Tuần 29 tiết56 bài46 THỰC vật góp PHẦN điều hòa KHÍ hậu sinh học 6 nguyễn văn lực

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... yếu? Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn đònh: II Thực vật giúp điều hoà khí hậu: +Tại rừng râm mát bãi trống nóng nắng gắt? Bài 46: THỰC VẬT GÓP ... không khí ổn đònh?  Nhờ trình quang hợp thực vật lấy vào khí CO2 nhả khí O2 nên góp phần giữ cân khí không khí Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ... khuẩn) Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn đònh: II Thực vật giúp điều hoà khí hậu: III Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường: -Vậy thực vật có...
 • 24
 • 6,488
 • 7

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... a,b,c,d,e ý trả lời đây: Các chất hữu thực vật chế tạo có ý nghĩa gì? a Cung cấp nguyên liệu cần cho hô hấp sinh vật b Cung cấp thức ăn (trực tiếp gián tiếp) cho đông vật người c Cung cấp nhiều loại ... cho mụi trng (nht l mụi trng khụng khớ) thay i nng n sinh vật khó cú th tn tai c Thc vt cú vai trũ điều hoà lng khớ CO2 v O2 không khí THC VT GIP IU HềA KH HU NH TH NO? Cho bng sau: Cỏc yu t ... tacs dungj giamr nhieetj ddooj cuar mooi truuwowngf trowif nawngs Vì nói rừng phổi người ? Điều hòa không khí, iảm ô nhiễm môi trư ng Nh õu thc vt cú kh nng iu hũa khớ hu? Nh quỏ trỡnh quang hp,...
 • 20
 • 1,731
 • 1

thực vật góp phần điều hòa khí hậu

thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... Tiết 56 Thực vật góp phần điều hoà khí hậu 1) Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbonic oxi không khí ổn định BT: HS nghiên cứu độc lập quan sát tranh vẽ h46.1 SGK(chú ý mũi tên khí C02 , 02 )và ... hợp 3) Việc điều hoà lượng khí C02 02 thực hiện: + lượng 02 sinh quang hợp đư ợc sử dụng trongquá trình hô hấp thực vật, động vật + Ngược lại, khí C02 thải trình hô hấp đốt cháy thực vật sử dụng ... hoàn thành sơ đồ trao đổi khí trống , gắn chất khí tương ứng với chiều mũi tên sơ đồ 2) Thực vật giúp điều hoà khí hậu BT: Hs đọc thông tin, quan sát bảng so sánh khí hậu nơi đát trống cà nơi...
 • 14
 • 525
 • 6

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * -I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? II/ Thực vật giúp điều hòa khí hậu : III/ Thực vật làm ... CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * -I/ Nhờ đâu mà hàm lượng khí cacbônic ôxi không khí ổn định ? * Trong trình quang hợp thực vật lấy vào khí cacbônic nhả khí ... năm 2008 CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * nitơ Không khí ôxi 71% 21% cacbônic 0,03% Bảng: Thành phần không khí Các khí khác Một ít Ngày tháng...
 • 26
 • 866
 • 4

thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... 1/ Các hoa t động nào thải khí CO2 vào không khi ? 2/ Hoa t động nào làm giảm lượng CO2 đồng thời làm tăng lượng O2 không khi ? 3/ Kết luận: Nhờ đâu mà lượng CO2 và O2 không khi ... quang hợp mà hàm lượng khi CO2 và O2 không khi được ổn định * Mỗi năm rừng đã nhả vào không khi 16 – 30 tấn ôxi Ôxi thoát được gió phát tán vào khoảng không gian rộng lớn, ... BÀI 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HÒA KHÍ HẬU * nitơ Không khi ôxi 71% 21% cacbônic 0,03% Bảng: Thành phần không khi Các khi khác Một ít CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT BÀI 46: THỰC...
 • 26
 • 441
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... khiến cho sinh khó tồn tai Thực vật có vai trò ổn định lượng khí CO2và O2 THỰC VẬT GIÚP ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU NHƯ THẾ NÀO? Cho bảng sau: Các yếu tố khí hậu Ngoài chỗ trống (A) Trong rừng (B) Ánh sáng Nắng ... khiến khí hậu hai nơi khác nhau? từ rút kết luận gì? Qua tập thấy rằng: Nơi có rừng lượng mưa cao nơi khác, thấy có mặt thực vật làm ảnh hưởng đến khí hậu Thực vật giúp điều hòa khí hậu Thực vật ... câu trả lời Nhờ đâu thực vật có khả điều hòa khí hậu: A Nhờ trình quang hợp B Nhờ tán bớt ánh sáng tốc độ gió C Nhờ trình thoát nước D Nhờ trình vận chuyển chất thân thực vật E Cả A, B C F Tất...
 • 21
 • 2,300
 • 0

Sinh học 6 - THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pdf

Sinh học 6 - THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU pdf
... tượng học sinh trung - Học sinh thảo luận  tự rút kết luận - Kết luận: Thực vật ổn định lượng bình) - Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 khí CO2 O2 không khí ổn định? Hoạt Động : Thực Vật Giúp Điều ...  ảnh hưởng đến khí hậu Kết luận: thực vật giúp điều hòa khí hậu Hoạt Động : Thực Vật Làm Giảm O Nhiễm Môi Trường - Yêu cầu học sinh lấy ví du tượng ô nhiễm môi trường - Học sinh đưa mẫu tin, ... cho học sinh trả lời - Qua tập  học sinh rút kết luận vai trò thực vật - Học sinh tự làm tập  Đọc kết  gọi 1, học sinh bổ sung Thấy được: + Lượng mưa cao nơi có rừng + Sự có mặt thực vật ...
 • 5
 • 1,411
 • 1

Giáo án Sinh học 6 - VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU ppt

Giáo án Sinh học 6 - VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU ppt
... việc điều hoà lượng xanh) khí CO2 O2 không khí Nếu -( Điều hoà khí hậu, tăng lượng mưa, thực vật điều xảy ? giảm ô nhiễm môi trường)  Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 -( Chỉ có hô hấp động vật không khí ... điều hoà khí hậu  Mục tiêu Hiểu vai trò thực vật với việc điều hòa khí hậu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY  Tại rừng râm mát bãi trống nóng nắng gắt HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (trong rừng tán rậm , ánh sáng khó lọt ... khiến khí hậu hai nơi A B khác (Sự có mặt thực vật ảnh hưởng ? đến khí hậu)  Từ vấn đề ta rút điều gì? *Tiểu kết: Thực vật giúp điều hoà khí hậu tăng lượng mưa khu vực Hoạt động 3: Thực vật làm...
 • 5
 • 942
 • 1

Bai 46- Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

Bai 46- Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... chắn Cũng từ bảng trên, cho biết: 3- Lượng mưa hai nơi A B khác nào? 4- Nguyên nhân khi n khí hậu hai nơi khác nhau? từ rút kết luận gì? : Qua tập thấy rằng: 3-Nơi có rừng(B) lượng mưa cao chỗ trống(A) ... vật lượng CO2 tăng lượng O2 giảm làm cho môi trường (nhất môi trường không khí) thay đổi nặng nề khi n cho sinh khó tồn Do đó: Thực vật có vai trò ổn định lượng khí CO2và O2 NHỜ ĐÂU HÀM LƯỢNG KHÍ...
 • 19
 • 1,011
 • 2

Tiet 56: Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau

Tiet 56: Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
... Nguyên nhân khi n khí hậu hai nơi A B khác nhau? - Từ rút kết luận gì? - Lượng mưa hai nơi A B khác nào? Lượng mưa cao nơi có rừng - B - Nguyên nhân khi n khí hậu hai nơi A B khác nhau? Chính ... Chương IX: vai trò thực vật Bài 46 - Tiết 56: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu Nhờ đâu hàm lượng khí cacbonic ôxi không khí ổn định? Khí...
 • 27
 • 626
 • 0

bài 46.thực vật góp phần điều hòa khí hậu

bài 46.thực vật góp phần điều hòa khí hậu
... ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: Khí CO2 O2 khơng khí H« hÊp quang hỵp O2 O2 CO2 CO2 O2 CO2 O2 Phân hủy Hợp chất có Cacbon H×nh 46.1: s¬ ®å trao ®ỉi khÝ Đốt cháy - ỵc l¹i điều hòa lỵng qu¸ tr×nhđã hÊp ... trongra khí CO2 ®ỵc 2sưh«được vµ ®èt qu¸ tr×nh ỵc hÊp cđa thùc dơng quangch¸y ®éng vËt ch¸y ® h« thùc vËt sư vËt,thế nào? vµ ®èt hỵp Quan s¸t h×nh díi ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: Khí CO2 O2 khơng khí ... KIỂM TRA BÀI CŨ Quang hỵp lµ g×? ViÕt s¬ ®å qu¸ tr×nh quang hỵp? - Quang hỵp lµ hiƯn tỵng l¸ c©y chÕ t¹o...
 • 27
 • 699
 • 0

THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU
... ĐỔI KHÍ ? Vậy thực vật có vai trò việc điều hòa lượng khí caconic khí oxi? Nhờ đâu mà lượng khí cacbonic oxi không khí ổn định Ghi nhớ nhé! Quá trình quang hợp thực vật lấy khí cacbonic tạo khí ... nhận xét gì? Thực vật giúp điều hòa khí hậu Những nơi có thực vật làm cho nhiệt độ mát mẻ hơn, giúp không khí ẩm hơn, lượng mưa nhiều tốc độ gió yếu Khí hậu mát mẻ lành 3 Thực vật làm giảm ô ... khí oxi giúp cân lượng cacbonic oxi không khí Thực vật giúp điều hòa khí hậu Quan sát bảng sau cho biết: ? Lượng mưa nơi A B khác nào? Các yếu tố khí hậu Ngoài chỗ trống (A) Trong rừng (B) Ánh...
 • 10
 • 444
 • 0

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (09-10)

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (09-10)
... CỦA THỰC VẬT Tiết 56: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí cacbôníc ôxi không khí ổn định? Trong trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbonic nhả khí oxi nên góp phần ... trao đổi khí CO2 O2 Đốt cháy Chương 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Tiết 56: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí cacbôníc ôxi không khí ổn định? Trong trình quang hợp, thực vật lấy ... quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbonic nhả khí oxi nên góp phần giữ cân hàm lượng khí không khí II Thực vật giúp điều hòa khí hậu: Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật có vai trò...
 • 10
 • 185
 • 0

Xem thêm