số biện pháp thực công tác bồi dỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lợng học sinh ... * Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lợng bồi dỡng môn toán sinh giỏi lớp trờng tiểu học Mai Thủy - Lệ Thủy học - * Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc ánh - Trờng Tiểu học Mai Thủy ... * Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lợng bồi dỡng môn toán sinh giỏi lớp trờng tiểu học Mai Thủy - Lệ Thủy học - * Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc ánh - Trờng Tiểu học Mai Thủy ...
 • 14
 • 126
 • 0

Quản lí xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT

Quản lí xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT
... SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GVCN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT 1.1/ Cơ sở lý luận 1.1.1/ Khái niệm quản lý, xây dựng , bồi dưỡng Theo giáo ... )và đồng chất lượng yêu cầu công tác quản lý Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT BA ... công tác quản xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường THPT Ba Đình 2.1) Đôi nét giáo dục Nga Sơn 2.2) Thực trạng công tác giáo dục trường THPT Ba...
 • 23
 • 641
 • 8

skkn một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mn sơn ca

skkn một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mn sơn ca
... kinh nghiệm Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lợng giáo dục trẻ trờng MN Sơn Ca Quận Thanh Xuân I Đặt vấn đề: Trong trờng mầm non, đội ngũ cán bộ, giáo viên lực lợng ... dục trẻ nhà trờng quan trọng đội ngũ giáo viên nòng cốt Để tạo bớc chuyển biến chất lợng chuyên môn cho giáo viên Tôi chọn đề tài: Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên mới, nhằm nâng cao ... yếu, số giáo viên ứng dụng CNTT vào soạn giảng cha đợc thành thạo Chính áp dụng số biện pháp bồi dỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên III Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên : Biện pháp...
 • 38
 • 607
 • 0

skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học

skkn một số biện pháp quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học
... SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Yêu cầu việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bối cảnh Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng, song đội ngũ giáo viên tiểu học ... vụ giáo dục đạt hiệu cao theo yêu cầu cấp quản giáo dục Một số vấn đề công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường tiểu học a Mục tiên công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: - Nhằm chuẩn hoá đội ... biện pháp đạo công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Xác định sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu thực trạng biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học...
 • 38
 • 567
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chát lượng giảng dạy ở trường tiểu học quang trung

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chát lượng giảng dạy ở trường tiểu học quang trung
... hoạch, biện pháp bồi dỡng đội ngũ chất lợng thực tế đội ngũ giáo viên Trờng Tiểu học Quang Trung Đặng Thị Thinh - Trờng Tiểu học Quang Trung Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao ... tợng giáo viên Một số giáo viên trực tiếp bồi dỡng Đặng Thị Thinh - Trờng Tiểu học Quang Trung Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu hoc Quang Trung ... tình đội ngũ giáo viên Đặng Thị Thinh - Trờng Tiểu học Quang Trung 18 Một số biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy trờng Tiểu hoc Quang Trung đơn vị Hiệu buổi học...
 • 21
 • 385
 • 2

kinh nghiệm chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của trường thcs cao mại

kinh nghiệm chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của trường thcs cao mại
... pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy kết thay đổi, chất lượng giảng dạy giáo viên nâng lên, đặc biệt chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi Nay mạnh dạn viết “ Kinh nghiệm ... kiến kinh nghiệm II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận 1.1 Bồi dưỡng giáo viên Bồi dưỡng giáo viên nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa định việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo ... nhọn học sinh giỏi Nay mạnh dạn viết “ Kinh nghiệm đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường THCS Cao Mại chia sẻ với đồng nghiệp Tôi mong đóng góp ý kiến...
 • 27
 • 594
 • 1

Xem thêm