Nghiên cứu thực trạng gây trồng, tình hình sinh trưởng và năng suất cây chè vằng (jasminum subtriplinerve c l blume) trên các mô hình tại huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu thực trạng gây trồng, tình hình sinh trưởng năng suất cây chè vằng (jasminum subtriplinerve c l blume) trên các hình tại huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu thực trạng gây trồng, tình hình sinh trưởng và năng suất cây chè vằng (jasminum subtriplinerve c l blume) trên các mô hình tại huyện cam lộ, tỉnh quảng trị
... ri ly nc ln 29 Bc 2: Ly nc v nc cho vo ni ri c c li bc ny phi lc (lt) sch cao trc cao c .29 lc cao ngi ta cho cao cha c c chy qua mt tm vi dy 2-3 ln lc i nhng bi bn ln ... v c c hp cht c lp c t cao ny m mt hng mi v vic s dng c y chố vng s lnh vc ch to thuc v bo ch thuc t c c loi tho dc cha tr c c loi bnh c liờn quan n t c hi ca c c gc t Hin nc ta ó c tng i ... subtriplinerve C L Blume) hình huyện Cam L tỉnh Quảng Trị Trong trình th c đề tài náy c gắng nỗ l c nhận đ c giúp đỡ nhiệt tình c n địa phơng, hạt kiểm l m cam l , bà thôn định sơn xà cam...
 • 75
 • 381
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LÊN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÂY LẠC GIỐNG LẠC L14 pptx

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LẠC GIỐNG LẠC L14 pptx
... dõi tiêu sinh trưởng suất lạc, qua đánh giá ảnh hưởng nồng độ COS rút nồng độ COS thích hợp giống lạc L14 2.3 Xác định tiêu sinh trưởng suất Xác định chiều cao thân chính; tổng số cành /cây; chiều ... luận 3.1 Ảnh hưởng chitosan oligosaccharide (COS) đến số tiêu sinh trưởng lạc Thân cành hai phận tạo nên hình dáng lạc, đồng thời có mối tương quan thuận chặt chẽ với suất Cây lạc sinh trưởng tốt ... thấy, chitosan có trọng lượng phân tử lớn (CPS) chưa cắt mạch có hiệu sinh học lạc thấp chitosan trọng lượng phân tử thấp (COS) Bảng Ảnh hưởng COS đến suất lạc Chỉ tiêu Năng suất thực thu Năng suất...
 • 11
 • 420
 • 1

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Phân Bón Đến Sinh Trưởng Năng Suất Quả Trám Trắng (Canarium Album) Trồng Sau Ghép Tịa Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Phân Bón Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Quả Trám Trắng (Canarium Album) Trồng Sau Ghép Tịa Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
... trội tức ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng chiều cao Trám Trắng 34 4.2.1.2 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng Dt Trám Trắng trồng lấy Phú Đô Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng Dt Trám Trắng trồng ... trội • Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng Trám Trắng trồng lấy Văn Lăng: + Phân bón ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao Trám Trắng trồng lấy Loại phân bón khác ảnh hưởng khác đến sinh trưởng ... hưởng đến sinh trưởng Dt Trám Trắng 4.2.1.3 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng lộc Trám Trắng trồng lấy Phú Đô Sinh trưởng lộc Trám Trắng trồng lấy khu vực nghiên cứu ảnh hưởng công thức bón phân...
 • 68
 • 205
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng năng suất của giống ngô LVN4 trong điều kiện vụ đông tại trường ĐHNLTN

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN4 trong điều kiện vụ đông tại trường ĐHNLTN
... nghiên cứu tìm mật độ, khoảng cách phù hợp với giống Xuất phát từ yêu cầu thực tế thực chuyên đề: "Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng suất giống ngô LVN4 điều kiện vụ Đông trường ĐHNLTN" ... trồng đến giai đoạn sinh trưởng giống LVN4 - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến tình hình sâu bệnh hại khả chống đổ giông LVN4 - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất yếu tố cấu thành suất ... hình nghiên cứu mật độ trồng ngô giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình nghiên cứu mật độ trồng ngô giới 5 Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu mật độ ngô phù hợp cho giống ngô Bởi mật độ trồng ngô...
 • 52
 • 1,274
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Bo (B) ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT Ở THỪA THIÊN HUẾ" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... B không ảnh hưởng đến tiêu sinh trưởng, tạo mà ảnh hưởng lớn đến khối lượng 100 khối lượng 100 hạt Nhìn chung nồng độ xử lý có hiệu 0,01 - 0,05% nồng độ tối ưu 0,03% Bảng Ảnh hưởng B đến khối ... tăng khả sinh trưởng suất lạc thời kỳ lại phun lên thời kỳ thời kỳ hoa - Trong nồng độ xử lý, nhìn chung, nồng độ 0,03% có hiệu tăng sinh trưởng suất lớn - Xử lý B cho lạc đất cát Thừa Thiên Huế ... B vào thời kỳ thời kỳ hoa làm giảm chiều cao Như vậy, xử lý B ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao Tùy thuộc vào nồng độ thời kỳ xử lý mà B có tác dụng tăng hay giảm chiều cao lạc 3.2 Ảnh hưởng...
 • 8
 • 166
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng năng suất của dong riềng tại thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại thái nguyên
... pháp nghiên cứu 20 1: Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp NPK đến sinh trưởng suất dong riềng 20 2: : Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu vi sinh đến sinh trưởng suất dong riềng ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số tổ hợp phân NPK đến khả sinh trưởng, suất chất lượng dong riềng - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu vi sinh đến khả sinh trưởng, suất chất lượng dong ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh NTT đến sinh trưởng suất dong riềng 44 3.3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu vi sinh NTT đến thời gian sinh trưởng, phát triển dong riềng...
 • 108
 • 303
 • 4

Nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất Cam sành Hàm Yên - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất Cam sành Hàm Yên - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang
... t u năm 2013 c a huy n Hàm Yên 38 Tuyên Quang Hàm Yên 40 t nông nghi p c a huy n Hàm Yên 41 B ng 2.4 Thành ph n dinh dư ng lo i t tr ng cam sành Hàm Yên - Tuyên Quang 41 B ng 2.5 ... ng cam sành c a vùng Chính nh ng lí ã ti n hành nghiên c u Nghiên c u th c tr ng s n xu t, tài c i m sinh h c m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t cam sành Hàm Yên - Huy n Hàm Yên T nh Tuyên ... huy n Hàm Yên 2.1.2 Th i gian nghiên c u - i u tra hi n tr ng s n xu t cam sành t i huy n Hàm Yên: Trong năm 2012 - 2013 - Nghiên c u tháng II/2012 c i m sinh h c c a gi ng cam sành Hàm Yên: T...
 • 92
 • 318
 • 2

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHĂM SỨC SỨC KHOẺ SINH SẢN KẾ HOẠCH HOÁ GIA SẢNH CỦA DÂN TỘC CHĂM TẠI NINH THUẬN pot

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHĂM SỨC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA SẢNH CỦA DÂN TỘC CHĂM TẠI NINH THUẬN pot
... s ni dung chm súc SKSS/KHHG ca dõn tc Chm tnh Ninh Thun nh sau: Sinh v chng trỡnh Lm m an ton: - Ph n Chm Ninh Thun sinh sm v ụng con: 31% sinh ln u trc tui 19; Hn 32% ph n cú 5-9 sng; 81,6% ... Cú 3,8% khỏm t nhõn v cỏc b m Bng 6: a im sinh ln sinh gn nht Ni sinh n % C s y t 126 50,6 Ti nhà 121 48,7 Ti chòi nng, ry 0,7 Cng 249 100,0 T l sinh cú cỏn b y t giỳp t 53,5% (trong ú cú ... chuyờn gia, phõn tớch: Huy ng s tham gia v kinh nghim ca chuyờn gia - Thu thp thụng tin th cp ti cỏc a bn nghiờn cu - X lý thụng tin bng phn mm SPSS III KT QU Mt s c trng v ph n dõn tc Chm tui sinh...
 • 6
 • 488
 • 6

Nghiên cứu thực trạng sâu răng của học sinh trường tiểu học Yên Hòa – Đống Đa – Hà Nội năm 2003

Nghiên cứu thực trạng sâu răng của học sinh trường tiểu học Yên Hòa – Đống Đa – Hà Nội năm 2003
... tiểu học Yên Hòa Đống Đa Nội năm 2003 với mục tiêu sau: Mô tả tỷ lệ sâu trẻ em độ tuổi từ đến 11 trường tiểu học Yên Hòa Đống Đa Nội Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh sâu trẻ em độ tuổi ... học đường nhu cầu chăm sóc sức khỏe miệng vấn đề cấp thiết thầy, trò phụ huynh học sinh nhà trường Xuất phát từ lý trên, thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng sâu học sinh trường tiểu học Yên Hòa ... tuổi từ đến 11 tuổi trường tiểu học Yên Hòa Đống Đa Nội Từ đề xuất số giải pháp công tác Nha học đường CHƯƠNG I Tổng quan tài liệu 1.1 Bệnh Sâu 1.1.1 Định nghĩa [12] Sâu lầ bệnh nhiễm khuẩn...
 • 15
 • 845
 • 4

nghiên cứu sinh trưởng năng suất cây gừng (zingiber officinale(willd.) roscoe) tại xã côn minh huyện na rì, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu sinh trưởng và năng suất cây gừng (zingiber officinale(willd.) roscoe) tại xã côn minh huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... tin hnh thc hin ti Nghiờn cu sinh trng v nng sut cõy gng (Zingiber officinale (Willd.) Roscoe) ti xó Cụn Minh, huyn Na Rỡ, tnh Bc Kn Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu c im sinh trng v nng sut ca cõy gng ... thái nguyên tr-ờng đại học nông lâm H TH LINH NGHIấN CU SINH TRNG V NNG SUT CY GNG (ZINGIBER OFFICINALE (WILLD.) ROSCOE) TI X CễN MINH, HUYN NA Rè, TNH BC KN Chuyên ngành: Lâm nghiệp Mã số: 60.62.02.01 ... i tng nghiờn cu S sinh trng nng sut ca cõy gng ti xó Cụn Minh, huyn Na Rỡ, tnh Bc Kn 2.1.2 Phm vi nghiờn cu nghiờn Nghiờn cu sinh trng nng sut ca cõy gng ti xó Cụn Minh, huyn Na Rỡ, Bc Kn 2.2...
 • 100
 • 834
 • 12

ảnh hưởng của phân xỉ thép đến sinh trưởng năng suất cây đậu xanh vigna radiata (l) r. wilczek ở hai vụ đông xuân hè thu tại mỹ khánh, tp long xuyên tỉnh an giang

ảnh hưởng của phân xỉ thép đến sinh trưởng và năng suất cây đậu xanh vigna radiata (l) r. wilczek ở hai vụ đông xuân và hè thu tại mỹ khánh, tp long xuyên tỉnh an giang
... đề Ảnh hưởng phân bón xỉ thép đến sinh trưởng suất đậu xanh Vigna radiata (L) R Wilczek hai vụ Đông Xuân Thu Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang , thực báo cáo sinh viên Nguyễn Thanh Cường, ... điều cần thiết Do đề tài: Ảnh hưởng phân bón xỉ thép đến sinh trưởng suất đậu xanh Vigna radiata (L) R Wilczek hai vụ Đông Xuân Thu Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thực 1.2 Mục tiêu nghiên ... VÀ NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU XANH VIGNA RADIATA (L) R WILCZEK HAI VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ HÈ THU TẠI MỸ KHÁNH, TP LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG Cán hƣớng dẫn: Ngô Thụy Diễm Trang Cần Thơ, 2013 PHÊ DUYỆT CỦA HỘI...
 • 102
 • 218
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của các LIỀU LƯỢNG PHÂN bón lá ATONIK bón QUA lá đến SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT cây KHỔ QUA RỪNG TRỒNG TRONG CHẬU

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của các LIỀU LƯỢNG PHÂN bón lá ATONIK bón QUA lá đến SINH TRƯỞNG và NĂNG SUẤT cây KHỔ QUA RỪNG TRỒNG TRONG CHẬU
... NGHIỆP -SINH HỌC ÚNG DỤNG BỘ MÔN TRỒNG TRỌT - - BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ ATONIK BÓN QUA LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY KHỔ QUA RỪNG TRỒNG ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát Sau thực thí nghiệm khổ qua rừng với chủ đề Khảo sát ảnh hưởng liều lượng phân bón Atonik bón qua đến sinh trưởng suất khổ qua rừng trồng chậu có ... triển tốt đạt suất cao 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thí nghiệm Khảo sát ảnh hưởng liều lượng phân bón Atonik bón qua đến sinh trưởng suất khổ qua rừng trồng chậu Trường Cao...
 • 52
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng xử lý tình huống sư phạm của giáo viên tiểu học trong công tác giáo dục hạnh kiểm học sinhnghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất tại huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triểnluận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động chơi đóng vai theo chủ đềnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu thực trạng một số bất thường sinh sản ở huyện phù cát bình định và thử nghiệm ghi nhận bất thường sinh sản ở cộng đồngthực trạng phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư amp xây dựng 646các phương pháp khảo sát được sử dụng để nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện quân y 103thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty tnhh nội thất tăng ảnhthực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty cơ khí xây dựng trang trí nội thất trung namnghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của củ dong riềng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây sơn đậu trong giai đoạn vườn ươmphân lập tuyển chọn và khảo nghiệm các dòng vi khuẩn azospirillum nội sinh trên sinh trưởng và năng suất của lúa cao sản trồng trên đất phù sa ngọt tại tỉnh an gianguận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất 1 số giống lạcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả