Câu hỏi lưu ý môn Chọn Giống Cây Trồng Ngắn Ngày

Câu hỏi lưu ý môn Chọn Giống Cây Trồng Ngắn Ngày

Câu hỏi lưu ý môn Chọn Giống Cây Trồng Ngắn Ngày
... gen trồng hoang dại chọn giống trồng ngắn ngày chủ yếu nhằm mục đích: (tạo giống ưu lai đa bội thể / lai chuyển gen tạo giống mới/ đột biến tạo giống suất cao tạo giống ưu lai/ đột biến tạo giống ... tạo giống kháng bệnh bạc Câu tự luận 3: Trình bày nguyên lý tạo giống đậu tương thấp cây, ngắn ngày phương pháp lai chọn lọc dựa marker phân tử (lưu ý ghi rõ gen quy định hai tính trạng trình chọn ... trình chọn lọc) Câu hỏi tự luận 4: Vẽ sơ đồ phương pháp chọn lọc phả hệ sau lai chọn giống đậu tương Câu hỏi tự luận 5: Trình bày bước nguyên lý chọn lọc dựa marker phân tử hệ đầu ngắn ngày (ví dụ...
 • 12
 • 450
 • 0

báo cáo thực hành chọn giống cây trồng ngắn ngày

báo cáo thực hành chọn giống cây trồng ngắn ngày
... 23.3 125 85 11.7 29.7 1.7 10 10 41 6.83 23.7 Kết Cây Cây trỗ 121 87 12 9.3 30.3 1.77 9 38 7.6 23.3 21.4 53.7 27.7 81.4 235 10.1 Cây Cây Trung Cây Cây bình 133 93 10 12.3 31 1.8 9 36 24 117 71 8.7 ... nhánh có nhánh cao, nhánh độ cao trung bình, nhánh tầng thấp so với chiều cao Bảng số liệu báo cáo kết thực hành CHỈ TIÊU Giai đoạn sinh trưởng lúa Chiều cao (cm) Chiều dài thân (cm) Góc đẻ nhánh ... 17 18 19 CHỈ TIÊU 21 Kết Cây Cây trỗ 121 87 12 11 27 31 33 1.7 1.6 9 9/9 38 24 20 26 10 12 9 44 57 30 41 55 57 37 61 45 32 47 56 22 34 16 20 36 30 35 23 39 45 29 17 Cây Giai đoạn sinh trưởng...
 • 4
 • 655
 • 4

Đề cương môn chọn giống cây trồng

Đề cương môn chọn giống cây trồng
... thuật chọn giống nhân giống 2.3 Mục tiêu cụ thể Kiến thức: Nắm sở di truyền chọn giống kiến thức chuyên ngành chọn giống theo nội dung môn học Hiểu biết: Hiểu biết nguyên lý phương pháp chọn giống ... chọn giống 15% LT Kỹ thuật chọn tạo giống 9% LT Kỹ thuật chọn tạo giống 9% LT, 13,3% TH hành nuôi cấy mô Quá trình LT + 3LT Nắm trình tự Giảng Trình tự chọn chọn giống, TH 2TH trình chọn giống, ... nhóm trồng khác Ứng dụng: Biết thực kỹ thuật chọn giống nhân giống trồng đồng ruộng phòng thí nghiệm Tổng hợp: Biết đánh giá phân tích, đề xuất, tham gia thực tổng kết công việc giống trồng Môn...
 • 15
 • 237
 • 9

bài tập nhóm chọn giống cây trồng dài ngày

bài tập nhóm chọn giống cây trồng dài ngày
... CÂY ĂN QUẢ CÂY NHÃN Giới thiệu chung Mục tiêu chọn giống Quỹ gen Phương pháp tạo giống Thành tựu chọn giống Việt Nam I GIỚI THIỆU CHUNG Nhãn (Dimocarpus ... đường/axit cao 2) Kéo dài thời gian cung cấp tươi cách chọn tạo giống chín sớm cực sớm giống chín muộn II MỤC TIÊU CHỌN GIỐNG 3) Chọn giống cho chế biến đồ hộp -Quả hình trứng tròn Vải - Trọng ... bọc - Độ chua vừa phải, hương vị, mùi lạ II MỤC TIÊU CHỌN GIỐNG 4) Chọn giống chịu hạn Chọn từ thực sinh: Chọn từ biến dị mầm •Nhập nội giống 5) Tăng số hoa số cành 6) Mục tiêu ăn tươi 7) Các...
 • 63
 • 171
 • 1

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 6 chọn giống cà phê

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 6 chọn giống cà phê
... TẠO GIỐNG CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM  Ở Việt Nam, Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên lai tạo, tuyển chọn 19 giống phê  Trong có giống phê vối, 10 giống phê chè có suất, chất lƣợng phê ... vụ phê kéo dài gần năm xảy trƣờng hợp vừa có hoa, vừa có Quả phê đâm cành ngang cấp cành thứ cấp, thƣờng mọc thành chùm, khoảng cách chùm dài ngắn khác tuỳ thuộc vào giống f, Hạt phê: ... V.QUĨ GEN 2.2 phê vối phê mít:  Chọn giống chịu hạn  Loại phê Coffea racemosa tìm thấy vùng khô hạn Mozambique hình thành nên nguồn gen chịu hạn  Vì sử dụng loại phê để lai với...
 • 10
 • 481
 • 0

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 7 chọn giống cây cao su

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 7 chọn giống cây cao su
... phân loại 7/ 18/15 III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU Ở VIỆT NAM Sau 1 975 , cao su đƣợc tiếp tục phát triển chủ yếu Đông Nam  Cây cao su đƣợc trồng thử Tây Nguyên năm 1923 phát triển Bộ Từ 1 977 , Tây ... Nam Á  Cây cao su lần đƣợc du nhập vào Đông dƣơng ông J.B.Louis Pierre đem trồng thảo cầm viên Sài Gòn năm 1 877 , chết  năm 18 97, dƣợc sĩ Raoul lấy hạt giống Java (giống Từ năm 1910 cao su phát ... 6.000 su Ở miền Trung sau 1984, cao su đƣợc phát triển Quảng trị, Quảng Bình công ty quốc doanh Đến năm 1999, diện tích cao su nƣớc đạt 394.900 ha, cao su tiểu điền chiếm khoảng 27, 2 %  Đến 1 976 ,...
 • 8
 • 470
 • 1

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 1 chọn giống cây có múi

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 1 chọn giống cây có múi
... lng qu trung bỡnh 14 0 -18 0g T l phn n c t 65-70% Tht qu vng da cam, tộp mn, mng nc, Brix 11 12 %, v ngt Thi gian thu hoch thỏng 12 , thỏng nm sau Nng sut TB cõy 10 -15 tui t 80 -15 0 kg Cú th phỏt ... lệ 1: 1 :1 Kiểm tra bệnh (Greening Tristeza) Cây tứ bội 4n Chồi Cây tứ bội 4n Xử lý Colchicine Hệ thống nuôi cấy tái sinh mô sẹo phôi hoá CĂQ múi đợc ứng dụng rộng rãi n/c di truyền tạo giống ... trung bỡnh 12 0 -15 0g T qu mu vng m da cam, Tộp mn, l phn n c t 65-70% Tht qu mu mng nc Brix 12 -14 % v ngt vng da cam, tộp mn, Mng nc chua Brix 12 -14 % v chua ngt Thi gian thu hoch thỏng 11 Bi oan...
 • 18
 • 475
 • 0

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 2 chọn giống xoài

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 2 chọn giống xoài
... biến giống giống xoài chất lƣợng nhập từ Trung Quốc, Australia, Miama Thái Lan nhƣ giống: GL1, GL2, GL6, Xoài Úc ghép gồm giống R2E2 KP R2E2, Giống VRQ-XX1  Thành công công tác lai tạo giống xoài ... (1000 tấn) Cây trồng 20 ,000 15,000 10,000 5,000 1970 1975 1980 1985 1900 1995 20 00 FAO, 20 00 -20 02 Sản lƣợng xoài/ ngƣời toàn cầu Châu lục 1.000 Tỷ lệ (%) Châu Phi 2. 556 9% Châu Á 22 .684 79% Châu ... Xoài xanh nƣớc mắm ớt Xoài ăn tƣơi IV TÌNH HÌNH SẢN XUẤT XOÀI Sản lƣợng trồng nhiệt đới Sản lƣợng xoài giới Sản lƣợng (1000 tấn) Chuối 72. 167 Chuối 25 .309 Xoài 28 .730 Dứa 15. 723 Đu đủ 5.878 25 ,000...
 • 9
 • 138
 • 1

