PHẦN 2 vật LIỆU – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

PHẦN 2 vật LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

PHẦN 2 vật LIỆU – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
... BCDA 628 ,319,693 ,29 29 6 319 693 628 CDAB 319,693 ,29 6, 62 296 693 319 628 DABC 693 ,29 6, 628 ,31 29 6 693 628 319 st 05 06 07 08 09 10 ABCD 29 6, 628 ,319,69 29 6 693 628 319 BCDA 628 ,319,693 ,29 29 6 693 ... 628 ,319,693 ,29 29 6 693 319 628 CDAB 319,693 ,29 6, 62 296 693 628 319 DABC 693 ,29 6, 628 ,31 693 29 6 319 628 ABCD 29 6, 628 ,319,69 319 693 29 6 628 BCDA 628 ,319,693 ,29 29 6 693 319 628 ♦ Chuẩn bị phiếu trả ... thử: 29 /07 /20 10 Tính chất: Mức độ ưa thích sản phẩm Mẫu A B C D Mã số 29 6 628 319 693 Người thử 01 02 03 04 Trật tự trình bày Mã số mẫu ABCD Kết so hàng 2nd 3rd 4th 29 6, 628 ,319,69 29 6 693 319 628 ...
 • 15
 • 126
 • 0

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 2 pot

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 2 pot
... đầu đơn vị thí nghiệm Nếu nhập số liệu kiểu thiết kế thí nghiệm này, nhập số liệu kiểu thiết kế thí nghiệm khác LS, SPLIT-PLOT STRIP-PLOT Trong phạm vi chương trình đào tạo bậc đại học giới thiệu ... N1 5 ,25 1 4,5 82 4,896 4 ,28 6 N2 5, 822 4,848 5,678 4,9 32 N3 5,888 5, 524 6,0 42 4,756 N4 5,864 6 ,26 4 6,056 5,3 62 Đây thí nghiệm hai nhân tố: giống mức phân bón Thí nghiệm thiết kế theo kiểu RCB Như ... sau: Hình 3: Nhập số liệu trường hợp số liệu phân tổ hai nhân tố 1.5 Nhập số liệu kiểu thiết kế thí nghiệm có khống chế sai khác ban đầu Ví dụ Một nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng mức...
 • 5
 • 293
 • 1

bài tập xữ lý dữ liệu phương pháp nghiên cứu 2

bài tập xữ lý dữ liệu phương pháp nghiên cứu 2
... MP15 24 .85 32. 291 548 327 803 MP16 24 .29 34.331 490 27 7 811 MP21 24 .68 32. 628 558 349 8 02 MP 22 24.51 34.048 485 28 2 8 12 MP23 25 .14 32. 893 528 300 806 MP24 24 .38 33.675 586 3 92 799 MP25 24 .31 33 .27 6 ... OC11 24 .57 18.653 508 29 8 800 OC 12 24.49 18.519 586 370 786 OC13 24 .85 17.7 32 523 28 5 800 OC14 24 .36 18.695 626 5 02 781 OC15 24 .94 18 .21 2 554 319 7 92 OC25 24 . 32 19.666 508 28 9 800 OC26 24 .38 ... OC11, OC 12, OC13, OC14, OC15 OC1 OC25, OC26 OC OC21, OC 22, OC23, OC24 OC2 PV2, PV5, PV6, PV7, PV8 PVa PV PV1, PV3, PV4, PV9 PVb MP15, MP16, MP21, MP 22, MP23, MP24, MP25, MP26 MPa MP11, MP 12 MPb...
 • 39
 • 281
 • 0

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI HỌC SEOUL ppt

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI HỌC SEOUL ppt
... trường khoa tập trung vào việc bồi dưỡng nhân tài hoạt động NT, BT, CT, ST, IT v.v - Đại học tập trung đào tạo cao học: Năm học 2002, số sinh viên đại học học viên cao học (học viên làm thạc sĩ ... trình độ nghiên cứu tiêu chuẩn giới, nỗ lực cải thiện điều kiện nghiên cứu như: thực chế độ giáo dục tập trung vào khả nghiên cứu, đưa qui định, chế, tăng cường cung cấp tài cần thiết cho giáo sư ... trò Thánh địa ngành Hàn Quốc học, trường Đại học Seoul tập trung đầu tư cho việc nghiên cứu Hàn Quốc - Tổ chức Nghiên cứu Hàn Quốc học 10 năm 1kỳ, tiến hành nghiên cứu Hàn Quốc nhiều lĩnh vực...
 • 4
 • 244
 • 0

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ppt

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ppt
... Khoa học nghiên cứu khoa học Cấu trúc phương pháp luận nghiên cứu KH Khoa học nghiên cứu khoa học  Chọn chủ đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Các đo lường Thu thập số liệu Chọn ... đề nghiên cứu – Mô hình nghiên cứu (conceptual model) Khoa học nghiên cứu khoa học Chủ đề nghiên cứu Chọn chủ đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Các đo lường Thu thập số liệu ... số liệu thu thập, quan sát làm thí nghiệm Khoa học nghiên cứu khoa học Cấu trúc phương pháp luận nghiên cứu KH Khoa học nghiên cứu khoa học Chọn chủ đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thiết kế nghiên...
 • 82
 • 1,070
 • 3

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 1 docx
... ) Tài liệu điện tử Sách (book) … Thông tin từ websites Thông tin thứ cấp Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phương pháp tìm tài liệu Tài liệu thư viện (bản in hay điện tử) Tài liệu ... liệu từ quan, doanh nghiệp Số liệu thống kê, Phương pháp đọc tổng hợp tài liệu Phương pháp đọc tài liệu Đọc lướt/bắt ý (scanning) ọ ( g) Đọc theo cấu trúc báo Tổng hợp ý (không chép) Phương pháp ... quả: báo cáo hay báo Chương 2: Phương pháp tìm, tổng hợp lưu tài liệu Phân loại nguồn tài liệu Tài liệu in (Hardcopy) Sách (book) Bài báo đăng tạp chí (paper) Báo cáo đề tài, dự án (report) Kỳ...
 • 2
 • 353
 • 3

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5 pdf

Tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học chương 5 pdf
... Kết nghiên cứu Mức độ đáp ứng mục tiêu Tính logic nội dung nghiên cứu Khối lượng Phương pháp trình bày kết Mục tiêu Phương pháp Mức độ chi tiết/rõ ràng Mức độ hợp lý/chính xác phương pháp Phương ... Nghiên cứu có không? Tính khả thi nội dung nghiên cứu? (liên hệ với lực nhóm nghiên cứu điều kiện /phương tiện) Tài Thời gian Mức độ hợp lý chi phí đề xuất? Có thể hoàn thành kịp nghiên cứu theo ... n /cứu KHOA THỦY SẢN KHOA THỦY SẢN COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES COLLEGE OF AQUACULTURE & FISHERIES Điểm 5) Đánh giá báo cáo đề tài/ dự án Chủ đề 5) Đánh giá báo cáo đề tài/ dự án Phương pháp...
 • 6
 • 345
 • 0

Bài giảng chương 2 - RESEARCH DESIGN - phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng chương 2 - RESEARCH DESIGN - phương pháp nghiên cứu khoa học
... education? 28 /05/14 11 Case – Market Orientation - Background: (to be filled by participant) - Management problem: - Research problems / research gaps: - Research objectives / questions : - Research ... 28 /05/14 21  Criteria of a good hypothesis: - Based on theoretical deduction / empirical induction - Empirically testable - Clearly / precisely stated - Variables must be measurable 28 /05/14 22 Step ... STEPS IN RESEARCH DESIGN III.1 Definition: Designing a research is to develop a plan on the research strategy and methods to observe, measure, collect and analyze data to attend the research...
 • 28
 • 1,673
 • 1

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 9 ppsx

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 9 ppsx
... đến suất lúa Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thu thập số liệu bảng 21 Có ba vấn đề phân tích hồi quy • Kiểm tra mức độ tin cậy hệ số hồi quy 42 • Kiểm tra mức độ tin cậy hệ số hồi quy • Xác ... Coefficients t Sig B Std Error 14,102766 10,347284 59 1,36 294 4 0,188836 (Constant) Hàm lượng lân 786,37 295 Dependent Variable: Năng suất 199 , 399 2758 3 ,94 371 0,000871 Qua bảng 23 ta xác định phương trình ... tra bảng 23 tham số =0 giả thuyết HA tham số khác Khi giá trị tham số khác thực có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Các tham số bảng 23 giải thích sau: • B = Các hệ số cần ước tính Trong hồi quy đơn...
 • 5
 • 567
 • 4

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 8 pdf

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 8 pdf
... hai kiểu thiết kế thí nghiệm hoàn toàn giống Trong thiết kế RCB, số lần thực ngẫu nhiên hóa số khối Ở đây, lấy ví dụ trình ngẫu nhiên hóa thiết kế thí nghiệm CRD Ví dụ 17 Một nhóm nghiên cứu quan ... tính ngẫu nhiên nơi đối tượng Trong thiết kế thí nghiệm CRD nhân tố, tính ngẫu nhiên áp dụng lúc tất đơn vị thí nghiệm Trong thiết kế thí nghiệm RCB, tính ngẫu nhiên áp dụng khối Ví dụ chúng có khối ... ...
 • 5
 • 586
 • 6

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 7 pptx

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 7 pptx
... ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ... -2, 273 06 ,53462 -2,06 673 ,74 095 -1,55562 1,25206 -1,23562 1, 572 06 , 875 49 3,683 17 -,53462 2, 273 06 -1,1 975 1 1,610 17 -,68639 2,12128 -,36639 2,44128 1 ,74 472 4,55239 - ,74 095 2,06 673 -1,610 17 1,1 975 1 ... ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 ,6 974 23 Sig ,219 ,3 47 ,829 ,810 ,002 ,219 ,76 9 ,309 ,144 ,000 ,3 47 ,76 9 ,4 67 ,239 ,000 ,829 ,309 ,4 67 ,649 ,001 ,810 ,144 ,239...
 • 5
 • 418
 • 4

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 6 ppt

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 6 ppt
... tích post hoc BÀI PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI CHO CÁC KIỂU THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM KHÁC NHAU Trong phạm vi bậc đại học đề cập đến cách phân tích số liệu kiểu thiết kế thí nghiệm bản: Thiết kế thí nghiệm ngẫu ... thiết kế thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) thiết kế thí nghiệm hình vuông la tinh (LS hay LSD) Chúng giới thiệu phân tích số liệu thí nghiệm có nhân tố Bản chất ví dụ 14 thiết kế thí ... Nguyên tắc phân tích số liệu nhập số liệu hai kiểu thiết kế thí nghiệm xem xét yếu tố bị khống chế yếu tố thí nghiệm Mọi ứng xử yếu tố bị khống chế hoàn toàn giống yếu tố thí nghiệm Chúng ta biết...
 • 5
 • 424
 • 3

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 5 docx

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 5 docx
... nhóm (Hình 15) • Bước : Lựa chọn số tham số thống kê cần tính toán Trình ứng dụng tính toán nhiều tham số thống kê mô tả Có thể nói trình ứng dụng tính toán toàn tham số thống kê mô tả Kết phân ... 0,2 22,9 5, 3 6,0 0,8 0,1 23,3 5, 5 6,0 0 ,5 0,0 95, 4 2,6 6,0 3,4 1,1 Trong Mean = Trung bình, N =số quan sát, Std.Deviation = Độ lệch chuẩn, Median = Trung vị, Std Error of Mean = Sai số số trung ... yếu tố thí nghiệm gây nên phưong sai yếu tố ngẫu nhiên gây nên Điều kiện để phân tích phương sai số liệu công thức phân bố chuẩn số liệu công thức đồng phương sai Trong phạm vi bậc học đại học không...
 • 5
 • 303
 • 1

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 4 docx

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 4 docx
... N N Y N Y N 40 16 12 28 46 36 17 36 24 24 12 36 29 36 48 36 48 36 12 84 18 36 60 15 30 36 12 12 26 24 15 24 12 14 14 36 24 24 24 12 36 36 48 24 36 60 48 48 72 72 10 12 12 36 48 24 18 36 36 36 ... 24 34 22 19 36 12 24 18 18 25 10 42 60 46 24 32 92 7 36 144 30 10 24 14 20 12 12 48 48 48 30 12 12 15 10 72 30 60 Vẽ đồ thị kiểu Box-Plot, kết trình bày hình 12 Qua hình 12 đặt nghi ngờ vào số ... đơn vị thí nghiệm thứ 9, 212, 58, 79, 76, 2 04, 64, 191 30 file số liệu Các số liệu sai sót nhập số liệu, trường hợp ngoại lệ, cần kiểm tra lại số liệu Cần đặc biệt ý không loại bỏ số liệu đáng...
 • 5
 • 271
 • 2

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 3 docx

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) part 3 docx
... Filter 13 2.2 Kiểm tra số liệu trình ứng dụng Box-plot Scatter Plot SPSS 3. 2.1 Nạp số liệu từ EXCEL vào SPSS Sau nhập xong số liệu nạp số liệu vào SPSS để kiểm tra số liệu phân tích xử số liệu ... liệu Ví dụ Hãy nạp (input) số liệu ví dụ từ EXCEL vào SPSS Sau nạp số liệu có kết hình 10 14 Hình 10 Nạp số liệu vào SPSS kết nạp số liệu 2.2.2 Kiểm tra số liệu trình ứng dụng Box-plot Scatter- Plot ... thành 38 . 533 Từ hình 7, đặt nghi ngờ độ xác ghi có suất 38 . 533 Hình Kiểm tra số liệu chức Filter Như nhìn vào hình phát ghi (đơn vị thí nghiệm) có suất 38 . 533 Chúng ta di chuyển thẳng đến đơn vị thí...
 • 5
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ii địa điểm đối tượng nội dung vật liệu phương pháp nghiên cứuchuơng 2 vât liêu phương pháp và nôi dung nghiên cứutai lieu phuong phap nghien cuu sinh hoc phan tuphần ii đối tượng nội dung nguyên liệu phương pháp nghiên cứu2 nội dung nguyên liệu phương pháp nghiên cứutài liệu phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu phương pháp nghiên cứu kinh tếtài liệu phương pháp nghiên cứutài liệu phương pháp nghiên cứu trong quản trịtài liệu phương pháp nghiên cứu marketingtài liệu phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dụcphân tích khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu phương pháp nghiên cứu trong kinh doanhtài liệu phương pháp nghiên cứu kinh doanhtài liệu phương pháp nghiên cứu xã hội họcKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)tổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing Ideasbài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tu