subtraction single focus 9 25questions 001

SKKN dạy Language Focus 9

SKKN dạy Language Focus 9
... lãnh đạo trường, giảng dạy môn Tiếng Anh 9, nên thực tế, nghiên cứu đề tài đối tượng học sinh khối ( lớp trực tiếp giảng dạy môn năm học : 06-07 , 07-08 ) với loại " Language focus " Tuy nhiên đề ... trình độ học sinh, lứa tuổi học sinh, sở vật chất trường, lớp Một số tiết dạy LANGUAGE FOCUS giáo viên nặng nề giảng dạy kiến thức ngữ pháp lo lắng học sinh làm tốt dạng tập ngữ pháp ( thường ... lọc hoạt động, kĩ thuật giảng dạy để vận dụng phù hợp vào tập việc làm mang ý nghĩa quan trọng định thành công hiệu tiết dạy Bên cạnh đó, việc thiết kế kế hoạch giảng dạy hợp lí cho tiết giúp giáo...
  • 18
  • 914
  • 14

SKKN DẠY LANGUAGE FOCUS - 9 2010

SKKN DẠY LANGUAGE FOCUS - 9 2010
... WHICH orWHO ) Unit 10 : section L.F 3-4 / P 9 0 -9 2 Matching Game ( Stage : Production - Group work - Time : 5-8 ' ) - Divide the class into two teams ( A & B ) - Each student from team A writes one ... of EVER - T runs through the vocab : - Read a comic - Use the computer - Go to the market - Play volleyball - Go to Singapore - See an elephant - Eat durian - Ss practise : Survey + Teaching aids ... lãnh đạo trường, giảng dạy môn Tiếng Anh 9, nên thực tế, nghiên cứu đề tài đối tượng học sinh khối ( lớp trực tiếp giảng dạy môn năm học : 0 6-0 7 , 0 7-0 8 ) với loại " Language focus " Tuy nhiên đề...
  • 18
  • 214
  • 0

Bài giảng Bài tập AV 9 (Fame) - 001

Bài giảng Bài tập AV 9 (Fame) - 001
... stories A his is one of England's best-known writers B as one of England's best-known writers C besides one of England's best-known writers D one of England's best-known writers II Put the verb in ... theier cave pictures Near the end of the 19th century several Europeans and Americans tried to make movies No one knows who made the first one New York City had the first movie theatre in 1 894 People ... showed motion in the cave paintings d An American made the first movie e Movies were popular in Europe at the end of the 19th century f Movies are the same today as they were in 192 0 g Inventors added...
  • 3
  • 203
  • 0

Xem thêm