addition focus 12 v50 001

Mạo từ (Language focus 12)T.Anh

Mạo từ (Language focus 12)T.Anh
... II .Mạo từ xác định( Definite article) 1.Người / vật nhắc đến lần 2, 3, -The house is big , but the flat ... children) 5.The + tính từ- > lớp người -The old, the young, the big, the small -The good, the bad, the ugly./ Phim: The rich sob 6.The + nhc c -I can play the piano 7.The + tính từ so sánh -Hes the ... The soldier loved the girl, but the girl loved a teacher So the soldier shot the teacher 2.Trước từ biển,sông,khách sạn,quán rượư,nhà hát,bảo tàng,báo -The Atlantic, the Pacific ocean, the British...
 • 9
 • 258
 • 6

KIỂM TRA VẬT LÝ 12 - ĐỀ 001 ppsx

KIỂM TRA VẬT LÝ 12 - ĐỀ 001 ppsx
... a Mọi vật có nhiệt độ độ không tuyệt đối ( > - 273o C ) phát tia hồng ngoại b Các vật có nhiệt độ < 5000 C phát tia hồng ngoại Các vật có nhiệt độ > 5000 C phát ánh sáng nhìn thấy c Chỉ vật mà ... dải màu quang phổ liên tục vật ta xác định nhiệt độ d Nhiệt độ vật phát sáng tăng dần từ 500o C lên 2500o C quang phổ liên tục vật mở rộng dần từ miền đỏ miền tím 12/ Chọn câu sai quang phổ vạch ... huỷ hạt nhân b Ống Rơn ghen c Các vật nóng 30000 C d Mạch dao động LC 30/ Chọn câu nguồn gốc ánh sáng nhìn thấy a Các vật có nhiệt độ từ OoC đền 200oC b Các vật nóng 500o C c Sự phân huỷ hạt...
 • 5
 • 88
 • 0

TEST 45’ (N02) 2011 Subject: English 12 Code: 001 pot

TEST 45’ (N02) 2011 Subject: English 12 Code: 001 pot
... passage? A Future jobs B Salary C Looking for jobs D Education …… THE END…… TEST 45’ (N02) 2010 Subject: English 12 Code: 002 * Choose the best answer: They would have gone on holiday last year ... 10A 11B 12C 13D 14B 15D 16A 17A 18D 19C 20D KEY 1 2(N02) 001 21B 22C 23B 24C 25D 26B 27B 28B 29A 30B 31A 32C 33D 34A 35C 36D 37C 38D 39B 40C 11D 12A 13A 14C 15A 16B 17C 18C 19A 20D KEY 1 2(N02) 002 ... D.academic 12 The new car goes at a(n) speed A amazing B amazed C daunting D scary 13 He is the man _ car was stolen last week A whose B that C which D whom 14 Maths, Vietnamese literature, English...
 • 5
 • 123
 • 2

KIỂM TRA 45 PHÚT _ MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 001 pps

KIỂM TRA 45 PHÚT _ MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 001 pps
... điện áp hai đầu cuộn dây u d sớm pha u  Điện trở R cuộn dây bằng: A 100  B 50  C 100  D 120  Câu 12: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây cảm,, tụ điện có điện dung C thay đổi Điện áp ... không đáng kể cuộn lại nối vào mạch điện xoay chiều 127 V, 50Hz Dòng điện cực đại chay qua 10A Độ tự cảm cuộn dây là: A 0,057(H) B 0,040 (H) C 0, 045 (H) D 0,052 (H) Câu 19: Cho mạch điện gồm điện ... cuộn dây cảm Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U = 20(v) UL = UR =2UC Điện áp hai đầu điện trở R : A 120 V B 150V C 180V D 100V Câu 16: Khi nói động không đồng ba pha phát biểu sai: A Từ trường quay...
 • 5
 • 114
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 12 - MĐ: 001 pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 12 - MĐ: 001 pot
... Hoá học 12 - Họ tên: ………………………………… - Lớp………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN HOÁ 12 MĐ: 001 Lưu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trước làm Cách tô sai:    - Đối với ... đề thi đề thi: ………… 01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 31 10 21 32 11 22 Số phách: 33 - Trường THPT Hà Huy Tập - thi khảo sát chất lượng khối - ... học 12 - Họ tên: ………………………………… - Lớp………………… - Ngày thi ………………… Số phách: Lưu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trước làm Cách tô sai:    Cách tô :  - Ghi rõ mã đề...
 • 6
 • 76
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN: VẬT LÍ 12- ĐỀ 001 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN: VẬT LÍ 12- ĐỀ 001 ppsx
... Cho thấu kính hội tụ vật sáng nằm gần trục Di chuyển vật đâu để ảnh vật qua thấu kính rời xa thấu kính ? A : Dời nơi cách thấu kính đoạn 2f B Dời tiêu điểm vật F (X) C Dời vật tiêu điểm ảnh F’ ... (X) D 50 Câu 26: Tác dụng chung dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt : A Tăng góc trông vật (X) B Giảm góc trông vật C Phóng đại ảnh cho to D Thu nhỏ ảnh vật Câu 27:Chọn phát biểu tia hồng ngoại : A ... A 300 (X) B 450 C 600 D Đáp án khác Câu 25: Kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự f1 = cm , thị kính tiêu cự f2 = cm , d0ộ dài quang học δ = 12 cm Người quan sát có Đ = 20 cm Độ bội giác G∞ :...
 • 5
 • 156
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 001 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 001 ppsx
... công thức đây: a A= A12  A2  A1 A2 cos (1   ) b A= A12  A2  A1 A2 cos (1  2 ) c A= A1  A2  A12 A2 cos (1  2 ) d A= A1  A2  A1 A2cos (1   ) 22 Chu kì dao động vật có khối lượng ... sáng 36 Một vật dao động điều hoà có phương trình x=4sin(10t+/2) cm, gốc thời gian chọn lúc vật có: a li độ x=-4cm, vận tốc v= b li độ x=4cm, vận tốc v= c li độ x=0, vận tốc v= 125 ,6cm/s d ... trường hai tụ? a 1,5 lần b lần c lần d lần 39 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo thẳng dài 20cm với chu kì 0,2s, vận tốc trung bình quãng đường vật thời gian 10s là: a 1m/s 10m b 2m/s 20m c 1m/s...
 • 3
 • 86
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ LỚP 12 ( Mã 001) ppt

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ LỚP 12 ( Mã 001) ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ LỚP 12 Câu 001 002 003 004 B B D B D B C A B A D C A D D B D C D A A C B B C B A C B C A D A B C D 10 C D C B 11 D C B D 12 B D D C 13 ... chủ nghĩa Việt Nam Sở GD-ĐT Thanh hoá Độc lập- Tự - Hạnh phúc Trường THPT Lam Sơn * - ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ LỚP 12 ( 003) (Thời gian làm 60 phút) Câu1:Trong ... chủ nghĩa Việt Nam Sở GD-ĐT Thanh hoá Độc lập- Tự - Hạnh phúc Trường THPT Lam Sơn * - ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ LỚP 12 ( 004) (Thời gian làm 60 phút) Câu1:Trong...
 • 26
 • 102
 • 0

Xem thêm