addition 25 one digit 5 001

Đề VIOLYMPIC 25+26 lớp 5

Đề VIOLYMPIC 25+26 lớp 5
... biết giảm cạnh 50 % đợc hình vuông có diện tích là: 42,25m2 Diện tích hình vuông là: Câu 32: Tìm diện tích hình vuông biết tăng cạnh thêm 50 % đợc hình vuông có diện tích là: 193,5cm2 Diện tích ... tăng bán kính thêm 20% diện tích hình tròn 452 ,16cm2 Diện tích hình tròn là: Câu 28: Tìm diện tích hình vuông biết giảm cạnh 50 % đợc diện tích là: 42,25cm2 Diện tích hình vuông là: A P F B E Câu ... Số là: Câu 15: Bạn Hồng thực phép nhân số tự nhiên với có kết nh sơ ý nhòe chữ số tích Em tìm tích Biết phép nhân có dạng: A x = 178 *5 Tích là: Câu 16: Một lớp học có khoảng từ 30...
 • 5
 • 124
 • 0

Giao an tuan 25 Khõi 4+5 CKT

Giao an tuan 25 Khõi 4+5 CKT
... kh« bËc nhÊt trªn thÕ giíi.Ch©u Phi cã quang c¶nh tù nhiªn : rõng rËm nhiƯt ®íi, rõng tha vµ xa - van, hoang m¹c C¸c quanh c¶nh rõng tha vµ xa – van, hoang m¹c cã diƯn tÝch lín nhÊt Ho¹t ®éng ... chủ điểm tên học học kỳ I -Kể tên mốc thời gian quan trọng đòa danh mà em biết: +Mốc thời gian: -Ngày 2/9/1945 -Ngày 7/5/1954 -Ngày 30/04/1975 +Đòa danh: -Sông Bạc Đằng -Hồ Gươm -Bến Nhà Rồng Cây ... B.Dạy : (30’) 1.Giới thiệu bài: -Ghi tựa -Học sinh nêu 2.Tìm hiểu đòa danh mốc thời gian HĐ1:Ôn lại học HĐ2 Mốc thời gian đòa danh Củng Cố dặn dò: (3’) GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ dỈn HS vỊ häc thc bµi...
 • 13
 • 184
 • 0

Tuan 25 - B1- Lop 5

Tuan 25 - B1- Lop 5
... xét tra lẫn - HS nhận xét - GV nhận xét, chữa - HS chữa - a) 23phút 25giây - 15phút 12giây 23phút 25giây 15phút 12giây 8phút 13giây - b) 54 phút 21giây - 21phút 34giây 54 phút 21giây 53 phút 8giây ... gian ta làm nào? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị học sau 45 phút 5giờ 45phút 7giờ 2phút - HS đọc đề + Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát châu Mĩ vào năm 1942 + I-u-ri Ga-ga-rin bay vào vũ ... Ca-la-ha-ri + Các cao nguyên châu Phi là: cao nguyên Ê-to-ô-pi, cao nguyên Đông Phi + Các sông lớn châu Phi là: sông Nin, sông Ni-giê, sông Côn- gô, sông Dămbe-di + Hồ Sát , hồ Víc-to-ri-a -...
 • 22
 • 185
 • 0

Tuan 25 - B2 - Lop 5

Tuan 25 - B2 - Lop 5
... 270phút=4,5giờ b) 30 giây = 0 ,5 phút ; 1 35 giây = 2 , 25 phút Củng cố, dặn dò - GV yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị - HS đọc đo thời gian - HS nghe - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn dò HS chuẩn bị học sau ... bảng làm - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận - HS đọc, nêu yêu cầu - HS dới lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - HS nhận xét - HS chữa a)72phút=1,2giờ ; 270phút=4,5giờ b) 30 giây = 0 ,5 phút ... xét - GV nhận xét, chữa - HS đọc yêu cầu - HS làm vào vở, HS lên bảng làm - HS nêu cách làm - HS nhận xét - HS chữa a) năm = 72 tháng năm tháng = 50 tháng năm rỡi = 42 tháng (12 tháng x 3 ,5 =...
 • 14
 • 181
 • 0

Tuần 25 TD lớp 5

Tuần 25 TD lớp 5
... -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Giáo án số 50 Tuần 25, từ ngày 28/2 – 04/3/2011 1.Tên dạy: BẬT CAO TRỊ CHƠI: “CHUYỂN NHANH NHẢY NHANH” 2.Mục tiêu: ... đầu: 1.Ổn định lớp 1-2 2.Khởi động 1-2 II.Phần bản: 1.Kiểm tra bật cao 2.Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh” Phương pháp tổ chức -GV nhận lớp phổ biến ND – YC học -Xoay khớp -Ơn TD học -GV kiểm ... -GV chia tổ có số người tương đương nhau, GV nêu tên trò chơi, thống hình thức thi đua sau cho lớp chơi có nhận xét -Đứng vỗ tay hát 1-2 1-2 -GV hướng dẫn HS nhà tự tập chạy đà bật cao với chạm...
 • 4
 • 190
 • 0

Đ Đ, Toán lớp 3 thứ 3-t.25 va lớp 5 thứ 4-T25

Đ Đ, Toán lớp 3 thứ 3-t.25 va lớp 5 thứ 4-T25
... GV cho HS đ t tính tính 22 58 phút + 23 25 phút HS nhận xét đ i 45 83 phút 83 giây = phút 23 giây 45 phút 83 giây = 46 phút 23 giây Vậy: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây - HS ... tính tương ứng 15 phút + 35 phút = ? GV tổ chức cho HS tìm cách đ t tính tính: 15 phút - Quan sát + 35 phút HS TB Cả lớp 50 phút Vậy: 15 phút + 35 phút = 50 phút Ví dụ 2: GV nêu toán, sau cho HS ... Sơn HĐ 5: Đ c diễn cảm : 7-8’ -3HS nối tiếp đ c Cả lớp Đ a bảng phụ hướng dẫn HS luyện đ c - Đ c theo hướng dẫn GV đoạn 3+ 4 - HS TB thuộc 3, 4 khổ thơ, HSKG thuộc - Cho HS đ c thuộc lòng + thi đ c...
 • 7
 • 76
 • 0

ga mt tuan 25 lop 1-5

ga mt tuan 25 lop 1-5
... ************************************************************************** Lớp Ngày soạn 17/ /2011 BÀI 25: VẼ TRANG TRÍ VẼ HỌA TIẾT DẠNG HÌNH VNG, HÌNH TRỊN TUẦN 25 Hồ Thị Kim Oanh – Trường Tiểu học Nam Dinh I MỤC TIÊU * Kiền thức ... ************************************************************************** Lớp Ngày soạn 17/ /2011 BÀI 25: VẼ TRANG TRÍ VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU * Kiền thức Biết thêm họa tiết trang trí TUẦN 25 Hồ Thị Kim Oanh – Trường Tiểu học ... ************************************************************************** Lớp Ngày soạn 17/ /2011 BÀI 25: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I MỤC TIÊU * Kiền thức Hiểu đề tài trường em TUẦN 25 Hồ Thị Kim Oanh – Trường Tiểu học Nam Dinh * Kỹ Biết...
 • 9
 • 212
 • 0

ĐỀ THI IOE MÔN ANH VÒNG 25 CẤPTỈNH LỚP 5

ĐỀ THI IOE MÔN ANH VÒNG 25 CẤPTỈNH LỚP 5
... Can B Would C Can't Does D 14 There are hundred students in our school A three B third C threeth D thirth 15 How is your little daughter? - She is fine A thank B thank you C thanks youD you ... always C ball D watch 24 What's breakfast, mom? - There'ssome bread and eggs A on B of C for in D 25 How many are there in a year? Four A months B days weeks D 26 Choose the odd one A carrot B ... bread C black long hair 28 I want to go to the to see some tigers A post office B bookshop C clothing store D zoo II/ Fill in the blank _ _ _ _ does he do? - He's a police officer How _ _ _ _...
 • 4
 • 236
 • 1

find the odd one out 5 ares14

find the odd one out 5 ares14
... Skills Find the Odd One Out Answers: c) b) d) c) b) d) b) d) b) 10 c) For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com now! This worksheet can be photocopied and used without...
 • 2
 • 48
 • 0

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài
... (cm2) Đáp số: 133cm2 Bài trang 25 SGK Toán Luyện tập Hãy vẽ hình chữ nhật có diện tích với hình chữ nhật ABCD có kích thước khác với kích thước hình chữ nhật ABCD VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp ... Bài trang 24 SGK Toán Luyện tập Hình bên tạo hình chữ nhật ABCD hình vuông CEMN Tính diện tích hình Đáp án hướng dẫn giải 3: Diện tích hình chữ nhật là: ... hướng dẫn giải 4: Hình chữ nhật ABCD gồm : × = 12 (ô vuông) Viết 12 thành tích hai số (khác 3): 12 = × Vậy ta vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài cạnh ô vuông cạnh ngắn cạnh ô vuông VnDoc - Tải tài...
 • 3
 • 1,116
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.
... phộp chia s o l s thp phõn - HS - HS tho lun v trỡnh by - HS ghi nh - HS - HS lm bi - HS nờu kt qu ni tip - n v mi nh hn n v ó cho - Ly s o ó cho nhõn vi c s gia n v - Ly s o ca n v nh chia cho ... iu gỡ ? - Cho HS luyn vit nhng t ng khú, d vit sai : Chỳa Tri, A-am, ấ-va, Trung Quc, N Oa, n , Bra-hma, Sỏc-l ỏc-uyn H2 : Cho HS vit chớnh t - HS gp sỏch giỏo khoa - GV c cho HS vit - HS vit ... HS vit - HS vit chớnh t H3 : Chm, cha bi - GV c bi chớnh t mt lt - HS t soỏt li - Chm 5- 7 bi - HS i v cho sa li - GV nhn xột chung v cho HS nhc li quy - HS nhc li tc vit hoa tờn ngi, tờn a lớ...
 • 25
 • 569
 • 3

Giáo án lớp 5 - tuần 25

Giáo án lớp 5 - tuần 25
... A- đam, - va, Trung Quốc, Nữ Oa, Ấn Độ, Bra- hma, Sác- lơ Đác – uyn ) - HS viết B từ A- đam, - va, Bra- hma, Sác- lơ Đác – uyn từ : kỉ XIX , vượn cổ - Nhắc cách ngồi , hình thức trình bày - ... Họat động : - Chia lớp theo nhóm + Nhóm 1- : tìm hiểu nhiệm vụ – + Nhóm 5- : tìm hiểu nhiệm vụ 3- - Các nhóm làm việc khoảng – phút - Đại diện nhóm xung phong trả lời nhiệm vụ cho lớp nhận xét ... đầu - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo só số cho gv - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, nv học - HS khởi động - n TDPTC: tay, chân, vặn mình, toàn thân, nhảy - Trò chơi: thò thụt Phần - n...
 • 23
 • 444
 • 0

Xem thêm