Tuần 26 thuốc lỗ tấn

"Thuốc" - Lỗ Tấn

... tác giả Lỗ Tấn - Lỗ Tấn tên thật Chu Thụ Nhân ( 1881 – 1936 ) Lỗ Tấn bút danh ghép từ họ mẹ (Lỗ Thụy) chữ Tấn hành” (một kỉ niệm ấu thơ) - Quê quán : tỉnh Chiết Giang ( Trung Quốc ) - Bản thân ... thầy.” Tác phẩm tiếng Lỗ Tấn “A Q truyện” (1921) Lỗ Tấn - 1933 Lỗ Tấn – 1930 (ngày sinh nhật thứ 49) Ngôi nhà số phố Shang Yinh Lu - Thượng Hải A Giới thiệu tác giả Lỗ Tấn B Truyện ngắn “Thuốc” ... bệnh tinh thần + Lỗ Tấn trí thức có tư tưởng tiến , trở thành nhà văn cách mạng.Thời trẻ, Bác Hồ thích đọc văn Lỗ Tấn  A Giới thiệu tác giả Lỗ Tấn - Quê quán : Sgk / 2 8-2 9 - Tên thật , năm...
 • 33
 • 631
 • 8

Thuoc lo tan

Thuoc lo tan
...
 • 10
 • 390
 • 4

Thuốc - Lỗ Tấn

Thuốc - Lỗ Tấn
... GVVHNN Lỗ Tấn Đỗ Viết Cường I Tác giả tác phẩm Tác giả Hãy cho biết vài nét đời Lỗ Tấn? - Cuộc đời: + (1888 – 1936), tên thật Chu Thụ Nhân, tên chữ: Dự Tài + Lỗ Tấn bút danh ghép từ họ mẹ (Lỗ Thuỵ) ... đề Thuốc khẳng định phương thuốc để chữa bệnh cho người dân Trung Quốc phương thuốc chữa bệnh tinh thần Chính vậy, Lỗ Tấn không vạch bệnh người dân Trung Quốc mà tìm phương thuốc để chữa trị -> ... lao Người bệnh ai? - Người bệnh: trai ông bà Hoa Thuyên Để chữa bệnh cho con, lão Thuyên làm gì? - Lão Thuyên tìm thuốc để mua Đỗ Viết Cường 10 Đó phương thuốc gì? - Phương thuốc: bánh bao tẩm...
 • 26
 • 459
 • 2

thuoc - Lo Tan

thuoc - Lo Tan
... ch quạn Hoa Thun: -Hai våü chäưng: Lo làõng cho bãûnh tçnh ca con, táûn tám tçm cạch cỉïu chỉỵa, thao thỉïc khäng ng âỉåüc Lo Hoa Thun bäùng ngäưi dáûy ” -Lo âi tỉì sạng såïm âãø mua thúc vãư ... häüi- âọ l bãûnh gç ? -Vng hoa trãn mäü âỉåüc miãu t qua nhỉỵng chi tiãút no? nghéa ca hçnh nh ny? 2/Näüi dung: 3/Phán têch: a.Viãûc chỉỵa bãûnh cho ca hai våü chäưng äng ch quạn Hoa Thun: -Hai ... con, âun c säú tiãưn dnh dủm âỉåüc -Nghé âãún viãûc s cọ thúc, äng qn âi cại lảnh v tháúy sng khoại “tråìi lảnh hån tháût di” -Khi nhçn tháúy tãn C Khang, lo väüi vng mọc gọi bảc khụm nụm âem...
 • 4
 • 373
 • 2

thuoc ( Lo Tan )

thuoc ( Lo Tan )
... THUỐC LỖ TẤN I Tìm hiểu chung Tác giả : a) Tiểu sử : - Lỗ Tấn ( 1881-1936 ), tên thật Chu Thụ Nhân, sinh huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - ... đình Đám tang Lỗ Tấn Tác phẩm a) Bối cảnh lịch sử TQ cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX - Đất nước bị nhiều lực đế quốc xâu xé - Nhân dân an phận, nhẫn nhục chịu đựng  bệnh đớn hèn, mê muội b) Hoàn cảnh ... ngày 25/04/1919, đăng tạp chí “Tân niên” số tháng 5/1919, vào lúc bùng nổ phong trào Ngũ tứ (4 /5/191 9) c) Tóm tắt tác phẩm : Truyện kể vợ chồng lão Hoa Thuyên - chủ quán trà có đứa trai bị ho lao...
 • 11
 • 218
 • 4

Thuốc- Lỗ Tấn

Thuốc- Lỗ Tấn
... đầu kỷ XX ( SGK ) 2/ Tác giả Lỗ Tấn ( 1881- 1936) * Những nét đời nghiệp sáng tác Lỗ Tấn ? *Trước chuyển sang sáng tác văn chương, Lỗ Tấn học nghề gì? Vì Lỗ Tấn lại chuyển sang làm văn nghệ? ... in chung tập “Gào thét” xuất năm 1923 Sau NXB Hà Nội in tập Lỗ Tấn – Truyện ngắn tuyển tập ” năm 1971 b.Mục đích sáng tác : Lỗ Tấn viết truyện ngắn “Thuốc” để : + Tỏ lòng tôn kính người bạn ... Trung Hoa tự phân rẽ Nói điều này, Lỗ Tấn hy vọng đường mòn bò xóa người cách mạng quần chúng nhân dân đòan kết chiến đấu lợi ích chung III/ Tổng kết:  -Lỗ Tấn trí thức yêu nước nhà văn đạt nhiều...
 • 11
 • 282
 • 5

THUỐC - LỖ TẤN

THUỐC - LỖ TẤN
... Gió nóng, Hai lòng… LỖ TẤN THỜI TRẺ LỖ TẤN THỜI HỌC Ở NHẬT Lỗ Tấn – 1930 (ngày sinh nhật thứ 49) Lỗ Tấn - 1933 LỖ TẤN VÀ GIA ĐÌNH LỖ TẤN VÀ GIA ĐÌNH TƯỢNG LƯU NIỆM MẸ CON LỖ TẤN TẠI Q ƠNG Ngơi ... Yinh Lu Thượng Hải Nhà lưu niệm Lỗ Tấn Thiệu Hưng Triết Giang - q hương Lỗ Tấn Triết Giang - q hương Lỗ Tấn NHỮNG TRANG TÁC PHẨM BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA LỖ TẤN Bìa “AQ truyện” BÌA TÁC PHẨM ... I TÌM HIỂU CHUNG: Tác giả: - Lỗ Tấn (188 1-1 936), tên khai sinh Chu Chương Thọ, sau đổi thành Chu Thụ Nhân - Q ơng phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Năm 13 tuổi, chứng kiến cảnh...
 • 52
 • 246
 • 2

THUOC-LO TAN

THUOC-LO TAN
...
 • 1
 • 305
 • 2

Đọc hiểu truyện Thuốc ( Lỗ Tấn ) pdf

Đọc hiểu truyện Thuốc ( Lỗ Tấn ) pdf
... Fađêép (Nga) ca ngợi: Lỗ Tấn danh thủ truyện ngắn giới… Ông cống hiến cho nhân loại hình thức dân tộc bắt chước được…” Thuốc truyện ngắn đa nghĩa nhiều truyện ngắn khác Lỗ Tấn Ông sáng tác truyện ... kỷ 20 Lỗ Tấn chia truyện làm bốn phần: 1) Lão Hoa Thuyên mua thuốc - bánh bao tẩm máu tử tù - đem chữa bệnh lao cho con; 2) Vợ chồng lão Hoa nướng thuốc thằng Thuyên - trai ăn thuốc ; 3) Bọn ... bay thẳng phía chân trời 2.Xuất xứ Truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn đăng lần tạp chí Tân Thanh niên Nhân vật Hạ Du truyện, ám nữ thi sĩ Thu Cận (Du Cận nghĩa Ngọc) Chỗ Thu Cận bị hành hình gần nhà...
 • 11
 • 851
 • 4

Đọc hiểu truyện Thuốc ( Lỗ Tấn ) potx

Đọc hiểu truyện Thuốc ( Lỗ Tấn ) potx
... Fađêép (Nga) ca ngợi: Lỗ Tấn danh thủ truyện ngắn giới… Ông cống hiến cho nhân loại hình thức dân tộc bắt chước được…” Thuốc truyện ngắn đa nghĩa nhiều truyện ngắn khác Lỗ Tấn Ông sáng tác truyện ... kỷ 20 Lỗ Tấn chia truyện làm bốn phần: 1) Lão Hoa Thuyên mua thuốc - bánh bao tẩm máu tử tù - đem chữa bệnh lao cho con; 2) Vợ chồng lão Hoa nướng thuốc thằng Thuyên - trai ăn thuốc ; 3) Bọn ... bay thẳng phía chân trời 2.Xuất xứ Truyện ngắn Thuốc Lỗ Tấn đăng lần tạp chí Tân Thanh niên Nhân vật Hạ Du truyện, ám nữ thi sĩ Thu Cận (Du Cận nghĩa Ngọc) Chỗ Thu Cận bị hành hình gần nhà...
 • 10
 • 311
 • 0

THUỐC Lỗ Tấn doc

THUỐC Lỗ Tấn doc
... hình tượng bánh bao tẩm máu Nhan đề "Thuốc" + Thuốc, nguyên văn "Dược" (trong từ ghép Dược phẩm), phản ánh trình suy tư nặng nề Lỗ Tấn (động mục đích đổi nghề Lỗ Tấn) Nhận thức rõ thực trạng nhận ... truyện có nhiều nghĩa + Tầng nghĩa phương thuốc truyền thống chữa bệnh lao Một phương thuốc u mê ngu muội giống hệt phương thuốc mà ông thầy lang bốc cho bố Lỗ Tấn bị bệnh phù thũng với hai vị “không ... không đặt vấn đề bốc thuốc cho xã hội mà muốn “lôi hết bệnh tật quốc dân, làm cho người ý tìm cách chạy chữa” Tên truyện dịch Thuốc (Trương Chính) Vị thuốc (Nguyễn Tuân) dịch Đơn thuốc (Phan Khải)...
 • 6
 • 247
 • 0

Ga tuan 26 (CKT) thanh tan son

Ga tuan 26 (CKT) thanh tan son
... tiết học - Kể toàn câu chuyện, kể lại cho ngời thân nghe thể dục ( Gv môn soạn, giảng) Toán -Tiết 126 Luyện tập I- Mục tiêu - Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với mệnh giá học - Biết cách thực phép ... lại lời giải - Nhiều HS đọc lại đoạn văn điền âm, vần hoàn chỉnh - Cả lớp làm vào ÂM NHạC TIếT 26 ễN BI: CH ONG NU V EM Bẫ I.Mc tiờu: - Hc sinh bit hỏt ỳng giai iu v li bi hỏt Ch ong nõu v em ... Giỏo dc cỏc em tinh thn chm hc chm lm II Chun b: - Bng nhc bi hỏt, mỏy nghe v s nhc c quen dựng (song loan, phỏch) - Mt s ng tỏc ph theo li ca bi hỏt III Hot ng dy - hc: Kim tra bi c: - Kim tra...
 • 21
 • 144
 • 0

THUỐC - Lỗ Tấn (tài liệu hay)

THUỐC - Lỗ Tấn (tài liệu hay)
... nghề Lỗ Tấn vừa mang đậm dấu ấn lịch sử Trung Hoa thời cận đại vừa nói lên tâm huyết Lỗ Tấn với dân tộc - Lỗ Tấn nhà văn cách mạng lỗi lạc Trung Quốc đầu kỉ XX : “Trước Lỗ Tấn , chưa có Lỗ Tấn ... nghề Lỗ Tấn vừa mang đậm dấu ấn lịch sử Trung Hoa thời cận đại vừa nói lên tâm huyết Lỗ Tấn với dân tộc - Lỗ Tấn nhà văn cách mạng lỗi lạc Trung Quốc đầu kỉ XX : “Trước Lỗ Tấn , chưa có Lỗ Tấn ... Tác phẩm Thuốc _lỗ Tấn - Lỗ Tấn ( 188 1-1 936 ) tên thật Chu Thụ Nhân , quê phủ Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Năm 13 tuổi , chứng kiến cảnh người cha lâm bệnh mà chết thuốc , Lỗ Tấn ôm...
 • 47
 • 247
 • 1

GA tuan 26(CKT)loan tan son

GA tuan 26(CKT)loan tan son
... với Dũng cảm là: Can đảm, can trờng, gan, gan dạ, dan góc, gan lì, bạo dạn, táo bạo, anh hùng, anh dũng, cảm + Trái nghĩa với Dũng cảm là: Nhát, nhát gan, nhút nhát, đớn hèn, hèn nhát, hèn ... - Ga - Vrốt không sợ nguy hiểm cảm Ga - Vrốt chiến lũy để nhặt đạn địch; Cuốc phây - rắc thét giục cậu quay vào chiến lũy nhng Ga - Vrốt nán lại để nhặt đạn; Ga - Vrốt lúc ẩn lúc đạn giặc chơi ... chơi trò ú tim với chết ? Vì tác giả lại nói Ga - Vrốt - Vì thân hình bé nhỏ ẩn, thiên thần khói đạn nh thiên thần ? Nêu cảm nghĩ em nhân vật Ga - - Ga - Vrốt cậu bé anh hùng Vrốt * Nêu nội dung...
 • 22
 • 148
 • 0

Xem thêm