Đồ án Java trắc nghiệm nhanh

99 câu trắc nghiệm nhanh hoá học có đáp án

99 câu trắc nghiệm nhanh hoá học có đáp án
... Trắc Nghiệm Hóa Học True Or False Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý STT Problem 31 32 33 H2O2 sử dụng nhiều công nghiệp tẩy trắng giấy SO3, SO2 oxit axit tan H2O tạo dd tính axit mạnh ... https://www.facebook.com/groups/club.yeu.vl True False Trắc Nghiệm Hóa Học True Or False Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý STT Problem 74 75 76 77 78 79 80 True False Trong muối: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe2O3 chất thể tính oxi ... Chất định độ dẻo cơm nếp amilozo 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Đáp án cập nhập Page Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý Group kín CLUB Yêu Vật Lý!!! Fan Page: https://www.facebook.com/club.yeu.vl...
 • 3
 • 156
 • 0

Dung sai Kỹ thuật đo - câu hỏi trắc nghiệm

Dung sai Kỹ thuật đo - câu hỏi trắc nghiệm
... thước đường thẳng, dung sai khâu khép kín bằng: a Tổng dung sai khâu tăng b Tổng dung sai khâu giảm c Tổng dung sai khâu thành phần d Tổng dung sai khâu tăng trừ tổng dung sai khâu giảm 75 Giải ... dôi dùng: a Dãy sai lệch từ A(a) -> H(h) b Dãy sai lệch từ A(a) -> P(p) c Dãy sai lệch từ P(p) -> ZC(zc) d Dãy sai lệch từ J(j) -> N(n) 32 Cho lắp ghép theo hệ thống trục có sai lệch lỗ H, Td ... vẽ Ý nghóa củaký hiệu a Dung sai độ trụ bề mặt A so với đường tâm không 0,01mm b Dung sai độ đảo bề mặt A không 0,01mm c Dung sai độ trụ bề mặt A không lớn 0,01mm d .Dung sai độ tròn bề mặt A không...
 • 9
 • 6,147
 • 346

Bộ đề thi và đáp án thi trắc nghiệm ngành thuế

Bộ đề thi và đáp án thi trắc nghiệm ngành thuế
... chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT c Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Đáp án: b) Câu 44 Giá tính thuế ... thuế TTĐB nào? a Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập Đáp án: ... thứ 25 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế d Chậm ngày thứ 30 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Đáp án: b) Câu 30 Khai Thuế giá trị gia tăng loại thuế khai theo tháng trường hợp: a Khai thuế gí...
 • 65
 • 8,264
 • 76

Bổ đề thi và đáp an thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế

Bổ đề thi và đáp an thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế
... quan quản lý thuế b Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế c Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công ... hợp quan thuế định miễn thuế, giảm thuế bao gồm: a Tờ khai thuế tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế miễn, số thuế giảm b Văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế, nêu rõ loại thuế đề nghị ... phở có số thuế nộp hàng tháng khác Chiến sỹ công an A thành viên hội đồng tư vấn phường X Công an A nghĩ việc quan quản lý thuế nên không can thi p Hãy cho biết nhận định chiến sỹ công an A hay...
 • 43
 • 2,292
 • 25

Đồ án: Quan trắc chuyển vị ngang

Đồ án: Quan trắc chuyển vị ngang
... chọn vị trí thiết bị quan trắc a Vị trí lắp đặt thiết bị quan trắc Là điểm có khả phát sinh giá tri lớn chuyển vị hay ứng suất vị trí dễ phát sinh cố công trình b Lựa chọn thiết bị quan trắc ... CÔNG TÁC CHUẨN BỊ QUAN TRẮC Đây công đoạn thực chương trình quan trắc, nhằm xác định mục đích công tác quan trắc, điều kiện có liên quan đến việc đánh giá kết quan trình quan trắc, bao gồm công ... thể 3.5 Phân loại quan trắc và tiêu chuẩn áp dụng 3.5.1Phân loại quan trắc Có loại quan trắc sau: a Quan trắc trạng công trình lân cận Là công việc khảo sát, quan trắc, tiến hành cho công...
 • 25
 • 1,282
 • 6

BỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC đã HOÀN THÀNH

BỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC đã HOÀN THÀNH
... Công ty TNHH Z Việc quan a Công ty cổ phần A 22 TNHH X hay không? Đáp án: a) b .Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B a Có c Công ty cổ phần A Công ty kế toán, kiểm toán B b Không Câu 34 Theo ... ứng b Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá toán HHDV bán – Giá toán HHDV mua vào Đáp án: a) Câu 38 Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch ... bán sở giao gia công giá bán sản phẩm loại tương đương thời điểm bán hàng chưa có thuế TTĐB c Giá bán sở giao gia công giá bán sản phẩm loại tương đương thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT Đáp...
 • 14
 • 1,016
 • 6

BỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ

BỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ
... BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ Thuế Giá trị gia tăng Câu Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng: a Gián thu ... chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT c Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Đáp án: b) Câu 44 Giá tính thuế ... thuế TTĐB nào? a Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB b Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB+ Thuế GTGT c Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB + Thuế nhập Đáp án: ...
 • 71
 • 584
 • 2

cong thuc trac nghiem nhanh ve song va dien

cong thuc trac nghiem nhanh ve song va dien
... = 5 t in cú in dung C2 bng bao nhiờu v ghộp th no? 4 A Ghộp song song v C2 = 10 (F) B Ghộp ni tip v C2 = 10 (F) 5 4 C Ghộp song song v C2 = 10 (F) D Ghộp ni tip v C2 = 10 (F) Cõu 107 : Mt ... cc i thỡ C' phi bng bao nhiờu v c ghộp nh th no? 10 (F) ghộp ni tip 10 C (F) ghộp song song A 10 (F) ghộp song song 10 D (F) ghộp ni tip B Cõu 108: in nng mt trm phỏt in c truyn i di hiu in ... n ma ch vao iờn ap xoay chiờ u co gia tri hiờu du ng 380V Biờ t qua t co cac gia tri inh mc : 220V 88W va hoa t ụ ng ung cụng suõ t inh mc thi ụ lờch pha gia iờn ap hai õ u qua t va cng ụ...
 • 15
 • 263
 • 0

dap an de trac nghiem LTDH 1-10

dap an de trac nghiem LTDH 1-10
... hiđrocacbon ankan Cn H2n +2 + O2 nCO2 0,1 + (n + 1)H2O 0,15 n = 1,5 Vậy n = n + 14 =2 14 Công thức hai ankan là: CH4 C2H6 32 Đáp án A Suy luận: nankan = n H O - nCO 2 nCO = n H O nankan 2 nCO2 ... 0,5mol, 22, 18 số mol CO2 = số mol H2O Hiđrocacbon anken 50 Đáp án B Giải nAnken = nAnkan = nBrom = 80 ì 20 =0,01 mol 100 ì160 Số nguyên tử C ankan anken nh = 0, =3 0, 253 Đáp án đề 1C 2A 3B 4C 5B ... 2KMnO4 + 16HCl đậm đặc 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 42 Nhận xét : Số mol ankan hiệu số mol nớc cacbonic nAnkan = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol) ; nAnken = 0,1 - 0,09 = 0,01 (mol), chọn A 43 Suy luận Khối lợng...
 • 52
 • 183
 • 0

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20
... có số mol nh nhau, hiđrocacbon thuộc anken Câu 49 Khi đốt cháy anken, số mol H 2O CO2 nh Vì đốt cháy hỗn hợp ankan anken, số mol H2O > CO2 số mol ankan nankan = 0,23 0,14 = 0,09 mol Câu 50 Đặt ... Vhh = 0,45.22,4 = 10,08 (lit) Câu 45 Khi đốt cháy ankan, số mol H 2O chênh lệch so với CO2 số mol ankan n ankan = n H O n CO2 = 0, 09(mol) n anken = 0,1 0, 09 = 0, 01 (mol) Câu 46 6,72 7,56 ... 47 Khi đốt cháy ankan: n CaCO3 = n CO2 = n H2 O n ankan = 0,525 0,15 = 0,375 (mol) m CaCO3 = 100.0,375 = 37,5 (g) Câu 49 Khi đốt cháy anken số mol CO2 = H2O Khi đốt cháy rợu anken tơng ứng,...
 • 22
 • 155
 • 0

Gián án Luyện Trắc nghiệm Hóa 12 số 2

Gián án Luyện Trắc nghiệm Hóa 12 số 2
... CTCT X : A CH2= C = CH2 - CH2 CH3 C CH2= CH CH2 - CH=CH2 B CH2= C(CH3) - CH = CH2 D Không thể xác định 20 Đốt cháy hoàn toàn x (mol) hợp chất hữu X thu đợc 3,36 (l) CO2 (đktc) 4,5 g H2O Giá trị ... hàng câu hỏi trắc nghiệm http://ductam_tp.violet.vn/ 12 Thành phần % hợp chất hữu chứa C, H, O theo thứ tự 62, 1 %; 10,3 %; 27 ,6 % M = 60 Công thức nguyên hợp chất : A C2H4O B C2H4O2 C C2H6O D C3H6O ... thể xác định 21 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu đợc 4,48(l) CO2 (đktc) 5,4g H2O CTPT X : A CH4 B C2H6 C C4H 12 D Không thể xác định 22 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X cần 6, 72 (l) O (đktc)...
 • 4
 • 149
 • 0

Gián án Bộ trắc nghiệm vật lý 11

Gián án Bộ trắc nghiệm vật lý 11
... do, số lỗ trống tạo thành chất bán dẫn tinh khiết nhiều Khi nhiệt độ tăng, điện trở chất bán dẫn giảm Câu40, Có thể tạo hai loại bán dẫn có tạp chất p n từ chất bán dẫn ban đầu Vì Khi thay đổi ... chất bán dẫn ban đầu Vì Khi thay đổi tỷ lệ lượng tạp chất cho vào chất bán dẫn độ dẫn điện chất bán dẫn thay đổi Câu41, Điôt bán dẫn có tính Nên dẫn điện chủ yếu theo chiều định Có thể dùng Điôt ... đường cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo electron từ trường có giá trị sau đây? ( Khối lượng electron m = 10-31kg ) a, 1,125cm b, 2,25cm c, 11, 25cm d, 22,5cm Câu 50, Một khung dây tròn bán kính 4cm đặt...
 • 22
 • 492
 • 0

Gián án Bộ trắc nghiệm vật lý 11

Gián án Bộ trắc nghiệm vật lý 11
... do, số lỗ trống tạo thành chất bán dẫn tinh khiết nhiều Khi nhiệt độ tăng, điện trở chất bán dẫn giảm Câu40, Có thể tạo hai loại bán dẫn có tạp chất p n từ chất bán dẫn ban đầu Vì Khi thay đổi ... chất bán dẫn ban đầu Vì Khi thay đổi tỷ lệ lượng tạp chất cho vào chất bán dẫn độ dẫn điện chất bán dẫn thay đổi Câu41, Điôt bán dẫn có tính Nên dẫn điện chủ yếu theo chiều định Có thể dùng Điôt ... đường cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo electron từ trường có giá trị sau đây? ( Khối lượng electron m = 10-31kg ) a, 1,125cm b, 2,25cm c, 11, 25cm d, 22,5cm Câu 50, Một khung dây tròn bán kính 4cm đặt...
 • 22
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án javađáp án đề trắc nghiệm hóaphương pháp giải trắc nghiệm nhanhbí quyết làm trắc nghiệm nhanhchế độ ăn kiêng giảm cân nhanhchế độ ăn kiêng giảm cân nhanh nhấtchế độ ăn uống giảm cân nhanhđề thi java trắc nghiệmcách làm trắc nghiệm nhanh nhấtcách làm trắc nghiệm nhanh môn hóacách làm trắc nghiệm nhanhcách làm bài thi trắc nghiệm nhanhphương pháp làm trắc nghiệm nhanhchế độ ăn uống giảm cân nhanh nhấtchế độ ăn kiêng giảm béo nhanhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây