Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của carcinoma tuyến giáp dạng nhú

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của carcinoma tuyến giáp dạng nhú

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của carcinoma tuyến giáp dạng nhú
... sàng cận lâm sàng có ý nghĩa việc chẩn đoán sớm bệnh nhân carcinoma tuyến giáp dạng nhú? Do tiến hành đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng carcinoma tuyến giáp dạng nhú ... tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng carcinoma tuyến giáp dạng nhú Khảo sát số mối liên quan lâm sàng cận lâm sàng việc chẩn đoán sớm carcinoma tuyến giáp dạng nhú 7 Chương TỔNG ... khác 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ 4.2.1 Triệu chứng xuất Triệu chứng xuất bệnh nhân UTTG dạng nhútrong mẫu nghiên cứu chủ yếu u giáp chiếm 92,9%, sau...
 • 44
 • 208
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai
... sâu nghiên cứu cách có hệ thống đặc trưng lâm học rừng ưu họ Sao - Dầu việc cần thiết Vì lý đó, đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm học số ưu hợp thực vật ưu họ Sao Dầu kiểu rừng kín thường xanh nửa ... tinh dầu thành lập khố tra cho lồi họ Sao Dầu Năm 2006, Phan Minh Xn nghiên cứu số đặc tính lâm sinh học lồi họ Sao Dầu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************** NGƠ THỊ HỒNG NGÁT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ ƯU HỢP THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG...
 • 80
 • 1,143
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ ƯU HỢP THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO – DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ ƯU HỢP THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO – DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI
... sâu nghiên cứu cách có hệ thống đặc trưng lâm học rừng ưu họ Sao - Dầu việc cần thiết Vì lý đó, đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm học số ưu hợp thực vật ưu Nguyễn Thị Hồng Ngát họ Sao Dầu kiểu rừng ... kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Đồng Nai đặt 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu Mục đích đề tài xây dựng sở liệu đặc trưng lâm học số ưu hợp thực vật ưu họ Sao Dầu Đồng Nai để làm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************** NGÔ THỊ HỒNG NGÁT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ ƯU HỢP THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG...
 • 80
 • 297
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sức sản xuất của gà đa cựa nuôi tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sức sản xuất của gà đa cựa nuôi tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học sức sản xuất Đa Cựa nuôi Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ" Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cấu, phân bố, đặc điểm sinh học sức sản xuất ... học Đa Cựa nuôi Xuân SơnTân Sơn -Phú Thọ 43 3.2.1 Đặc điểm ngoại hình Đa Cựa nuôi Xuân Sơn 43 3.2.2 Một số tập tính sinh hoạt giống Đa Cựa nuôi Xuân SơnTân Sơn -Phú Thọ ... sát cấu phân bổ giống Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ - Theo dõi số tiêu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ - Khảo sát số tiêu...
 • 93
 • 343
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sức sản xuất của gà đa cựa nuôi tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sức sản xuất của gà đa cựa nuôi tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học sức sản xuất Đa Cựa nuôi Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ" Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cấu, phân bố, đặc điểm sinh học sức sản xuất ... học Đa Cựa nuôi Xuân SơnTân Sơn -Phú Thọ 43 3.2.1 Đặc điểm ngoại hình Đa Cựa nuôi Xuân Sơn 43 3.2.2 Một số tập tính sinh hoạt giống Đa Cựa nuôi Xuân SơnTân Sơn -Phú Thọ ... sát cấu phân bổ giống Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ - Theo dõi số tiêu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ - Khảo sát số tiêu...
 • 93
 • 304
 • 0

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Nghiên cứu đặc điểm sinh khối tích lũy carbon của loài cây Re Bầu (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives) ở rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB tại Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Nghiên cứu đặc điểm sinh khối và tích lũy carbon của loài cây Re Bầu (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives) ở rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB tại Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm sinh khối tích lũy carbon loài Re Bầu (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives) rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh khối tích lũy carbon loài Re Bầu (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives Pierre) rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ... (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives) rừng phục hồi sau khai thác kiệt IIB huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên - Xác định khả tích lũy carbon loài Re Bầu (Cinnamomun bejolghota), Vàng Anh (Saraca dives)...
 • 44
 • 120
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
... Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) ti huyn Nguyờn Bỡnh, tnh Cao Bng 3 1.2 Mc ớch Nghiờn cu mt s c im hỡnh thỏi, sinh thỏi v vt hu ca loi Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga ... khoỏ lun tt nghip: Nghiờn cu c im lõm hc ca loi Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) ti huyn Nguyờn Bỡnh, tnh Cao Bng l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca bn thõn tụi, ... hnh thc hin ti: Nghiờn cu c im lõm hc ca loi Thit sam gi lỏ ngn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) ti huyn Nguyờn Bỡnh, tnh Cao Bng hon thnh ti u tiờn tụi xin gi li cm n sõu...
 • 80
 • 184
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng thuốc của vibrio cholerae phân lập tại tỉnh trà vinh

Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của vibrio cholerae phân lập tại tỉnh trà vinh
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ ĐẤU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TẠI TỈNH TRÀ VINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ... sản Nghiên cứu tiến hành từ năm 2012 đến 2014 với nội dung: Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng thuốc Vibrio cholerae phân lập tỉnh Trà Vinh , từ giúp sở y tế có chiến lược sử dụng kháng ... chế tình hình đa kháng thuốc gia tăng quần thể vi khuẩn (CDC, 2005) Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài: Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng thuốc V cholerae phân lập tỉnh Trà Vinh thực với...
 • 196
 • 93
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng thuốc của vibrio cholerae phân lập tại tỉnh trà vinh (TT)

Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của vibrio cholerae phân lập tại tỉnh trà vinh (TT)
... nghiên cứu: Đề tài chứng minh có di n V cholerae mẫu nghêu, mẫu huyết heo mẫu nước sông tỉnh Trà Vình Điều cảnh báo nguy nhiễm V cholerae người Kết khảo sát tính kháng kháng sinh V cholerae nghiên ... (mORCVAX) sử dụng nước Từ khoá: Vibrio cholerae, gene, kháng, kháng sinh, phân lập Những kết luận án - Phân lập 25 chủng Vibrio spp bao gồm chủng thuộc loài V cholerae, chủng thuộc loài V paraheamolyticus, ... (3/6) dương tính với Inaba, 50% (3/6) dương tính với Ogawa Không có chủng thuộc type sinh học O139 - Các chủng Vibrio cholerae đề kháng với nhiều loại kháng sinh, có 50% (3/6) đề kháng với streptomycin,...
 • 3
 • 64
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm di truyền tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh
... phylogenetic tree The PCR product (DNA) sequences of Vibrio strains: V choleraeNg3, V cholerae- O3.2, V cholerae- O1.2, V cholerae- 81V1, V choleraeN8 and V cholerae- 85V1, was sequenced in the company Macrogen ... non-O139 V cholerae O1 is also divided into three serotypes, Ogawa, Inaba and Hikojima; these serotypes are divided into types of antigens: A, B and C 2.2.2 Characteristics of Vibrio cholerae V cholerae ... Characteristics of Vibrio cholerae 2.2.1 Classification V cholerae V cholerae is a Gram-negative bacterium that causes cholera in humans, genus Vibrio and Gammaproteobacteria class V cholerae has two...
 • 26
 • 86
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài pơ mu a henry et thomas) tại rừng đặc dụng cham chu tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài pơ mu a henry et thomas) tại rừng đặc dụng cham chu tỉnh tuyên quang
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO ANH QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC C A LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (DUNN) A Henry et Thomas) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KH A ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO ANH QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC C A LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (DUNN) A Henry et Thomas) TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG CHAM CHU TỈNH TUYÊN QUANG KH A LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... cứu rừng đặc dụng Cham Chu thuộc tỉnh Tuyên Quang 3.2.Đ a điểm thời gian nghiên cứu - Đ a điểm: Nghiên cứu đ a bàn rừng Cham Chu thuộc đ a bàn huyện Hàm Yên Chiêm H a tỉnh Tuyên Quang - Thời gian...
 • 65
 • 196
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Sức Sản Xuất Của Gà Đa Cựa Nuôi Tại Xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học Và Sức Sản Xuất Của Gà Đa Cựa Nuôi Tại Xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
... nuôi Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ" Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cấu, phân bố, đặc điểm sinh học sức sản xuất Đa Cựa nuôi Xuân Sơn- Tân Sơn- Phú Thọ Ý nghĩa khoa học thực tiễn ... Sơn- Tân Sơn- Phú Thọ3 8 3.1.1 Số lượng Đa Cựa nuôi Xuân Sơn 38 3.1.2 Cơ cấu phân bố qui mô đàn nuôi Xuân Sơn- Tân Sơn- Phú Thọ4 0 3.2 Một số tiêu đặc điểm sinh học Đa Cựa nuôi Xuân SơnTân ... số tiêu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ - Khảo sát số tiêu suất chất lượng thịt Đa Cựa nuôi Xuân Sơn - Tân Sơn - Phú Thọ 2.4 Phương...
 • 93
 • 206
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
... chẩn đoán điều trị kịp thời tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị dị vật đường ăn Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với mục ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị vật đường ăn Đánh giá kết điều trị dị vật đường ăn 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌNG 1.1.1 Giải phẫu họng 1.1.1.1 Đại cương ... ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng 3.2.1.1 Thời gian từ mắc dị vật đến vào viện Bảng 3.6 Thời gian từ bệnh nhân mắc dị vật đến vào viện (n = 147) Thời Ngày...
 • 85
 • 998
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ
... nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 120
 • 1,174
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiếtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm âm đạo và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổinghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượunghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả can thiệp qua da ở bệnh nhân tổn thương động mạch vành có đường kính nhỏnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh sởi ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương trong 2 năm 2009 – 2010nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai nhiễm virus viêm gan bnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư buồng trứng tại bệnh viện trung uong huế và bệnh viện truờng ðại học y khoa huếnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số nguyên nhân suy gan cấp ở trẻ em bệnh viện nhi trung ươngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coquản lý nhân sự và tiền lươngphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN