giao an tin 10 hay bo ich

Giáo Án Tin 10 Trọn Bộ

Giáo Án Tin 10 Trọn Bộ
... tương ứng với dãy bit: “ “ VN”, Tin 0101 0 110 0100 1 110 Tin tương ứng dãy bit: • Gọi HS lên bảng giải Dãy bit “ 0101 0100 0 1101 001 0 1101 1100100 1000 0 1101 111 0 1100 001“ Dãy bit cho tương ứng tương ... thơng tin D) Nhận thơng tin 4) Hãy chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân: 100 0101 2 = ?10 A) 6 910 B) 6 810 C) 7 010 5) Hãy chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân: 3 810 = ?2 A) 100 1102 B) 100 1012 ... bit: 100 1101 011 dùng 10 bit để biểu diễn thơng tin cho biết vị trí • Gọi HS nhóm hàng bạn nam hay cho VD, lớp nhận xét bạn nữ GV: Lê Văn Trai Trang Trường THPT Nguyễn Du 15 10 Giáo án khối 10 Hãy...
 • 151
 • 77
 • 0

Giáo án tin 10 trọn bộ (có tách các tiết rõ ràng)

Giáo án tin 10 trọn bộ (có tách các tiết rõ ràng)
... -8- Giáo án Tin học 10 Hot ng ca giỏo viờn Gi HS lờn bng gii Gi HS ng ti ch tr li Hot ng ca hc sinh HS tr li b1) VN tng ng vi dóy bit: 0101 0 110 0100 1 110 Tin tng ng dóy bit: 0101 0100 0 1101 001 ... 34 Giáo án Tin học 10 B4: Nu >0 thỡ tong tong +ai B5: i i+1, quay li bc a) Xỏc nh Input v Output b) V s ỏp ỏn v biu im: Cõu ỏp ỏn Biu im a) BD16 = 18 910 b) 101 0101 02 = 17 010 c) 14 510 = 100 100012 ... D:\***** Toỏn ***** * Tin* * *** Tin1 1.doc ******** **** Lý** ** Tin1 0.doc ******* ***** Hóy ch ng dn ti Tin 10. doc HS tr li: D: \Tin\ Tin 10. doc IV NH GI CUI BI - 49 - 49 Giáo án Tin học 10 GV Nguyễn Thị...
 • 133
 • 337
 • 0

GIAO AN HDNGLL 10 TRON BO CUC HAY

GIAO AN HDNGLL 10 TRON BO CUC HAY
... thể - Thời gian địa điểm, số lượng tranh ảnh, số tiết mục văn nghệ ( tranh ảnh/ học sinh, tiết mục văn nghệ/ tổ) - Thành lập BGK ( người) - Thống thời gian nộp tranh ảnh, loại bỏ tranh ảnh trùng ... dung giao lưu để họ chuẩn bị - Chuẩn bị số câu hỏi (04 câu cho 04 GV) - Thông báo cho GVCN kế hoạch giao lưu định hướng nội dung câu hỏi giao lưu Phân công chuẩn bị lễ đài, trang trí, âm thanh… ... Câu 5: Trong hát “ Hành trình đất phù sa” tác giả Thanh Sơn có viết loại trái Cái Bè, Tiền Giang, loại trái nào? a Cam b Xoài c Quýt d Bưởi Câu 6:Chùa “Đất sét” tiếng thuộc tỉnh đây: a .An Giang...
 • 34
 • 580
 • 5

giáo án GDCD 10 (Tron bộ - cực hay)

giáo án GDCD 10 (Tron bộ - cực hay)
... ntn ? Dặn dò: - Học làm tập : 1,2,5/44 Chuẩn bị mục :3/40 -Tồn xã hội ? - Mơi trường tự nhiên - Dân số ? - Phương thức sản xuất gì? GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 28 GV: VŨ CƠNG DÂN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO ... có tính kế thừa yếu tố tích cực - GV: Vậy phủ định? - Có loại phủ định? - Phủ định biện chứng có đặc điểm gì? - HS: + Tính khách quan + Tính kế thừa GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 CSNTCHNL XHPK TBCNXHCN 19 ... sai, tiến bộ, lạc hậu - Biết đấu tranh phê bình tự phê bình - Tránh tư tưởng “ dĩ hòa vi q” Củng cố, làm tập u cầu học sinh giải tình sau: GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 14 GV: VŨ CƠNG DÂN SỞ GIÁO DỤC &...
 • 54
 • 7,308
 • 37

giao an ta 10 tron bo(hay)

giao an ta 10 tron bo(hay)
... rountine Note:Ss only talk about their main / important activities -T calls some Ss to present in front of class and give them mark Lesson plan 10 Ss work individually and talk about Quan’s activities, ... -Feedback and give correct answers later Năm học:2009 – 2 010 Page15 THPT Chợ Mới Teacher: Đồn Minh Phúc English group Lesson plan 10 TASK :Rearranging Sentences -Tasks Ss to work in pairs to rearrange ... -Play the tape the last time and give feedback TASK2:True or false -T asks Ss to read the statements carefully first -Play the tape again and ask Ss to listen and decide whether the statements...
 • 201
 • 142
 • 0

Giáo án lớp 10 tọn bộ hay

Giáo án lớp 10 tọn bộ hay
... cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ơng cha ta đánh thắng tất kẻ thù xâm lược Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp V ĐỊA ĐIỂM: Phòng học VI VẬT CHẤT: - Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10 PHẦN II THỰC ... tộc ta - Tran nghiệp đánh giặc giữ nước h ảnh Thắng giặc trí thơng minh sáng tạo, GV: Sự thơng lịch sử nghệ thuật qn độc đáo minh sáng tạo ta đánh giặc - Trí thơng minh sáng tạo thể thể giữ nước ... Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10 - Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10 GV giải thích làm rõ hoạt động đấu tranh CANDVN góp phần làm thất bại âm mưu Độc lập tự chủ, tự cường tiếp thu vận dụng GDQP 10...
 • 62
 • 71
 • 0

Giáo án tin 10

Giáo án tin 10
... dạng mã nhị phân: “VN”, Tin Đáp án: ”VN”: 0101 0 110 0100 1 110 Tin : 0101 0100 0 1101 001 0 1100 011 b Dãy bit “ 0100 1000 0 1101 111 0 1100 001” tương ứng mã ASCII dãy kí tự nào? Đáp án: Hoa c Chuyển xâu kí ... tin máy tính: Vấn đề: dựa vào bảng mã ASCII mã hóa thông tin sau : TIN , số 10 Kết quả: TIN : 0101 0100 0100 1001 0100 1 110 10: 101 0 a Thông tin loại số: Khái niệm hệ đếm: tập hợp kí hiệu qui tắc ... ±Mx10K 0,1...
 • 56
 • 447
 • 1

Giáo an tin 10

Giáo an tin 10
... phân: VN = 0101 0 110 0100 1 110 Tin = 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 b dãy bit tơng ứng mã ASCII dãy kí tự: HOC Biểu diễn số nguyên số thực: Dấu phẩy động: 1100 5= 0, 1100 5 .105 ; 25,879 = 0,25879 .102 ; 0,000984 ... d-1 b-1 + + d-m b-m VD: 763,23 = 7 .102 + 6 .101 + 3 .100 + 2 .10- 1 + 3 .10- 2 Trong lĩnh vực tin học thờng sử dụng hệ đếm: - Hệ nhị phân: Hệ sử dụng số 100 0101 010 Dãy số có giá trị 1.29 + 0.28 + 0.27 ... Câu 1: Thông tin gì? Đơn vị đo thông tin? - Câu 2: Nêu khái niệm mã hoá thông tin? Hãy đổi (36) 10 sang hệ đếm số 2, ( 1100 10) sang hệ đếm số 10 C Nội dung giảng: TG Nội dung Hoạt động giáo viên...
 • 10
 • 276
 • 0

