Nghiên cứu vai trò trồng keo đến thu nhập của người dân xã hương phong, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu vai trò trồng keo đến thu nhập của người dân hương phong, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu vai trò trồng keo đến thu nhập của người dân xã hương phong, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... quan đến trồng Keo vai trò trồng Keo cấu thu nhập nhóm nông hộ Xuất phát từ vấn đề đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu vai trò trồng Keo đến thu nhập người dân Hương Phong, huyện A Lưới, ... đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu vai trò trồng Keo đến thu nhập người dân Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế , nhằm mục đích để thấy rõ hiệu trồng Keo mang lại cho nhóm ... điều tra nghiên cứu vai trò trồng Keo thu nhập người dân đạt hiệu cao,từ mô hình trồng Keo nhân rộng đ a bàn Hương Phong có nhiều hộ dân tham gia Qua thể vị trí quan trọng Keo đ a bàn Giáo...
 • 100
 • 208
 • 0

Nghiên cứu vai trò trồng keo đối với thu nhập của người dân hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu vai trò trồng keo đối với thu nhập của người dân xã hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... trình nghiên cuwua keeo việc nghiên cứu vai trò hoạt động trồng keo thu nhập người dân hạn chế, đặc biệt Hồng Hạ thu c huyện miền núi A Lưới, Th a Thiên Huế Chính lý mà tiến hành Nghiên cứu vai ... trưởng xa ph a bắc chi Acacia greggii (Keo vuốt mèo), đạt tới 37° 10' vĩ bắc miền nam Utah, Hoa Kỳ; loài sinh trường xa ph a nam Acacia dealbata (Keo bạc), Acacia longifolia (Keo bờ biển hay Keo ... Sydney), Acacia meamsii (Keo đen) Acacia melanoxylon (Keo gỗ đen), đạt tới 43°30' vĩ nam Tasmania, Australia, Acacia caven đạt tới vĩ độ tương tự ph a nam, khu vực đông bắc tinh Chubut, Argentina Trong...
 • 101
 • 224
 • 1

tìm hiểu các hoạt động tạo thu nhập của người dân quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu các hoạt động tạo thu nhập của người dân xã quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu hoạt động tạo thu nhập vai trò hoạt động sinh kế người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tìm hiểu/ đánh giá khó khăn, thu n lợi người ... Tìm hiểu hoạt động tạo thu nhập người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, hội Quảng Vinh, huyện Quảng ... Chính sách hội 3.2.2 Các hoạt động tạo thu nhập vai trò hoạt động sinh kế người dân Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế 3.2.2.1 Các hoạt động sản xuất, tạo thu nhập - Hoạt động sản...
 • 46
 • 597
 • 6

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân ngọc côn, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân xã ngọc côn, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... giúp người dân có định hướng đắn sản suất Từ yêu cầu trên, chọn nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu hoạt động sinh kế thu nhập người dân Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.2.Mục tiêu nghiên ... kinh tế – hội 29 4.2 Các hoạt động sinh kế thu nhập cộng đồng dân tộc Ngọc Côn 36 4.2.3 Các hoạt động sinh kế thu nhập nông nghiệp 41 vi 4.2.4: Các hoạt động sinh kế thu nhập phi ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Là hộ dân với hoạt động sinh kế thu nhập họ Ngọc Côn huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu...
 • 78
 • 226
 • 0

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân ngọc khê huyện trùng khánh tỉnh cao bằng

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân xã ngọc khê  huyện trùng khánh  tỉnh cao bằng
... lý thuyết phải gắn với thực tiễn” Cho nên em chọn UBND Ngọc Khê làm điểm thực tập với tên đề tài: Nghiên cứu hoạt động sinh kế thu nhập người dân Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ... Với mục đích nhƣ nên tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hoạt động sinh kế thu nhập người dân Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Là hộ nông dân với hoạt động sinh kế thu nhập họ địa bàn Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 3.1.2 Phạm vi nghiên...
 • 64
 • 108
 • 0

Nghiên cứu tiềm năng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch nhân văn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu tiềm năng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch nhân văn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... loại tài nguyên du lịch 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan sở lí luận thực tiễn phục vụ nghiên cứu khai thác tiềm du lịch nhân văn huyện A Lưới - Nghiên cứu tiềm khai thác tài nguyên du lịch nhân ... nguyên du lịch nhân văn huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế" Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục tiêu Trên sở nghiên cứu tiềm du lịch nhân văn huyện A Lưới, đề xuất giải pháp nhằm khai thác có ... trị nhân văn quý giá để phát triển du lịch nhân văn huyện A Lưới Giới hạn nghiên cứu 6.1 Nội dung Tài nguyên du lịch nhân văn 6.2 Không gian Huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế 6.3 Thời gian Từ...
 • 73
 • 546
 • 1

Ảnh hưởng xuất khẩu lao động đến thu nhập của người dân diễn lộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Ảnh hưởng xuất khẩu lao động đến thu nhập của người dân xã diễn lộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
... xuất lao động Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An diễn nào? Có tác động đến kinh tế hộ gia đình? Cũng từ thực tế đó, định chọn đề tài:” Ảnh hưởng xuất lao động đến thu nhập người dân ... thực trạng xuất lao động Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  Đánh giá thực trạng xuất lao động toàn Diễn Lộc  Những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực từ việc xuất lao động đến kinh tế ... TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ẢNH HƯỞNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN XÃ DIỄN LỘC, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Giang Lớp: K46A – KTNN...
 • 54
 • 160
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng phó và các biện pháp thích ứng với BĐKH của người dân quảng ngạn, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu khả năng ứng phó và các biện pháp thích ứng với BĐKH của người dân xã quảng ngạn, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... đến Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài Nghiên cứu khả ứng phó cK biện pháp thích ứng với BĐKH người dân Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh ... vào khả ứng phó biện pháp thích ứng với BĐKH người dân Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - uế b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Địa bàn Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, ... 33 1.6.7 Giải pháp thích ứng du lịch .34 v CHƯƠNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BĐKH CỦA NGƯỜI DÂN XÃ QUẢNG NGẠN, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 35...
 • 71
 • 97
 • 1

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất lúa của người dân xã phú thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất lúa người dân - Tìm hiểu đánh giá giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu người dân hoạt động sản xuất lúa PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Biến đổi khí hậu ... niệm ứng phó với biến đổi khí hậu Ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động người nhằm hạn chế mức độ tác động giảm nhẹ tổn thương biến đổi khí hậu gây [17] 2.3.2 Khái niệm thích ứng với biến đổi khí ... tiết, khí hậu Phú Thanh 4.4 Tác động thay đổi lũ lụt đến hoạt động sản xuất lúa người dân Phú Thanh Sự thay đổi bất thường lũ lụt Phú Thanh tác động lên mặt hoạt động sản xuất lúa người dân...
 • 57
 • 676
 • 2

ảnh hưởng hoạt động sản xuất làng bún ô sa đến môi trường sống của người dân quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

ảnh hưởng hoạt động sản xuất làng bún ô sa đến môi trường sống của người dân xã quảng vinh, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cô, chú, anh chị UBND Quảng Vinh, Phòng TNMT huyện Quảng Điền, Chi cục Bảo vệ môi trờng tỉnh Thừa Thiên Huế tận tình giúp đỡ, ... tụt nghiờp 1.4 Hot ng sn xut bỳn ca cỏc h dõn thụn ễ Sa 1.4.1 Tng quan lng ngh sn xut bỳn ễ Sa: Lng sn xut bỳn ễ Sa nm thụn ễ Sa, xó Qung Vinh, huyn Qung in, tnh Tha Thiờn Hu, nm bờn cnh tnh ... bạn bè tôi, ngời bên tôi, động viên tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu đề tài tốt nghiệp Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nh thời gian, nên trình nghiên cứu đề tài không tránh...
 • 80
 • 967
 • 11

Đánh giá tác động của việc mở rộng Vườn Quốc Gia Bạch Mã đến sinh kế của người dân địa phương ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá tác động của việc mở rộng Vườn Quốc Gia Bạch Mã đến sinh kế của người dân địa phương ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
... hoạt động sinh kế người dân sau mở rộng VQGBM, đề xuất hệ thống biện pháp hỗ trợ cho người dân địa phương, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác động việc mở rộng Vườn Quốc Gia Bạch đến sinh ... khôi phục sinh kế bền vững cho người dân xã thuộc khu vực mở rộng VQGBM 2.3.6 Phương pháp luận đánh giá tác động sinh kế Hai cách tiếp cận đánh giá tác động: - Ðánh giá tác động việc mở rộng VQGBM ... đến sinh kế người dân địa phương huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 9 Ý nghĩa khoa học Ðề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động tới thay đổi sinh kế củangười dân thuộc khu vực mở rộng VQGBM...
 • 123
 • 393
 • 0

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân phong nặm huyện trùng khánh tỉnh cao bằng

Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của người dân xã phong nặm  huyện trùng khánh  tỉnh cao bằng
... tự nhiên, kinh tế hội Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu hoạt động sinh kế người dân địa phương - Nghiên cứu cấu thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân địa phương 3 ... động sinh kế người dân thôn Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - Cơ cấu thu nhập lao động nông thôn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 3.1.2.1 Về không gian Đề tài nghiên cứu địa bàn Phong Nặm, ... cấu thu nhập từ hoạt động sinh kế người dân Phong Nặm - Thu nhập nông nghiệp o Thu nhập trồng trọt o Thu nhập chăn nuôi - Thu nhập phi nông nghiệp + Phân tích khó khăn, trở ngại hoạt động sinh...
 • 75
 • 515
 • 0

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế ở hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế ở xã hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... có vai trò quan trọng Tỉnh Th a Thiên Huế Hồng Hạ tiếp giáp với Hồng Quảng ph a Bắc, Hồng Lâm ph a Nam, huyện Hương Trà ph a Đông, Hương Nguyên ph a Đông Nam Hồng Thượng ph a Tây ... khăn ,và vấn đề cần giải - Xây dựng giải pháp có tham gia người dân - L a chọn giải pháp phát triển sinh kế hợp lý - Thử nghiệm số giải pháp l a chọn kết bước đầu giải pháp 3.2 Phạm vi nghiên cứu ... trạng giải pháp phát triển sinh kế Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế" phần khuôn khổ nghiên cứu nói 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nâng cao lực đời sống cộng đồng sở quản lý...
 • 63
 • 865
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ CÁC QUYỀN TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƯỢC GIAO CHO HỘ GIA ĐÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẠI PHÚ VINH, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hộ gia đình cộng đồng quản nhằm a dạng h a chủ thể quản đất đai tài nguyên Quá trình giao khai thác đất lâm nghiệp đến hộ gia đình cá nhân gặp khó khăn, quyền đất lâm nghiệp chuyển giao ... diện tích đất canh tác hộ nhỏ manh mún - Việc giao đất lâm nghiệp hộ gia đình để quản sử dụng ch a thực dứt điểm, ch a mang lại hiệu kinh tế tính bền vững định giao đất năm UBND tỉnh Cho đến ... trình chuyển giao Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Thực trạng trình chuyển giao đất lâm nghiệp từ Ban Quản rừng phòng hộ (QLRPH) hộ gia đình 3.1.1 Phân tích trạng sử dụng tài nguyên đất Phú Vinh...
 • 12
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự thích ứng với lũ lụt trong hoạt động sản xuất lúa vùng trũng của người dân xã quảng vinh huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu đặc điểm sản xuất và vai trò của cây sắn trong kinh tế nông hộ tại xã hương phú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huếcác yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông cửu long potxthực trạng và vai trò hệ thống thông tin kiến thức về sản xuất nông nghiệp tại xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu kiến thức thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh năm 2010tình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 2015 của xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếthực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông cửu longphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động trên thị trường lao động thành phố hồ chí minhtác động cũa đô thị hóa đến thu nhập của hộ dântác động của nuôi ghép một số loài thủy sản trong ao nuôi tôm sú đến chất lượng môi trường nước tại khu vực đầm sam chuồn thuộc thị trấn thuận an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tác động qua lại của di dân tự do và đời sống lao động nữ ở các xã vinh mỹ vinh hưng vinh giang vinh hiển huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếhoàn cảnh kinh tế thu nhập của người dân không ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn dịch vụ ăn uống nàyđối với biện pháp kỹ thuật trồng trọt và thu nhập của người sản xuấtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả