Bài Giảng Quá Trình Mài

Bài Giảng Quá Trình Mài

Bài Giảng Quá Trình Mài
... công mài: Mài thực chủ yếu máy mài dụng cụ cắt đá mài Máy mài (Grinding machine) Đá mài (Grinding Wheel) Mài Mài phẳng 0.1m Grinding Wheel Chi tiết (Workpiece) Bàn từ (Magnetic Table) Mài Mài ... cao Có hai phư ơng pháp mài lỗ : - Mài lỗ có tâm : + Mài máy mài lỗ, máy mài vạn có phận mài lỗ, máy tiện vạn có đồ gá chuyên dùng + Bản chất mài lỗ mài tròn giống Nhưng mài bị hạn chế kích thước ... Theo đó, đá mài có độ cứng giống có hạt mài (giá trị S cao hơn) thường xốp Một số hình dạng đá mài Thông số số dạng đá mài Bản chất trình mài Bản chất mài cọ xát tế vi bề mặt vật rắn hạt mài có vận...
 • 30
 • 242
 • 0

Bài giảng Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài giảng Quá trình hình thành quần thể thích nghi
... - Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi trình lịch sử lâu dài, tác động nhân tố chủ yếu : QTĐB, QTGP, trình CLTN - QT CLTN đào thải cá thể có KH không thích nghi làm tăng dần số lượng cá thể ... -Khái niệm: Đặc điểm thích nghi đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường, làm tăng khả sống sót khả sinh sản - Khả thích nghi sinh vật tổng hợp nhiều đặc điểm thích nghi riêng rẽ, sinh ... trò sàng lọc cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi Kết luận Khả thích nghi sinh vật với môi trường hoàn hảo Để có đư ợc đặc điểm thích nghi sinh vật thường phải trả giá mức độ khác...
 • 11
 • 364
 • 2

Bài giảng quá trình nhận thức lý tính (tư duy và tưởng tượng)

Bài giảng quá trình nhận thức lý tính (tư duy và tưởng tượng)
... tính Ngợc lại, t kết ảnh hởng đến trình nhận thức cảm tính, làm cho trình nhận thức cảm tính mang chất lợng cao hơn, ảnh hởng đến tính lựa chọn, tính có ý nghĩa, tính ổn định tri giác Ví dụ đọc ... quan ta mức độ nhận thức cảm tính ngời phản ánh vật tợng cách trực tiếp giác quan Đến t duy, ngời không nhận thức giới cách trực tiếp mà có khả nhận thức cách gián tiếp; nhận thức qua phơng tiện ... kết nhận thức nh: quy tắc, công thức, quy luật, phát minh loài ngời kinh nghiệm cá nhân Ngay với đối tợng đợc nhận biết nhận thức cảm tính ngời dựa vào kiến thức cũ để hiểu vấn đề thông qua trình...
 • 11
 • 13,401
 • 124

Bài giảng quá trình hô hấp tế bào

Bài giảng quá trình hô hấp tế bào
... Kreb's Cycle HÔ H P T BÀO giai o n: - Glyco gi i: x y t bào ch t - Chu trình Krebs: x y matrix c a ty th - S phosphoryl hóa oxy hóa: x y màng c a ty th BA GIAI O N CHÍNH C A HÔ H P T BÀO S ng phân ... (2 NADH) RH2 + NAD+ → NADH + H+ + R Chu trình Krebs = chu trình acid citric = chu trình acid tricarboxylic - Có oxy, pyruvat b oxy hóa ⇨ CO2 & H2O b i chu trình Krebs, x y matrix ty th - Acid pyruvic ... HÔ H P T BÀO HH trình oxy hóa th c ăn kèm theo t ng h p ATP x y TB K t qu phân t lipid, polysaccharid, acid...
 • 36
 • 1,794
 • 22

BÀI GIẢNG QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

BÀI GIẢNG QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... Thí nghiệm 2: Thiết lập giản đồ f theo Re cho ống A, B, C, D Cho ống A: Pm (CmH O ) ρg 1/4 1/2 3/4 HT 1/4 1/2...
 • 8
 • 370
 • 0

Bài giảng quá trình thiết bị truyền nhiệt

Bài giảng quá trình thiết bị truyền nhiệt
... D Truyền nhiệt Khái niệm (15 phút)  Quá trình vận chuyển nhiệt lượng từ lưu thể sang lưu thể khác qua tường ngăn gọi truyền nhiệt truyền nhiệt bao gồm dẫn nhiệt, cấp nhiệt xạ nhiệt Truyền nhiệt ... kế lựa chọn vật liệu chế tạo thiết bị truyền nhiệt  Hiểu chất trình cấp nhiệt III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:  Giáo trình Quá trình thiết bị Truyền nhiệt  Tài liệu tham khảo: Các QT&TB ... gọi thiết bị truyền nhiệt hình kim 1.4 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng (15 phút)  Thiết bị truyền nhiệt dạng gồm nhiều xếp lên khung đở bên có khe rãnh để lưu chất chuyển động Xung quanh truyền nhiệt...
 • 41
 • 597
 • 0

Bài giảng quá trình và thiết bị cơ học GV quách an bình

Bài giảng quá trình và thiết bị cơ học  GV quách an bình
... Gv: Quách An Bình Tài liệu học tập  [1] Trường Đại học Công nghiệp, Quá trình thiết bị học, Khoa Công nghệ hóa học  [2] Nguyễn Bin (2007), Tính toán trình, thiết bị công nghệ hóa ... lực học 1.1 Tĩnh lực học chất lỏng 1.2 Động lực học chất lỏng 10/21/2012 Gv: Quách An Bình Gv: Quách An Bình 1.1 Tĩnh lực học chất lỏng 1.1.1 Những tính chất vật lý chất lỏng 1.1.2 Phương trình ... 1.1.2 Phương trình tĩnh lực học chất lỏng Gv: Quách An Bình Phương trình tĩnh lực học chất lỏng 10/21/2012 Áp suất thủy tĩnh Áp lực chất lỏng lên đáy thành bình 15 Gv: Quách An Bình 1.1.2.1 Áp...
 • 58
 • 1,924
 • 6

BÀI GIẢNG: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT (Hệ Đại Học) pot

BÀI GIẢNG: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT (Hệ Đại Học) pot
... - Truyền nhiệt 1.4 Truyền nhiệt phức tạp Khái niệm: trình truyền nhiệt từ lưu thể sang lưu thể khác qua tường ngăn gọi truyền nhiệt phức tạp 48 Chương - Truyền nhiệt 1.4.1 Truyền nhiệt đẳng nhiệt ... trưng cho trình cấp nhiệt bề mặt phân giới  Trong trình truyền nhiệt ổn định lượng nhiệt truyền dẫn nhiệt phải lượng nhiệt truyền cấp nhiệt α l Nu = λ l: Đặc trưng hình học α: hệ số cấp nhiệt λ: ... đẳng nhiệt (m ) λ: hệ số dẫn nhiệt hay độ dẫn nhiệt (w/m.độ) Đặt q = Q/F (W/m ): mật độ dòng nhiệt 17 Chương - Truyền nhiệt Độ dẫn nhiệt Độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) lượng nhiệt tính J truyền...
 • 204
 • 4,233
 • 28

BÀI GIẢNG: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI pot

BÀI GIẢNG: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI pot
... 4/17/2010 QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƢỚC VÀ NƢỚC THẢI Phạm Anh Đức Khoa Môi trƣờng BJLĐ Đại học Tôn Đức Thắng QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƢỚC VÀ NƢỚC THẢI Lê Văn Cát 2002 Hấp phụ Trao đổi Ion Kỹ thuật Xử lý nước Nước ... QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƢỚC VÀ NƢỚC THẢI Phạm Anh Đức 2008 Bài giảng Quá trình Công nghệ nước Nước thải Đại học Tôn Đức Thắng Tp.HCM Trung tâm Đào tạo Ngành nƣớc Môi trƣờng 1999 Sổ tay Xử lý nước ... Nước thải NXB Thống kê Hà Nội Nguyễn Văn Lua 2005 Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học Thực phẩm – Tập 1: Khuấy Lắng lọc NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM Tp.HCM QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ NƢỚC VÀ NƢỚC THẢI QUÁ...
 • 88
 • 219
 • 1

Bài giảng quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư

Bài giảng quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư
... Quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư Thờiưgian I CNG Theoưthứ tự thờiưgian tiến triển tự nhiên của ung thưtrảiư quaư6ưgiaiưđoạn:ư ưKhởiưphát ưTăngưtrư ng ưThúcưđẩy ưChuyểnưbiến ưLanưtrànư Tiến triển: ưxâmưlấnưvàưdiưcăn ... Giaiưđoạnưlâmưsàng:ưChiếmư25%ưthờiưgian tiến triển tự nhiên vớiưsựưxuấtưhiệnưcácưtriệuưchứngưlâmưsàng 40ưlầnưnhânư đôi 1012ư=ư1ưkg 109 = g 30ưlầnưnhânưđôi GĐưtiền GĐ ung thư ung thư ung thư tiềnưlâmưsàng lâmưsàng Chết Quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư ... đại cơng Ung thưlàưmộtưbệnhưmạnưtính Mỗiưloại ung thư ềuưtrảiưquaưnhiềuưbiếnưcốưthứ tự thờiư gianư Bệnhưsử tự nhiên của ung thư ưlàưtổngưnhững quá trình : diễnưbiếnưtheoưthờiưgian,ưchiaưlàmư2ưGĐưchính:...
 • 23
 • 156
 • 0

Bài giảng quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm

Bài giảng quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
... 2.5.6 1.1 Mỏy ộp thy lc lm vic giỏn on Thực phẩm Pittụng Ap lc Pittụng Van Van Van Dầu Máy ép thuỷ lực A: xi lanh máy nén B: xi lanh ép Sơ đồ nguyên tắc trình ép thuỷ lực Cu to ca thit b bao gm ... hng khụng khớ, bo qun ớt b bin i (vớ d rau ộp) Trong trng hp ộp phõn li vi sinh vt d tỏc ng lm hng sn phm sau ộp Vớ d dung dch nc mớa, nc qu vv Trong trng hp ú thng thay i mụi trng chng hot ... R - bỏn kớnh thựng quay m Lc li tõm ln hn trng lc rt nhiu Trong cụng nghip thc phm thng dựng cỏc C loi mỏy li tõm vi yu t phõn li = (trong ú C - lc li tõm; G -lc) K 450ữ150 G 2.3.2 Mc ớch v...
 • 164
 • 222
 • 0

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ

bài giảng quá trình thiết bị truyền khối phần hấp phụ
... Hoạt độ hấp phụ lượng chất bị hấp phụ tối đa đơn vị chất hấp phụ trạng thái cân bằng: a (g/g mol/g) Phụ thuộc: -Chất hấp phụ, chất bị hấp phụ -Cấu trúc chất hấp phụ -Nồng độ chất bị hấp phụ -Áp ... • Các chất bị hấp phụ hình thành lớp đơn phân tử • Năng lượng hấp phụ phân tử đồng • Sự hấp phụ thuận nghịch • Tương tác phân tử bị hấp phụ bề mặt chất hấp phụ bỏ qua • Enthanpy hấp phụ phân tử ... chất bị hấp phụ cho gam chất rắn; Vm: thể tích chất hấp phụ cần thiết để tạo lớp đơn phân tử chất bị hấp phụ bề mặt gam chất rắn áp suất cân P; P0: áp suất bão hòa chất bị hấp phụ: θ = V/Vm phần...
 • 34
 • 513
 • 1

bài giảng quá trình thiết bị về ly tâm

bài giảng quá trình thiết bị về ly tâm
... ( tay) 1.2) Máy ly tâm treo 1.3) Máy ly tâm tháo bã dao 1.4) Máy ly tâm tháo bã piston (Làm việc liên tục) 1.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất máy ly tâm thường , ta chọn ... Lắng ly tâm với thùng liền không đục lỗ thành gọi máy lắng ly tâm nhờ khác khối lượng riêng  Lọc ly tâm với thùng đục lỗ thành để giữ hạt rắn cho nước qua 1 KHÁI NIỆM  Lắng ly tâm gồm trình: ... Thời gian ly tâm: tl ytam R1 18.µ = 2 ln ; s ω d ( ρ r − ρ ) R0  Muốn tăng suất vận tốc lắng lớn thời gian lắng nhanh VI PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM MÁY LY TÂM THƯỜNG 1.1) Máy ly tâm ba chân...
 • 22
 • 565
 • 2

bài giảng quá trình và thiết bị cơ học phần hạt và khối hạt

bài giảng quá trình và thiết bị cơ học phần hạt và khối hạt
... Các vật liệu sản phẩm thể rắn tồn dạng hạt gọi vật liệu hạt rời Nhiều hạt rời gộp lại gọi khối hạt TÍNH CHẤT  Tính có khối lượng riêng: gồm khối lượng riêng thể tích ρh (kg/m3) khối lượng ... Kích thước hạt (tt) Có phương pháp đo kích thước hạt: • Với hạt lớn 5mm ⇒ Đo dụng cụ học • Với hạt từ (0,5 ÷ 5)mm ⇒ Đo microscope • Với hạt nhỏ 0,5mm ⇒ Đo kích thước trung bình đường kính ... 9000erg/cm2, muối biển 155erg/cm2  Lực tĩnh điện: lực làm cho hạt liên kết lại với làm khó lưu chuyển, hạt phi kim loại mang điện tích dương, hạt kim loại mang điện tích âm ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU...
 • 17
 • 514
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng quá trình thiết bị truyền khốibài giảng quá trình đẳng nhiệtbài giảng quá trình thiết bị cơ họcbài giảng qua trình và thiết bị truyền nhiệtbài giảng quá trình tạo lập văn bản ngữ văn 7bài giảng quá trình tạo lập văn bảnbài giảng quá trình đẳng tíchbài giảng quá trình hình thành loài mớibài giảng quá trình truyền khốibài giảng quá trình dựng nước và giữ nướcbài giảng quá trình quang hợpbai giang qua trinh truyen hietbài giảng qua trinh lanh dao cua dang trong cuoc khoi nghia danh doc lap chinh quyen 1945bài giảng quá trình phối trộnĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGtieu luan bds200315 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụctính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM