Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự sinh trưởng của vi tảo thalassiosira weissflogii tại công ty CP bình thuận

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng mật độ ban đầu đến sự sinh trưởng của vi tảo thalassiosira weissflogii tại công ty CP bình thuận

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự sinh trưởng của vi tảo thalassiosira weissflogii tại công ty CP  bình thuận
... Thalassiosira weissflogii - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ban đầu đến sinh trưởng vi tảo Thalassiosira weissflogii - Lựa chọn môi trường dinh dưỡng mật độ ban đầu thích hợp cho sinh trưởng vi tảo ... tìm mật độ ban đầu thích hợp cho sinh trưởng vi tảo Thalassiosira weissflogii ta tiến hành làm thí nghiệm ảnh hưởng mật độ ban đầu đến sinh trưởng tảo Thalassiosira weissflogii Sự sinh trưởng tảo ... Thalassiosira weissflogii công ty CP - Bình Thuận Mục đích, yêu cầu đề tài - So sánh ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng khác đến sinh trưởng vi tảo Thalassiosira weissflogii - So sánh ảnh hưởng mật độ ban đầu...
 • 55
 • 349
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ ban đầu đến sự phát triển của tảo spirulina platensis nuôi trong nước khoáng
... độ ban đầu đến phát triển tảo Spirulina platensis nuôi nước khoáng" Mục tiêu đề tài: - Xác định ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến phát triển tảo Spirulina platensis nhằm tìm môi trường nuôi ... Xác định ảnh hưởng mật độ ban đầu đến phát triển tảo Spirulina platensis nhằm tìm mật độ nuôi ban đầu thích hợp - Góp phần xây dựng quy trình nuôi trồng tảo Spirulina platensis suối nước khoáng ... thể tảo Spirulina platensis nuôi với mật độ ban đầu khác Qua hình 3.2 cho thấy: nuôi tảo môi trường dinh dưỡng, điều kiện ánh sáng, nhiệt độ chế độ sục khí mật độ nuôi ban đầu khác nhau, tảo...
 • 49
 • 1,212
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần
... th ng CÔNG Các th tr ng cho: Ki m soát công ty D ch v qu n tr Hàng hóa d ch v TY Ban Giám c Hình 1-1: H th ng i u hành công ty 1.2.2 Các nguyên t c i u hành công ty c a OECD i u hành công ty b ... NG QUAN V I U HÀNH CÔNG TY NH H N HI U QU NG C A CÁC NHÂN T HO T NG C A CÔNG TY C PH N 12 1.1 Công ty c ph n hi u qu ho t 1.2 1.3 i u hành công ty 16 Các nghiên c u v ho ... công ty v i c 19 1.3 Các nghiên c u v ho t nh h ng c a i u hành công ty n hi u qu ng c a công ty c ph n i u hành công ty thi n hi u qu ho t c xem m t nh ng nhân t giúp hoàn ng c a công ty Th...
 • 212
 • 144
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên
... Phòng kỹ thuật - công ty than Khánh Hoà [12] 4.2.2.5 Sản lợng khai thác than mỏ than Khánh Hoà giai đoạn 2009- 2011 Sản lợng khai thác mỏ than Khánh Hoà giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 đợc thể ... nguyờn than Vit Nam Ti nguyờn than Vit Nam phõn b khp c nc gm cú loi than chớnh nh: than antraxit, than m, than bựn, than ngn la di v than nõu (B K hoch v u t, 2006)[3] * Than antraxit (than ỏ) ... Phỏp Hin v cú l tng lai, sn lng than khai thỏc t cỏc m b than Qung Ninh chim khong 90% sn lng than ton quc Trong a tng cha than ca b than Qung Ninh gm rt nhiu va than: - Di phớa Bc (Uụng Bớ-Bo...
 • 66
 • 632
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TPThái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TPThái nguyên
... Phòng kỹ thuật - công ty than Khánh Hoà [12] 4.2.2.5 Sản lợng khai thác than mỏ than Khánh Hoà giai đoạn 2009- 2011 Sản lợng khai thác mỏ than Khánh Hoà giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 đợc thể ... nguyờn than Vit Nam Ti nguyờn than Vit Nam phõn b khp c nc gm cú loi than chớnh nh: than antraxit, than m, than bựn, than ngn la di v than nõu (B K hoch v u t, 2006)[3] * Than antraxit (than ỏ) ... Phỏp Hin v cú l tng lai, sn lng than khai thỏc t cỏc m b than Qung Ninh chim khong 90% sn lng than ton quc Trong a tng cha than ca b than Qung Ninh gm rt nhiu va than: - Di phớa Bc (Uụng Bớ-Bo...
 • 66
 • 481
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thá
... Phòng kỹ thuật - công ty than Khánh Hoà [12] 4.2.2.5 Sản lợng khai thác than mỏ than Khánh Hoà giai đoạn 2009- 2011 Sản lợng khai thác mỏ than Khánh Hoà giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 đợc thể ... nguyờn than Vit Nam Ti nguyờn than Vit Nam phõn b khp c nc gm cú loi than chớnh nh: than antraxit, than m, than bựn, than ngn la di v than nõu (B K hoch v u t, 2006)[3] * Than antraxit (than ỏ) ... ĐạI học Thái Nguyên Trờng Đại học Nông Lâm - - NG TH THU TRANG Tờn ti: "NGHIấN CU NH HNG CA VIC KHAI THC THAN TI M THAN KHNH HềA N MễI TRNG NC X PHC H TP. THI NGUYấN" Khóa luận tốt nghiệp...
 • 68
 • 55
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm sinh trưởng phát triển của đậu cô-ve tại buôn ma thuột

nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn sinh iaa đến sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển của đậu cô-ve tại buôn ma thuột
... LI U 1.1 Vi khu n sinh IAA 1.1.1 i cương v vi khu n sinh IAA Vi sinh v t sinh v t có c u t o ơn gi n, kích thư c r t nh bé s lư ng c a chúng môi trư ng vô l n Vi khu n t m t nhóm vi sinh v t ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN LÊ TH HƯ NG NGHIÊN C U NH HƯ NG C A VI KHU N SINH IAA NS N Y M M VÀ SINH TRƯ NG PHÁT TRI N C A U CÔVE T I BUÔN MA THU T CHUYÊN NGÀNH SINH H C TH ... [17] M i vi sinh v t u có m t ph m vi pH sinh trư ng nh t ưa acid (acidophile) có pH cho sinh trư ng t t t - 5,5 ; trung tính: pH = 5,5 - 8,0 ; nh Vi sinh v t i v i vi sinh v t ưa i v i vi sinh v...
 • 113
 • 302
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng tỷ lệ sống của cá bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng và tỷ lệ sống của cá bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng
... văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hƣởng số loại thức ăn công nghiệp lên trình sinh trƣởng tỷ lệ sống Bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) giai đoạn 5- cm Đồ Sơn Hải Phòng Nội dung nghiên ... nghiên cứu Nghiên cứu dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Nghiên cứu x c định mật độ nuôi phù hợp Nghiên cứu x c định loại thức ăn công nghiệp phù hợp Nhằm dƣỡng b ng b p thức ăn công nghiệp ... nghiệp mật độ t i trình sinh trƣởng tỷ lệ s ng B ng b p (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) Đồ Sơn Hải Phòng Thuần dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Thí nghiệm thức ăn mật độ: nhân...
 • 69
 • 299
 • 1

“Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép”

“Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép”
... Thời gian nghiên cứu Từ tháng 6/2014 đến tháng 11/2014 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng số vị trí ghép đào đến khả sinh trưởng sau ghép 3.2.2 Phương ... đào hạt chủ yếu dẫn đến thoái hóa giống, diện tích trồng đào H’mông ngày giảm Đứng trước thực trạng việc thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí ghép đến khả sinh trưởng ghép việc làm cần thiết, ... 1.2 Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm vị trí ghép tốt đào H’mông 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu Đánh giá sinh trưởng phát triển đào H’mông vị trí ghép khác PHẦN TỔNG QUAN TÀI...
 • 50
 • 117
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng tới môi trường do sự cố tràn dầu khu vực kho cảng Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng tới môi trường do sự cố tràn dầu khu vực kho cảng Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh
... dựng hệ thống kho cảng tổng hợp, container hệ thống kho cảng hàng lỏng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Tiềm ẩn nhiều nguy gây nên cố tràn dầu (SCTD) Dầu từ tàu nạn ... tế Dung Quất Tràn dầu từ tai nạn IXTOC-I Năm 1979 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ • CÁC KỊCH BẢN TRÀN DẦU DTM cố tràn dầu có lượng dầu tràn giả định 500 trường hợp: ... chết LC50 dầu thô hydrocacbon hòa tan 96h Nguồn: Cradock,1997; Moor & Dwyer, 1974 • Tác động tới môi trường Sự cố tràn dầu có nhiều tác động đến thành phần môi trường, ảnh hưởng đến môi trường...
 • 50
 • 165
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường từ thành phố uông bí đến huyện đông triều tới môi trường tự nhiên

nghiên cứu ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường từ thành phố uông bí đến huyện đông triều tới môi trường tự nhiên
... tuyến đường từ TP Uông đến huyện Đông Triều tới môi trường tự nhiên Mục đích yêu cầu nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường tới môi trường tự nhiên Đề ... ích việc xây dựng tuyến đường mang lại việc xây dựng tuyến đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên khu vực xây dựng Chính chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường ... thải từ giai đoạn xây dựng tuyến đường môi trường tự nhiên - Đánh giá, phân tích ảnh hưởng việc xây dựng tuyến đường đến môi trường tự nhiên - Đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng ảnh hưởng việc...
 • 97
 • 100
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)
... vực Nội đến sinh trưởng bất thường nhiễm sắc thể phân bào hành (Allium) thài lài tím (Tradescantia) Mục đích nghiên cứu đề tài Phân tích ảnh hưởng nguồn nước tưới bị ô nhiễm đến bất thường ... hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.2: Ảnh hưởng nước sôngTô Lịch nồng độ khác đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.3: Ảnh hưởng nước ... dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng nước sông đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím độ pha loãng...
 • 84
 • 332
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật hữu hiệu chất kích thích sinh trưởng gibberellin đến năng suất chất lượng quýt bắc sơn

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật hữu hiệu và chất kích thích sinh trưởng gibberellin đến năng suất và chất lượng quýt bắc sơn
... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hởng vi sinh vật hữu hiệu (EM) chất kích thích sinh trởng Gibberellin đến suất chất lợng quýt Bắc Sơn 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hởng vi c sử ... - Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu ảnh hởng chế phẩm vi sinh vật EM chất kích thích sinh trởng Gibberillin (GA3) đến suất B B chất lợng quýt Bắc Sơn 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.2.1 ... dung nghiên cứu Đề tài gồm ba nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hởng vi sinh vật hữu hiệu (EM) đến suất chất lợng quýt Bắc Sơn Nghiên cứu gồm 03 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: ảnh...
 • 105
 • 190
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ VÁCH CỨNG ĐẾN BIẾN DẠNG XOẮN CHUYỂN VỊ TRONG NHÀ CAO TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ VÁCH CỨNG ĐẾN BIẾN DẠNG XOẮN VÀ CHUYỂN VỊ TRONG NHÀ CAO TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG
... un xon [3] - Di tỏc dng ca ti trng ngang trc thng ng ngụi nh b un cong: ngụi nh chuyn v theo phng ngang, chuyn v ny gi l vừng Ti nhng im khỏc trờn tng mt ct ngang ngụi nh s cú nhng vừng khỏc ... Hỡnh 3.3 S phõn tớch chuyn v Di tỏc dng ca ti trng ngang, chuyn v ln nht ti im bt kỡ s l [3]: y =ytnh + yng (4) 39 Trong ú: ytnh- chuyn v ngang giú tnh yng- biờn dao ng ca ngụi nh tỏc ng ca ... trờn ch ỳng nu: + Vỏch v khung cú cng khụng i dc theo chiu cao + Nu cng thay i, quan h cng ca vỏch v khung khụng b thay i theo chiu cao yi 3.2 Xỏc nh v trớ tõm un v Y cng chng xon ca cụng trỡnh...
 • 7
 • 718
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩnảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt tại công ty cp bình minh huyện mỹ đức hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng khoáng đến khả năng taoj mô sẹonghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng nuôi cấynghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của 2 chủng nấm men m1 và m2 trong môi trường lên mennghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kv ở quảng ninhđề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazilnghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng đã tuyển chọnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh tháiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học