Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất trồng cây hoa màu sang nuôi tôm sú tại phường đông giang, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất trồng cây hoa màu sang nuôi tôm tại phường đông giang, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất trồng cây hoa màu sang nuôi tôm sú tại phường đông giang, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị
... thực đề tài Đồng thời, vô cảm ơn cán ủy ban nhân dân phờng Đông Giang, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đông Giang nhân dân phờng Đông Giang nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành ... t t trng cõy hoa mu sang nuụi tụm sỳ trờn a bn phng ụng Giang - Thc trng chuyn i t trng cõy hoa mu sang nuụi tụm sỳ trờn a bn phng ụng Giang - Thc trng chuyn i t trng cõy hoa mu sang nuụi tụm ... t trng cõy hoa mu sang nuụi tụm sỳ trờn a bn phng ụng Giang 4.2.1 Thc trng chuyn i t trng hoa mu sang nuụi tụm sỳ trờn a bn phng ụng Giang 4.2.1.1 Quỏ trỡnh chuyn i t trng hoa mu sang nuụi tụm...
 • 71
 • 231
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại phường Đề Thám – Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại phường Đề Thám – Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.
... 21,8 Cp Ngi 19 90,4 15 55,6 42,8 37 67,3 - Nh kiờn c Nh 21 100 27 100 100 55 100 - Nh bỏn kiờn c Nh - - - - - - Nh tm Nh - - - - - Ch h - Tui bỡnh quõn - Trỡnh húa Nh (Ngun: Tng hp t kt qu iu ... t - Dõn s ụng nht phng T 10, t 15, - Dõn s khỏ ụng - Nm gn trung tõm - Nm trung tõm phng phng T 19, t 22 - Dõn s thp nht phng - Nm xa trung tõm phng - Trỡnh dõn trớ cao - Dõn trớ khỏ cao - ... khỏ gi - i sng ngi dõn khỏ - Dõn trớ thp, khú khn - i sng ngi dõn cao thp - Cỏc h lm nụng - Cỏc h ch yu l cỏn b viờn chc, sn xut kinh doanh nghip l chớnh - Thun nụng, lm thuờ l ch yu - H dõn...
 • 86
 • 168
 • 1

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp giai đoạn 2001 2010 và xu hướng đến năm 2020 tại huyện lục nam tỉnh bắc giang

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp giai đoạn 2001 2010 và xu hướng đến năm 2020 tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
... chăn nuôi 1.1.1.3 Đất trồng h ng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.4 Đất l m muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất cha sử dụng NNP ... đích sử dụng đất (ha) Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã Tổng số Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xu t nông nghiệp 1.1.1 Đất trồng h ng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất cỏ dùng ... c ta giai ủo n 2005 -2010 B ng 2.3: Biến động sử dụng đất nông nghiệp To n quốc giai đoạn 2006- 2010 Thứ tự Mã Tổng diện tích Chỉ tiêu nnp Năm 2005 Năm 2010 Biến động Cơ Diện tích Cơ 2006-2010...
 • 147
 • 247
 • 0

nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu đất trồng của người dân ở xã quảng thành, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu đất trồng của người dân ở xã quảng thành, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tìm hiểu, phân tích vai trò chuyển dịch cấu đất trồng địa bàn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng chuyển đổi cấu đất trồng ... hội + Tình hình sử dụng đất đai + Tình hình dân số, lao động nông hộ + Thực trạng chuyển đổi đất trồng địa bàn nghiên cứu cấu diện tích đất canh tác nông hộ cấu diện tích đất ... tựu tích cực nêu trên, song trình chuyển dịch cấu đất trồng Quảng Thành yếu Từ việc nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cấu đất trồng rút vấn đề sau: 50 Quảng Thành nằm vùng đồng ven biển...
 • 67
 • 609
 • 6

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi mục ĐÍCH sử DỤNG đất TRÊN địa bàn HUYỆN hòa AN, TỈNH CAO BẰNG GIAI đoạn 2010 2014

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG CHUYỂN đổi mục ĐÍCH sử DỤNG đất TRÊN địa bàn HUYỆN hòa AN, TỈNH CAO BẰNG GIAI đoạn 2010  2014
... sử dụng đất 3.2.2 Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 2014 - Sự biến động đất đai địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 2014 - Thực trạng chuyển đổi ... 3.2.2 Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 2014 29 3.2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 ... - xã hội địa bàn 4.2 Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2010 2014 4.2.1 Đánh giá tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Hòa An, giai đoạn 2010 2014 Để thấy...
 • 79
 • 134
 • 0

