giáo án tiếng anh 9 cả năm CHUẨN KIẾN THỨC

giáo án tiếng anh 9 cả năm CHUẨN KIẾN THỨC

giáo án tiếng anh 9 cả năm CHUẨN KIẾN THỨC
... Comments : Listen to the teacher ANH ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI 2013-3014 gi¸o ¸n theo chuÈn kiÕn thøc míi n¨m häc xin vui lßng liªn hÖ ®t 0168 .92 1.8668 gi¸o ¸n theo chuÈn ... new words - Do exercise 1,2 in workbook - Prepare “ read “ class 9a 9b 9c Period UNIT 6: Date total ab The environment Period 39: listen I/ OBJECTIVE : By the end of the lesson , students will ... 0168 .92 1.8668 gi¸o ¸n theo chuÈn kiÕn thøc míi n¨m häc xin vui lßng liªn hÖ ®t 0168 .92 1.8668 Học kì class 9a 9b period UNIT : date total ab The environment Period 37 : Getting started, listen...
 • 74
 • 131
 • 0

Giáo án tiếng anh 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Giáo án tiếng anh 7 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới
... đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ 6 ,7, 8,9 năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên ... trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên ... trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên...
 • 63
 • 697
 • 2

Giáo án tiếng anh 9 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 9 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... high fashion clothing in 198 0s 5/ The sale of jeans stopped growing because the world wide economic situation got worse in the 199 0s c Post – reading: Discussion: - T: has Ss work in groups to discussion ... about definite time We use the present perfect to talk about indefinite time→ ever is used in questions - T: asks Ss to work in pairs to practice asking and aswering about each of the items in the ... and we arrived home very late in the everning Consolidation: - Repeat a narrative writing again, some structures appear in the writing Home work: - Find the mistakes in these sentences, then correct...
 • 193
 • 369
 • 4

Giáo án tiếng anh 9 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 9 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... to look like (translation) * Checking: Rub out the meaning in Vietnamese and ask students to fill in again in minutes - Ss: Go to the board and fill the meaning in - T: checks * Pre- questions: ... – listening: - T: explains new words -Ss: listen, repeat and copy down - Cousin ( n): anh, em họ - Principal (n): hiệu trưởng - grandmother: Bà ngoại/ nội * Brainstorming - In order to introduce ... - Asking and giving informations - Talking about price, quantity and size - Talking about diffrences and similarities Health: ( First aid; Healthy environment) - Giving and responding to instructions...
 • 254
 • 364
 • 1

giáo án Tiếng anh 9 cả năm chuẩn 2011-2012

giáo án Tiếng anh 9 cả năm chuẩn 2011-2012
... giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 29 giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 30 giáo án tiếng anh ... 094 392 6 597 37 giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 38 giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 39 giáo án tiếng ... 094 392 6 597 46 giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 47 giáo án tiếng anh năm chuẩn kiến thức kỹ 2011-2012 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 48 giáo án tiếng...
 • 94
 • 215
 • 1

Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Trọn bộ giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn
... in, m hn in, mỏy sy túc, qut in, mỏy bm nc, mỏy khoan in - K tờn cỏc dng c hay thit b in bin i in - Dựng bng in tr sut nờu c in nng ng thi thnh nhit nng v nng lng tr sut ca dõy hp kim Nikờlin ... Bi tp: 9. 1 9. 5 (SBT) Tit 10: Ngy son: 25. 09. 2011 Bi 10: BIN TR IN TR DNG TRONG K THUT I/ Mc tiờu: Kin thc: - Nờu c bin tr l gỡ? Nờu c nguyờn tc hot ng ca bin tr - Mc c bin tr mch in iu chnh ... 30.10.2011 Bi 19 S DNG AN TON V TIT KIM IN I Mc tiờu: Kin thc: Nờu v thc hin c cỏc qui tc an ton s dng in K nng: Gii thớch c s vt cỏc qui tc an ton s dng in Thỏi : Nờu v thc hin c cỏc bin phỏp s...
 • 176
 • 459
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CẢ NĂM CHUẨN KIẾN THỨC NĂM 2015

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 CẢ NĂM CHUẨN KIẾN THỨC NĂM 2015
... 0168 .92 1.86.68 hoc 091 6.582.536 Giáo án 6,7,8 ,9 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năm học *Có CáC BàI GIảNG SINH động - sáng kiến kinh nghiệm ĐúNG THEO SáCH CHUẩN KIếN THứC MớI LIÊN Hệ ĐT 0168 .92 1.86.68 ... HC Kè II Tun 20 Tit 91 n tit 94 Bn v c sỏch; Khi ng; Phộp phõn tớch v tng hp Tun 21 Tit 95 n tit 98 Luyn phõn tớch v tng hp Ting núi ca ngh; Cỏc thnh phn bit lp Tun 22 Tit 99 n tit 102 Ngh lun ... NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN KIN THC Cể Y B MễN NG VN THCS LIấN H T 0168 .92 1.86.68 GIO N NG VN 6,7,8 ,9 THEO CHUN...
 • 63
 • 270
 • 2

Giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án vật lý 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng năm học 2015 2016
... gi¸o ¸n vËt lÝ 6,7,8 ,9 c¶ n¨m theo chn kiÕn thøc míi c¶ n¨m LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 -Có sáng kiến kinh nghiệm năm 2015 - Có làm tiết thao giảng thi giáo viên dạy giỏi gi¸o ¸n vËt lÝ c¶ n¨m theo ... luật Ôm để giải số dạng tập đơn giản Thái độ : - Nghiêm túc học tập, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ : Giáo viên : - SGK, SBT, giáo án - PP dạy: Quang sát, vấn đáp, cho HS làm việc với SGK - Đồ ... 2 Trung bình cộng Học sinh : - SGK, SBT, học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (4 phút) - Nêu kết luận mối quan hệ - Từng HS chuẩn bò cường độ dòng...
 • 57
 • 250
 • 0

Giáo án hóa học 9 cả năm chuẩn kiến thức năm 2016

Giáo án hóa học 9 cả năm chuẩn kiến thức năm 2016
... đt 0168 .92 1.8668 trọn năm hoá 8,9theo chuẩn kiến thức kỹ Cể CC TIT TRèNH CHIU THI GIO VIấN GII - Cể SNG KIN KINH NGHIM MI liên hệ đt 0168 .92 1.8668 trọn năm hoá 8,9theo chuẩn kiến thức kỹ ... hợp Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập thực từ ngày đầu năm học II Chuẩn bị - Giáo viên: Hệ thống câu hỏi tập - Học sinh: Ôn lại toàn nội dung trọng tâm hoá III Tiến trình dạy học: 1.Kiểm tra ... tit 47 Tiết 1: Ôn tập hoá học lớp I Mục đích yêu cầu Kiến thức: - Học sinh nhớ lại kiến thức cần thiết quan trọng hoá học nh quy tắc hoá trị, cách lập công thức hoá học hợp chất, khái niệm oxit,...
 • 12
 • 314
 • 1

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 (CẢ NĂM)

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 (CẢ NĂM)
... loudly - Correct and give the right answer : 18th century Jeans cloth 196 0s students 197 0s cheaper 198 0s fashion 199 0s sale - Tell Ss to read the text again and answer the questions - Call ... explain the aims of it Giáo viên : Dang Quoc Dung 18 Trờng THCS Gio My Năm học 2008 -20 09 Pic Name Meaning A 1.a colorful T-Shirt A o phông 15 B 2.a plaid skirt B Qun sooc xanh C a plain suit C ... compare with a friend - Call on some Ss to read their results aloud Giáo viên : Dang Quoc Dung 19 Trờng THCS Gio My Năm học 2008 -20 09 - Correct and give the right answers ( Using the subordinate...
 • 152
 • 965
 • 10

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 CẢ NĂM 2010

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9 CẢ NĂM 2010
... Listen Consolidates 19 An Truong C Secondary School English Lesson Plan Week : 5th Unit 2: CLOTHING Period: 10 Lesson 4: Read Date of preparation: 01/ 09/ 2010 Date of teaching: 09/ 09/ 2010 I.Aim: read ... English Lesson Plan Week : 7th Period: 13 Date of preparation: 08/ 09/ 2010 Date of teaching: / 09/ 2010 TEST ONE PERIOD ENGLISH 9- 45 minutes I / OBJECTIVES By the end of the lesson sts can be able ... Week : 6th Unit 2: CLOTHING Period: 11 Lesson 5: Write Date of preparation: 06/ 09/ 2010 Date of teaching: 13/ 09/ 2010 I.Aim: present one side of an argument about wearing clothes at school II Objective:...
 • 108
 • 440
 • 5

giáo án tiếng Anh 8 cả năm chuẩn KTKN

giáo án tiếng Anh 8 cả năm chuẩn KTKN
... Ôn tập & làm quen với dạng đề KT Tranh, bảng phụ, Bảng phụ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Máy cassette, Đĩa CD Máy cassette, tranh, bảng phụ, Đĩa CD Bảng phụ, Máy ... phụ, Đĩa CD Tranh, bảng phụ, Bảng phụ Tranh, bảng phụ, Máy cassette, tranh, bảng phụ, Đĩa CD Tranh, bảng phụ, Máy cassette, tranh, bảng phụ, Đĩa CD Tranh, bảng phụ, Tranh, bảng phụ, Tranh, bảng phụ, ... Many Ss don't the exercises in listening Lớp SL Giỏi (8- 10) Khá ( 6.5-7 .8) TB (5-6.3) Yếu ( 3.5-4 .8) Kém ( 0-3.3) Tb 81 82 83 43 44 44 12 16 8 20 17 21 36 36 V/ Homework : - T congratulates the...
 • 212
 • 976
 • 3

Giáo án tiếng anh 7 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 7 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... board trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức ... 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức ... 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 trọn đầy đủ năm 105 tiết theo chuẩn kiến thức...
 • 62
 • 1,011
 • 3

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... that they are going to sing - Sing a song - Play the tape - sing the song again - Ask sts to sing in group, pairs, individual - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation ... Ask sts to sing in group, pairs, individual - sing the song again - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation IV Homelink: - Asks Sts to practise singing ‘How are ... pronunciation III Reinforcement - Call Ss to work in pairs greeting - - respond to introduction - Comment IV Homelink: - Practice asking & answering with “How are - greeting you?” - Do exs in A, B in WB Tuesday,...
 • 84
 • 871
 • 9

Xem thêm