Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
... Giải nghĩa từ khó : vốn văn hóa dân tộc thời kỳ trung đại Nhìn nhận chung vốn truyền thống văn hóa Đặc điểm văn hóa dân tộc Tinh thần chung đường hình thành vốnvăn hóa dân tộc VN Cấu trúc kiểu ... đường hình thành sắc văn hóa dân tộc Cái vốn dân tộc ( Thiết thực, linh hoạt, dung hòa) Dung hợp Cái chiếm lĩnh, đồng hóa sàng lọc, tinh luyện Văn hóa nước Bản sắc văn hóa dân tộc HĐ4: Đánh giá ... Văn 2.1 Nội dung vấn đề đề cập văn : Bản sắc văn hóa dân tộc vấn đề có ý nghĩa thời bối cảnh xu toàn cầu hóa diễn ra nhiều lĩnh vực đời sống -Văn nhật dụng 2.2 Khái niêm văn hóa sắc văn hóa dân...
 • 20
 • 1,597
 • 5

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (tiết 88-89)

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (tiết 88-89)
... tinh luyện để thành sắc dân tộc =>Giá trị văn hóa dân tộc *2.5.Con đường hình thành sắc văn hố dân tộc: Vốn vốn có + khả chiếm lĩnh + khả đồng hố -> giá trị văn hố dân tộc III Ghi nhớ : (Sách giáo ... xét văn hóa Việt Nam mối quan hệ tổng thể với văn hóa dân tộc giới + Còn lại: Đặc điểm văn hóa Việt Nam II Đọc hiểu văn Đọc Chậm, kĩ, ngữ điệu văn Khi đọc ý hệ thống luận điểm văn Tìm hiểu văn ... Văn hóa gắn liền với lĩnh vực khác đời sống xã hội: giáo dục, văn nghệ, đạo đức, lối sống… Bản sắc văn hóa dân tộc gì? Ngữ văn 12 Cơ - Bản sắc văn hóa đặc điểm, phẩm chất riêng, độc đáo văn hóa...
 • 7
 • 2,661
 • 22

tiết 88.89.Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

tiết 88.89.Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
... đờng hình thành sắc dân tộc văn hóa không trông cậy vào tạo tác dân tộc mà trông cậy vào khả chiếm lĩnh, khả đồng hóa giá trị văn hóa bên Về mặt đó, lịch sử chứng minh dân tộc Việt Nam có lĩnh" ... văn hóa ăn (ẩm thực), văn hóa mặc, văn hóa ứng xử, văn hóa đọc, dó giá trị mà ngời sáng tạo qua trờng kì lịch sử Theo Trần Đình Hựu, "hình thức đặc trng hay biểu tập trung, vùng đậm đặc văn hóa ... -> Nh vậy, khái quát sắc văn hóa Việt Nam, tác giả không rơi vào thái độ tự ti hay miệt thị dân tộc Và "Nền văn hóa tơng lai" Việt Nam văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, có hòa nhập mà không...
 • 7
 • 1,691
 • 10

NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC

NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC
... kinh tế ấy, sống tạo gơng mặt văn hoá Việt Nam khứ 2/ Phơng hớng xây dựng văn hoá xã hôi chủ nghĩa từ vốn văn hoá truyền thống a/ Những u điểm nhợc điểm văn hoá dân tộc */ u điểm : Tạo sống thiết ... họ sống Đó cón cố dung hợp vốn có, văn hoá phật giáo, văn hoá nho giáo từ du nhập vào nhng để lại dấu ấn sâi sắc sác dân tộc d/ nhận định chung : Tinh thần chung văn hoá Việt Nam thiết thực, ... đặc sắc văn hoá dân tộc, hiểu đợc mặt hay mặt dở _ Dự kiến đờng phát triển việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa III/ Ghi nhớ : Sách giáo khoa - 104 Trịnh Thị Thái Dung sắc Page 12 - Về vấn đề...
 • 3
 • 1,289
 • 4

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (hình ảnh)

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (hình ảnh)
... lối thờ cúng Khổng Phu tử Thích Ca Giesu đặt lên bàn thờ Phật giáo Nho giáo ảnh hưởng mạnh đến văn hoá truyền thống Việt Nam Người Việt thờ Phật chủ yếu để cầu nguyện chưa phải để đạt giác ngộ,...
 • 34
 • 474
 • 2

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Tiết 89+90

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Tiết 89+90
... giá trị văn hoá khác .Về - HS trả lời - GV nhận xét- chuẩn xác nội dung khả chiếm lĩnh, đồng hoá giá trị văn hoá bên ngoài, dân tộc Việt Nam dân tộc có lĩnh HĐ 4: Hớng dẫn HS tổng kết - Đọc ghi ... nhng hn ch ca văn hoá dân tộc ? (thái độ cầu thị) Củng cố, dặn dò tiết 1: - Nét tác giả, tác phẩm - Những hạn chế văn hoá Việt Nam Tìm hiểu văn a.Nêu giới hạn vấn đề - Trong lỳc vi nú .-> Nêu ngắn ... Nam, ngi Vit Nam - ý nghĩa =>ỏnh giỏ, nhỡn nhn s giu cú hay nghốo nn ca húa dõn tc II Đọc-hiểu văn 1.Đọc- chia bố cục HĐ 2: Hớng dẫn HS đọc văn - Bố cục: phần - Nhận xét cách mở đầu - Nờu : Trong...
 • 4
 • 411
 • 5

nhìn về vốn văn hóa dân tộc

nhìn về vốn văn hóa dân tộc
... nói: văn hóa ẩm thực, văn hoá mặc, văn hoá ứng xử, văn hoá đọc ) 2.2 Hệ thống lập luận a Đặc điểm cuả vốn văn hoá * Quan niệm sống,đãtưởng,tích đẹp Tác giả lí phân đặc điểm vốn văn hoá dân tộc ... nghĩa cốt yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ( Bình Ngô đại cáo) Khổng Tử Em cho biết đường hình thành sắc văn hoá dân tộc Việt Nam? Con đường hình thành sắc văn hoá dân tộc: Vốn vốn có + khả ... Củng cố: Vốn tự có( Thiết thực, linh hoạt, dung hoà) Con đường hình thành sắc văn hoá dân tộc Dung hoà Giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam Khả chiếm linh, đồng hoá ( sàng lọc, tinh luyện) văn hoá...
 • 28
 • 379
 • 1

Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" củaTrần Đình Hượu doc

Trong tác phẩm
... gian qua miền văn hoá kế thừa sáng tạo kết tụ lại thành giá trị văn hoá Việt Nam đậm đà sắc dân tộc.Nhưng “ đường hình thành sắc dân tộc văn hoá ko trông cậy vào tạo tác dân tộc mà trông cậy ... vào khả chiếm lĩnh,khả đồng hoá giá trị văn hoá bên ngoài”- quan điểm Trần Đình Hượu đặt lòng độc giả trăn trở, đặc biệt tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai giới trẻ Văn hoá Việt Nam hình thành sớm, ... chiếm lĩnh, đồng hoá giá trị văn hoá bên ngoài” Phải chăng, hành trình phát triển văn hoá từ sông biển đồng hành trình giao lưu tiếp biến văn hoá- khả đồng biến chiếm lĩnh giá trị văn hoá bên ngoài?...
 • 14
 • 624
 • 1

nhin ve von van hoa dan toc

nhin ve von van hoa dan toc
... +Do nớc ta nớc nhỏ, tài nguyên cha phong phỳ,thng xuyờn b e do, +Do đời sống nghèo nàn, lạc hậu, khoa học không phát triển, c: Cỏc c trng ca húa dõn tc C TRNG CA VN HểA VIT NAM Thit thc Linh hot ... Vit Nam Thnh qu sỏng to ca dõn tc Vit Nam.(s tỏc to ca chớnh dõn tc) Dung hũa Tip thu nhng tinh hoa húa t bờn ngoi Vn húa dõn tc Vit Nam Nhìn vốn văn hóa dân tộc I: Tỡm hiu chung II: c hiu bn ... hỡnh thnh húa Vit Nam -c trng ca hoỏ Vit Nam : Thit thc, linh hot, dung ho b : Ngh thut -Bi vit khoa hc ,lp lun rừ rng ,mch lc, 3:Tng kt Vn t cú ca húa dõn tc Con ng hỡnh thnh bn sc hoỏ dõn tc...
 • 12
 • 526
 • 0

NHÌN VỀ VỐN VĂN HOÁ DÂN TỘC

NHÌN VỀ VỐN VĂN HOÁ DÂN TỘC
... sắc dân tộc văn hoá không trông cậy vào tạo tác dân tộc mà trông cậy vào khả chiếm lĩnh, khả đồng hoá giá trị văn hoá bên Về mặt ,lịch sử chứng minh dân tộc Việt Nam có lĩnh”.Thực tế lịch sử , văn ... vào tạo tác dân tộc mà trông cậy vào khả chiếm lĩnh, khả đồng hoá giá trị văn hoá bên Về mặt ,lịch sử chứng minh dân tộc Việt Nam có lĩnh”.Hãy liên hệ với thực tế lịch sử , văn hoá văn học để ... hưởng giá trị tinh hoa tiến văn hoá nhân loại, phát triển, không toả rạng giá trị vốn có vào đời sống văn hoá rộng lớn giới -TỔNG KẾT : Từ hiểu biết sâu sắc vốn văn hoá dân tộc, tác giả phân tích...
 • 10
 • 122
 • 0

NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC

NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC
... 05-04-2011 NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC(tt) Trần Đình Hượu I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Nắm luận điểm văn quan điểm tác giả nét đặc trưng vốn văn hóa dân tộc – sở để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân ... Nhìn vốn văn hóa dân tộc tạo (văn hóa lúa nước, văn hóa cồng - Xuất xứ: trích từ phần II, tiểu luận Về vấn đề chiêng,…) tìm đặc sắc văn hóa dân tộc in Đến - Ngày nay, ta thường nói: văn hóa ăn ... xây dựng văn hóa đậm sắc dân tộc + Tìm hiểu sắc văn hóa dân tộc, giúp ta thêm tự hào với văn hóa vốn dân tộc mình, phát huy mặt mạnh, khắc phục chỗ hạn chế Và so sánh, đối chiếu với tộc có có...
 • 9
 • 405
 • 0

Đề 23: Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong

Đề 23: Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong
... triển văn hoá dân tộc giai đoạn giao lưu hội nhập Nền văn hoá Internet, văn hoá Online, văn hoá Game, hay thay đổi trào trào lưu thời trang giới góp phần lột xác hình ảnh đất nước Việt Nam vốn ... mặt mạnh, hạn chế mặt thiếu sót củavăn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế, có thái độ tôn trọng mực chiếm lĩnh đồng hoá hiệu văn hoá ngoại lai, Điều ẩn số giải bất ... văn hoá truyền thống dân tộc, bị hoà tan cách hoàn toàn dòng lũ hội nhập tự đánh Một số khác lại có tư tưởng bảo thủ, không chiêm slĩnh, đồng hoá văn hoá ngoại lai, chăm chút cho vốn văn hoá...
 • 2
 • 183
 • 0

Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu.Anh chị trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay.

Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu.Anh chị trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay.
... Trần Đình Hượu đặt bao suy tư cho giới trẻ trách nhiệm thân thời đại Trước dòng chảy xâm nhập ạt văn hoá ngoại lai từ văn minh giới, phận niên Việt Nam biết nắm bắt lấy thời cơ, phát triển văn hoá ... mạnh, hạn chế mặt thiếu sót củavăn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế, có thái độ tôn trọng mực chiếm lĩnh đồng hoá hiệu văn hoá ngoại lai, Điều ẩn số giải bất đẳng ... coi “nguồn gen tiến hoá cho phát triển văn hoá dân tộc giai đoạn giao lưu hội nhập Nền văn hoá Internet, văn hoá Online, văn hoá Game, hay thay đổi trào trào lưu thời trang giới góp phần lột xác...
 • 2
 • 379
 • 0

NHIN VE VON VAN HOA DAN TOC

NHIN VE VON VAN HOA DAN TOC
... lai" Việt Nam văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, có hòa nhập mà không hòa tan, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc ý nghĩa việc tìm hiểu truyền thống văn hóa ... cho đợc kông thua dân tộc so với dân tộc khác số điểm cụ thể Bài viết thể ró tính khách quan, khoa học tính trí tuệ ...
 • 3
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tom tat nhin ve von van hoa dan tochuong dan hoc bai soan bai nhin ve von van hoa dan tocđề ôn về nhìn về vốn văn hóa dân tộctiết 88 89 nhìn về vốn văn hóa dân tộcnghi luan ve von van hoa dan tocnhìn về vốn văn học dân tộchuong dan soan bai nhin ve von van hoavốn văn hóa dân tộc là gìbàn về bản sắc văn hóa dân tộcbảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc việt nambảo vệ văn hóa dân tộcnghi luan ve van hoa dan tocnghi luan ve truyen thong van hoa dan tocnghi luan ve ban sac van hoa dan toctieu luan ve van hoa dan toc6.Giay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKSSO 7- co dong ung cu HDQT3.Bao cao HDQT 2014_SHI6.TT_BCTC kiem toan_2013_SHI7 TT_ThulaoHDQT-BKS_2013_SHI8.TTphanpholoinhuan2012 SHICổ đông và nhà đầu tư 14.Quychebaucu 201416.2. Phuong an Phat hanh tang vonPhieu dang ky phat bieuDHCD2010Quychedaihoi _SHI2010Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhLuận văn Chế độ tổng thống MỹCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔIPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025THÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAYĐịa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang (trên cứ liệu 4 huyện chiêm hóa, lâm bình, nà hang, sơn dương)Phát triển đội ngũ giáo viên trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lựcNghiên cứu hình thái của chấn thương bụng trên những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ qua giám định y pháptìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận