DE CUONG SINH 6 HKII sinh học 6 lê thị mai

De cuong sinh hoc 6 HKI(10-11)

De cuong sinh hoc 6 HKI(10-11)
... Thụ phấn tượng tiếp xúc hạt phấn : a Đầu nhuỵ b Vòi nhuỵ c Bầu nhuỵ d Nhị 34 Hình thức sinh sản sinh sản sinh dưỡng : a Bằng thân rễ b Bằng c Bằng hạt d Bằng thân bò TỰ LUẬN Trình bày cấu tạo ... chồi 26 Phần lớn rễ hút nước vào thải qua: a Lá b Lỗ khí c Thân d Gân 27 Lá mấu thân so le nhằm: a Bảo vệ thân b.Giúp trao đổi khí c Giúp nhận nhiều ánh sáng d Giúp thoát nước 28 Gừng sinh sản ... hoạt dộng sống tế bào : a Vách tế bào b Màng sinh chất c Chất tế bào , d Nhân 21 Cấu trúc làm cho tế bào thực vật có hình dạng định? a Vách tế bào b Màng sinh chất c Chất tế bào d Nhân 22.Cây cứng...
 • 3
 • 508
 • 6

DE CUONG SINH HOC 12 (HKII)

DE CUONG SINH HOC 12 (HKII)
... sinh : mối quan hệ sinh vật với sinh vật, nhân tố người có vai trò quan trọng II GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI Giới hạn sinh thái: khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh ... III HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BÀI 42 HỆ SINH THÁI I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI Hệ sinh thái = quần xã sinh vật + sinh cảnh II CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI ... Thành phần vô sinh (sinh cảnh): môi trường vật lí (ánh sáng, khí hậu, đất…) Thành phần hữu sinh: quần xã sinh vật Trong hệ sinh thái có nhóm sinh vật: - Sinh vật sản xuất: thực vật số vi sinh vật...
 • 11
 • 225
 • 0

de cuong sinh hoc 11

de cuong sinh hoc 11
... phân sinh lóng: mầm tăng chiều dài lóng Khi mơ phân sinh đỉnh bị cắt bỏ, thân tiếp tục sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp: Là sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Sinh ... tắt giai đoạn sinh trưởng với páht triển chủ yếu loài động vật phim A -SINH SẢN Ở THỰC VẬT Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN: Sinh sản trình sản sinh cá thể mới, ... tục loài Gồm sinh sản vô tính sinh sản hữu tính II SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT: Sinh sản vô tính gì? Là kiểu sinh sản hợp giao tử đực giao tử cáùi, giống giống bố mẹ Các hình thức sinh sản vô...
 • 48
 • 903
 • 7

DE CUONG SINH HOC 8

DE CUONG SINH HOC 8
... nở rộng xốp b) Có khoảng 700 - 80 0 triệu phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí ( 70 -80 m2) c) Phổi nở theo lồng ngực d) Cả a b đáp án: 1d; 2d Bài 22: Vệ sinh hô hấp Câu 1: Trồng nhiều xanh ... mắt dài bẩm sinh b) Do không giữ vệ sinh đọc( đọc gần) c) Nằm đọc sách ( Khoảng cách mắt sách không ổn định) d) Cả a ,b c Nguyên nhân dẫn đến viễn thị là: a)Do cầu mắt ngắn bẩm sinh b) Do ... : Khớp đốt sống - Khớp bất động loại khớp không cử động đợc: khớp xơng so Bài 8: Cấu tạo tính chất xơng Câu1: bảng 8. 2 SGK/31 - Đáp án: 1b; 2g; 3d; 4e; 5a Câu 2: Thành phần hóa học xơng có ý nghĩa...
 • 14
 • 1,736
 • 16

Đề cương sinh học 11 (cả năm)

Đề cương sinh học 11 (cả năm)
... Nơi sinh trưởng Mơ phân sinh đỉnh Mơ phân sinh bên (tầng sinh vỏ tầng sinh mạch) Đặc điểm bó mạch Xếp lộn xộn Xếp chồng chất Kích thước thân Bé Lón Kiểu sinh trưởng Sinh trưởngc hiều cao Sinh ... triển gồm pha sinh dưỡng pha sinh sản hạt nảy mầm tới tạo hạt II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨC ẤP Ở THỰC VẬT 1/ Sinh trưởng sơ cấp ( STSC)  Là hình thức sinh trưởng mơ phân sinh  Làm ... sau động vật chủ động lập lại hành vi ( học theo cách thử sai) 4/ Học ngầm: Học khơng chủ định ( học khơng có ý thức) DE CUONG LỚP 11 CƠ BẢN 24 5/ Học khơn học có chủ định, có ý  phối hợp kinh...
 • 38
 • 1,141
 • 16

Đề cương sinh học 11 (HK2)

Đề cương sinh học 11 (HK2)
... đổi chất ) Thế sinh trưởng sơ cấp, thứ cấp Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thức cấp - Là hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh - Là hình thức sinh trưởng làm ... phân sinh bên ( làm cho cao lên ) ( làm cho to ) Tác dụng sinh lý nhóm chất điều hòa sinh trưởng thực vật - Các tác dụng sinh lý chất điều hòa sinh trưởng đa dạng Do nhóm chất chọn sớ tác dụng sinh ... 15: Sau 45’ học căng thẳng lớp học, học sinh cần phải có – phút để giải lao ? Vì - Bời thời gian 45’ học căng thẳng, tế bào hoạt động hưng phấn liên tục không ngừng Nếu tiếp tục học, khả hưng...
 • 13
 • 4,780
 • 103

Đề cương Sinh học 7 - HKI

Đề cương Sinh học 7 - HKI
... xúc giác - đôi chân bò : di chuyển lưới  Phần bụng : - Đôi lỗ thở : Hô hấp - Lỗ sinh dục : Sinh sản - Núm tuyến tơ : sinh tơ nhện Nêu thứ tự tập tính lưới nhện (SGK tr 83) Trả lời : - Chăng dây ... (thêm) Ốc sên tự vệ cách nào? Ý nghóa sinh học tập tính đào lỗ đẻ trứng ốc sên Trả lời : - Khi gặp nguy hiểm, ốc sên tự vệ cách rút vào vỏ - Ý nghóa sinh học tập tính đào lỗ đẻ trứng ốc sên : ... dây tơ khung - Chăng dây tơ phóng xạ - Chăng sợi tơ vòng - Chờ mồi (thường trung tâm lưới) Nêu thứ tự tập tính săn mồi nhện (SGK tr 83) Trả lời : - Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc - Tiết dòch...
 • 3
 • 490
 • 6

Đề cương sinh học

Đề cương sinh học
... để tổng hợp thành chất hữu khác thể từ chất vô - PTTQ: A (chất vô cơ) + O2 vi sinh vật AO2 + Q CO2 + RH2 + Q vi sinh vật Chất hữu - Các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp Tạ Nguyệt Quế Trường THPT chuyên ... chất hữu từ chất vô nhờ lượng Ánh sáng sắc tố quang hợp hấp thụ chuyển hoá tích lũy dạng lượng hóa học chất hữu tế bào - PTTQ: CO2 + H2O ánh sáng [CH2O] + O2 lục lạp - Sắc tố quang hợp: khả hấp thụ ... ổn định đầu tiên: APG Tạ Nguyệt Quế Trường THPT chuyên Bạc Liêu_ 10TN1 CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO - Cách tính số lượng Nu AND, ARN Gọi N tổng số Nu AND N=A+T+G+X Theo nguyên tắc bổ...
 • 4
 • 263
 • 0

De cuong sinh hoc 7 (10-11)

De cuong sinh hoc 7 (10-11)
... ruột khoang, giun đốt, chân khớp? Câu 6: Nêu tác hại số giun sán kí sinh thể người? Theo em cần có biện pháp để phòng tránh? Câu 7: Nêu cấu tạo cá chép chức loại vây cá thích nghi với môi trường ... B.Chưa có nhân điển hình C Chưa có cấu tạo tế bào D Hấp thụ chất dinh dưỡng qua bề mặt thể Câu 17: Đặc điểm ngành chân khớp là: A Có lớp vỏ kitin B Thở mang ống khí C Phần phụ phân đốt khớp động ... ĐÁP ÁN MÔN DINH HỌC LỚP HKI NĂM HỌC 2010 – 2011 Câu Đ/A Câu Đ/A C 13 D B 14 C C 15 A A 16 A D 17 C D 18 D C 19 B A 20 C C 21 B 10 C 22 B 11 D 23 C 12 B 24 C ...
 • 3
 • 328
 • 0

ĐỀ cương sinh học đại cương

ĐỀ cương sinh học đại cương
... gồm: tầng phát sinh, vỏ trụ tầng sinh bần - chức năng: + giúp tv sinh trưởng có kn sinh trưởng suốt đời + phân hóa hình thành mô chuyên hóa thực hoạt động sống tv * Mô bì: Đại Học Nông Nghiệp ... trưng lượng tự (sinh học) , nl hoạt hóa, oxy hóa khử, oxi hóa khử pư sinh học: * Năng lượng tự (năng lượng sh): nl có ích có khả sinh công đk đẳng nhiệt - lượng tự nằm lk hóa học chất, chúng đa ... đổi thể cho phù hợp với đk sống - sinh trưởng pt: sinh trưởng: tăng lên khối lượng kích thước sinh vật phát triển biến đổi vật chất thể sinh sản: thuộc tính sinh vật, qt tăng lên sluong cá thể...
 • 38
 • 1,780
 • 4

Xem thêm