Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn tiếng anh

Đề thi minh họa đáp án chi tiết thi THPT quốc gia 2017 môn Toán

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn Toán
... nợ cho ngân hàng theo cách : Sau tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách tháng, số tiền hoàn nợ lần trả hết tiền nợ sau tháng kể từ ngày vay Hỏi, theo cách đó, ... nhật kích thước 50cm  240cm, người ta làm thùng đựng nước hình trụ có chi u cao 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây) :  Cách : Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh thùng  Cách : ... Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) mặt phẳng (P) : x  y  z   Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Viết phương...
 • 18
 • 1,643
 • 47

Đề thi minh họa đáp án chi tiết thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý
... bọt khíbên vật kim loại C Chi u điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tăng ... người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt A tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời B tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời C tia đơn sắc màu đỏ ánh sáng Mặt Trời D tia đơn sắc màu tím ánh sáng Mặt Trời ... tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc cótần số lớn thìphôtôn ứng với ánh sáng có lượng lớn B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên vàtrạng...
 • 9
 • 360
 • 21

Đề thi minh họa đáp án chi tiết thi THPT quốc gia 2017 môn hoá học

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn hoá học
... muối Y, thu kết tủa Z Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu chất rắn T khí không màu hóa nâu không khí X Y A AgNO3 vàFeCl2 B AgNO3 vàFeCl3 C Na2CO3 vàBaCl2 D AgNO3 vàFe(NO3)2 Câu 30: Cho phát ... mol Cu(NO3)2 và0 ,1 mol H2SO4 Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3 ) A 4,48 gam B 5,60 gam C 3,36 gam D 2,24 gam Câu 29: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch ... gam chất rắn khan Giá trị m A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Câu 25: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và0 ,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y m gam chất rắn...
 • 13
 • 496
 • 16

Đề thi minh họa đáp án chi tiết thi THPT quốc gia 2017 môn tiếng anh

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn tiếng anh
... in the second paragraph refers to A one example B the company C Red Bull C thirst quencher Trang 3/5– ĐỀ MINH HỌA Question 38: According to the passage, what makes it difficult for researchers ... Question 47: The word ―that‖ in the third paragraph refers to A Earth‘s oceans B human activity C greenhouse gases D Earth‘s atmosphere Trang 4/5– ĐỀ MINH HỌA Question 48: Extreme weather can ... driving test D She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily Trang 2/5– ĐỀ MINH HỌA Question 30: We didn‘t want to spend a lot of money We stayed in a cheap hotel A Rather...
 • 10
 • 531
 • 17

Đề thi minh họa đáp án chi tiết thi THPT quốc gia 2017 môn sinh học

Đề thi minh họa và đáp án chi tiết kì thi THPT quốc gia 2017 môn sinh học
... cấp là: A 0,5% và4 % B 2% và2 ,5% C 0,5% và0 ,4% D 0,5% và5 % Câu 32 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh loài A làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B ... tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng cá thể loài Câu 33 Những biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thi n nhiên? (1) Duy trì đa dạng sinh học (2) Lấy đất rừng ... lặn cặp gen chi m tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường vàkhông xảy đột biến Dự đoán sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy...
 • 11
 • 399
 • 11

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh (chính thức)

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh (chính thức)
... to miss the 15:20 train, the manager set out for the station in a hurry A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 194 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate ... information In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (38) generations Libraries are an essential link in this communication between ... of species could be committed to extinction with to Celsius degrees of further Trang 3/6 - Mã đề thi 194 warming The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants...
 • 6
 • 1,487
 • 2

Đề thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Đề thi THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc
... beside B upper C with D for Câu 62: A moving B moved C movement D move Câu 63: A nothing B something C anything D everything Câu 64: A deniably B definitely C positively D categorically PART II WRITING ... at Winterthur looks comfortable C Winterthur does not look like a typical museum Trang 3/6 - Mã đề thi 132 D Winterthur is very old Câu 34: The word "assembled" in line is closest in meaning to ... dinosaurs A became extinct B went into hiding C never died out D lost their way Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 43: According to the passage, what is true about the size of dinosaurs? A It made...
 • 6
 • 410
 • 3

de thi thpt quoc gia 2015 mon tieng anh

de thi thpt quoc gia 2015 mon tieng anh
... Question 59: Bangladesh is a country where the level of poverty depends greatly on A its population density only B both population density and agricultural productivity C population density in metropolitan ... mechanized farming, which depends on commercial fertilizers, large-scale irrigation, and agricultural machinery This form of production provides enough food to support the high densities of people ... country’s level of poverty can depend greatly on its mix of population density and agricultural productivity Bangladesh, for example, has one of the world’s highest population densities, with 1,147 persons...
 • 6
 • 452
 • 0

chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (tài LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 môn TIẾNG ANH)

chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa (tài LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 môn TIẾNG ANH)
... tất em học tập tốt ! TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH IV Một số tập trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa đề thi THPT Quốc Gia Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2015 Mark the letter ... TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH III.1 Dạng tập “Matching” - ghép hai từ đồng nghĩa, trái nghĩa Unit 1: Home Life Exercise Match the word ... viết lại câu sử dụng từ đồng nghĩa cấu trúc đồng dạng Exercise: Paraphrase the following sentences I’m 28 years old Chúc tất em học tập tốt ! TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH She is...
 • 20
 • 677
 • 2

Đề thi thử quốc gia - 2015 - Môn Tiếng anh - Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử quốc gia - 2015 - Môn Tiếng anh - Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
... explorers are now going (35) _ farther The most far-flung comers of the world are (36) _ in popularity year by year Question 27: A thickens B enlarges C broadens D stiffens Question 28: ... speak French, so I can't apply for that job - If I _ Question 66: “Why not take an English course?” said Katie to me - Katie suggested ... needs servicing once every two years - You need Question 68: Although the weather changed, the trip went ahead as planned - In spite ...
 • 4
 • 332
 • 0

Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđáp án

Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án
... Jack: “ ” T r a n g 31 Bộ đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh Trường THPT Phú Hòa A I‟m sorry I have still been listening to you B Excuse me I‟m thinking of something else C Excuse me I‟m still ... their bodies after disease or injure A B C D Trang Bộ đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh Trường THPT Phú Hòa Question 33: Learning something effectively requires a mix of motivation, natural ... lost! Is this the way to Brighton?” – Passerby: “ _” A No, I‟m afraid it isn‟t B You‟re wrong C You‟ve made a serious mistake D Why not? Trang Bộ đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh Trường THPT...
 • 62
 • 2,074
 • 5

ĐỀ MINH HỌC THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ MINH HỌC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH
... ……………………………………………… - THE END - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp ... locked myself out of my house twice A being considerate of things B remembering to right things C forgetful of one’s past D often forgetting things Question 27: Many young children are spending large ... (1,5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0,40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0,25 o Phát...
 • 9
 • 266
 • 0

Đề thi thử quốc gia - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nam Đàn 2 - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nam Đàn 2 - Nghệ An
... provides unemployment insurance, disability insurance, and other assistance to those who need it Social Security payments to retired persons can start at age 62, but many wait until age 65, when ... more confidently Question 20 : It is work of art that everyone wants to have a look at it A a so unusual B so an anusual C such unusual a D such an unusual Question 21 : We decided to take a ... discover D discovered Question 26 : The restaurants on the island are expensive, so it’s worth packed lunch A taken B taking C to take D take Question 27 : Anne: “Thanks for the nice gift!” John:...
 • 7
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tong hop cac de thi thpt quoc gia thu mon tieng anhde thi thpt quoc gia 2015 mon tieng anhde thi hsg quoc gia 2010 mon tieng anhđề thi thử hóa và đáp án chi tiếtđề thi thpt quốc gia 2015 môn hóacấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn toánde thi thu thpt quoc gia 2015 mon tieng anhđề thi thpt quốc gia 2015 môn toánđề thi thpt quốc gia 2015 môn lýđề thi thpt quốc gia 2015 môn vănđề thi thpt quốc gia 2017đề thi đại học môn hóa năm 2013 và đáp án chi tiếtđề thi thử hóa có đáp án chi tiếtde thi va dap an chi tiet mayđề thi thử và đáp án chi tiết môn sinhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảm