giao an gdcd 12

bo giao an gdcd 12

bo giao an gdcd 12
... Các văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Nội dung văn quan cấp ban hành (có hiệu lực pháp lí thấp hơn) không trái với nội dung văn quan cấp ban hành (có hiệu lực pháp lí ... phạm - 23 - gdcd 12 ngun thu h»ng + Vi phạm dân : Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân (bao gồm quan hệ nhân thân phi tài sản quan hệ nhân thân ... hành vi vi phạm pháp luật , xâm phạm tới quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…) quan hệ nhân thân (liên quan đến quyền nhân thân, chuyển giao cho người khác, ví dụ : quyền họ, tên,...
 • 126
 • 4,923
 • 44

GIAO AN GDCD 12 MOI NHAT

GIAO AN GDCD 12 MOI NHAT
... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ ... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN) III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ ... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đồ III Tiến trình lên lớp Ổn định...
 • 71
 • 8,077
 • 68

Giao an GDCD 12 hay

Giao an GDCD 12 hay
... công dân II Tài liệu phương tiện dạy học - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ ... học sinh so sánh VPPL với VP quy định quan + VP QĐ quan Nếu:cơ quan thẩm quyền VPPL quan có thẩm quyền vi phạm pháp luật Dặn dò nhắc nhở - Về nhà làm tập trang 15 - Xem trước 2: thực hện pháp luật-đọc ... tiết - Sử dụng sơ đồ thể quan hệ vợ chồng thời kì hôn nhân Quan hệ V-C thời kì HN V- C bình đẳng với Trong quan hệ tài sản Trong quan hệ nhân thân Có nghĩa vụ quyền ngang Dặn dò nhắc nhở Về nhà...
 • 84
 • 2,169
 • 16

Giáo án GDCD 12(Tích hợp KNS - chuẩn)

Giáo án GDCD 12(Tích hợp KNS - chuẩn)
... mụn: GDCD - Lp:12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 36 GV: -Nhn xột b sung -Cht li nhng ý chớnh lnh vc ca i sng xó hi -Bỡnh ng hụn nhõn v gia ỡnh -Bỡnh ng lao ng -Bỡnh ... cỏc giai on thc hin -S dng phỏp lut -Thi hnh phỏp lut phỏp lut -Tuõn th phỏp lut -p dng phỏp lut Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp:12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 10 *Vi ... GDCD - Lp:12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 23 -GV núi thờm phn tớch hp giỏo dc gii tớnh bi ny - cú mt gia ỡnh hnh phỳc hũa thun bn vng chỳng ta phi lm gỡ ? -Th...
 • 81
 • 749
 • 12

Giao an GDCD 12

Giao an GDCD 12
... tính, máy chiếu Ổn đònh tổ chức lớp : 42 Trêng THPT L©m thao Gi¸o ¸n GDCD 12 Lớp Ngày dạy Sĩ số 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I Kiểm tra cũ: Trình bày nội dung quyền bình đẳng dân tộc Việt Nam? ... chiếu III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Ổn đònh tổ chức lớp : Lớp 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I Ngày dạy Sĩ số Kiểm tra cũ: Thế quyền bình đẳng kinh doanh? Cho ví dụ mionh họa? Giảng mới: Đảng ta từ đời ... ph¶i giao tiÕp, cc sèng II Chn bÞ : -Gv : Sgk,Stk, b¶ng phơ, phiÕu häc tËp -Hs : chn bÞ bµi ë nhµ III TiÕn tr×nh tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ỉn ®Þnh tỉ chøc: Lớp 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I...
 • 102
 • 503
 • 0

GIAO AN GDCD 12 (Tich hop KNS - Chuan).doc

GIAO AN GDCD 12 (Tich hop KNS - Chuan).doc
... Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 35 Ngy son: 12/ 12/2009 Tit: ễN TP HC Kè I 16 122 121 2121 21 A MC TIấU BI HC: Giỳp hc sinh : 121 112 li cỏc ... mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 46 Ngy son: Tit: Bi 21 CễNG DN VI CC QUYN DN CH (Tit 2) 122 121 C TIN TRèNH LấN LP: 2121 21 I n nh t chc lp: 121 112 ... mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 36 GV: -Nhn xột b sung -Cht li nhng ý chớnh lnh vc ca i sng xó hi -Bỡnh ng hụn nhõn v gia ỡnh -Bỡnh ng lao ng -Bỡnh...
 • 81
 • 643
 • 5

Bài soạn Giao an GDCD 12 tron bo

Bài soạn Giao an GDCD 12 tron bo
... mười tám năm tù GV: Nông Duy Khánh Trang 28 TrườngTHPT Nguyễn Du Giáo án GDCD 12 Bảng thống kê Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 12A1 12A2 12A3 12A4 12A9 12A10 Nhận xét, rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………… ... SGK, SGV 12, Tình GDCD 12, Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 2- Thiết bị - Bảng biểu, máy vi tính, đèn chiếu có - Tranh ảnh, số luật, luật, pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, sơ đồ có liên quan nội dung ... …………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 25/8/2009 – Tiết Bài GV: Nông Duy Khánh Trang TrườngTHPT Nguyễn Du Giáo án GDCD 12 PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC: ( Tiếp – Tiết ) Về kiến thức: Hiểu mối quan hệ pháp...
 • 117
 • 17,711
 • 117

GIAO AN GDCD 12 (CHUẨN)

GIAO AN GDCD 12 (CHUẨN)
... Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 39 Ngy son: 12/ 12/2009 Tit: ễN TP HC Kè I 16 122 121 2121 21 A MC TIấU BI HC: Giỳp hc sinh : 121 112 li cỏc ... THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 16 Ngy son: 09/10/2009 KIM TRA TIT Tit: (Thi gian: 45 phỳt) 08 122 121 A MC TIấU BI HC: 2121 21 Kin thc: 121 112 - H thng li tn b kin thc ó hc 121 2 - Khc sõu kin thc trng ... ỏn mụn: GDCD - Lp :12 -Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung trTrang: 44 Ngy son: Tit: 19 Bi 6: CễNG DN VI CC QUYN T DO C BN (Tit 3) 122 121 2121 21 C.TIN TRèNH LấN LP : 121 112 nh...
 • 82
 • 787
 • 2

giao an GDCD 12

giao an GDCD 12
... quan CST Cụng an quõ õn Hụng Bang - Hai Phong va quyờt inh tụ vu an cụ ý gõy thng tớch, ụng thi tiờn hanh tm gi hỡnh s bi can Hu Hoan vi hanh vi dung iờu cay dy v Theo ti liờờu t c quan cụng an, ... Trong quan h nhõn thõn Nhúm Th no l quan h nhõn thõn gia v v chng? Trong quan h nhõn thõn, v-chng phỏt sinh quyn v ngha vu gỡ? Trong quan h ti san Nhúm V-chng quyn v ngha vu gỡ i vi ti san chung? ... ngoi gi 72 tui mang bnh gout, lỳ ln, mt m Lũng hiu tho ca Chum lm nhng ngi hng xúm ca em cm phc! *Bỡnh ng gia anh,ch,em S bỡnh ng gia anh, ch, em gia ỡnh biu hin hin nh th no? - Anh ch em cú bn...
 • 32
 • 375
 • 0

giáo án GDCD 12 bài 1-5

giáo án GDCD 12 bài 1-5
... tôn giáo, có ý thức trách nhiệm việc thực quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo phế phán hành vi gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo II Nội dung Bình đẳng dân tộc Bình đẳng tôn giáo Giáo dục công dân 12 ... tơn giáo lớn giới cho tộc đại đồn kết tồn dân tộc, nhằm mục tiêu xây dựng biết đặc điểm chung tơn giáo đó? đất nước văn minh giàu đẹp Hs Trả lời Ki tơ giáo, phật giáo, hồi giáo Những tơn giáo ... Bình đẳng tơn có quan niệm, giáo lí, có hình thức lễ nghi… giáo a Khái niệm bình đẳng Gv Tơn giáo gì? tơn giáo Tơn giáo khác với tín ngưỡng, mê tín dị đoan nào? * Tơn giáo hình thức tín Hs Nêu...
 • 36
 • 1,900
 • 10

Giáo án GDCD 12

Giáo án GDCD 12
... - / = 06 +-.+3 M ,F +3 ? D, / ;5 + K < # # ( A ) (* ;5 ' ? 12 $A > ( 78 1A ) : G ( H) G & % ! ? & " I ' ,F A 0D < B 12 ' # ! 4" @3A B> & + / ' # & 1 $ "/ / ( & :F ' # % ) ) * & % ) ! " % * # & & * A ) $ H Z C5 ... > " ' " " % ' ' % )' ' W O4 " " ) " "+ " ) ) ' ' : ' " / / ( / 1' (' 1: ' " / ' " )' ## 78 < 12 $ / ( ( 2> > A ( ) : ( ! J (6 ( ) I $ ( & : * ) > $ # ( ( $ # : * / ( > A ( ( 6$ # #& : &...
 • 127
 • 179
 • 0

Xem thêm