Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tại xã ngư thủy nam, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tại ngư thủy nam, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tại xã ngư thủy nam, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
... Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn nông hộ địa bàn Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp ... Tiến) Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình theo phiếu điều tra chuẩn bị sẵn Thu thập thông tin thứ cấp: liên hệ trạm thú y huyện Lệ Thủy, phòng nông nghiệp huyện Lệ Thủy, UBND Ngư Thủy ... thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua với cố gắng thân, hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Trải...
 • 56
 • 433
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tại duy thành – duy xuyên – quảng nam

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tại xã duy thành – duy xuyên – quảng nam
... trình thực tập tốt nghiệp, tiến hành thực đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn Duy Thành Duy Xuyên Quảng Nam. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi ... chăn nuôi lợn nông hộ Duy Thành Duy Xuyên Quảng Nam Đề xuất số giải pháp góp phần khắc phục khó khăn phát huy lợi địa phương, nhằm phát triển chăn nuôi lợn đạt hiệu tốt địa bàn thời gian ... TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn Duy Thành - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam Sinh viên thực hiện: Phan Thị Hiệp Lớp: Cao đẳng chăn nuôi k47 Giáo viên hướng...
 • 55
 • 655
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt vạn ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt xã vạn ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
... pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn thịt Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ... cấm chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến trình phát triển chăn nuôi 4.2 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Để có sở cho việc đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi ... nuôi lợn thịt Vạn Ninh, tiến hành đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn thịt với tiêu khác cấp cấp hộ 4.2.1 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt Vạn Ninh Ở cấp xã, tiến hành đánh giá thực trạng chăn...
 • 71
 • 824
 • 9

Khóa luận thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn trung trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Khóa luận thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã trung trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
... giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Từ làm sở cho việc hoạch định sách đề xuất giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn thịt địa bàn ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI LỢN THỊT Ở XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 30 2.1 Tình hình chung chăn nuôi lợn Trung Trạch 30 2.2 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt hộ ... đó, qua trình thực tập địa phương, em định chọn đề tài: “ Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ” làm đề tài khóa luận Mục đích...
 • 77
 • 4,432
 • 40

đánh giá thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ xã hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... phát triển chăn nuôi lợn Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá thực trạng thực sách phát triển chăn nuôi lợn Hương Vân Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm phát triển chăn ... Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn nông hộ Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Phân tích thực trạng phát ... hội Hương Vân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế 3.2.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế chung 3.2.3 Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn nông hộ Hương Vân - Các phương thức chăn...
 • 67
 • 1,669
 • 24

thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi bòì ở vùng cát ven biển huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế

thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi bòì ở xã vùng cát ven biển huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
... huûn Phong Âiãưn, cạch Thë tráún Phong Âiãưn khong 20km, phêa Bàõc giạp våïi cạc x Hi Dỉång v Hi Khã tènh Qung Trë, phêa Táy giạp våïi x Phong Bçnh, phêa Nam giạp våïi x Âiãưn Män huûn Phong ... triãøn chàn ni b ca näng häü åí vng cạt ven biãøn thüc x Âiãưn Hỉång, huûn Phong Âiãưn, tènh Thỉìa Thiãn Hú Nghiãn cỉïu âỉåüc tiãún hnh tải x Âiãưn Hỉång huûn Phong Âiãưn, tènh Thỉìa Thiãn Hú 3.2 ... cạc phủ phãú pháøm ca näng nghiãûp Âiãưn Hỉång l mäüt x vng cạt ven biãøn nàòm åí phêa Âäng Bàõc huûn Phong Âiãưn, cạch thë tráún Phong Âiãưn khong 20km vãư phêa Âäng Bàõc, cọ diãûn têch tỉû nhiãn...
 • 48
 • 568
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của công ty cổ phần thanh hương hải ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của công ty cổ phần thanh hương xã hải ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
... hiểu thực trạng hoạt động chăn nuôi lợn công ty cổ phần Thanh Hương - Đánh giá hiệu kinh tế hoạt động chăn nuôi lợn công ty - Các giải pháp phát triển hoạt động chăn nuôi lợn công ty ► Phương pháp ... tình hình chung công ty, 2012) Thực trạng chăn nuôi lợn công ty CP Thanh Hương ► Quy mô chăn nuôi cấu đàn lợn Bảng 4.1: Quy mô đàn lợn công ty qua năm Các năm Quy mô lợn nái Quy mô lợn thịt Tỉ lệ ... hoạch toán công ty, 2011) Hiệu chăn nuôi lợn công ty Bảng 4.8: Hiệu chăn nuôi lợn công ty năm 2009,2010,2011 2009 Chỉ tiêu ĐVT Lợn nái 2010 2011 Lợn thịt Lợn nái Lợn thịt Lợn nái Lợn thịt Tổng...
 • 19
 • 357
 • 2

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt ở phường hương an – thị hương trà – tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt ở phường hương an – thị xã hương trà – tỉnh thừa thiên huế
... nuôi lợn thịt cần giữ vai trò chủ đạo  Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt  Xác định kết hiệu kinh tế  Đề xuất giải pháp phát triển thời gian tới Phương pháp ...  Chăn nuôi phận quan trọng nông nghiệp  Phường Hương An vùng có tiềm cho phát triển chăn nuôi lợn thịt  Để đáp ứng góp phần tích cực đưa chăn nuôi trở thành nghành sản xuất hàng hóa chăn nuôi ... huấn cho chăn nuôi lợn thịt hạn chế 16  Một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt Nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi Giải pháp giống thức ăn Công tác đầu tư sở ban đầu Công tác thú...
 • 20
 • 959
 • 5

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt
... nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn thịt xã Đánh giá hiệu hoạt đông chăn nuôi lợn thịt Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối ... (Nguồn: Báo cáo tình hình thực công tác thú y xã qua năm (2009- 2011)) 3.2 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt hộ 3.2.1 Quy mô chăn nuôi lợn thịt hộ Biểu đồ : Quy mô chăn nuôi lợn hộ (Nguồn: vấn hộ năm ... 1.1 Tính cấp thiết đề tài - Chăn nuôi lợn thịt ngành mang lại thu nhập kinh tế hộ gia đình - Chăn nuôi lợn thịt có chuyển biến - Tuy nhiên, suất chăn nuôi thấp, chưa phát huy tiềm mạnh vùng 1.2...
 • 19
 • 733
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP tại Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
... chăn nuôi lợn áp dụng quy trình VietGAHP Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP địa bàn Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ... chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Nhằm nghiên cứu thực trạng chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP địa bàn Đình Dù, từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát ... Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi lợn theo...
 • 100
 • 426
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
... nghiệp 1.2 Mục đích đề tài + Mục tiêu chung' Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Nội, từ làm sở đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn ... từ thực tế đó, qua trình tìm hiểu địa phương, định chọn đề tài: “ Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn Mình Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Nộp’ làm đề tài khóa luận tốt ... riêng nông hộ địa bàn Minh Phú 2.2 Nội dung nghiền cứu 2.2.1 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt Minh Phú • * o • * Tình hình chung chăn nuôi lợn Nguồn lực sản xuất hộ chăn nuôi lợn thịt (2012)...
 • 31
 • 1,227
 • 6

Điều tra thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong ngoài tỉnh

Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn bản địa tại xã tường phù, huyện phù yên, tỉnh sơn la nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao và an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
... Đi đôi với việc chăn nuôi trâu, bò, lợn chăn nuôi gia cầm địa bàn xó đợc trọng phát triển số lng, quy mô chất lng Các giống gia cầm đc nuôi địa bàn phong phú đa dạng nh G, Ngan, Ngng, Vt Bng ... khong 1,96 la Kt qu ny cao hn so vi kt qu nghiờn cu ca V ỡnh Tụn v Phan ng Thng (2009) trờn ging ln Bn (1,49 la/ nm) Tuy nhiờn, so vi ln Múng Cỏi v cỏc t hp ln lai ((Landrace ì Yorkshire) ì Landrace), ... thy ln nỏi Múng Cỏi c t 2,00 2,16 la/ nm cỏc t hp lai gia ln nỏi F1(Landrace ì Yorkshire) vi c ging Landrace, Duroc v (Piộtrain x Duroc), h s la t khong 2,31 la/ nm (Nguyn Vn Thng v V ỡnh Tụn,...
 • 61
 • 101
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn minh phú, sóc sơn, hà nội

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã minh phú, sóc sơn, hà nội
... tiêu chung: Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Nội, từ làm sở đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn cách có hiệu + Mục ... phát triển chăn nuôi lợn thịt nông hộ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Nội - Đánh giá hội lớn thách thức chăn nuôi lợn thịt ... hộ địa bàn Minh Phú 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Thực trạng chăn nuôi lợn thịt Minh Phú Tình hình chung chăn nuôi lợn Nguồn lực sản xuất hộ chăn nuôi lợn thịt (2012) Tình hình chăn nuôi...
 • 43
 • 292
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ tại Hoàng Tung, huy ện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Hoàng Tung, huy ện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
... động phát triển kinh tế hộ địa bàn Hoàng Tung, huy n Hòa An, tỉnh Cao Bằng 2.1.2.2 Phạm vi thời gian - Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn Hoàng Tung, huy n Hòa An, tỉnh Cao ... tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TẠI XÃ HOÀNG TUNG, HUY N HÒA AN TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Hệ quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế ... thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế hộ Hoàng Tung38 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ Hoàng Tung huy n Hòa An tỉnh Cao Bằng 39 3.2.1 Khái quát chung nhóm hộ điều tra ...
 • 96
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịtkhóa luận thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhthực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôn lợn ở đồng bằng sông hồngthực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh phú thọthực trạng và giải pháp phát triển ngành chăn nuôi lợn ở đbshthực trạng và giải pháp phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn thị trấn đăk tôluận văn thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước tathực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xãsản xuất và xuất khẩu thủy sản của nước ta thực trạng và giải pháp phát triểnthực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản của xãthực trạng và giải pháp phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại eximbankthực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh của công ty cp dượcthực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh hạ long giai đoạn 2011 2015thuc trang và giai phap phat trien xuat khau thuy san tinh soc trangthực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh nghệ anĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm