Lập trình Ứng dụng Phân tán Đối tượng Mutil Chat

Thiết kế và lập trình ứng dụng web các đối tượng trong ASP ppt

Thiết kế và lập trình ứng dụng web các đối tượng trong ASP ppt
... Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP ASP cung cấp đối tượng: Đối tượng Request Đối tượng Response Đối tượng Session Đối tượng Application Đối tượng Server Đối tượng Dictionary Đối tượng ASPError Nguyễn ... ASP sử dụng đối tượng Application để lưu trữ truy cập thông tin mức ứng dụng từ trang web cấu thành, tới người dùng Một ứng dụng bắt đầu có yêu cầu đến trang web ứng dụng Ứng dụng kết thúc không ... thi trang ASP đường dẫn HTMLEncode(string) URLEncode(string) Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP Đối tượng Dictionary: Dùng để lưu trữ mục thông tin dựa khóa Đối tượng ASPError Chứa...
 • 27
 • 352
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều phối đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động p1 doc

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều phối đối tượng dữ liệu mang bộ mô tả kiểu động p1 doc
... diễn nhớ sử dụng để biểu diễn cho giá trị trỏ: Ðịa tuyệt đối Giá trị trỏ địa ô nhớ thực khối ô nhớ ÐTDL Phương pháp hiệu quả, giá trị trỏ tự quy định truy xuất trực tiếp tới đối tượng liệu cách ... hệ điều hành chịu trách nhiệm chủ yếu việc cài đặt tập tin tập tin tạo sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác Ngôn ngữ lập trình làm việc cung cấp cấu trúc liệu cần thiết để giao diện với hệ điều ... tập tin, liệu gửi cho phép toán WRITE hệ điều hành Phép toán WRITE hệ điều hành lưu liệu vào vị trí nhớ đệm Khi nhớ đệm tích lũy khối phần tử khối chuyển sang nhớ (đĩa băng từ) Quá trình tiếp...
 • 5
 • 177
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p1 ppt

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p1 ppt
... N IV.4.5 Phép đối xứng trục - Lệnh Mirror Lệnh Mirror dùng để tạo đối tợng đối xứng với đối tợng đợc chọn qua trục Nói cách khác ta quay đối tợng đợc chọn chung quanh trục đối xứng góc 1800 Mirror ... cạnh - Lệnh Chamfer Lệnh Chamfer vẽ 2D dùng để tạo đờng xiên điểm giao hai đoạn thẳng đỉnh đa tuyến có hai phân đoạn (segment) đoạn thẳng Trong khí gọi vát mép cạnh Trình tự thực lệnh Chamfer tơng ... hai đối tợng chọn hai phân đoạn Pline khác Khi xuất dòng thông báo Cannot fillet polyline segments from different polylines Muốn Fillet Chamfer chúng ta phải sử dụng lệnh Explode để phá vỡ hai Pline...
 • 10
 • 79
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p2 docx

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p2 docx
... sử dụng lệnh MOVE để di chuyển - Sử dụng lệnh Line để vẽ, sau sử dụng lệnh Lengthen để kéo dài (lựa chọn Delta ) - Sử dụng lệnh Xline Ray để vẽ, sau dùng lệnh Break xén đầu Đờng trục đờng tâm vẽ ... Danh sách Linetype Control Gán dạng đờng hành cho đối tợng vẽ Danh sách Lineweight Control Gán bề dày nét vẽ cho đối tợng vẽ V.1.4 Các dạng đờng nét vẽ kỹ thuật theo TCVN Nét Nét đờng bao thấy vật ... Lineweight Color Nút Make Objects Layer Current Chọn đối tợng vẽ lớp chứa đối tợng trở thành lớp hành Danh sách Color Control Gán màu hành cho đối tợng vẽ đợc chọn Khoa CNTT - Bộ môn Mạng máy tính -...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p3 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p3 ppsx
... chọn tiếp đối tợng khác để hiệu chỉnh, muốn kết thúc lệnh ta nhấn Enter V.4 Hình cắt, mặt cắt vẽ ký hiệu vật liệu Các hình biểu diễn vẽ gồm có hình chiếu, hình cắt mặt cắt Nếu dùng hình chiếu ... Bhatch vẽ mặt cắt Nếu sử dụng lệnh Hatch chọn vùng vẽ mặt cắt ta chọn đối tợng (Select Objects) đờng biên, sử dụng lệnh Bhatch ta cần chọn điểm (Pick Point) đờng biên Thông thờng ta sử dụng lệnh ... Hatch Mặt cắt lần thực vẽ khối Nếu ta muốn đờng mặt cắt bị phá vỡ thành đối tợng đơn ta chọn vào ô Hoặc sau thực xong việc vẽ mặt cắt ta dùng lệnh Explode để phá vỡ chúng thành đối tợng đơn Associative...
 • 10
 • 87
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p4 pps

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p4 pps
... liên kết tất đối tợng kích thớc liên kết thành khối nhất, điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi hiệu chỉnh kích thớc Ta dùng lệnh Explode để phá vỡ kích thớc liên kết thành đối tợng đơn Khoa ... đờng thẳng vuông góc với đối tợng đợc ghi kích thớc Kích thớc thờng có hai đờng gióng Dimension Text (Chữ số kích thớc) Chữ số kích thớc độ lớn đối tợng đợc ghi kích thớc Trong chữ số kích thớc ... VI.1.3 Trình tự ghi kích thớc Tạo kiểu kích thớc theo TCVN Sử dụng lệnh để ghi kích thớc Sau ghi kích thớc, kích thớc xuất không phù hợp ta thay đổi biến kích thớc sau dòng nhắc Dim: (Sử dụng lệnh...
 • 10
 • 59
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p5 pdf

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng phân đoạn Pline trong quá trình vẽ đối tượng phân khúc p5 pdf
... để kết thúc> VII.1.3 Vẽ hình vành khăn - Lệnh Donut Sử dụng lệnh Donut để vẽ đa tuyến kín có chiều rộng có hai phân đoạn hai cung tròn Khi phá vỡ lệnh Explode Donut trở thành hai cung tròn Command ... h a n g e Vi e N Chơng VII: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh nâng cao VII.1 Các lệnh vẽ tạo hình VII.1.1 Vẽ đờng thẳng - Lệnh Xline Lệnh Xline dùng để tạo đờng dựng hình, đờng thẳng điểm đầu điểm cuối Xline ... Fill Hình Donut đợc tô màu hay không tuỳ thuộc vào trạng thái ON OFF lệnh Fill Fill Enter mode [ON/OFF] : Nhập ON OFF VII.1.4 Vẽ đoạn thẳng có chiều rộng - Lệnh Trace Lệnh Trace vẽ đoạn...
 • 10
 • 95
 • 0

RMI và lập trình phân tán đối tượng

RMI và lập trình phân tán đối tượng
... RMI lập trình phân tán đối tượng Gọi phương thức từ xa vấn đề phát sinh Việc triệu gọi phương thức từ xa nhìn đơn giản thực tế lại phức tạp triệu gọi phương thức cục Các đối tượng hai ... xa) máy chủ (nơi đối tượng thực cài đặt) Phía máy khác lớp trung gian gọi stub (lớp móc), phía máy chủ lớp trung gian gọi skeletion (lớp nối) 2/3 RMI lập trình phân tán đối tượng Ta hình dung ... hai tiến trình khác (có hai không gian địa khác nhau) nên việc tham chiếu biến địa đối tượng khác Ví dụ bạn truyền đối tượng cho phương thức triệu gọi từ xa thực bạn truyển tham chiếu đối tượng...
 • 3
 • 72
 • 0

Đồ án lập trình ứng dụng mạng Phần mềm iChat doc

Đồ án lập trình ứng dụng mạng Phần mềm iChat doc
... A- Mô tả hình iChat: Người sử dụng internet có nhu cầu trò chuyện trao đổi thông tin cho iChat hệ thống đơn giản giúp người sử dụng trò chuyện với cách dễ dàng, nhanh ... Trong ứng dụng Chat , người dùng gửi thông báo đến user khác danh sách , thực client gửi thông báo cho Server chat Server chat kiểm tra xem danh sách tương ứng có client, địa cụ thể máy lập lại ... tượng: Người dùng chèn thêm biểu tượng vui tích hợp sẵn iChat chat với bạn bè Màn hình Thêm bạn: Nhập tên truy nhập iChat: Nhập username đăng ký iChat mà người dùng muốn thêm vào danh sách bạn bè...
 • 5
 • 731
 • 8

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: KẾT HỢP PHP và MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pptx

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: KẾT HỢP PHP và MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pptx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC KẾT HỢP PHP MYSQL 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Kết nối CSDL Làm việc với CSDL MySQL PHP ... kết hợp với CSDL khác 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Kết nối CSDL • • • • • Tạo kết nối Chọn CSDL Truy vấn liệu Đóng kết nối Thông báo lỗi 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ... thể kết nối: ' mysql_ error()); } 14 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Kết nối CSDL Làm việc với CSDL MySQL PHP kết hợp với CSDL khác 15 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC...
 • 73
 • 521
 • 2

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • • • Tổng quan ... Import export liệu 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan • • Giới thiệu sở liệu (CSDL) CSDL MySQL 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới ... gian quản thông tin cần thiết 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu CSDL • Chức − − − − Lưu trữ Truy cập Tổ chức Xử 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM...
 • 261
 • 432
 • 1

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: TÍCH HỢP MÃ PHP (REQUIRE - INCLUDE) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: TÍCH HỢP MÃ PHP (REQUIRE - INCLUDE) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC TÍCH HỢP MÃ PHP (REQUIRE - INCLUDE) 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Giới ... thành phần trang PHP 10 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Require • Thẻ PHP require() • • Các lệnh PHP cần phải bao cặp thẻ PHP < ?php ?> Nếu thẻ PHP < ?php ?> viết lệnh PHP ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Giới thiệu Require Include 15 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Include • • Cách sử dụng require_once()...
 • 20
 • 545
 • 2

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: XÂY DỰNG CÁC LỚP XỬ LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot

PHẦN 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TRÊN WEB: XÂY DỰNG CÁC LỚP XỬ LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM pot
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC XÂY DỰNG CÁC LỚP XỬ LÝ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Lớp xử bảng Xây dựng lớp xử ... TIN HỌC Nội dung • • • Lớp xử bảng Xây dựng lớp xử nghiệp vụ Sử dụng lớp xử cho ứng dụng 21 21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Sử dụng lớp xử cho ứng dụng ... TÂM TIN HỌC Nội dung • • • Lớp xử bảng Xây dựng lớp xử nghiệp vụ Sử dụng lớp xử cho ứng dụng 12 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Xây dựng lớp xử nghiệp...
 • 24
 • 638
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài lập trình ứng dụng phân tánlập trình ứng dụng phân tán2 lập trình rmi và phân tán đối tượnglập trình ứng dụng phần mềmlập trình phân tán đối tượnglap trinh phan tan doi tuongphần mềm lập trình ứng dụng cho iphonephần mềm lập trình ứng dụng androidphần mềm lập trình ứng dụng trên androidphần mềm lập trình ứng dụng cho androidphân tích định hướng lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng bảo mật cho điện thoại di động cdmangười phân tích hệ thống và lập trình ứng dụnglập trình ứng dụnglập trình ứng dụng nềngiáo trình lập trình ứng dụngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm