Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 133 - TK 515

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản theo Thông 133 - TK 229

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất tài sản theo Thông tư 133 - TK 229
... Nợ TK 111, 112,… (nếu có) Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2292 ) (số lập d phòng) Nợ TK 635 – Chi phí tài (số chưa lập dự phòng) TK 228 – Đầu góp vốn vào đơn vị ... lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2293 ) ... từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, Nợ TK 229 Dự phòng tổn thất tài sản (2294 ) Có TK 632 – Giá vốn hàng bán c Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa...
 • 3
 • 207
 • 0

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CCDV QCTT THEO CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH.DOC

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CCDV QCTT THEO CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH.DOC
... HOÀN THIỆN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VN HIỆN HÀNH TRONG KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CCDV QCTT: 3.1 Đánh giá Chuẩn mực & chế độ kế toán VN hành kế toán DT, thu nhập ... dụng DN CCDV QCTT Việt Nam 3.1.1 So sánh chuẩn mực & chế độ kế toán VN hành kế toán DT, thu nhập với Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18: Về bản, chuẩn mực kế toán VN số 14 (VAS 14) DT thu nhập khác ... “Bàn kế toán doanh thu, thu nhập từ cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành” với mục đích đưa nhìn tổng quát kế toán DT, thu nhập lĩnh vực CCDV QCTT, ...
 • 40
 • 540
 • 0

Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh tại công ty BHNT Hà Nội.

Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh tại công ty BHNT Hà Nội.
... 31/03/02 Đại diện KH Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Công ty BHNT HN Kế toán ghi sổ Nội dung hạch toán D đầu kỳ K/C ... 13.950.600 Tổng công ty bảo hiểm Việt nam công ty bhnt nội chứng từ ghi sổ Tháng năm 2002 kèm theo STT chừng từ gốc Họ tên Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN ... 1.910.474.650 Tổng công ty bảo hiểm Việt nam công ty bhnt nội chứng từ ghi sổ Tháng năm 2002 kèm theo STT chừng từ gốc Họ tên Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN Công ty BHNTHN...
 • 80
 • 277
 • 0

Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch, ăn uống

Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch, ăn uống
... 1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 515: Doanh thu hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài kết chuyển Doanh thu hoạt động tài phát sinh kỳ: -Tiền lãi mua bán CK, ngoại tệ -Thu nhập từ cho thu ... giảm trừ doanh thu; Thu nhập khác; Doanh thu chưa thực   Hạch toán số nghiệp vụ doanh thu thu nhập khác Doanh thu kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch  Hạch toán khoản giảm trừ doanh thu  ... toán nhà hàng  Kế toán doanh thu gift shop: doanh thu bán hàng  Kế toán doanh thu dịch vụ khác: Nợ TK 111, 112, 131 Có Tk 5113: Doanh thu chưa bao gồm thu GTGT (doanh thu thu tiêu thụ đặc...
 • 51
 • 632
 • 6

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính dự toán tài chính khoa học

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính dự toán tài chính khoa học
... Dự TOÁN TÀI CHÍNH KHOA HỌC a QUÁCH TRUYỀN CHƯƠNG - DƯƠNG THỤY BÂN PHƯỜNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Dự TOÁN TÀI CHÍNH KHOA HỌC Người dịch : NGUYỄN ĐỈNH ... giới thiệu phương pháp quy hoạch công tác tài chính, phương pháp huy động vốn hiệu đầu tư phương pháp quản tài v.v Riêng việc quản nhân viên tài vụ dành chương để mô tả cụ thể, quản tốt ... nghiệp khác để lựa chọn phương pháp khác Các phương pháp dự toán thường gặp là: dự toán cố định, dự toán co dãn, dự toán từ gốc, dự toán chiếu 45 Dự toán cố định Phương pháp dự toán cố định phù hợp...
 • 173
 • 99
 • 0

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính thiết kế chế độ tài chính khoa học

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính thiết kế chế độ tài chính khoa học
... đầy đủ chức hoạt động tài chính, khống chế hiệu lực hoạt động tài doanh nghiệp, nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Chức quản tài Thực chất thiết kế chế độ tài vào chức quản tài để chọn tiết ... giới thiệu phương pháp quy hoạch công tác tài chính, phương pháp huy động vốn hiệu đầu tư phương pháp quản tài v.v Riêng việc quản nhân viên tài vụ dành chương để mô tả cụ thể, quản tốt ... tối ưu Thiết kế chế độ tài khoa học THIẾT Kế TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TỐI ưu Quản tài nội dung quan trọng quản doanh nghiệp, có liên quan đến mặt hoạt động doanh nghiệp, công việc quản giá trị...
 • 162
 • 67
 • 0

Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục theo Thông 2002014TTBTC

Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục theo Thông tư 2002014TTBTC
... dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề Trên Bảng cân đối kế toán năm doanh nghiệp hoạt động liên tục theo Thông 200/2014/TT-BTC thực từ 1-1-2015 cho toán từ năm 2015 ... 15/2006 Kế toán Centax xin gửi tới bạn, Chúc bạn thành công! 5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo Thông 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp ban ... bạch tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp kỳ kinh doanh Trong viết này, hướng dẫn bạn đọc chi tiết cách lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh, mời bạn tham khảo Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu...
 • 12
 • 230
 • 0

phuong phap ke toan chi phi san xuat kinh doanh do dang nganh cong nghiep theo thong tu 133 tk 154

phuong phap ke toan chi phi san xuat kinh doanh do dang nganh cong nghiep theo thong tu 133 tk 154
... Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 214 – Hao mòn TSCĐ Chi phí điện, nước, điện thoại,… thuộc phân xưởng, phận sản xuất, ghi: Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ... giá thực tế chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang thực việc kết chuyển, ghi: Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 631 – Giá thành sản xuất Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực ... dở dang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết TK cấp 2) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất, ghi: Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 335 – Chi...
 • 5
 • 202
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... doanh kết chuyển sang Sổ chi tiết Sổ chi tiết TK 421 Toàn trình kế toán tự thực 2.3.2 Kế toán chi tiết xác định kết kinh doanh: Biểu 2.30: Sổ chi tiết TK 911 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM ... 2009 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU Hàng qúy theo yêu cầu Ban Giám Đốc kế toán lập báo cáo doanh thu Biểu số 2.10: Báo cáo doanh thu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM B07/KTNB DOANH ... liên quan tới kế toán doanh thu Công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam Hàng tháng kế toán phải lập Báo cáo sản lượng doanh thu cung cấp dịch vụ theo phòng nghiệp vụ toàn công ty Biểu 2.4:...
 • 43
 • 255
 • 0

TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
... tỷ giá hối đoái hoạt động đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) hoàn thành đầu tư vào hoạt động doanh thu tài chính; - Doanh thu hoạt động tài khác phát sinh kỳ Tài khoản 515 số dư cuối ... PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 515- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Bên Nợ: - Số thu GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang Tài khoản 911- “Xác ... phả thu kỳ theo khế ước vay, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài...
 • 6
 • 1,174
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... Doanh thu dịch vụ kiểm toán Công ty CP Cáp quang Việt Nam … B Doanh thu dich vụ kế toán … C Doanh thu dịch vụ vấn … D Doanh thu xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hóa … E Doanh thu ... năm 2009 KẾ TOÁN TRƯỞNG Hàng qúy theo yêu cầu Ban Giám Đốc kế toán lập báo cáo doanh thu Biểu số 2.10: Báo cáo doanh thu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM B07/KTNB DOANH THU Quý ... kinh doanh kết chuyển sang Sổ chi tiết Sổ chi tiết TK 421 Toàn trình kế toán tự thực 2.3.2 Kế toán chi tiết xác định kết kinh doanh: Biểu 2.30: Sổ chi tiết TK 911 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM...
 • 49
 • 215
 • 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
... kinh doanh kết chuyển sang Sổ chi tiết Sổ chi tiết TK 421 Toàn trình kế toán tự thực 2.3.2 Kế toán chi tiết xác định kết kinh doanh: Biểu 2.30: Sổ chi tiết TK 911 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM ... cáo doanh thu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM B07/KTNB DOANH THU Quý II năm 2009 Đơn vị: Đồng Chỉ tiêu sản phẩm A A Doanh thu dịch vụ kiểm toán Công ty CP Cáp quang Việt Nam ... 2009 KẾ TOÁN TRƯỞNG Biểu 2.6.: Sổ chi tiết TK 5112 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT Từ ngày 01/04.2009 đến ngày 30/04/2009 Tên TK: Doanh thu cung cấp dịch vụ Kế toán...
 • 49
 • 198
 • 0

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ BẤT THƯỜNG

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ BẤT THƯỜNG
... hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường dn Kết cấu nội dung tài khoản Kế toán sử dụng TK821 chi phí hoạt động bất thường TK 821 PA: Các chi phí bất thường phát sinh PA: Số kết chuyển ... ………………… Kết chuyển doanh thu 2.181.010020 Kèm theo…………… chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) III KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG Là khoản lỗ chi phí cho kiện hay nghiệp ... kết chuyển chi phí bất Các khoản lỗ bất thường thường vào TK xác định kết Kế toán thu thập chứng từ gốc có liên quan phát sinh kỳ, để nhập chứng từ ghi sổ từ chứng từ ghi sổ kế toán lên sổ đăng...
 • 8
 • 155
 • 0

Tài liệu TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH doc

Tài liệu TÀI KHOẢN 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH doc
... lãi tỷ giá hối đoái hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) hoàn thành đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính; - Doanh thu hoạt động tài khác phát sinh kỳ Tài khoản 515 số dư cuối kỳ ... PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Bên Nợ: - Số thu GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang Tài khoản 911 - “Xác ... phải thu kỳ t heo khế ước vay, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Các khoản thu lãi tiền gửi phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài...
 • 6
 • 722
 • 0

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính đánh giá hiệu quả của công tác tài chính

phương pháp quản lý hiệu quả hoạt động tài chính đánh giá hiệu quả của công tác tài chính
... giới thiệu phướng pháp quy hoạch công tác tài chính, phương pháp huy động vốn hiệu đầu tư phương pháp quản tài v.v Riêng việc quản nhân viên tài vụ dành chương để mô tả cụ thể, quản tốt ... doanh doanh nghiệp Quản hiệu phương thức quản hoàn toàn trọng vào công việc đểm xem xét đánh giá mục tiêu quản Lúc ban đầu, việc quản hiệu chủ yếu áp dụng quản nhân lực, doanh ... CHƯƠNG - DƯƠNG THỤY BÂN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH Người dịch : NGUYỄN ĐỈNH c u NGÔ MINH TRIỀU NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HÔI Lời nói...
 • 166
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chínhkế toán doanh thu hoạt động tài chínhkế toán doanh thu hoạt động tài chính 31kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính5 kế toán doanh thu hoạt động tài chínhsơ đồ hạch toán doanh thu hoat dong tai chinhkiểm toán doanh thu hoat dong tai chinhhoach toan doanh thu hoat dong tai chinhsơ đồ 1 9 trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chínhsơ đồ 1 5 trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chínhhạch toán doanh thu hoạt động tài chínhsơ đồ 9 phương pháp hạch toán chi phí hoạt động tài chínhphương pháp kế toán doanh thu bán hàngdoanh thu cho thuê tài sản được phản ánh vào tk 5113 doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụquy trình sản xuất lốp xePhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểngiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh quán cơm nắm tự chọn hương việtbáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngVOICE IP trên thiết bị CISCOphân tích ngành thủy sản việt namHoàn thiện bộ máy quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quang longcác yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng internet trong các doanh nghiệp tại việt namHệ thống treo khí điện tử EMASPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laibáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nộiMÔ PHỎNG tín HIỆU BẰNG PHẦN mềm MATLABTổng hợp ý kiến riêng tôi về nghiên cứu khoa họckế hoạch marketing làng cổ phước lộc thọ đức hòaHoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàSinh sau năm 1995 sẽ dễ bị trầm cảmThúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo hướng bền vững (tt)Bài 4. Tiết kiệm tiền của5 bài thuốc giảm bệnh trầm cảm