Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kết (tiêt 92-93)

Văn bản tổng kết (tiêt 92-93)
...  Ngữ văn 12 Cơ -5- GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Ngữ văn 12 Cơ -6- GV: Nguyễn Văn Mạnh ... tỉng kÕt mµ chóng ta cã thĨ lnµy cã c¸c phÇn néi dung vµ bè ỵc bít hay cÇn thiÕt Ngữ văn 12 Cơ -4- GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan ph¶i tr×nh bµy ®Çy ®đ c¸c tiªu mơc cơc t¬ng ®ång víi ... 3: Hoạt động 3: Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ thc ghi nhí S¸ch gi¸o khoa Hoạt động 4: Hoạt động 4: Ngữ văn 12 Cơ -3- rót kinh nghiƯm ( mơc ®¸nh gi¸ chung) Néi dung : Tỉng kÕt ®ỵt ho¹t ®éng t×nh ngun...
 • 6
 • 1,570
 • 9

Van ban tong ket

Van ban tong ket
... công việc, thành tích, thiếu sót cụ thể kèm theo số liệu minh hoạ c VB thiếu nội dung : - Tên quan ban hành VB - Địa điểm, thời gian viết VB - Phần rút học kinh nghiệm CH : Sau giải tập trên, theo ... bộ, không cần gửi cho quan cấp - VB đợc trình bày hội nghị tổng kết, ngời báo cáo đại diện cho Ban lãnh đạo nhà trờng GV MR: Nh viết VBTK, tuỳ vào đối tợng cần gửi VB mà lợc Bài tập SGK T 177...
 • 5
 • 784
 • 2

tiết 93. Văn bản tổng kết

tiết 93. Văn bản tổng kết
... phỏt biu GV cht li - Mc ớch: + Văn tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết rút học kinh nghiệm kết thúc công việc hay giai đoạn công tác - Muốn viết đợc văn tổng kết, cần: + Tập hợp t liệu, số ... tặng quà thơng binh, bệnh binh) - Đánh giá chung + Phần kết thúc: ngời viết báo cáo kí tên (Nguyễn Văn Hiếu) b) Về diễn đạt, văn tổng kết có cách dùng từ, đặt câu ngắn gọn, xác, rõ ràng, việc ... cầu văn tổng kết Đó là: yờu cu GV cha - Đảm bảo bố cục phần: mở đầu; nội dung báo cáo kết thúc - Diễn đạt ngắn gọn, xác rõ ràng b) T rong đoạn bị lợc, tác giả dẫn việc, t liệu, số liệu: - kết...
 • 3
 • 617
 • 2

Van ban tong ket.

Van ban tong ket.
... công việc, thành tích, thiếu sót cụ thể kèm theo số liệu minh hoạ c VB thiếu nội dung : - Tên quan ban hành VB - Địa điểm, thời gian viết VB - Phần rút học kinh nghiệm CH : Sau giải tập trên, theo ... bộ, không cần gửi cho quan cấp - VB đợc trình bày hội nghị tổng kết, ngời báo cáo đại diện cho Ban lãnh đạo nhà trờng GV MR: Nh viết VBTK, tuỳ vào đối tợng cần gửi VB mà lợc Bài tập SGK T 177...
 • 5
 • 429
 • 1

Tiết 93 Văn bản tổng kết

Tiết 93 Văn bản tổng kết
... Ngữ văn 12 Cơ -5- GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Ngữ văn 12 Cơ Năm học 2008-2009 -6- GV: Nguyễn Văn Mạnh ... thiÕt ph¶i tr×nh bµy ®Çy ®đ c¸c tiªu mơc * Gi¸o viªn cho c¸c em chØ nhanh lo¹i Ngữ văn 12 Cơ -4- GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan V¨n b¶n tỉng kÕt vµ phong c¸ch ng«n ng÷ * Gi¸o viªn cho ... Tỉng kÕt ®ỵt ho¹t ®éng t×nh ngun t¹i trung t©m ®iỊu dìng th¬ng binh * Ng÷ liƯu2 : Ngữ văn 12 Cơ -2- GV: Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan Phong c¸ch ng«n ng÷ c¸c v¨n b¶n tỉng kÕt ? Gi¸o viªn...
 • 6
 • 392
 • 0

văn bản tổng kết 12

văn bản tổng kết 12
... yêu cầu văn tổng kết hoạt động thực tiễn ? Đọc tổng kết phần tiếng việt thực yêu cầu : a Văn thuộc văn tổn kết tri thức, Bài tổng kết ngôn ngữ khoa học thuộc phong cáchtrên thuộc văn tổng kết ? ... binh) - Đánh giá chung *Phần kết thúc: ngời viết báo cáo kí tên b Văn văn tổng kết hoạt động thực tiễn,Và thuộc phong cách ngôn ngữ hành Văn thuộc loại văn tổng kết ? Và c Mục đích: nhìn nhận, ... I Tìm hiểu chung văn tổng kết : * Tổng kết hoạt động gây quỹ khuyến học khuyến tài *Tổng kết hoạt động cộng trình niên chào mừng ngày thành lập đoàn 26-3 *Tổng kết lớp tập huấn công tác...
 • 11
 • 765
 • 8

VĂN BẢN TỔNG KẾT

VĂN BẢN TỔNG KẾT
... Củng cố luyện tập: Văn tổng kết dạng văn xếp vào kiểu văn hành - công vụ (văn điều hành) Dạng văn quen thuộc đời sống học tập công tác (trong nhiều trường hợp văn gọi Báo cáo tổng kết) 5/ Hướng dẫn ... phương diện cần tổng kết - Thu nhập tư liệu, xếp theo hệ thống - Xây dựng đề cương văn tổng kết III/ Luyện tập: 1/ Mục đích tổng kết: - Củng cố hệ thống toàn kiến thức văn học SGK ngữ văn nâng cao ... biểu đạt dùng tổng kết: Bài tổng kết chủ yếu dùng p/thức thuyết minh, mô tả, giới thiệu nội dung cần ý học phần văn học 4/ Hình thức trình bày tổng kết: Bài tổng kết gồm 12 trang sách GK, nêu...
 • 2
 • 471
 • 0

VĂN BẢN TỔNG KẾT pps

VĂN BẢN TỔNG KẾT pps
... cho biết yêu cầu chủ ngữ văn tổng kết ? Yêu cầu văn tổng kết - Văn tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá - HS tự rút kết luận kết rút học kinh nghiệm - GV nhận xét cho HS kết thúc công việc hay giai ... + Phần kết: kí tên Chú ý: người viết nên chọn nội dung (kết học tập kết rèn luyện) để viết thành đoạn văn III Củng cố dặn dò: 1) Củng cố: Văn tổng kết viết để nhìn nhận, đánh giá kết kết thúc ... viết văn tổng kết, cần: + Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, xác + Lần lượt viết phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình kết thực công việc, học kinh nghiệm kiến nghị); kết Bài tập 1: Đọc văn...
 • 6
 • 202
 • 0

Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kết
... + Văn bản tổng kết một hoạt động thực tiễn: VD: Văn bản tổng kết năm học, Văn tổng kết phong trào thi đua 26/3… + Văn bản tổng kết tri thức : VD: Văn bản tổng kết phần văn ... Văn bản tổng kết phần văn học Việt Nam, Văn tổng kêt phần VHNN, Văn tổng kết phần làm văn II CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT II CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT 1.Tìm hiểu vản bản : ... của văn bản tổng kết - Viết được những văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn giản VỀ KĨ NĂNG: - Xác định những yêu cầu bản của văn bản tổng kết - Viết được văn...
 • 15
 • 301
 • 0

VĂN BẢN TỔNG KẾT

VĂN BẢN TỔNG KẾT
... ngữ văn tổng kết? T theo yªu cÇu vµ néi dung mµ VBTK sư dơng PCNN hµnh chÝnh hay PCNN KH Hướng dẫn tự học:- Đối với học tiết này: :* Mục đích yêu cầu nội dung văn tổng kết? Phong cách ngôn ngữ văn ... thêi gian viÕt VB - PhÇn rót bµi häc kinh nghiƯm Củng cố, luyện tập: Mục đích yêu cầu nội dung văn tổng kết? *Mơc ®Ých : - VBTK ho¹t ®éng thùc tiƠn : nh»m nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ trung thùc, kh¸ch quan ... b¶n tỉng kÕt: Hoạt dộng 1: Hướng dẫn HS Ng÷ liƯu: tìm hiểu chung văn * NL1: SGK T 173 Tỉng kÕt ®ỵt ho¹t ®éng t×nh ngun t¹i c¸c tổng kết trung t©m ®iỊu dìng th¬ng binh, bƯnh binh nỈng vµ ngêi cã...
 • 4
 • 125
 • 0

Soạn bài văn bản tổng kết lớp 12 HK 2

Soạn bài văn bản tổng kết lớp 12 HK 2
... xét văn tổng kết nêu SGK: - Anh (chị) đọc kĩ văn bản, đối chiếu với phần Ghi nhớ để trả lời câu hỏi - Gợi ý cho câu c: văn tổng kết thiếu mục đánh giá, rút học kinh nghiệm kiến nghị Viết văn tổng ... Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) • Phần kết thúc Viết tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ văn lớp 12 Gợi ý: a) Đây văn khoa học phong cách ngôn ngữ khoa học ... phải xác) - Lập dàn ý văn sau: • Phần mở đầu • Nội dung báo cáo Đặc điểm tình hình lớp (sĩ số, số đoàn viên, chất lượng mặt, ) Phong trào học tập kết Phong trào rèn luyện kết Đánh giá ưu, khuyết...
 • 2
 • 314
 • 0

Soạn bài lớp 12: Văn bản tổng kết

Soạn bài lớp 12: Văn bản tổng kết
... Những việc chưa làm + Những số liệu minh họa b Những nội dung thiếu: Tên quan ban hành văn Địa điểm, thời gian Bài học rút 2/ Các bạn tự làm ...
 • 2
 • 213
 • 0

Tiết 131 Văn 9 Tổng Kết Văn Bản Nhật Dụng

Tiết 131 Văn 9 Tổng Kết Văn Bản Nhật Dụng
... tính cập nhật văn nhật dụng - Chuẩn bị mới: Tổng kết phần văn nhật dụng (tiếp theo): + Tìm hiểu đặc điểm hình thức văn nhật dụng so sánh với tác phẩm văn học + Tìm hiểu kỹ cách học văn nhật dụng: ... Tiết 131 Tổng kết phần văn nhật dụng I Khái niệm văn nhật dụng Khái niệm: - Không phải khái niệm thể loại - Không phải khái niệm kiểu văn => Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài, tính cập nhật ... điểm văn nhật dụng? a Đề cập đến vấn đề gần gũi, thiết diễn sống b Có thể viết phương thức biểu đạt khác C c Chỉ sáng tác thời điểm d Có giá trị định mặt văn chương Bài tập 3: Nội dung mà văn nhật...
 • 12
 • 1,117
 • 4

Văn bản cam kết về tài sản

Văn bản cam kết về tài sản
... pháp luật, cam kết tranh chấp, khiếu nại nào; Việc cam kết nêu khơng nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản Cam kết bị vơ hiệu có sở sở xác định việc lập cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; Những ... thơng tin nhân thân cam kết thật; Văn cam kết lập hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, ép buộc; Thực đầy đủ nội dung cam kết nêu trên; Các cam kết khác T«i ®· ®äc v¨n b¶n cam kÕt vỊ tµi s¶n, ... …………… đọc lại Văn cam kết này, đồng ý tồn nội dung ghi Văn ký, điểm vào Văn trước có mặt tơi; - Ơng (bà) ………….……………… đọc lại Văn cam kết này, đồng ý tồn nội dung ghi Văn điểm vào Văn trước có...
 • 4
 • 7,341
 • 26

Xem thêm