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 3 chọn giống nhãn

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 3 chọn giống nhãn
... vùng đồng đất thấp Vì nhãn có rễ nấm thích nghi với điều kiện  Do chọn giống nhãn chịu hạn mục tiêu nhà chọn giống, trồng đất đồi núi, tăng hiệu chống xói mòn Chọn giống kéo dài thời gian cung ... có diện tích nhãn lớn sản lƣợng vào loại hàng đầu nƣớc trồng nhãn (40.000 ha)  Thái Lan có diện tích trồng nhãn 31 .855 với sản lƣợng hàng năm 87000 trồng chủ yếu tỉnh phía Bắc với giống chủ yếu ... Bằng cách chọn giống chín sớm, chín cực sớm giống chín muộn  Tránh chín tập trung nhãn làm nhãn bị giảm giá thị trƣờng cung cấp nhiều loại nhãn Các mục tiêu khác  Sử dụng hạt nhãn, vỏ nhãn thuốc...
 • 13
 • 469
 • 0

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 4 chọn giống vải

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 4 chọn giống vải
... https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ Giống vải thiều Thanh Hà VIII MỘT SỐ GIỐNG VẢI TRỒNG Ở VIỆT NAM  Vải thiều Thanh Hà đƣợc nhân giống từ vải tổ thôn Thúy  Các giống vải đƣợc tuyển chọn từ giống địa phƣơng nhƣ: Vải chua, Vải ... tiêu cụ thể Ngoài giống vải đƣợc trồng miền Bắc Việt Nam nhƣ nhóm vải:  Nhóm vải chua:  Bao gồm giống vải: Tu hú, vải chua, vải ta giống nguyên sản Việt Nam  Đây nhóm vải mọc khỏe, to, trọng ... chế biến đồ hộp  Vải thụ phấn cho giống hay khác giống  Nhóm vải thiều:  Gồm giống vải: Thanh Hà, Lục ngạn Xuân Đỉnh  Vỏ mỏng, tỉ lệ phần ăn đƣợc cao  Ngoài giống vải đƣợc trồng địa phƣơng...
 • 9
 • 486
 • 1

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày chương 5 chọn giống chè

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày  chương 5 chọn giống chè
... https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ VIII CÁC PHƢƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CHÈ Nhân giống chè hạt  Từ chè ưu tú (cây mẹ) tuyển chọn, tháng 10 - 11 hái bóc vỏ Nhân giống chè cành  Vƣờn giống để lấy hom  Chất ... Chủng loại chè tiêu thụ: + Trƣớc năm 1 950 , chè xanh chiếm 80% nhƣng đến 25% Trung Quốc nƣớc đứng đầu sản xuất chè xanh ( 65% ), Nhật Bản (18%), Indonexia (7,4%), Việt Nam (5, 6%) + Hiện chè túi nhúng ... (tấn/ha) (tấn) 2000 70300 9943 69900 20 05 12 250 0 10818 13 252 5 2007 126200 129 95 164000 2008 129300 1 352 6 174900 Năm 7/18/ 15  Đất đai khí hậu nƣớc ta thuận lợi cho chè sinh trƣởng phát triển  Ở vùng...
 • 9
 • 492
 • 0

