Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel

Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel

Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel
... thu 14g hạt ướt Mẫu enzyme gói gel thể hình 3.1 Hình 3.1: Mẫu enzyme lipase cố định gel natri alginate 24 3.1.1.2 Enzyme lipase cố định silica gel Trong nghiên cứu này, enzyme lipase cố định phương ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu cố định enzyme lipase phƣơng pháp hấp phụ vật lý gói gel 3.1.1 Kết chế tạo mẫu enzyme 3.1.1.1 Enzyme lipase gói gel Sau nhiều thí nghiệm nhóm nghiên ... xuất surimi Chƣơng 1I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lƣợc sử nghiên cứu sử dụng enzyme lipase trongsản xuất biodiesel Nghiên cứu cố định enzyme lipase nguồn gốc động vật, thực vật vi sinh vật lên chất...
 • 44
 • 101
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần
... p “y u t tăng trư ng không xác ñ nh” có tác d ng tích c c ñ n s tăng trư ng c a v t nuôi Tăng tr ng c a gà choai gà tây sau cho ăn th c ăn có ch a m t lư ng nh DDGS ñã ñư c c i thi n nghiên c ... ng lư ng nư c tiêu th cho ăn th c ăn d ng viên cao ăn th c ăn d ng b t (Vũ Duy Gi ng c ng s , 1997) [6] 2.2.1 Th c ăn h n h p ñ m ñ c Th c ăn h n h p ñ m ñ c h n h p th c ăn giàu dinh dư ng, ñ ... hai ch ñ dinh dư ng, tiêu t n th c ăn cho m t kg tăng tr ng t 2,25 - 2,36 kg, gà Ross 208 V35 tiêu t n 2,35 - 2,45 kg th c ăn cho m t kg tăng tr ng K t qu nghiên c u c a Nguy n Th Mai (1994)...
 • 113
 • 280
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm
... 0,75; 0,77; 0,76 0,76 µg/ml - 10 - 3.1.7 Định tính, định lượng đồng thời chất mầu bị cấm (MY, PO, PR và RB) 3.1.7.1 Xử lý chuẩn bị mẫu: Đối tượng nghiên cứu chất Metanil yellow (MY), Pigment ... liệu thiết bị: - Chất đối chiếu: có nguồn gốc, lô, hạn sử dụng rõ ràng (Phần lớn hãng Merck, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Hàn quốc) - Dung môi hóa chất: dung môi sử dụng đạt tinh khiết ... 11/13 quy trình phân tích phê duyệt áp dụng thực tế để kiểm tra chất cấm cách kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý chất lượng mỹ phẩm, quy trình lại chờ phê duyệt 3.3 Về áp dụng các quy trình...
 • 24
 • 677
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Đề tài : Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm
... ASEAN, xây dựng phương pháp cho đối tượng chưa có sẵn phương pháp hòa hợp Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và xác định hàm lượng một số chất bị cấm sử dụng mỹ phẩm ... CẤM SỬ DỤNG VÀ CẦN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI 1.2.1 Một số hợp chất màu bị cấm sử dụng mỹ phẩm 1.2.2 Một số hợp chất có tác dụng dược lý mà bị cấm giới hạn hàm lượng sử dụng ... t : Sudan I: C16H12N2O Sudan II: C18H16N2O Sudan III: C22H16N4O Sudan II: C24H20N4O Khối lượng phân t : Sudan I: 248,28 Sudan II: 276,33 Sudan III: 352,4 Sudan IV: 380,45  Tính chất vật lý:...
 • 218
 • 655
 • 0

Research on building a list of drugs, medical equipment, militant medical kits, and a mode of medical supply for policemen of K20 = Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc chiến đấu và phương thức đảm bảo cho K2

Research on building a list of drugs, medical equipment, militant medical kits, and a mode of medical supply for policemen of K20 = Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc chiến đấu và phương thức đảm bảo cho K2
... contents: + Surveying the reality of the disease model and the task of guaranteeing medical materials of K20 , namely: - Analyzing the reality of medical examination and treatment, the ratio of ... Battalion, Company and Individual Basic Loads (KB, KC, KN Basic Loads) for the Special Task Force based on analyzing scientifically obtained and surveyed data as well as real practice of K20 Research ... purposive sampling Analyzing the reality of medical examination and treatment, medical equipment and medicine list, combat medicine basic loads and the task of guaranteeing medical materials of K20 ...
 • 29
 • 166
 • 0

nghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp. làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid

nghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp. làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoid
... dụng sinh học vai carotenoid y học, phương pháp định lượng, định t nh carotenoid 1.5 Các vi sinh vật sinh carotenoid: trình bày chi sinh carotenoid loại carotenoid đặc trưng sinh 1.6 Vi khuẩn Bacillus: ... để cung cấp carotenoid Mục ti u luận án nghi n cứu xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối Bacillus spp làm nguy n liệu probiotic cung cấp carotenoid, hướng đến nội dung sau: Phân lập Bacillus ... làm probiotic để cung cấp carotenoid KẾT U N Mục ti u đề tài nghi n cứu, phân lập số vi khuẩn Bacillus sinh carotenoid, từ xây dựng quy trình pilot sản xuất sinh khối làm nguy n 22 liệu probiotic...
 • 29
 • 189
 • 0

NGHIÊN cứu, xây DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT với dữ LIỆU mờ DẠNG KHOẢNG

NGHIÊN cứu, xây DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG đi NGẮN NHẤT với dữ LIỆU mờ DẠNG KHOẢNG
... bày thuật toán giải toán tìm đường ngắn nhất với dữ liệu mờ dạng khoảng Vì những lý trên, chọn đề tài Nghiên cứu, xây dựng thuật toán giải bài toán tìm đường ngắn nhất với ... giải bài toán tìm đường ngắn nhất có trọng số xác đi nh Chương Lý thuyết mờ và ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính dạng khoảng Chương Xây dựng thuật toán giải bài toán ... giải thuật (Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd ) phát triển để tìm đường ngắn nhất ngày nhiều nhà nghiên cứu nhằm cải tiến xây dựng giải thuật giải bài toán tìm đường ngắn nhất với...
 • 73
 • 811
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện Ialy và Pleikrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện Ialy và Pleikrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
... tác hiệu đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm luận án tiến Mục tiêu đề tài: 2.1 Mục tiêu chung: Xác định công thức luân canh trồng, mùa vụ phù hợp đất bán ngập ... vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy phải đặt mối quan hệ tương tác yếu tố tự nhiên kinh tế - xã hội Để khai thác hiệu vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy, ... công thức luân canh, xen canh thích hợp vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho hiệu kinh tế cao gồm: - Trên đất chủ động nước tưới: công thức luân canh Đậu tương...
 • 27
 • 249
 • 0

Luận văn nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý rừng lá buông dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận

Luận văn nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý rừng lá buông dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận
... trình nghiên cứu vấn đế quản lý rừng đặc thù rừng Buông Chính việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản lý rừng Buông (một loại lâm sản gỗ) dựa vào cộng đồng Suối Kiết, Tánh Linh, ... HTX xây dựng kế hoạch sớm đưa điểm rừng Buông HTX vào sản phẩm tour du lịch sinh thái Núi Ông –Biển Lạc -oOo - MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÂY LÁ BUÔNG -oOo - Hình 1: Rừng Buông Suối Kiết, Tánh Linh, ... Tánh Linh, Bình Thuận Hình 2: Cây Buông già trổ Hình 3: Phơi Buông Hình 4: Lá Buông sơ chế thành sợi Hình 5: Một số sản phẩm từ Buông Hình 6: Một số sản phẩm tứ Buông V TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Các...
 • 22
 • 296
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa
... trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa Nhiêm vụ là: - Tập hợp cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên ... Hạ quanh đời sống ta, tiêu biểu họ cam đồng thời giới có 4000 loại flavonoid xác định cấu trúc hoá học Đây sở để tạo liệu cho việc thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc ... cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid hoạt tính chống oxy hóa phần mềm...
 • 37
 • 362
 • 1

Nghiên cứu sử dụng chất thải của ngành khai thác than làm cốt liệu cho bê tông ứng dụng cho kết cấu mái kè sông kẻ sặt, tỉnh hải dương

Nghiên cứu sử dụng chất thải của ngành khai thác than làm cốt liệu cho bê tông ứng dụng cho kết cấu mái kè sông kẻ sặt, tỉnh hải dương
... TCVN 7570-2006 Hàm l Lo i tông v a ng ion Cl-, % kh i l ng, không l n h n tông dùng k t c u tông c t thép ng su t tr 0,01 c tông dùng k t c u tông tông c t thép v a thông th ... nh đ ch ng th m n c c a TCVN 3116 - 1993 tông 2.2 L a ch n v t li u s d ng nghiên c u 2.2.1 C t li u dùng cho tông 2.2.1.1 Vai trò c a c t li u dùng cho tông tông lo i v t li u đá nhân ... than xây d ng có ý ngh a khoa h c th c ti n r t l n 2 II M C ÍCH NGHIÊN C U C A TÀI Nghiên c u s d ng ch t th i c a ngành khai thác than làm c t li u cho tông ng d ng cho k t c u mái kè sông...
 • 101
 • 112
 • 0

Nghiên cứu xây dựng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình tại tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu xây dựng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình tại tỉnh bắc ninh
... xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh Ch ng 2: Phân tích, l a ch n gi i pháp công b , qu n lý giáv t li u xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh Ch ng 3: Nghiên c u xây d ng giá v t li u xây d ng đ n chân công ... theo h ng d n c a B Xây d ng i u 10 H th ng giá xây d ng công trình ch s giá xây d ng công trình H th ng giá xây d ng công trình bao g m: đ n giá xây d ng công trình giá xây d ng t ng h p đ c ... s giá xây d ng theo y u t chi phí (g m ch s giá v t li u xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình, ch s giá máy thi công xây d ng công trình) ch s giá lo i v t li u xây d ng...
 • 95
 • 83
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phần mềm trợ giúp vận hành hệ thống tưới trên nền tảng internet

Nghiên cứu xây dựng phần mềm trợ giúp vận hành hệ thống tưới trên nền tảng internet
... T O TR B NÔNG NGHI P VÀ PTNT NG I H C THU L I NGUY N TH VÂN NGHIÊN C U XÂY D NG PH N M M TR V N HÀNH H TH NG T GIÚP I TRÊN N N T NG INTERNET CHUYÊN NGÀNH: K THU T TÀI NGUYÊN N MÃ S C : 60-58-02-12 ... Hà N i - 2015 L IC M N Sau m t trình h c t p nghiên c u, đ n lu n v n th c s v i đ tài: Nghiên c u xây d ng ph n m m tr giúp v n hành h th ng t internet đ i n n t ng c hoàn thành v i s n l ... trình, đ tài lu n v n Th c s Nghiên c u xây d ng ph n m m tr giúp v n hành h th ng t t ng internet đ c th c hi n v i nhi m v i n n ng d ng ti n b c a công ngh thông tin đ xây d ng m t b công c tr...
 • 101
 • 66
 • 0

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu xây dựng điều kiện kỹ thuật góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng khi xây dựng đường 337 thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... vi c nghiên c u nâng cao xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng c u đ ng b , tác gi ch n đ tài: Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công ... t l ng thi công n ng 337 Trên c s nh ng th c tr ng đ Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh Cách ti ... đ tài Nghiên c u xây d ng u ki n k thu t góp ph n nâng cao công tác qu n lý ch t l ng xây d ng đ ng 337 thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh 4.2 N i dung nghiên c u - T ng quan đ c tình hình xây d...
 • 131
 • 68
 • 0

Nghiên cứu sử dụng toàn bộ mạch ghép động mạch trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Nghiên cứu sử dụng toàn bộ mạch ghép động mạch trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
... 2.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu : đoàn hệ tiến cứu, cắt dọc có so sánh hai nhóm không ngẫu nhiên 2.2.2 Đòa điểm thời gian thực nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành trung ... cho kết lâu dài tốt Trong 15 năm qua, nhiều công trình nghiên cứu nhiều tác giả khác giới khẳng đònh ưu việt lợi ích lâu dài cầu nối động mạch so với cầu nối tónh mạch Một số nghiên cứu khác báo ... vi phạm vấn đề y đức nghiên cứu khoa học Sau cùng, mổ bán cấp cứu hay cấp cứu xem yếu tố gây nhiễu làm tăng tỷ lệ tử vong ý muốn nhóm BN bò loại khỏi nghiên cứu Hai nhóm BN nghiên cứu so sánh với...
 • 108
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghorntác nhân vật lý tia phóng xạ tia cực tím nhiệt độ tác nhân hóa học ảnh hưởng của các chất hóa học như nicotin dioxin chất độc màu da camnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpnghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcluận văn thạc sỹ địa kỹ thuật nghiên cứu tương quan giữa kết quả xuyên tĩnh và các đặc trưng cơ lý của đất theo điều kiện địa chất khu vựcnghiên cứu và ứng dụng phương pháp lập luận theo tình huống để xây dựng hệ thống môi giới việc làmnghiên cứu tình ghình phơi nhiểm các virut transmissible gastroenteritis virus tgev porcine epidermic diarrhea virus pedv và rotavirus rv ở lợn bàng phương pháp ab elisanghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào caihoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn atính cấp thiết mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề tàitình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mớianilin và các amin thơm rất ít tan trong nước dung dịch của chúng không làm đổi màu quỳ tím và phenolphtaleinnghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ malt ngônghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khỏi đệm và lấy dấu vành khítĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