Chu trình Hamilton và chu trình dài nhất trong một số lớp đồ thị có tổng bậc lớn

Xây dựng phân loại một số lớp đồ thị cấu trúc đặc biệt

Xây dựng và phân loại một số lớp đồ thị có cấu trúc đặc biệt
... chất đồ thị n-e.c, sau xây dựng phân loại đồ thị n-e.c, cuối nêu số cách xây dựng cụ thể cho đồ thị n-e.c Luận văn bao gồm ba chương Chương : Giới thiệu đồ thị n-e.c, tính chất đồ thị n-e.c vài ... Xây dựng đồ thị ngẫu nhiên quy mạnh Như biết hầu hết đồ thị n-e.c đồ thị ngẫu nhiên quy mạnh Vì chương thay xây dựng đồ thị n-e.c xây dựng đồ thị ngẫu nhiên quy mạnh Sau chứng minh đồ thị tính ... Giới thiệu đồ thị n-e.c, tính chất số đồ thị n − e.c biết • Trình bày cách xây dựng phân loại đồ thị n-e.c • Đưa hai cách xây dựng đồ thị ngẫu nhiên quy mạnh chứng minh đồ thị sinh tính chất...
 • 43
 • 185
 • 0

Xây dựng phân loại một số lớp đồ thị cấu trúc đặc biệt luận văn ths toán học 60 46 15 pdf

Xây dựng và phân loại một số lớp đồ thị có cấu trúc đặc biệt  luận văn ths toán học 60 46 15 pdf
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LÊ THỊ THU HƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI MỘT SỐ LỚP ĐỒ THỊ CÓ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học ... đoạn thẳng(các cạnh) Luận văn đề cập tới việc xây dựng phân loại số lớp đồ thị cấu trúc đặc biệt Cụ thể đồ thị tính chất n-e.c Tính chất phát nghiên cứu hai nhà khoa học Erd˝os Re’nyi [16] ... dung luận văn tập trung làm rõ tính chất đồ thị n-e.c, sau xây dựng phân loại đồ thị n-e.c, cuối nêu số cách xây dựng cụ thể cho đồ thị n-e.c Luận văn bao gồm ba chương Chương : Giới thiệu đồ thị...
 • 46
 • 67
 • 0

Xây dựng phân loại một số lớp đồ thị cấu trúc đặc biệt

Xây dựng và phân loại một số lớp đồ thị có cấu trúc đặc biệt
... chất đồ thị n-e.c, sau xây dựng phân loại đồ thị n-e.c, cuối nêu số cách xây dựng cụ thể cho đồ thị n-e.c Luận văn bao gồm ba chương Chương : Giới thiệu đồ thị n-e.c, tính chất đồ thị n-e.c vài ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LÊ THỊ THU HƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI MỘT SỐ LỚP ĐỒ THỊ CÓ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: 60460106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... điểm điểm nối với đoạn thẳng(các cạnh) Luận văn đề cập tới việc xây dựng phân loại số lớp đồ thị cấu trúc đặc biệt Cụ thể đồ thị tính chất n-e.c Tính chất phát nghiên cứu hai nhà khoa học...
 • 13
 • 91
 • 0

Chủ nghĩa hiện sinh trong mốt số tiểu thuyết truyện ngắn tiêu biểu của albert camus

Chủ nghĩa hiện sinh trong mốt số tiểu thuyết và truyện ngắn tiêu biểu của albert camus
... sở nhìn nhận, đánh giá đóng góp chủ nghĩa sinh sáng tác A Camus, vào tìm hiểu số tiểu thuyết, truyện ngắn tiêu biểu ông tảng triết học, mĩ học thời đại tác giả sống nhằm đạt đến nhìn khách quan ... thuật ngữ chủ nghĩa sinh có vị trí chắn đời sống xã hội vào lịch sử triết học đại Chủ nghĩa sinh đợc bàn luận nhiều, song dờng nh t sinh không ngừng vơn xa xã hội đại Chủ nghĩa sinh học thuyết cứng ... đợc mệnh danh mốt sống sinh coi là thể học thuyết sinh Những biểu trên, có nguồn gốc từ triết sinh, từ phần triết lí tiêu cực triết học Sartre, tất chủ nghĩa sinh có Ngay triết thuyết Sartre,...
 • 137
 • 2,204
 • 19

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá biển giá trị kinh tế cao

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống và kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá biển có giá trị kinh tế cao
... trựng cỏ v tit kim kinh phớ Hn na, nuụi sinh to nu iu kin nuụi tt thu c mt cao ng ngha vi cht lng to tt Cht lng to xu khụng th nuụi c mt cao v ngc li Do vy, cn nghiờn cu nõng cao, ng dng cụng ... trỡnh kớn h lc sinh hc Nuụi theo phng phỏp ny cú t l sng cao cỏ ớt b bnh giỏ thnh sn phm cao Cỏ Song Chut l i tng cú giỏ tr kinh t c bit cao Trờn c s tham kho ti liu th nghim ng cỏ hng lờn cỏ ging, ... ca k thut nuụi sinh t mt cao l qun lớ tt mụi trng b nuụi v cung cp thc n cht lng tt Da trờn kt qu nghiờn cu v nuụi sinh vi to mt cao, ngun to t h thng nuụi sinh mt cao ó c s dng cho nuụi sinh...
 • 183
 • 590
 • 2

nghiên cứu về trao đổi nhiệt khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt

nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt
... 36 hợp chất lỏng chứa bọt sóng xung kích lan truyền hỗn hợp 3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha sóng xung kích lan 36 truyền hỗn hợp 3.1.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha hỗn hợp dầu thô 36 chứa ... chất lỏng chứa bọt có tƣơng tác sóng xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha có tƣơng tác sóng 61 xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1.1 Quá trình trao ... THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƢỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA BỌT Ngành : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Mã số: 60.52.04 Học...
 • 90
 • 139
 • 0

Chủ nghĩa nhân văn phục hưng sự thể hiện nó trong một số tác phẩm bi kịch của William Shakespeare

Chủ nghĩa nhân văn phục hưng và sự thể hiện nó trong một số tác phẩm bi kịch của William Shakespeare
... HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LAN CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN PHỤC HƯNG VÀ SỰ THỂ HIỆN NÓ TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM BI KỊCH CỦA WILLIAM SHAKESPEARE CHUYÊN NGHÀNH: TRIẾT HỌC Mã Số : 60.22.80 LUẬN VĂN ... học 42 Chương BI U HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM BI KỊCH CỦA WILLIAM SHAKESPEARE 2.1.Thời đại Phục hưng Anh người Shakespeare 2.1.1 Đất nước Anh thời kỳ Phục hưng Với tư cách ... nghĩa nhân văn Phục hưng trào lưu tư tưởng tạo nờn giỏ trị rực rỡ văn nghệ Phục hưng 24 Chương BI U HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM BI KỊCH CỦA WILLIAM SHAKESPEARE Error!...
 • 99
 • 1,887
 • 10

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT và KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA ... HỢP 3.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA KHI CÓ SÓNG XUNG KÍCH LAN TRUYỀN TRONG HỖN HỢP 3.1.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT GIỮA CÁC PHA TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP LỎNG- HƠI 3.1.1.1 Quá ... kết nghiên cứu trình trao đổi nhiệt khối lượng pha trình truyền sóng số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt như: hỗn hợp nước chứa bọt hơi, dầu thô chứa bọt hơi, nitơ lỏng chứa bọt freon 21 chứa bọt hơicó...
 • 26
 • 127
 • 0

Bài thuyết trình nghiên cứu tình hình an toàn vệ sinh lao động trong một số ngành nghề ngành sản xuất hóa chất

Bài thuyết trình nghiên cứu tình hình an toàn và vệ sinh lao động trong một số ngành nghề  ngành sản xuất hóa chất
... nổ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động http://www.vnua.edu.vn/doanthe/congdoan/index.php/news/100 -an- toan-ve -sinh- lao- dong An toàn vệ sinh lao động ngành liên quan đến hóa chất http://itcvn.com.vn /an- toan-ve -sinh- lao- dong -trong- cac-nganh-lien-quan-den-hoa-chat.html ... nạn, cháy nổ, nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp ) ngành sản xuất hóa chất An toàn vệ sinh lao động bị xem nhẹ, nhận thức người sử dụng lao động, người lao động bảo hộ lao động c hưa cao Còn trọng đến ... Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, xuất 2010 An toàn vệ sinh lao động ngành có nguy cao Việt Nam Những thách thức giải phát http://antoanlaodong.gov.vn/catld/pages/chitiettin.aspx?IDNews=1209...
 • 38
 • 319
 • 0

A study of the dominant topics in some typical works of augustan period (1700 1745) = nghiên cứu về những chủ đề nổi bật trong một số tác phẩm điển hình thời kì augustan (1700 1745)

A study of the dominant topics in some typical works of augustan period (1700  1745) = nghiên cứu về những chủ đề nổi bật trong một số tác phẩm điển hình thời kì augustan (1700  1745)
... lands and discriminated from the uncanny race of local inhabitants about appearance, Swift wanted to indirectly blame an aspect of the discrimination That was the discriminating attitude of the ... growing of colloquialism in practice as well as in literature What is more, the appearing of a great deal of books of travel and traveling was one of the favorite topics of readers The political ... win fate and proved that human kind with he will and mind was ability to anything The image of Robinson standing valiantly on the island was a beautiful image that asserted that human being was...
 • 55
 • 386
 • 0

QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ RAU ĂN LÁ ppsx

QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ RAU ĂN LÁ ppsx
... đúng” đảm bảo thời gian cách ly KỸ THUẬT TRỒNG CẢI XANH - CẢI NGỌT Cải ngọt, cải xanh rau ngắn ngày trồng quanh năm, không cần vốn nhiều mà tiêu thụ lại dễ dàng trồng phổ biến Tp.Hồ Chí Minh Tuy ... dùng Để khắc phục tình trạng thiết phải theo qui trình sản xuất đây: KỸ THUẬT CANH TÁC: 2.1 Giống chuẩn bị con: Hiện giống địa phương, mùa khô sử dụng số giống nhập Trung Quốc, Thái Lan mùa mưa ... Thời vụ: Cải ngọt, cải xanh trồng quanh năm Lưu ý: trồng tháng 12, tháng 01 suất cao thường bị nhiều sâu hại Mùa mưa khó trồng thường bán giá cao 2.4 Mật độ trồng: Để trồng cho 100 m2 gieo liếp...
 • 9
 • 124
 • 1

giáo trình mô đun trồng một số loài cây dược liệu dưới tán rừng

giáo trình mô đun trồng một số loài cây dược liệu dưới tán rừng
... THAM KHẢO 58 MÔ ĐUN TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY DƢỢC LIỆU DƢỚI TÁN RỪNG Mã đun: MĐ 04 GIỚI THIỆU MÔ ĐUN: đun Kỹ thuật gây trồng số loài dược liệu tán rừng đun số 4, thực sau người ... xuất thành công Giáo trình đun Trồng số loài dược liệu tán rừng cung cấp kiến thức kỹ thuật gây trồng số loài có giá trị cung cấp dược liệu; có khả chịu bóng ưa bóng tán rừng Giáo trình cập nhật ... Hà Giang MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU MÔ ĐUN TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG GIỚI THIỆU MÔ ĐUN: Bài TRỒNG CÂY THẢO QUẢ Mục tiêu: A Nội...
 • 60
 • 428
 • 3

Ứng dụng của phương trình vi phân trong một số bài toán mạch điện (LV01209)

Ứng dụng của phương trình vi phân trong một số bài toán mạch điện (LV01209)
... giải số toán mạch điện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Ứng dụng phƣơng trình vi phân vào mạch điện Phạm vi nghiên cứu: Phƣơng trình vi phân, ứng dụng phƣơng trình vi phân vào toán ... nghiên cứu, trình bày số toán mạch điện nhờ phƣơng trình vi phân Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu số toán mạch điện chiều hay xoay chiều, cụ thể trình độ xảy mạch điện Sử dụng phƣơng trình vi phân để ... PHƢƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT VÀO BÀI TOÁN MẠCH ĐIỆN 2.1 Điều kiện đầu điều kiện cuối mạch điện 2.1.1 Điều kiện đầu mạch điện Trong tìm lời giải cho mạch điện, ta thấy cần phải tìm số tích phân...
 • 65
 • 464
 • 0

Ứng dụng của phương trình vi phân trong một số bài toán mạch điện

Ứng dụng của phương trình vi phân trong một số bài toán mạch điện
... trình độ xảy mạch điện 6 Sử dụng phương trình vi phân để xây dựng giải số toán mạch điện Đối tượng phạm vỉ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: ứng dụng phương trình vi phân vào mạch điện Phạm vi ... nghiên cứu: Phương trình vi phân, ứng dụng phương trình vi phân vào toán mạch điện Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu phương trình vi phân Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật điện Chương ... ứng dụng phương trình vỉ phân sổ toán mạch điện Mục đích nghiền cứu Đề tài nhằm nghiên cứu, trình bày số toán mạch điện nhờ phương trình vi phân Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu số toán mạch điện...
 • 149
 • 1,682
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chủ đề 5 phân tích một số thành phần hữu cơ trong thực phẩmnghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yênbài toán tìm đuờng đi ngắn nhất từ một đỉnh của đồ thị the single source shorted path problemchứng minh đồ thị có chu trình hamiltonthuật toán đồ thị có hướng và chu trìnhkiểm toán chu trình mh tt trong kiểm toán bctc do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính acca thực hiệnchu trình euler trong đồ thị có hướngviết chương trình pascal nhập vào 2 số nguyên a và b từ bàn phím in ra kết quả là số nhỏ nhất trong 2 số a và btrình tự tính giá một số đối tượng chủ yếutrình tìm dòng có độ dài lớn nhất trong một tập tintrình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếutrình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu về giá vốn hàng bántrình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệpkiểu chữ và cỡ chữ luận văn phải thống nhất kiểu và cỡ chữ kiểu chữ quy định là times new roman và cỡ chữ 13 một số trường hợp khác cỡ chữ 13 sẽ được quy định cụ thểchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học