tổng hợp amoniac

Công nghệ tổng hợp Amoniac

Công nghệ tổng hợp Amoniac
... hoạt hoá, oxit bị khử thành kim loại tạo hợp kim với sắt XIII.2 Công nghệ tổng hợp amoniac Có nhiều nguồn nguyên liệu khác đợc sử dụng cho trình tổng hợp amoniac nh than, dầu nặng naphta, khí tự ... Giai đoạn tổng hợp amoniac: N + 3H 2NH + Q Tuỳ theo điều kiện áp suất ngời ta chia làm ba trình: Quá trình tổng hợp áp suất thấp Quá trình tổng hợp áp suất trung bình Quá trình tổng hợp áp suất ... tiêu hao lợng cho nhà máy sản xuất amoniac từ khí tự nhiên thấp http://www.ebook.edu.vn 227 XIII.2.1 Quá trình tổng hợp amoniac từ khí tự nhiên Quá trình tổng hợp amoniac từ khí tự nhiên bao gồm...
 • 8
 • 831
 • 19

Công nghệ tổng hợp Amoniac

Công nghệ tổng hợp Amoniac
... ổn định nhiệt độ xúc tác khoảng 500°C Lưu trình công nghệ tổng hợp amôniac áp suất trung bình: Khí tổng hợp đưa vào phần tháp tổng hợp (1) Hỗn hợp khí chuyển hóa vào thiết bị ngưng tụ (2) làm ... lỏng Từ thiết bị lọc (5), hỗn hợp khí vào tháp ngưng tụ (6) sau sang tháp bốc amôniac (7) Sơ đồ lưu trình công nghệ tổng hợp amôniac áp suất trung bình 1: tháp tổng hợp amôniac; 2: thiết bị ngưng ... chủ yếu monoEtanolamin,(CH2-CH2(OH)NH2) để loại khí III Công nghệ tổng hợp amôniac: Dựa vào áp suất, người ta chia làm loại hệ thống tổng hợp amôniac: - Hệ thống làm việc áp suất thấp 100 → 160...
 • 4
 • 522
 • 9

Tài liệu Chu trình tổng hợp Amoniac của Haber doc

Tài liệu Chu trình tổng hợp Amoniac của Haber doc
... hydro để tạo amoniac, amoniac phân hủy tạo thành nitrơ hydro Phương trình chữ: nitrơ + hydro amoniac Phương trình phản ứng: N2 + 3H2 Đã cân bằng! 2NH3 Mâm đựng xúc tác Fe Máy nén Mâm chuyển hóa ... Amoniac (NH3) sản xuất theo qui trình Haber Nguyên liệu thô: Nitơ từ không khí Hydro từ gas tự nhiên Điều kiện phản ứng:...
 • 4
 • 262
 • 0

các giai đoạn cơ bản trong tổng hợp amoniac

các giai đoạn cơ bản trong tổng hợp amoniac
... tháp tổng hợp NH3 Hỗn hợp khí khỏi tháp tổng hợp NH3 đưa làm lạnh để ngưng tụ NH3 lỏng tách khỏi hỗn hợp khí, khí lại tuần hoàn lại tổng hợp NH3 Đoạn 4,5 máy nén N2-H2 Khử vi lượng khí Đoạn máy ... bước trình tổng hợp amoniac từ loại bỏ tạp chất gây ngộ độc, tinh chế khí, đến trình tổng hợp amoniac Mỗi trình có thông số cụ thể nhiệt độ áp suất, chất xúc tác kèm theo Tổng hợp amoniac nhu ... chung vào thủy phong đoạn máy nén vào xilanh đoạn1 , khí tăng áp đoạn qua thiết bị hoãn xung, làm lạnh, phân ly đoạn1 để tách dầu, nước vào xilanh đoạn 2, hỗn hợp tiếp tục tăng áp đoạn qua thiết bị...
 • 11
 • 436
 • 0

CHƯƠNG III CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP AMONIAC pps

CHƯƠNG III CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP AMONIAC pps
... åí P = 120-320 atm Sau rỉỵa CO2 chè cn 0.0005-0.0001% III Cäng nghãû täøng håüp amoniac: (Hinh 3.2 Så âäư lỉu trçnh cäng nghãû täøng håüp amoniac åí ạp sút trung bçnh) - Khê täøng håüp âỉa vo ... lm bay håi amoniac lng âãø lm lảnh khê Tải âáy amoniac cn lải khê tiãúp tủc ngỉng tủ, kẹo theo nỉåïc, dáưu láùn khê Häùn håüp tiãúp tủc âỉa qua bäü pháûn phán li ca thạp (6) âãø tạch amoniac lng ... nỉåïc, nhiãût âäü tỉì 120-200oC xúng cn 25-35oC Pháưn låïn amoniac bë hoạ lng tải âáy Sau âọ ton bäü khê âi vo thạp phán li (3) âãø tạch amoniac bë hoạ lng Trong trỉåìng håüp khê trå CH4, Ar vỉåüt...
 • 4
 • 230
 • 2

skkn phương pháp giải bài toán về hiệu xuất tổng hợp amoniắc ở lớp 11 chương trình chuẩn

skkn phương pháp giải bài toán về hiệu xuất tổng hợp amoniắc ở lớp 11 chương trình chuẩn
... học sinh lớp 11 trường THPT Lê Văn Linh lúng túng giải tập - Kết khảo sát chất lượng học sinh chưa học chuyên đề " phương pháp giải toán hiệu suất tổng hợp amoniac lớp 11" lớp 11A, 11B trường ... Một lớp để làm đối chứng (ĐC) 18 lớp để làm thực nghiệm (TN) Lớp đối chứng luyện tập theo phân phối chương trình lớp thực nghiệm học phương pháp giải toán hiệu suất tổng hợp amoniac Sau hai lớp ... Giải pháp tổ chức thực Dạng 1: Tìm hiệu suất phản ứng (Bài toán thuận) Bài toán: Tiến hành tổng hợp NH3 với hỗn hợp khí X gồm N2 H2 (có tỉ lệ mol tương ứng 1:k) hỗn hợp khí Y Tính hiệu suất tổng...
 • 20
 • 5,959
 • 7

quy trình tổng hợp amôniắc

quy trình tổng hợp amôniắc
... Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp amôniắc Hiểu trình tự công đoạn quy trình tổng hợp amôniắc + xưởng amôniắc nhà máy Đạm Phú Mỹ Nguyên lý vận hành tháp tổng hợp amôniắc 10-R-5001 nhà + + ... chu trình tổng hợp cần thiết để tránh tích tụ khí trơ chu trình tổng hợp a.1 Chu trình tổng hợp Khí tổng hợp tinh chế từ công đọan metan hoá, nén đến khoảng 132 barg trước đưa vào chu trình tổng ... Quốc Khanh cho tỉ lệ H2/N2 khí tổng hợp sau thêm hydro thu hồi 3/1 3.3.6 Công đoạn tổng hợp amôniắc a Mô tả công nghệ Quá trình tổng hợp amôniắc xảy tháp tổng hợp amôniắc (10-R5001) theo phản ứng...
 • 43
 • 348
 • 0

tổng hợp amoniac và kĩ thuật sản xuất axit nitric

tổng hợp amoniac và kĩ thuật sản xuất axit nitric
... trình hấp thụ: áp suất 8atm thu axit HNO3 có nồng độ 60-62% 3 Dây chuyền sản xuất axit Nitric loãng 3.1 Sản xuất HNO3 áp suất thường Sơ đồ thuật sản xuất axit Nitric áp suất thường Không khí ... tác vào ống kép (5) đặt lớp xúc tác, nhiệt độ tăng 450 ®770 xuống khỏi tháp Khí bổ sung nhằm mục đích ổn định nhiệt độ xúc tác khoảng 500°C 2.4 Dây chuyền tổng hợp amoniac thuật sản xuất axit ... ban đầu hỗn hợp FeO Fe2O3 có thêm phụ oxit KL khác Al2O3 , CaO,… ) 2.3 Tháp tổng hợp amoniac -Phần hộp xúc tác với ống truyền nhiệt -Phần thiết bị truyền nhiệt - Hỗn hợp khí tổng hợp vào phía tháp...
 • 52
 • 841
 • 7

Tổng hợp amoniac ở áp suất thấp

Tổng hợp amoniac ở áp suất thấp
... nhiệt độ áp suất thấp nhiều Điều đạt qua xúc tác đồng thể, đó, phức tan kim loại phản ứng với nitơ hyđro ... thách thức hàng chục năm dài nhà hóa học vô Khi bị cưỡng chế phối trí vào kim loại nhiều trường hợp, tương tác hóa học yếu đến mức phối tử khác tốt dễ dàng thay đơn vị đinitơ Khi khử dẫn xuất ... hỏi phải tái sinh phức đinitơ phản ứng N2 với (h5-C5Me5)2ZrH2 sẵn sàng lặp lại trình Nhưng thích hợp nghĩ đến trình xúc tác đồng thể cho việc sản xuất amoniăc theo hai nguyên nhân Thứ là, hyđro...
 • 4
 • 119
 • 0

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac

Tiểu luận môn động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac
... Xúc tác tổng hợp Amoniac • Thành phần xúc tác • Các đặc trưng • Các nguyên nhân gây hoạt tính xúc tác • Phương pháp điều chế xúc tác • Các phương pháp thu hồi,tái sinh xúc tác • -Phản ứng tổng ... học bền nhiệt + Giảm thiêu kết cho xúc tác Quá trình nạp xúc tác Khử xúc tác Khử xúc tác Xúc tác cung cấp dạng Fe3O4 phải khử thành Fe để trở nên hoạt hóa Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O • Xúc tác ... mặt chất xúc tác Fe =>mất hoạt tính xúc tác • Các khí phần nhỏ khí tổng hợp trình nạp xúc tác 3.1 Ngộ độc tạm thời 3.1 Ngộ độc tạm thời 3.2 ngộ độc xúc tác vĩnh viễn • Nguyên nhân:do hợp chất...
 • 41
 • 169
 • 0

tổng hợp amoniac và công nghệ tổng hợp amoniac

tổng hợp amoniac và công nghệ tổng hợp amoniac
... Lựa chọn giới thiệu công nghệ IV.1 Lựa chọn công nghệ Công nghệ tổng hợp amoniac gồm có: công nghệ áp suất thấp, công nghệ áp suất trung bình, công nghệ áp suất cao Công nghệ áp suất cao chế ... khí tổng hợp để tổng hợp amoniac Khí tổng hợp đợc nén trớc vào thiết bị tổng hợp amoniac dới áp suất định máy nén (8) Còn phần khí cha chuyển hoá đợc tuần hoàn trở lại Hình III.5 : Sơ đồ công nghệ ... ứng dụng amoniac 24 Chơng III 24 Công nghệ tổng hợp amoniac 24 III.1 Điều kiện công nghệ 24 III.2 Một số sơ đồ tổng hợp điển hình 26 III.3 Các dây chuyền công nghệ sản xuất amoniac...
 • 106
 • 171
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2613-1993 Soát xét lần 1 AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP YÊU pdf

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2613-1993 Soát xét lần 1 AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP YÊU pdf
... lượng nước theo TCVN 2 616 -19 93 2.4 Xác định hàm lượng dầu theo TCVN 2 617 -19 93 2.5 Xác định hàm lượng sắt theo TCVN 2 618 -19 93 3.BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 3 .1 Amoniac lỏng chứa bình ... lớn 0 ,1 Hàm lượng dầu, tính mg/l, không lớn 8,0 Hàm lượng sắt, tính mg/l, không lớn 2,0 2.PHƯƠNG PHÁP THỬ 2 .1 Lấy mẫu theo TCVN 2 614 -19 93 2.2 Xác định hàm lượng amoniac theo TCVN 2 616 -19 93 2.3 ... theo tiêu chuẩn Số liệu tiêu chuẩn TCVN 2 613 -19 93 (ĐỂ THAM KHẢO) QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN Amoniac điều kiện nhiệt độ bình thường ( 15 -20 0C) áp xuất khí ( 760 mm Hg) thể khí Khí amoniac, nhiệt độ tự...
 • 4
 • 339
 • 2

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2614-1993 Soát xét lần 1. AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP Lấy pptx

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2614-1993 Soát xét lần 1. AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP Lấy pptx
... để tránh amoniac thoát bay mạnh chất khác rơi vào bình lấy mẫu 3.3.3 Lấy mẫu bình chứa amoniac lỏng Bình chứa amoniac lỏng đặt vào giá lấy mẫu có độ nghiêng thích hợp cho mở van chất lỏng chẩy ... 1:1; Nước cất theo TCVN 2117-77 Hình Bình Lisenco dùng để lấy mẫu amoniac lỏng tổng hợp 3.3 Tiến hành lấy mẫu 3.3.1 Mẫu amoniac lỏng lấy vào bình Lisenco dung tích 200 500 ml tuỳ theo thành phần ... độ dài thích hợp, đường kính mm, thường xuyên lắp chặt van ba ngả ( 2.2 .1.3 ) Ống nối có mối nối có ren, mối nối với van bình chứa amoniac lỏng với van A bình bom ( 2.2 .1.1 ) 2.2 .1.3 Van ba ngả...
 • 7
 • 188
 • 0

Xem thêm