Bồi dưỡng cách giải bài toán lai sinh học 6 trần anh mạnh

cách giải bài toán lai sinh9

cách giải bài toán lai sinh9
... (50%) vàng Lưu hành nội Trường THCS Trần Hưng Đạo Cách giải toán lai b Dạng : Biết số lượng tỉ lệ kiểu hình đời Xác đònh kiểu gen, kiểu hình P Cách giải : * TH1: Nếu F1 đồng tính mà bên bố mẹ (P) ... tiến hành phép lai sau: a) phép lai 1: P: Bố mẹ lông màu đen F1 : xuất bò có lông màu vàng b) phép lai 2: Lưu hành nội Trường THCS Trần Hưng Đạo Cách giải toán lai P: Bố lông màu đen, mẹ lông ... Trường THCS Trần Hưng Đạo Cách giải toán lai a) Xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai.  xác định kiểu gen F1 AaBb b) Cho F1 giao phấn với khác: F1 thu có kiểu gen AaBb • TH1: F1 lai với khơng chủng đỏ,...
 • 12
 • 623
 • 8

Phương pháp giải nhanh toán lai sinh học 12

Phương pháp giải nhanh toán lai sinh học 12
... VỀ TÁC GIẢ Dựa niềm đam mê giảng dạy môn Sinh học, đặc biệt phần di tr uyền học (sinh học 12) Vì thầy định viết "PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI S INH HỌC 12" với tất nỗ lực, lòng nhiệt huyết, kinh ... PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI c Bài tập mở rộng(tích hợp quy luật) VI DẠ NG VI DẠ NG TOÁ N TUÂ N THEO QUY LUẬ T DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Lí thuyết Phƣơng pháp giải a Bài toán thuận b Bài toán ... Ý: Học sinh mua tài liệu đƣợc tham gia vào groups để đƣợc hƣớng dẫn học trực tiếp Biên soạn: Phan Tấn Thiện(https://www.facebook.com/phantan.thien) Trang 2/20 PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI...
 • 20
 • 1,674
 • 8

Một số cách giải bài toán Động lực học trong chương trình vật lí THPT

Một số cách giải bài toán Động lực học trong chương trình vật lí THPT
... động lực học Các biện pháp tổ chức thực 2.1 Bài toán thuận động lực học 2.2 Bài toán ngược động lực học 2.3 Một số ví dụ để vận dụng cách giải toán động lực học C Kết ... phương trình vecto xuống trục tọa độ Do đó, thay cho việc giải hệ phương trình vecto, ta giải hệ phương trình vô hướng b Trình tự giải toán phương pháp động lực học Để giải toán động lực học ta ... chuyển động chất điểm, xác định lực gây chuyển động Bài toán ngược động lực học biết lực tác dụng lên chất điểm điều kiện ban đầu chuyển động, xác định chuyển động chất điểm 2.1 Bài toán thuận động...
 • 17
 • 573
 • 0

một số đề xuất về cách giải bài toán động lực học trong chương trình vật lý THPT

một số đề xuất về cách giải bài toán động lực học trong chương trình vật lý THPT
... pháp động lực học Các biện pháp tổ chức thực 2.1 Bài toán thuận động lực học 2.2 Bài toán ngược động lực học 2.3 Một số ví dụ để vận dụng cách giải toán động lực học ... phương trình vecto xuống trục tọa độ Do đó, thay cho việc giải hệ phương trình vecto, ta giải hệ phương trình vô hướng b Trình tự giải toán phương pháp động lực học Để giải toán động lực học ta ... Ngoài cách dùng lực trực quan biểu thị vec tơ Trong trình thực trường THPT Đặng Thai Mai, lớp trực tiếp giảng dạy Tôi hướng dẫn học sinh giải số toán động lực học theo đề xuất Kết quả, khả học...
 • 17
 • 381
 • 0

SKKN Cách giải bài toán Động lực học trong chương trình Vật lí THPT

SKKN Cách giải bài toán Động lực học trong chương trình Vật lí THPT
... dục học sinh trường THPT Đặng Thai Mai, để khắc phục khó khăn định hướng phương pháp giải toán Vật lý, mạnh dạn đưa “một số đề xuất cách giải toán động lực học chương trình vật THPT giúp học ... B, B gây 1.2 Phương pháp động lực học a Phương pháp động lực học - nguyên tắc Phương pháp động lực học phương pháp sử dụng phương trình động lực học để giải toán chuyển động Đối với chất điểm, ... phương trình vecto xuống trục tọa độ Do đó, thay cho việc giải hệ phương trình vecto, ta giải hệ phương trình vô hướng b Trình tự giải toán phương pháp động lực học Để giải toán động lực học ta...
 • 16
 • 524
 • 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH HỌC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH HỌC
... PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI( TÁI BẢN LẦN III) Lưu ý: * Để tìm nhanh kết cho câu hỏi toán ta cần xét đến phép lai (2) mà không cần quan đến phép lai (1) có phép lai (2) xuất kiểu gen aa, phép lai ... hoàn toàn Trong phép lai đây, có phép lai không gọi phép lai phân tích? Tác giả: Phan Tấn Thiện(https://www.facebook.com/phantan.thien) Trang 23/56 PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI( TÁI BẢN LẦN III) ... PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI( TÁI BẢN LẦN III) * Ở phép lai tự thụ ta cần lấy lần xác xuất chọn cây, đối phép giao phấn ta cần phải lấy xác xuất hai lần phải chọn hai * Để tính nhanh kết cho toán...
 • 56
 • 562
 • 2

SKKN Một số đề xuất về cách giải bài toán Động lực học trong chương trình vật lí THPT

SKKN Một số đề xuất về cách giải bài toán Động lực học trong chương trình vật lí THPT
... pháp động lực học Các biện pháp tổ chức thực 2.1 Bài toán thuận động lực học 2.2 Bài toán ngược động lực học 2.3 Một số ví dụ để vận dụng cách giải toán động lực học ... phương trình vecto xuống trục tọa độ Do đó, thay cho việc giải hệ phương trình vecto, ta giải hệ phương trình vô hướng b Trình tự giải toán phương pháp động lực học Để giải toán động lực học ta ... Ngoài cách dùng lực trực quan biểu thị vec tơ Trong trình thực trường THPT Đặng Thai Mai, lớp trực tiếp giảng dạy Tôi hướng dẫn học sinh giải số toán động lực học theo đề xuất Kết quả, khả học...
 • 19
 • 336
 • 1

PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH học

PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH học
... thân phân li độc lập Vì muốn giải nhanh dạng tập ta tách phép lai chung thành hai phép lai riêng, phép lai riêng ta cần tìm tỉ lệ phân li kiểu hình riêng thu hệ lai Sau ta tích tỉ lệ kiểu hình ... phép lai chung P:♂AaBb x ♀Aabb thành hai phép lai riêng P: ♂Aa x ♀Aa P:♂Bb x ♀bb Ở phép lai, ta dựa vào giả thiết đề để tìm kiểu gen thu F1 Sau đó, tổ hợp kiểu gen thu F1 lại với giải câu hỏi toán ... trường hợp có 14 phép lai khác cho kết thỏa mãn toán Trường hợp 2: Tương tự trường hợp ta có 14 phép lai thỏa mãn Các phép lai đặc biệt không theo quy tắc trên: có phép lai P: ♂ 𝐴𝐵 𝑎𝑏 x♀ 𝑎𝑏 ;...
 • 10
 • 212
 • 0

(Sách luyện thi THPT quốc gia) GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH học

(Sách luyện thi THPT quốc gia) GIẢI NHANH TOÁN LAI SINH học
... Lưu ý: * Để tìm nhanh kết cho câu hỏi toán ta cần xét đến phép lai (2) mà không cần quan đến phép lai (1) có phép lai (2) xuất kiểu gen aa, phép lai (1) xuất kiểu gen aa * Nếu toán yêu cầu “tính ... P HƢƠNG PHÁP GI Ả I NHANH TOÁN LAI( TÁI BẢN LẦN III) Facebook: https://www.facebook.com/phantan.thien Tác giả: Phan Tấn Thi n(https://www.facebook.com/phantan.thien) Trang 2/56 BẢN ĐỌC THỬ ... toàn Trong phép lai đây, có phép lai không gọi phép lai phân tích? (1) Aa x aa (3) AA x aa (5) aa x aa A (2) Aa x Aa (4) AA x Aa (6) AA x AA B C D Gi ải : Lai phân tích phép lai thể mang tính...
 • 100
 • 330
 • 0

Giai nhanh toan lai sinh hoc 12 phan tan thien

Giai nhanh toan lai sinh hoc 12 phan tan thien
... Bƣớc 4: Kết luận: 14 x +4 = 32 phép lai Mọ i ng gó p ý ki ến xin liên hệ: Di động: 09 222 777 44 Facebook: https://www.facebook.com/phantan .thien Email: phantanthien@gmail.com ... thân phân li độc lập Vì muốn giải nhanh dạng tập ta tách phép lai chung thành hai phép lai riêng, phép lai riêng ta cần tìm tỉ lệ phân li kiểu hình riêng thu hệ lai Sau ta tích tỉ lệ kiểu hình ... trạng(giống cách làm tìm số phép lai quy luật phân li độc lập), sau chuyển kiểu gen phép lai vừa tìm dạng liên kết gen Lưu ý: Ngoài phép lai vừa tìm ta có phép lai đặc biệt P: � � � � �� x ; P:...
 • 15
 • 239
 • 0

PHUONG PHAP GIAI NHANH TOAN LAI SINH HOC

PHUONG PHAP GIAI NHANH TOAN LAI SINH HOC
... tính trạng trội trội hoàn toàn Phép lai 1: P: AaBb x AaBb Phép lai 2: Ab P: P: aB (f = 0,5) → F1-1 AB ab (f = 0,5) → F1-2 x Hãy so sánh kết phép lai kết phép lai Trả lời: * Giố n g n h au : Đều ... lặn.tương + Nếu hệ lai xuất tỉ lệ : ⇒ trội : lặn + Nếu hệ lai xuất tỉ lệ : : ⇒ Di truyền trội không hoàn toàn + Nếu hệ lai xuất tỉ lệ : ⇒ Tác động gen trội gây chết - Xác định phép lai riêng cho loại ... bào sinh hạt phấn sinh noãn giống Phép lai phù hợp với kết trên? AB AB AB AB A P x , f = 20% B P x , f = 40% ab ab ab ab C P Ab aB x Ab aB , f = 20% D P.AaBb x AaBb Câu 3: Ở loài thực vật Khi lai...
 • 38
 • 291
 • 0

Phương pháp giải toán lớp 5 - Cách giải bài toán phần trăm tính lỗ và lãi ở lớp 5 potx

Phương pháp giải toán lớp 5 - Cách giải bài toán phần trăm tính lỗ và lãi ở lớp 5 potx
... Trên số toán thuộc dạng toán lãi lỗ đưa toán quan hệ tỉ lệ nên việc giải toán trở nên dễ dàng Bây bạn giải toán sau Bài Một cửa hàng bán đồ cũ định giá mũ 20 ... cửa hàng, vốn mua mũ Tính số phần trăm lãi theo giá vốn từ lúc định giá lần hạ giá Bài Một quầy hàng bán mứt dịp Tết bán số lượng mứt với số lãi 20% so với giá mua Số lại bán lỗ 20% so với giá mua ... lượng mứt với số lãi 20% so với giá mua Số lại bán lỗ 20% so với giá mua Hỏi Tết quầy hàng lãi phần trăm so với giá mua ? ...
 • 2
 • 3,464
 • 15

skkn một số cách giải bài toán lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

skkn một số cách giải bài toán lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
... tài: Một số cách giải toán lập phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau Chính vậy, xin trình bày số cách để giải toán “Viết phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng ... phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau Trong không gian cho hai đường thẳng chéo d1 d2 Lập phương trình đường thẳng đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo d1 d2 Bài giải: ... Trang 16 Đề tài: Một số cách giải toán lập phương trình đường vuông góc chung hai đường thẳng chéo nhau hai đường thẳng chéo nhau em thường lúng túng để xác định cách giải toán Trong năm học...
 • 22
 • 576
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN TỐT CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 5 pot

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN TỐT CÁCH GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 5 pot
... gấp 1 ,5 lần đáy nhỏ ” 2 /- Phân loại toán lời văn : Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh thực tốt cách giải toán lời văn lớp ” Trang : / 14 Để giải toán học sinh phải hiểu đề bài, ... tra môn toán lớp 5/ 2 năm học 2007 - 2008 : Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh thực tốt cách giải toán lời văn lớp ” Trang : 13 / 14 Tổng số học sinh 40 / 17 Đạt Chưa đạt Chọn thực phép ... chưa hiểu đề toán chưa tìm cách giải *- Bước : Phân tích – tóm tắt đề toán : Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh thực tốt cách giải toán lời văn lớp ” Trang : / 14 Bài toán cho ta biết...
 • 14
 • 729
 • 6

Xem thêm