Tuần 30 phát biểu tự do

Tiet 67 Phat bieu theo chu de va phat bieu tu do

Tiet 67 Phat bieu theo chu de va phat bieu tu do
... hiểu chung Phần đầu ND sách giáo khoa trinh bày nội dung gi? * Phát biểu theo chủ đề: Nội dung báo trước (có chu n bị ) * Phát biểu tự do: tức thời không báo trước ( chu n bị ) Yêu cầu chung ... hoàn cảnh Luyện tập Bài tập 1: Tinh * Phát biểu theo chủ đề: Nội dung báo trước (có chu n bị ) * Phát biểu tự do: tức thời không báo trước ( chu n bị ) Bài tập 2: Vào đại học có phải đường ... cầu chung - Phát biểu theo chủ đề, Phát biểu tự Cần ý yêu cầu phát biểu? -Mục đích động việc phát biểu - Dối tượng người nghe - Nội dung phát biểu - Cách phát biểu Phát biểu theo chủ đề ? Yêu cầu...
 • 11
 • 967
 • 4

Tiết 90. Phát biểu tự do

Tiết 90. Phát biểu tự do
... - Phát biểu tự dạng phát biểu ngời phát biểu trình bày với ngời điều nảy sinh thích thú, say mê ngời yêu cầu - Vì bất ngờ, ngẫu nhiên, dự tính nên ngời phát biểu tức thời xây dựng lời phát biểu ... với đời - Phát biểu tự phải có ngời nghe Phát biểu thực thành công thực hớng tới ngời nghe Ngời phát biểu phải chọn đề tài phù hợp, có cách nói phù hợp với ngời nghe Trong trình phát biểu cần ... ngời tổng hòa mối quan hệ xã hội" Vì vậy, phát biểu tự nhu cầu (muốn ngời khác nghe nói) đồng thời yêu cầu (ngời khác muốn đợc nghe nói) Qua phát biểu tự do, ngời hiểu ngời, hiểu hiểu đời GV: li...
 • 3
 • 2,050
 • 1

Tiết 90 Phát biểu tự do

Tiết 90 Phát biểu tự do
... khác biệt phát biểu tự dạng phát biểu khác nằm hai chữ tự (Tự tìm chủ đề nội dung phát biểu, có nảy sinh cách bất ngờ, ngẫu nhiên, ngồi dự định) 2-Nhu cầu (hay phải ) phát biểu tự do: (Xem xét ... phải phát biểu khơng theo nội dung chuẩn bị kĩ từ trước Phát biểu tình gọi phát biểu tự -Muốn thành cơng, người phát biểu tự phải hiểu biết có hứng thú với chủ đề mà chọn Người phát biểu tự cần ... quan phát biểu ý kiến mà chuẩn bị kĩ càng, theo chủ đề định sẵn 5’ 5’ - Trên sở ví dụ tìm được, anh chị trả lời người lại có nhu cầu phát biểu tự do? - Những ví dụ cho thấy, người phát biểu tự...
 • 5
 • 845
 • 3

PHÁT BIỂU TỰ DO docx

PHÁT BIỂU TỰ DO docx
... em phát biểu tự bạn B xin phát biểu bạn đóng góp nhiều ý gì? Phát biểu tự kiến hay, bổ ích, chí khác với phát biểu theo phát biểu chuẩn bị sẵn bạn A chủ đề ntn? => Phát biểu tự do: dạng phát biểu ... Ghi lại lời phát biểu tự sách giới trẻ quan tâm, yêu thích phân tích: - Đó thật phát biểu tự hay phát biểu theo chủ đề định sẵn? - So với yêu cầu đặt cho ý kiến phát biểu tự lời phát biểu thân ... hội" Vì vậy, phát biểu tự nhu cầu nghiệm (sgk) (muốn người khác nghe nói) đồng thời yêu cầu (người khác muốn nghe Như vậy, theo em làm nói) Qua phát biểu tự do, người để phát biểu tự đạt hiểu...
 • 7
 • 633
 • 0

Nội dung nguyên lý về sự phát triển, từ đó rút ra quan điểm phát triển và vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán các bệnh

Nội dung nguyên lý về sự phát triển, từ đó rút ra quan điểm phát triển và vận dụng quan điểm đó để phân tích, phê phán các bệnh
... phát triển kinh tế - xã hội, đưa đến sai lầm nghiêm trọng Quan điểm phát triển với tư cách nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức vật hoàn toàn đối lập với quan điểm bảo thủ trì trệ định kiến bệnh ... phát triển công nghiệp nặng mà không ý phát triển công nghiệp nhẹ … Bệnh bảo thủ trì trệ bệnh giáo điều với bệnh chủ quan ý chí bệnh chung nước XHCN gây hậu tất yếu làm cản trở, chí kéo lùi phát ... bước quanh co, song loài người cuối định tiến tới CNXH quy luật tiến hóa lịch sử” (trang 8) Tóm lại, phát triển vật tượng thực tế trình biện chứng đầy mâu thuẩn, vận dụng quan điểm phát triển...
 • 4
 • 3,602
 • 22

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao Biểu diễn các phát biểu bằng đồ thị RDF

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao Biểu diễn các phát biểu bằng đồ thị RDF
... thị: sở liệu kiểu sở liệu NoSQL sử dụng cấu trúc đồ thị với cạnh, nút thuộc tính để biểu diễn lưu trữ thông tin Một sở liệu đồ thị tập hợp đồ thị thành viên G = {G1, G2, G3,…, Gn} đồ thị Gi đồ ... dụng đồ thị có hướng với trọng số cạnh predicate HVTH: Vương Thị Ngọc Ẩn- CH1101063 Trang: Báo cáo chuyên đề - Sở Dữ Liệu Nâng Cao GVHD: PGS.TS.Đỗ Phúc Hình 1: Đồ thị có hướng sở liệu đồ thị: ... Thị Ngọc Ẩn- CH1101063 Trang: 15 Báo cáo chuyên đề - Sở Dữ Liệu Nâng Cao GVHD: PGS.TS.Đỗ Phúc George< /rdf: li> John< /rdf: li> Paul< /rdf: li> Ringo< /rdf: li> < /rdf: Seq>...
 • 26
 • 471
 • 0

Luyện từ và câu tuần 30 bài MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ

Luyện từ và câu tuần 30 bài MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ
... câu Nhóm Thứ ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Thứ ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Thứ ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Trư ngưtiểuưhọcưTHANHưAN ... năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Bài tập 2: Đặt câu với từ em tìm đợc tập Ví dụ: Bác Hồ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu dân tộc ta Thứ t ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Thứ ngày ... ngữ Bác Hồ Bài tập 1: a) Nói lên tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi Tìm từ ngữ b) Nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ Thứ ngày tháng năm 2011 Luyện từ câu Từ ngữ Bác Hồ Bài tập 1: Bài tập 1: (ngữ...
 • 21
 • 283
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 30 bài luyện từ và câu đặt và trả lời câu hỏi bằng gì dấu hai chấm

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 30 bài luyện từ và câu  đặt và trả lời câu hỏi bằng gì dấu hai chấm
... câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Luyện từ câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Luyện từ câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Bài tập Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì? ” ... Luyện từ câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Bài tập 2: Trả lời câu hỏi sau: a) Hằng ngày em viết gì? *Hằng ngày em viết bút bi, bút máy Luyện từ câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu ... nấu gạo Luyện từ câu Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm Bài TRÒ CHƠI Hỏi đáp với bạn em cách đặt trả lời câu hỏi có cụm từ Bằng gì? 3) Chim di chuyển gì? - Chim di chuyển cánh Bài 4:...
 • 13
 • 220
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 30 bài luyện từ và câu đặt và trả lời câu hỏi bằng gì dấu hai chấm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 30 bài luyện từ và câu  đặt và trả lời câu hỏi bằng gì dấu hai chấm
... xét * Bài tập / 102 - Nêu yêu cầu BT + Trả lời câu hỏi sau - HS phát biểu ý kiến + Trò chơi hỏi đáp với bạn em cách đặt trả lời câu hỏi có cụm từ ? - HS trao đổi theo cặp, em hỏi em * Bài tập ... trao đổi theo cặp, em hỏi em * Bài tập / 102 trả lời - Nêu yêu cầu BT - Từng cặp HS thực hành hỏi đáp - Nhận xét + Chọn dấu câu điền vào ô trống - HS đọc bài, tự làm - Phát biểu ý kiến IV Củng cố, ... - Cả lớp làm vào - Nhận xét làm bạn - Lời giải : - Voi uống nước vòi - Chiếc đèn ông bé làm nan tre dán giấy bóng kính * Bài tập / 102 - Nêu yêu cầu BT - Các nghệ sĩ trinh phục khán giả tài -...
 • 3
 • 90
 • 0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu câu cảm

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu  câu cảm
... Cuối câu có dấu ? Cuối câu có dấu chấm than ( ! ) 3) Rút kết luậân câu cảm: a )Câu cảm dùng để làm ? b)Trong câu cảm, thường có từ ngữ ? *Câu cảm dùng để bộc lộ cảm xúc người nói *Trong câu cảm ... có từ ngữ: ôi, chao, trời, quá, lắm, thật … *GHI NHỚ: (SGK trang 121) Câu cảm (câu cảm thán) câu dùng để bộc lộ cảm xúc ( vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên, …) người nói Trong câu cảm, ... bạn làm cảm động ! - Ôi, bạn làm cảm động ghê ! *Thao tác Slide sau: -Nhấp chọn a) b) c) tuỳ ý -Nhấp ô *Cảm xúc  (bàn tay) để kết 3) Những câu cảm sau biểu lộ cảm xúc ? a) b) c) *Câu cảm  -bạn...
 • 20
 • 164
 • 0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ du lịch  thám hiểm
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài tập 1: Những hoạt động gọi du lịch ? Chọn ý để trả lời: Đi chơi công viên gần nhà Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh Đi làm việc xa nhà TaiLieu.VN Du lịch Phú Vịnh ... nhà TaiLieu.VN Du lịch Phú Vịnh Biển Nha Hạ Long Trang HUẾQuốc Du lịch theo đoàn TaiLieu.VN Du lịch tự túc Bài tập 2: Theo em, thám hiểm gì? Chọn ý để trả lời: Tìm hiểu đời sống nơi Đi chơi xa ... lạ, khó khăn, nguy hiểm TaiLieu.VN Thám hiểm Nam đại dương cực TaiLieu.VN Giống nhau: Đều chuyến xa Khác nhau: Du lịch hoạt động vui chơi, giải trí nên tham gia TaiLieu.VN Thám hiểm công việc khó...
 • 28
 • 193
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu câu cảm

Giáo án tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu  câu cảm
... - GV nhắc HS : Cần nói cảm xúc bộc lộ câu cảm - Yêu cầu HS tự làm vào - Thực đọc câu cảm nêu ý - Gọi HS tiếp nối đọc câu cảm nói lên nghĩa câu cảm vào câu cảm bộc lộ cảm xúc - Tiếp nối đọc ... cảm - HS lên bảng chuyển câu kể thành + Sau đọc lại câu theo giọng phù hợp với câu cảm câu cảm - Yêu cầu HS đọc lại câu cảm theo - Nhận xét, bổ sung bạn làm bảng giọng điệu phù hợp với câu cảm ... -1 HS đọc thành tiếng Bài : Gọi HS đọc đề + Nhắc HS : sách giáo khoa có - Thảo luận theo nhóm để hoàn thành bài tập tình khác - Mời đại diện nhóm làm vào phiếu ,tìm câu cảm sử dụng - Cử...
 • 4
 • 74
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm

Giáo án tiếng việt 4 tuần 30 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ du lịch  thám hiểm
... dõi giúp đỡ nhóm vào phiếu dán lên bảng -Nhận xét chữa -Các nhóm nhận xét -Gọi HS đọc lại từ vừa tìm lẫn đựơc Bài 2:Tìm từ liên quan đến hoạt -1 HS đọc thành tiếng, động Thám hiểm yêu cầu trước ... lớp -Tổ chức cho HS thi tìm từ tiếp sức -Thi tiếp sức tìm từ theo tổ -Nhận xét, tổng kết nhóm tìm -Các nhóm nhận xét chữa nhiều từ, từ nội dung lẫn -Gọi HS đọc lại từ vừa tìm * Chúng ta cần làm ... – hs nêu ý kiến -Lớp nhận xét bổ sung Bài :Gọi HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn: Các em tự chọn nội -1 HS đọc yêu cầu dung viết du -Nghe lịch … -Cả lớp viết vào -Yêu cầu HS tự viết -3-5HS đọc đoạn...
 • 3
 • 335
 • 1

Thiết kế bục phát biểu tự động sử dụng AT89S52

Thiết kế bục phát biểu tự động sử dụng AT89S52
... người sản phẩm ứng dụng nhỏ công nghệ điện tử là “Hệ thống bục phát biểu tự động với mục đích là ứng dụng công nghệ điện tử để thiết kế hệ thống bục phát biểu tự động ứng dụng vào thực tế ... này, em có ý tưởng thiết kế bục phát biểu tự động phù hợp với tất người, điều khiển tự động hóa mà không cần điều khiển người Cái bục phát biểu này tự động nâng hạ người phát biểu lên chiều ... đứng phát biểu bục Nội dung đồ án em gồm chương: Chương 1: Tìm hiểu về vi điều khiển AT89 Chương 2: Thiết kế hệ thống bục phát biểu tự động Chương 3: Xây dựng hệ thống bục phát biểu tự động...
 • 77
 • 306
 • 0

tuần 30 . Hiện tượng tự nhiên

tuần 30 . Hiện tượng tự nhiên
.. . Trng Mm non 9h3010h20 10h2011h30 11h3013h30 13h3014h30 14h3016h00 Giỏo ỏn tui GPV: Bỏn hng , gia ỡnh H GTN: gp thuyn th vo nc GểC GXD:Xõy .. . Hai tay thay quay dc thõn.( 3lx8n) - ng tỏc bng: Hai tay a thng lờn cao nghiờn ngi sang trỏi, sang phi .( 3lx8n) -ng tỏc chõn: Chõn khu gi ( 4l x 8n) - ng tỏc bt: Bt ti ch.( 3lx8n) Cỏc bn i! Chỳng .. . Yờu cu: * Kin thc: - Tr bit tờn võn ng Trốo qua gh di 1,5-30cm, trũ chi ng chuyn nc - Biờt c k thut ng trốo qua gh di khong cỏch 1,5-30cm - Bit cỏch chi trũ chi chuyn nc * K nng: - Tr xp v chuyn...
 • 34
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phat bieu tu do ve tinh yeu hoc trotuan 30 lop4 luyen tu va cauphat trien tu do kinh tephát biểu lý do viết trướcbiểu diễn các phát biểu bằng đồ thị rdfhay phat bieu y kien cua minh ve muc dich hoc tap do unesco de xuonghoc de biet hoc de lam hoc de chung song hoc de tu khang dinh minh nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học