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi rừng cọ của các hộ nông dân xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi rừng cọ của các hộ nông dân xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
... rừng cọ hộ nông dân - Thực trạng chuyển đổi rừng cọ hộ nông dân Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng chuyển đổi rừng cọ hộ nông dân Thanh Xá, ... Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi rừng cọ hộ nông dân Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với mục tiêu chung nghiên cứu thực trạng chuyển đổi rừng cọ hộ nông dân Thanh Xá, sở đề xuất ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi rừng cọ hộ nông dân Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi...
 • 94
 • 185
 • 0

Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân liệt hai chi dưới do chấn thương tuỷ sống tại cộng đồng và đề xuất một số giải pháp can thiệp

Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân liệt hai chi dưới do chấn thương tuỷ sống tại cộng đồng và đề xuất một số giải pháp can thiệp
... Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân liệt hai chi dới chấn thơng tuỷ sống cộng đồng 2- Đề xuất đánh giá hiệu bớc đầu số giải pháp can thiệp phục hồi chức cho bệnh nhân liệt hai chi dới chấn thơng tuỷ sống ... thai ngén.v.v -7Chơng Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu Gồm 80 bệnh nhân liệt hai chi dới chấn thơng tuỷ sống sống cộng đồng, không phân biệt tuổi giới, bị chấn thơng tuỷ ... lần hai sáu tháng 2.6 Xử lý số liệu: - Số liệu đợc xử lý máy vi tính với phần mềm học SPSS 13.0 - Sơ đồ nghiên cứu 80 Bệnh nhân liệt tuỷ sống cộng đồng Đánh giá thực trạng 30 bệnh nhân can thiệp...
 • 27
 • 686
 • 3

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên
... Nghiên c u th c tr ng ñ xu t gi i pháp qu n rác th i sinh ho t t i huy n Văn Giang, t nh Hưng Yên 1.2 M c ñích yêu c u nghiên c u 1.2.1 M c ñích nghiên c u ðánh giá th c tr ng rác th i sinh ... n Văn Giang, t nh Hưng Yên ñ i v i môi trư ng s phát sinh rác th i r n Nghiên c u th c tr ng môi trư ng RTSH ñ a bàn huy n Văn Giang, Hưng Yên ðánh giá hi n tr ng công tác qu n RTSH huy n Văn ... t công tác qu n rác th i sinh ho t ñ a bàn huy n Văn Giang, t nh Hưng Yên ð xu t m t s bi n pháp hoàn thi n công tác qu n rác th i sinh ho t t i ñ a phương 1.2.2 Yêu c u nghiên c u ði u...
 • 92
 • 353
 • 0

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis
... Để khảo sát hàm lượng sắt than bùn phục vụ làm phân bón thực đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lƣợng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để làm phân bón phƣơng pháp trắc ... dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt than bùn phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Áp dụng qui trình xây dựng để xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu Kết phân ... tích mẫu thực tế Trên sở qui trình phân tích xây dựng, áp dụng để tiến hành phân tích xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu phương pháp trắc quang phân tử UV VIS Kết phân...
 • 46
 • 884
 • 2

Đánh giá một số nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá một số nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
... - Đánh giá trạng sử dụng đất tình hình biến động đất địa bàn phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Đánh giá kết thực số nội dung quản nhà nước đất đai địa bànphường Mông Dương, ... Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nâng cao hiệu sử dụng đất đai địa bàn phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.3 ... trạng số nội dung công tác quản Nhà nước đất đai phường Mông Dương 2.3.2 Phạm vi Đề tài nghiên cứu số nội dung quan trọng diễn thường xuyên nội dung quản nhà nước đất đai phường Mông Dương...
 • 69
 • 463
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
... đường phố đất (phần ngoặc thích) Hình 11: Bản đồ vị trí đất phường Sơn Phong Xây dựng liệu đồ giá đất: Giá đất đất xác định theo bảng giá đất UBND tỉnh Quảng Nam quy định Đối với đất ở: Giá đất ... chuẩn hóa liệu đầu vào đỡ nhiều thời gian, công sức Nghiên cứu cho thấy hữu ích ứng dụng công nghệ GIS xây dựng CSDL đất đai Kết nghiên cứu xây dựng thành công sở liệu đất đai phục vụ quản thông ... quyền sử dụng đất hay biến động đồ tách, nhập đất (hình 6) Hình 6: Quản biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất 4.3 Xây dựng hệ thống CSDL phục vụ công tác quản tài đất đai a Xây dựng CSDL...
 • 9
 • 595
 • 2

Nghiên cứu thực trạng chuyển nhượng, tập trung ruộng đất ở huyện ô môn tỉnh cần thơ

Nghiên cứu thực trạng chuyển nhượng, tập trung ruộng đất ở huyện ô môn tỉnh cần thơ
... tài nghiên cứu chuyển nh ợng, tập trung ruộng đất huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ - Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân dẫn tới chuyển nh ợng, tập trung ruộng đất, ảnh h ởng việc chuyển ... nông nghiệp huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chuyển nh ợng, tập trung ruộng đất - Đánh giá thực trạng trình chuyển nh ợng ,tập trung ruộng đất Ô Môn ... khu vực nông thôn ĐBSCL nói chung Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu thực trạng chuyển nh ợng, tập trung ruộng đất huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề...
 • 123
 • 294
 • 0

nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong giao đất rừng đến các hộ dân tạithanh vận, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn”

nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong giao đất rừng đến các hộ dân tại xã thanh vận, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn”
... thực trạng giải pháp giao đất rừng đến hộ dân Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng GĐR đến hộ dân Thanh Vận từ đề xuất giải pháp ... NÔNG LÂM NGUYỄN HUY TRUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG GIAO ĐẤT RỪNG ĐẾN CÁC HỘ DÂN TẠI XÃ THANH VẬN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 ... quan đến trình GĐR tác động công tác GĐR đến người dân Thanh Vận - Đất lâm nghiệp rừng Thanh Vận, huyện Chợ Mới 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về nội dung: Thực trạng tiến trình GĐR Thanh...
 • 83
 • 1,127
 • 6

Nghiên cứu thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2012

Nghiên cứu thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2008-2012
... lý, sử dụng đất địa bàn thị Bắc Kạn - Đánh giá thực trạng việc chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị Bắc Kạn giai đoạn 2008 – 2012 - Đề xuất giải pháp công tác chuyển quyền sử dụng đất để ... dụng đất 2.3.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thị Bắc Kạn giai đoạn 2008 - 2012 - Các văn quy trình chuyển quyền sử dụng đất áp dụng địa bàn thị Bắc Kạn - Tình hình chuyển quyền ... Đặc điểm kinh tế - hội thị Bắc Kạn 30 3.1.3 Tình hình sử dụng đất địa bàn thị Bắc Kạn 37 3.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất thị Bắc Kạn giai đoạn 2008 2012 ...
 • 102
 • 306
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng hằng năm trên đất lúa của huyện Quốc Oai - Hà Nội

Nghiên cứu hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng hằng năm trên đất lúa của huyện Quốc Oai - Hà Nội
... chua 3 .Lúa xuân- Lúa mùa sớm- Khoai lang đông 4 .Lúa xuân - Lúa mùa- Rau cải loại 5 .Lúa xuân - Lúa mùa sớm- Cải bắp 6 .Lúa xuân- Lúa mùa- Hành, tỏi 7 .Lúa xuân- Lúa mùa - Ngô đông 1 .Lúa xuân- Lúa mùa ... huyên Quốc Oai, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu hiệu chuyển đổi cấu trồng năm đất lúa huyện Quốc Oai - Nội 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu trạng cấu trồng, cấu ... Tình hình chuyển đổi cấu trồng đất lúa huyện Quốc Oai 4.5.2.1 cấu giống trồng Muốn nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng nhằm đem lại hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp phải dựa trạng cấu trồng để...
 • 61
 • 327
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệpthực trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồngthực trạng chuyển đổi đất lúa sang sản xuất nông sản phẩm khác ở phương túchuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cưcác phương pháp khảo sát được sử dụng để nghiên cứu thực trạng hệ thống thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện quân y 103nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt quận tân phú thành phố hồ chí minhthực trạng và giải pháp công tác quản lý thu thuế nhập khẩu tại cục hải quan thành phố hà nộithực trạng quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tp đông hà tỉnh quảng trịthuận an trong cuốn quần thể di tích huế thì địa bàn thuận hoá chạy từ sông hiếu sát chợ đông hà tỉnh quảng trị cho đến phía nam đèo hải vânnhà chế biến thức ăn gia súc nhà công nghiệp 01 đông hà tỉnh quảng trịnhững thành tựu và hạn chế trong quản lý và sử dụng vốn nsnn trên địa bàn tp đông hà tỉnh quảng trịnghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng tỉnh đắk lắkthực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong nông nghiệp liên hệ địa phươngnghiên cứu phát hiện biến đổi gen trong ung thư đại trực tràngCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapDanh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tphu luc 1. bang tong hop va so sanhphu luc 4. dieu kien hanh ngheTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tchuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.doc3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docx52 (sau khi thong qua UBND tinh)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201005 chau thanh.doc (594.5 Kb)02 UB Chi thi 2010 PC SXHSử chuyên Thoại Ngọc Hầu04_Thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.doc (41 Kb)06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)