Những vấn đề lưu ý khi chọn giống khoai mì đưa vào sản xuất docx

Những vấn đề lưu ý khi chọn giống khoai mì đưa vào sản xuất docx
... nhẹ Lưu ý sản xuất: Giống khoai KM140 thuộc nhóm giống cao sản, giống phát triển tốt cho suất bột cao điều kiện thâm canh Đây giống bổ sung cho cấu giống bên cạnh giống chủ lực KM94 Giống khoai ... 10 tháng giảm hàm lượng tinh bột Giống khoai chín sớm bố trí vùng thấp (mì ruộng): Giống khoai KM95 Giống khoai ngắn ngày KM95, tên gốc OMR33-17-15, công nghiệp luộc ăn tươi, Trung ... giống khoai tốt, trồng thành công tỉnh, bà nông dân nên tham khảo, chọn lựa chủng loại cho phù hợp để trồng: Những giống cần bố trí vùng triền gò: Giống khoai KM94 Giống khoai KM94 có...
 • 8
 • 173
 • 0

Chăn nuôi gà tây và một số lưu ý khi chọn giống

Chăn nuôi gà tây và một số lưu ý khi chọn giống
... ăn uống tốt hoạt động nhanh nhẹn Trên vài lưu ý việc chọn giống chăn nuôi tây Chúc bà có đàn giống tốt, cho chất lượng cao thành công với mô hình chăn nuôi ... Tương tự cách chọn giống chăn nuôi ta, việc chọn ngoại hình cho tây giữ vai trò vô quan trọng Tuỳ dòng giống mà bà cần lựa chọn kích thước tương xứng, thân to, ngoại hình đẹp… cần có sắc ... 1 Chọn dòng giống Nếu tìm hiểu qua việc chăn nuôi tây, hẳn bà biết đến việc loại có nhiều giống như: giống to con, nặng cân; giống nhỏ thịt ngon,… Hầu hết loại giống lại có sắc...
 • 5
 • 158
 • 0

Câu hỏi lý thuyết môn nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng

Câu hỏi lý thuyết môn nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng
... nhiều hàng hoá: Nông, lâm ngư nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng ngành nghề sản xuất , kinh doanh dịch vụ, cung cấp sản phẩm cho công nghiệp Ngân hàng cho vay vốn, kiểm soát hàng ... lãnh ngân hàng nghiệp vụ tín dụng chữ ký Tham gia bảo lãnh có chủ thể + Ngân hàng người bảo lãnh + Khách hàng người bảo lãnh + Người thứ người thụ hưởng bảo lãnh khách hàng phải thực nghĩa vụ người ... • Nghĩa vụ bảo lãnh nghĩa vụ • Xác định số lượng rủi ro cường độ rủi ro • Xác định số tiền tối đa phải bảo lãnh + Xác định nghĩa vụ người bảo lãnh : • Nghĩa vụ khách hàng có chức kinh doanh không...
 • 7
 • 3,519
 • 167

Công cụ mới trong chon giống cây trồng

Công cụ mới trong chon giống cây trồng
... several traits Giống thích nghi rộng-Mega varieties’ • Nhiều giống lúa trồng phổ biến phạm vi rộng, giống thích nghi rộng - “Mega varieties” – Nông dân ưa chuộng • Hiện có nhiều giống địa phương ... gieo trồng, chọn hệ phân ly F2 F3 Increased reliability   Không bị ảnh hưởng môi trường Có thể phân biệt đồng hợp dị hợp chọn lcọ Lợi ích tiềm MAS • Chọn lọc kiểu gen xác hiệu – Phát triển giống ... nucleotide polymorphisms NỘI DUNG CHỌN GIỐNG DỰ TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ • MARKER ASSISTED SELECTION: THEORY AND PRACTICE HỆ THỐNG CHỌN GIỐNG MAS • MAS BREEDING SCHEMES MỘT VÍ...
 • 78
 • 388
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn chọn giống cây trồngde cuong on thi mon chon giong cay trogchọn giống cây trồngtìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồngbài giảng chọn giống cây trồnggiáo trình chọn giống cây trồngkỹ thuật chọn giống cây trồngtài liệu hướng dẫn chọn giống cây trồngphương pháp chọn giống cây trồngtài liệu chọn giống cây trồngkinh nghiệm chọn giống cây trồngcẩm nang chọn giống cây trồnghướng dẫn chọn giống cây trồngchọn giống cây trồng nâng caothực hành chọn giống cây trồngđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhTuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN