Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua năng suất 14000 tấn sản phẩm năm

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua năng suất 14000 tấn sản phẩm năm

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua năng suất 14000 tấn sản phẩm năm
... sau thu hoạch TÊN ĐỀ TÀI “THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA CHUA NĂNG SUẤT 14000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM” CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU - Năng suất nhà máy: 14000 sản phẩm/ năm - Mặt hàng: Sữa chua lên men 3.NỘI DUNG ... chọn làm tháng để tu sữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 26 Biểu đồ bố trí sản xuất sản phẩm: Bảng 4.4 Bảng bố trí sản xuất sản phẩm Tháng 10 11 12 năm Số ngày sản xuất 26 20 26 24 26 26 ... nhà cung ứng nguyên liệu cho phù hợp nhằm tìm nhà cung cấp nguyên liệu có chất lượng tốt với giá hợp lý 4.3 Biểu đồ kế hoạch sản xuất nhà máy Bảng 4.3 Bảng biểu đồ kế hoạch sản xuất nhà máy Sản...
 • 57
 • 466
 • 3

Thiết kế nhà máy sứ điện hạ thế năng suất 1000 tấn-năm

Thiết kế nhà máy sứ điện hạ thế năng suất 1000 tấn-năm
... k nh mỏy s in h th nng sut 1000 tn /nm ngun cung cp cho nh mỏy ly t ngun nc ngm, vi nh mỏy cụng sut 6500m3/ ngy, cựng cụng trỡnh iu ho mng li cp nc khu cụng nghip b 1000m3, cao 30 m H thng ... t nc ta SVTH : Nguyễn Ngọc Chơng SiLiCat -K45- Đhbk hà Nội ĐATN Thit k nh mỏy s in h th nng sut 1000 tn /nm PHN II: LA CHN A IM XY DNG Cn c vo iu kin la chn khu cụng nghip nh gn ng giao thụng,gn ... ĐATN Thit k nh mỏy s in h th nng sut 1000 tn /nm PHN I: M U Vt liu xõy dng núi chung l mt nhng nghnh cụng nghip nh mi nhn, gúp phn khụng...
 • 78
 • 306
 • 1

Thiết kế nhà máy đường thô hiện đại năng suất 2300 tấn míangày

Thiết kế nhà máy đường thô hiện đại năng suất 2300 tấn míangày
... xuất đường tinh luyện mà sản phẩm đường thơ chưa đáp ứng đủ cho nhà máy, việc liên kết với nhà máy đường tinh luyện u cầu cần nguồn giải đầu cho sản phẩm nhà máy đường Ở nước ta nhà máy đường ... tốt nghiệp Thiết kế nhà máy đường thơ đại chưa nhiều sản xuất với khối lượng lớn ngun liệu đường thơ nhà máy đường Biên Hồ, Khánh Hội… Việc hợp tác liên kết sản xuất giúp cho nhà máy chủ động ... tan có 12 - 12,5 % đường sacaroza Hiện Việt Nam có 2/45 nhà máy dùng phương pháp khuếch tán Nhà máy đường Cam Ranh, Bourbon Tây Ninh nhà máy đường La Ngà - Trên 50% nhà máy đường dùng phương pháp...
 • 103
 • 296
 • 0

Thiết kế nhà máy đường hiện đại với năng suất 1800 tấn ngày

Thiết kế nhà máy đường hiện đại với năng suất 1800 tấn ngày
... nước giải khát, đồ hộp, rỉ đường dùng để sản xuất cồn Tóm lại: Việc thiết kế xây dựng nhà máy đường với suất 180 0tấn/ ngày đặt xã Phổ Nhơn huyện Đức Phổ cần thiết hợp lí với tình hình phát triển ... ngun liệu, (tấn) X = 19,97 (tấn) Ci: Nồng độ chất khơ sản phẩm, (%) A: suất nhà máy, (tấn/ ngày) A= 1800 tấn/ ngày G:Khối lượng sản phẩm bán sản phẩm, (tấn) Bảng 7: Tổng kết cơng đoạn nấu đường: Ap ... Thành phần đường sacaroza mật chè Độ tinh khiết mật chè Thể tích mật chè 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Thiết kế nhà máy đường đại % Khối lượng tính cho suất 180 0tấn/ ngày 1,08...
 • 99
 • 512
 • 0

Thiết kế nhà máy bia 10 độ S năng suất 30 triệu lít một năm

Thiết kế nhà máy bia 10 độ S năng suất 30 triệu lít một năm
... công suất nhà máy bia đạt 1,5 tỷ lít/ năm Riêng tỉnh miền Trung 500 triệu lít/ năm Công ty bia Huế có kế hoạch nâng công suất 100 triệu lít/ năm Tại Nghệ An, dự án nâng công suất bia lên 100 triệu ... theo suất nhà máy 3.6.1 Tính s mẻ nấu năm, lượng ngun liệu cho mẻ: • Năng suất nhà máy 30 triệu lít/ năm Mỗi năm nhà máy s n xuất theo bốn q Ở q thứ q hai q có nhiều dịp lễ tết nên lượng bia ... tích bia sau lên men mẻ, ngày, năm Thể tích bia sau lên men từ malt mẻ Thể tích bia sau lên V men từ gạo mẻ Thể tích bia sau lên Vslm1 = slm = m1.V10 100 .100 0 m2 V10 X 100 .100 0 Vslm = Vslm1 + Vslm...
 • 85
 • 239
 • 0

Thiết kế nhà máy bia 10 độ s năng suất 30 triệu lít năm

Thiết kế nhà máy bia 10 độ s năng suất 30 triệu lít năm
... tăng suất nhà máy lên 30 triệu lít/ năm Tại Nghệ An dự án s n xuất bia với suất 100 triệu lít/ năm vào hoạt động [30] Một nhà s n xuất bia lớn nước Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát S i Gòn ... (Sabeco) chuẩn bò tăng công suất s có xây dựng s mới, với suất tăng thêm khoảng 100 triệu lít/ năm [30] Trước tình hình chung việc s n xuất bia nước, với dự án thiết kế nhà máy s n xuất bia 100 S ... xuất sang nước khu vực Một s công ty s n xuất bia nước có kế hoạch tăng suất, mở rộng quy mô s n xuất Công ty Bia Huế có kế hoạch tăng suất lên 100 triệu lít/ năm bên cạnh hợp tác với nhà máy Bia...
 • 89
 • 180
 • 0

Thiết kế nhà máy ximăng PCB 40 với năng suất 2,3 triệu tấnnăm (Thuyết minh)

Thiết kế nhà máy ximăng PCB 40 với năng suất 2,3 triệu tấnnăm (Thuyết minh)
... NUNG: Theo thit k nh mỏy XM PCB4 0 cú nng sut l 2,3 triu tn XM/nm Cng ca Clinker sau 28 ngy l :R 28n = 59,065(N/mm2).Ta sn xut xi mng PCB 40 tc l cng Clinker sau 28 ngy l 40 (N/mm 2) Ta gi thit clinker ... MKN1 100 42,39 100 100 A1k = A10 = 0,15 = 0,26 100 MKN1 100 42,39 100 100 F1k = F10 = 0,18 = 0,312 100 MKN1 100 42,39 100 100 C1k = C10 = 53,83 = 93,446 100 MKN1 100 42,39 100 100 ... 100 MKN1 100 42,39 100 100 R1k = R10 = 0,17 = 0,295 100 MKN1 100 42,39 100 100 S1k = S10 = 0,14 = 0,243 100 MKN1 100 42,39 100 100 CK1k = CK10 =1,92 =3,325 100 MKN1 100 42,39 100 100...
 • 163
 • 315
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa công suất 40 triệu lítnăm trong đó sản phẩm sữa tiệt trùng chiếm 60 %, sữa chua chiếm 20%, sữa chua uống chiếm 20% luận văn tốt nghiệp đại học

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa công suất 40 triệu lítnăm trong đó sản phẩm sữa tiệt trùng chiếm 60 %, sữa chua chiếm 20%, sữa chua uống chiếm 20% luận văn tốt nghiệp đại học
... tài tốt nghiệp em “ Thiết kế nhà máy sản xuất bia công suất 25 triệu lít/năm Trong sản phẩm bia chai có nồng độ 120 Bx, bia có nồng độ 100 Bx Lượng bia chiếm 40% ” Đây đồ án có khối lượng công ... mặt có công nghiệp sản xuất bia xv II Chọn loại sản phẩm, địa điểm xây dựng, vùng nguyên liệu thị trường Lựa chọn loại bia sản xuất Để sản phẩm sản xuất tiêu thụ đặc biệt sản phẩm bia chai chiếm ... chuyển nhà máy chủ yếu ô tô Trong nhà máy thiết kế hệ thống lấy nước từ giếng khoan xử lý lọc làm mềm nước dùng cho nấu bia hoạt động khác nhà máy Vùng tiêu thụ sản phẩm Bia nhà máy sản xuất chủ...
 • 33
 • 543
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đường

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng,sữa chua,sữa đặc có đường
... Các thiết bị phải chạy rửa(CIP) trước sản xuất không 24h II.5 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất sữa đặc đường +Sữa đặc đường: 73,5 ÷ 74% chất khô 44% đường, 30 % chất khô sữa ... II Tính sản phẩm sữa chua ăn đường suất 20 tấn/ngày II.1 .Kế hoạch sản xuất: + Một năm sản xuất 300 ngày + Một tháng trung bình sản xuất 25 ngày + Một ngày sản xuất ca + Một ca sản xuất + Năng ... III Tính sản phẩm sữa tiệt trùng đường , suất 80 /ngày III.1 Kế hoạch sản suất + Một năm sản xuất 300 ngày + Một tháng trung bình sản xuất 25 ngày + Một ngày sản xuất ca + Một ca sản xuất +...
 • 147
 • 788
 • 1

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu và phô mai tươi.

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu và phô mai tươi.
... Ca x: Nhà máy sản xuất -: Nhà máy không sản xuất Bảng 4.3: Biểu đồ sản xuất cho mặt hàng năm (tính cho năm 2010) Tháng 10 11 12 năm Số ngày Sữa chua uống hương dâu Phô mai tươi sản xuất Ca/ngày ... Biểu đồ sản xuất Nhà máy hoạt động với hai dây chuyền chính: - Dây chuyền sản xuất sữa chua uống hương dâu suất 15 triệu lít sản phẩm/năm - Dây chuyền sản xuất phô mai tươi, suất 3,3 sản phẩm/ca ... - Sữa chua uống hương dâu: tổng chất khô 17,5% có 5% đường sacaroza - Phô mai tươi: tổng chất khô 40% có 1% muối 4.2.2 Tính cân vật chất cho sữa chua uống hương dâu Năng suất: 15 triệu lít sản...
 • 108
 • 1,478
 • 13

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa cô đặc, sữa tiệt trùng, sữa chua đặc

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa cô đặc, sữa tiệt trùng, sữa chua đặc
... sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa chua đặc sữa đặc có đường Như kế hoạch sản xuất:  Số ngày sản xuất năm: 300 ngày  Mỗi ngày sản xuất ca  Một năm làm 600 ca  Thời gian làm việc ca I TÍNH SẢN XUẤT ... lượng Từ nguồn sữa nhập ta sản xuất loại sản phẩm giàu dinh dưỡng như: sữa đặc, sữa chua, sữa trùng, tiệt trùng… Mặt khác, nhà máy chế biến, sở sản xuất sữa sản phẩm sữa nước ta chưa nhiều, chưa ... nghiệp II SẢN PHẨM SỮA CHUA ĐẶC Thiết bị hâm bơ Sử dụng thiết bị hâm bơ chung với thiết bị dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng Khối lượng bơ cầm hâm nóng dây chuyền sản xuất sữa chua đặc :325,96...
 • 127
 • 580
 • 2

Thiết kế nha may sản xuất sữa chua yogurt từ nguyên liệu sữa tươi, theo phương pháp lên men gián đoạn, năng suất 5000l nguyên liệungày

Thiết kế nha may sản xuất sữa chua yogurt từ nguyên liệu sữa tươi, theo phương pháp lên men gián đoạn, năng suất 5000l nguyên liệungày
... khuẩn sinh trình lên men Một số biến đổi hoá sinh diễn trình lên men hình sau: Sơ đồ trình lên men lactic sản xuất sữa chua 24 Đồ án 2: Công Nghệ Sản Xuất Sữa Chua Trong trình lên men axit lactic ... tại, bò sữa loài động vật sản xuất sữa phổ biết nhất, phần lớn sữa sản xuất giới có nguồn gốc từ sữa Ngoài kể đến số loài động vật sản xuất sữa phổ biến dê, cừu, trâu, nhiên khả sản xuất sữa loài ... lieu/ngay” Đồ án 2: Công Nghệ Sản Xuất Sữa Chua CHUONG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sữa giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sữa giới Sản xuất sữa giới năm 2009 ước...
 • 40
 • 511
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu năng suất 8000 tấn sản phẩm năm

Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu năng suất 8000 tấn sản phẩm năm
... Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu suất 8000 sản phẩm / năm CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan nguyên liệu 1.1.1 Sữa tươi Sữa tươi thường dùng sữa ... trưng cho sản phẩm sữa chua uống 1.1.4 Chất ổn định GVHD: Th.s Ngô Thị Minh Phương Trang SVTH: Đoàn Thị Khánh Ly Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu suất 8000 sản phẩm / năm - Chất ... Ngô Thị Minh Phương Trang 10 SVTH: Đoàn Thị Khánh Ly Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua uống hương dâu suất 8000 sản phẩm / năm Hình 1.3 Vi khuẩn 1.1.7 Nước sản suất Nước dùng để sản xuất phải tuân...
 • 55
 • 518
 • 5

Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đặc từ nguyên liệu sữa tươi năng suất 7000 tấn sản phẩmnăm

Đồ án Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đặc từ nguyên liệu sữa tươi năng suất 7000 tấn sản phẩmnăm
... Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đặc từ nguyên liệu sữa tươi suất 7000 sản phẩm/năm KẾT LUẬN Trong đồ án này, em chọn thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua đặc từ sữa tươi nguyên cream ... Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đặc từ nguyên liệu sữa tươi suất 7000 sản phẩm/năm CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU 1.1 Thành phần hoá học sữa tươi Hình 1.1 Sữa nguyên liệu Sữa bao ... tài: Thiết kế nhà máy sản xuất sữa chua đặc từ nguyên liệu sữa tươi suất 7000 sản phẩm/năm 1.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu 1.4.1 Chỉ tiêu cảm quan - Màu sắc: sữa có màu đặc trưng...
 • 51
 • 297
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà máy sứ điện hạ thế năng suất 1000 tấnthiet ke nha may san xuat sua chuađồ án thiết kế nhà máy sản xuất sữa chuathiết kế nhà máy sản xuất sữa đặc có đườngthiết kế nhà máy sản xuất sữa tươi tiệt trùngthiet ke nha máy san xuat đò hộp cá ngừ ngâm dầu cá ngừ san xuất cà chuathiết kế nhà máy sản xuất tương cà chuathiết kế nhà máy sản xuất sữathiết kế nhà máy sản xuất sữa bộtđồ án thiết kế nhà máy sản xuất sữathiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùngthiết kế nhà máy sản xuất sữa tươi thanh trùng và yaourt tiệt trùngthiết kế nhà máy sản xuất chèthiết kế nhà máy sản xuất biathiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học