Bài 36 tổng kết về cây có hoa

Gián án Bài 36: Tổng kết về cây hoa

Gián án Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
... sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợ với chức ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... Những quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan:...
 • 15
 • 1,416
 • 5

Bài soạn Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA

Bài soạn Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
... Các quan sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợ ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... Những quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan:...
 • 15
 • 3,163
 • 5

Gián án Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA

Gián án Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
... sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợ với chức ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... Những quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan:...
 • 15
 • 785
 • 0

Gián án Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA

Gián án Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
... sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợ với chức ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... Những quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan:...
 • 15
 • 412
 • 0

Tài liệu Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA

Tài liệu Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
... Các quan sinh dưỡng cấu tạo nào? chức gì? - Các quan sinh sản cấu tạo nào? chức gì? - Nhận xét mối quan hệ cấu tạo chức quan Tóm lại Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợ ... trường sống I Cây thể thống nhất: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Quan sát hình bên đọc nội dung cấu trúc chức hoa điền vào sơ đồ hình bên Đặc điểm cấu tạo Chức quan Trả lời tế bào biểu ... Những quan mối quan hệ chặt chẽ với mặt chức năng? Lấy ví dụ chứng minh: Khi hoạt động quan tăng cường hay giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan khác Kết luận Cây hoa loại quan:...
 • 15
 • 658
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA pdf
... :GV củng cố nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm phù hợp với môi trường sống - GV đánh giá Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em biết” - Đọc trước bài: Tảo ... cao để nhận ánh sáng Đồi trống: đủ ánh sáng  phân cành nhiều Tiểu kết :- Các sống cạn đặc điểm thích nghi với yếu tố: nguồn nước, thay đổi khí hậu, loại đất khác Hoạt động 3: Cây sống môi ... sung + Cây bèo tây cuống phình to, xốp ý nghĩa - Lá biến đổi để thích gì? So sánh cuống nghi với môi trường sống sống trôi trôi Rút ý nghĩa sống cạn? - Chứa không khí giúp Tiểu kết- Các...
 • 7
 • 4,296
 • 8

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY HOA docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA docx
... + Trao đổi toàn lớp: tự nào? bổ sung rút kết + Nhận xét mối quan luận hệ cấu tạo chức quan? - GV cho HS nhóm trao đổi rút kết luận Tiểu kết: - Cây hoa nhiều quan, quan cấu tạo phù hợp ... Hoạt động HS - Yêu cầu HS nghiên - HS đọc bảng cấu tạo cứu bảng cấu tạo chức chức năng trang 1 16, làm quan lựa chọn mục tập SGK trang 1 16 tương ứng cấu tạo chức ghi vào sơ đồ hoa - GV treo tranh ... HS suy nghĩ trả - Từ tranh hoàn chỉnh lời câu hỏi GV đưa câu hỏi: + Thảo luận + Các quan sinh nhóm để tìm mối dưỡng cấu tạo quan hệ cấu tạov chức gì? + Các quan sinh sản cấu tạo chức...
 • 6
 • 4,064
 • 6

bài 36 tổng kết về cây hoa

bài 36 tổng kết về cây có hoa
... đặt câu hỏi :Có nhận B= N= xét kết trên? C= K= -Hỏi kết số em Nhận xét: Phóng hình đo mẫu máy A + B + C = 180o chiếu M + N + K = 180o -Các em nhận xét kết trên? -Tất HS sử dụng -Em chung nhận ... qua điểm đờng thẳng đờng thẳng // với -HS khác làm vào BT trang 100 21 1 .Bài1 (35/94 SGK): A -Đọc đầu 36/ 94 SGK -Mỗi HS điền chỗ trống bảng phụ -HS khác điền vào BT 2 .Bài (36/ 94 SGK): a)Â1 = ... cặp góc đồng vị Em nhận xét tổng hai góc phía hình vẽ -Vậy đờng thẳng cắt hai đờng thẳng góc tạo thành cặp góc so le tổng hai góc phía bao nhiêu? -Yêu cầu phát biểu tổng hợp lại tính chất...
 • 9
 • 1,921
 • 2

bài giảng sinh học 6 bài 36 tổng kết về cây hoa

bài giảng sinh học 6 bài 36 tổng kết về cây có hoa
... nước BÀI 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT II CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG BÀI 36 TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT II CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG Cây sống nước Hoa súng Cây ... BÀI 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I Mục tiêu Hệ thống hoá kiến thức cấu tạo chức quan xanh hoa Tìm mối quan hệ chặt chẽ quan phận tạo thành thể toàn vẹn BÀI 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I CÂY ... thống Cây hoa Cơ quan sinh sản • Tác động vào quan ảnh hưởng đến quan khác ngược lại BÀI 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA I CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT Sự thống cấu tạo chức quan hoa Cây hoa có...
 • 33
 • 4,948
 • 1

Bài 36: Tổng kết về cây hoa

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa
... A CÂY LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT: Sự thống cấu tạo chức quan hoa Sự thống chức quan hoa B CÂY VỚI MÔI TRƯỜNG Sự thống cấu tạo chức quan hoa Cây xanh hoa loại quan: quan ... CÁC CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC CâyNhận xét hình dạngto, tây mặt giúp phiến Chứa không khí nướccây bèotrêncó cuống phình Lá xốp ý nghĩa gì? So sánh cuống lá chìm trongkhi sống to, trí nước vịsống ... cát mặt 75Kg không bị chìm, đường kính hoa 30-40cm THỰC VẬT Ở NƯỚC Cây súng mặt nước Cây rong biển mảnh THỰC VẬT Ở NƯỚC Cây rong li với mảnh CÁC CÂY SỐNG TRÊN CẠN: Em tìm thông tin để...
 • 45
 • 437
 • 0

giáo án sinh học 6 bài 36 tổng kết về cây hoa

giáo án sinh học 6 bài 36 tổng kết về cây có hoa
... Mạch rây 7/ Hoa 8/ Quang hợp 4/ Quả hạch 5/ Rễ móc 6/ Hạt Giáo án Sinh học Hàng dọc: Cây hoa 5/ Hướng dẫn học nhà: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr117 - Nghiên cứu tổng kết hoa (tt), trả ... sau: + Cây sống nước đặc điểm gì? + Cây sống cạn đặc điểm gì? + Cây sống môi trường đặc biệt đặc điểm gì? V Rút kinh nghiệm: Bài 36: TỔNG KẾT CÂY CÓ HOA (tiếp theo) I Mục tiêu học: Kiến ... đêm, lông để giảm bớt thoát -Các sống cạn thường đặc điểm: Rễ ăn sâu lan rộng, thẳng nước… Giáo án Sinh học Cây sông nơi ẩm thường vươn cao để lấy đứng, nhiều cành… ánh sáng, nơi ánh sáng…...
 • 7
 • 256
 • 1

bài 35. Tổng kết về cây hoa

bài 35. Tổng kết về cây có hoa
... hoa tơng ứng với vị trí từ I đến VI sơ đồ bên III I II V IV + VI ? Hóy chn nhng mc chc nng v cu to tng ng vi cỏc c quan ca cõy cú hoa v in vo s bờn Hoa Quả Lá Hạt Mạch dẫn + Rễ đáp án : Hoa...
 • 4
 • 217
 • 0

Bài soạn Tiết 44: Tổng kết về cây hoa( T2)

Bài soạn Tiết 44: Tổng kết về cây có hoa( T2)
... Bài 36 tiết 44: Tổng kết hoa (Tiết 2) A Cây súng trắng Hình 36.2 B Cây rong đuôi chó Quan sát hình thảo luận theo câu hỏi sau: ? nhận xét hình dạng nằm vị ... Giúp đứng vững Dự trữ nước Tìm nguồn nước Hạn chế thoát nước Cây hoa súng hồng Cây nong tằm Cây sống nước Cây hoa sen Cây bụt mọc Cây Cây sống đầm lầy, bãi lầy Ghi nhớ Sống môi trường khác nhau, ... nhiều ánh sáng d Để hạn chế thoát nước Cõu 3: Cây sau rễ chống giúp đứng vững bãi lầy? a Cây bụt mọc b b Cây đước c Cây bèo tây d Cây dong Cây rong đuôi chó Hướng dẫn nhà - Học thuộc phần...
 • 28
 • 3,603
 • 5

Bài giảng điện tử môn sinh học: tổng kết về cây hoa pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: tổng kết về cây có hoa pptx
... CÙNG HỌC TẬP Bài thiết kế bạn hấp dẫn, song liên kết chưa chặt chẽ nên làm lại liên kết cho thiết kế hoàn thiện Chỉ cần click vào số lần câu hỏi,...
 • 2
 • 3,678
 • 2

Xem thêm