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009
... c cỏc thụng tin hoc nhỏy chut vo cỏc liờn kt khỏc trang ny m cỏc trang web tng ng Ni dung trờn trang web (on bn hoc nh hoc c nh v bn) cú th c in hoc lu vo a in thụng tin trờn trang web hin ... cho bi mi: cp nht thụng tin hng ngy cỏc em thng lm gỡ? Phng tin no? Em no ó s dng Internet tỡm kim thụng tin quan tõm? Em cú th cho vi ý kin v vic tỡm kim thụng tin trờn mng Internet l cn ... thảo văn ta cần phải sang Ngắt trang thủ công trang cha gõ đến hết trang, th- đánh số trang: ờng dùng phím Enter đến hết trang Làm nh lâu a Ngắt trang: thủ công Việc ngắt trang đợc thực Word cung...
 • 57
 • 314
 • 1

Giáo án Địa 10 trọn bộ

Giáo án Địa 10 trọn bộ
... ánh sáng c/ Tự phát ánh sáng d/ Chuyển động quanh Mặt Trời Câu 2: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng kinh tuyến 180o phải: a/ Tăng ngày lịch b/ Tăng c/ Lùi ngày lịch d/ Lùi Câu 3: Các địa điểm bán ... bán cầu Bắc GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 46 Bán cầu Loại dòng biển Giáo án Đòa lí lớp 10, năm học 2008 - 2009 Tên dòng biển Nơi hoạt động Nơi xuất phát hướng chảy Bán ... Bài: Tiết: 10 Ngày soạn: 30/9/2007 TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU Kiến thức GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 23 Giáo án Đòa lí lớp 10, năm...
 • 88
 • 393
 • 1

giáo án tin 11 trọn bộ Học Kì I

giáo án tin 11 trọn bộ Học Kì I
... v i số lần biết trước For…do, lặp v i số lần chưa biết trước While Dặn dò: Trang 45 Giáo án tin 11 Đỗ Việt Cường - Xem l i tất từ chương I đến chương III chuẩn bị tiết sau thi học V Rút kinh ... (29/12/200804/01/2009) Tiết: 19 Ngày soạn: 27/12/2008 Ngày dạy: /01/2009 KIỂM TRA HỌC KÌ I  I Mục tiêu: Học sinh cần nắm: Kiến thức : Trang 46 Giáo án tin 11 Đỗ Việt Cường - Nắm khai báo kiểu liệu, khai báo biến, ... (05/01/200910/01/2009) Tiết: 20 Ngày soạn: 03/01/2009 Ngày dạy: /01/2009 § 11 KIỂU MẢNG I Mục tiêu: Học sinh cần nắm: Kiến thức: - Biết kiểu liệu kiểu mảng chiều Biết lo i biến có số đếm Trang 48 Giáo án tin 11 Đỗ...
 • 54
 • 274
 • 2

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)
... TOÁN VÀ THUẬT TOÁN - Giáo viên đưa thí dụ, toán theo quan niệm toán học, toán theo Khái niệm toán: quan niệm tin học, từ dẫn dắt học sinh đến - Ví dụ 1: tìm nghiệm phương trình khái niệm toán tin ... bảng điểm - Bài toán việc ta muốn máy tính thực Hai thành phần toán: - Input: thông tin có (giả thiết – thông tin vào) - Output: thông tin cần tìm từ Input (kết luận – thông tin ra) Hoạt động ... QUẢN LÝ TẬP TIN Tập tin thư mục: a Tập tin đặt tên tập tin: - Tập tin (file) gọi tệp, tập hợp thông tin ghi đĩa từ, băng từ, … tạo thành đơn vị lưu trữ hệ điều hành quản lí Mỗi tập tin có tên...
 • 52
 • 448
 • 6

Xem thêm