Đánh giá tác động của hiện tượng trượt lở đất đến kinh tế xã hội trên địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Đánh giá tác động của hiện tượng trượt lở đất đến kinh tế hội trên địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế đề xuất biện pháp giảm thiểu

Đánh giá tác động của hiện tượng trượt lở đất đến kinh tế  xã hội trên địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu
... hưởng trượt lở đất đến kinh tế - hội biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng trượt lở đất, xuất phát từ vấn đề làm đề tài “ Đánh giá tác động tượng trượt lở đất đến kinh tế - hội đ a bàn huyện A Lưới, ... nhiên, kinh tế - hội huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế - Đánh giá tình hình trượt lở đất đ a bàn huyện A Lưới giai đoạn 2005 – 2014 - Tác động trượt lở đất đến tình hình kinh tế - hội đ a bàn ... Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy Văn tỉnh Th a Thiên Huế đ a nguyên nhân dẫn đến thiên tai Th a Thiên Huế kiểu trượt lở đất thường gặp, đề xuất biện pháp khắc phục hậu trượt lở đất dự báo vùng có...
 • 82
 • 769
 • 0

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế những năm gần đây

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế những năm gần đây
... VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN Đ A BÀN HUYỆN A LƯỚI, TỈNH TH A THIÊN HUẾ 2.1 KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ... (m2) 2.3 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI C A HUYỆN A LƯỚI TRONG NHỮNG NĂM QUA Công tác giải tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai quản lý, sử dụng đất biện ... “ Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đ a bàn huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế năm gần đây Tôi rút kết luận sau: * Đối với quan quản lý Nhà nước đất đai: - Công tác đo...
 • 36
 • 556
 • 0

Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế hội của các hộ gia đình thuộc Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.

Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình thuộc xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.
... từ Chương trình 135 Yên Thành- huyện Quang Bình- tỉnh Giang 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài đánh giá tác động Chương trình 135 tới đời sống kinh tế - hội người dân Yên ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ TRANG Tên đề tài: "ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 TỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THUỘC XÃ YÊN THÀNH HUYỆN QUANG BÌNH ... định Chương trình 135 tác động đến đời sống kinh tế, hội hộ gia đình toàn Yên Thành sau năm thụ hưởng Chương trình 135, em xin tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tác động Chương trình...
 • 57
 • 221
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án phát triển kinh tế hội trên địa bàn Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La
... Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ số dự án địa bàn Huyện Mộc Châu - Chương III: Đánh giá đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn Huyện ... thường, hỗ trợ tái định địa bàn Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La - Đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác GPMB địa bàn Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định ... tác động tới mặt đời sống kinh tế - hội Xuất phát từ thực tế trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định số dự án phát triển...
 • 99
 • 329
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ ở địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế năm 2010

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của các nông hộ ở địa bàn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế năm 2010
... qt tế xuất phê huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế H Hệ thống hố cở sở lý luận, thực tiễn sản xuất phê hiệu kinh tế sản Mục tiêu cụ thể h - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng sản xuất phê huyện ... nâng cao kim nghạch xuất góp phần phát triên kinh tế nước nói 26 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ - HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÀ PHÊ C A NƠNG HỘ Đ A BÀN HUYỆN A LƯỚI 2.1 Đặc điểm đ a bàn ... phê nơng hộ đ a bàn huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế năm 2010 để làm đề tài tốt nghiệp uế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu tổng qt xuất phê huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế tế 1.2.2.Mục...
 • 102
 • 149
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 -2020

Luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 -2020
... I PHÁP PHÁT TRI N CH NG NGU N NHÂN L C NG U C U PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A HUY N LONG THÀNH, T NG NAI N 201 3-2 020 62 ng m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c a huy n 62 ng phát tri ... i m c m nh, h i dân ch cơng b T nh tài: "Phát tri n ngu n nhân l u c u phát tri n kinh t - h n 2013 V 2020" a bàn huy n Long Thành, t làm lu ng Nai Kinh t tr phát tri n ngu n nhân l c t ... c Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i huy n Long Thành, t nh n 200 0-2 012 ng gi i pháp phát tri n ngu n nhân l phát tri n kinh t - h i huy n Long Thành, t ng Nai ng u c u n 2013 2020 5...
 • 94
 • 208
 • 0

Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ đến kinh tế thương mại việt Nam

Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ đến kinh tế thương mại việt Nam
... nghiên cứu đánh giá cách toàn diện tác động khủng hoảng tài Mỹ đến phát triển kinh tế thương mại Việt Nam Vì việc thực nghiên cứu Đánh giá tác động khủng hoảng tài Mỹ kinh tế thương mại Việt Nam ... đánh giá kết hạn chế quan hệ kinh tế, thương mại Việt Mỹ thời gian qua ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH MỸ ĐỐI VỚI KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NĂM 2008 VÀ 2009 Tác động đến ... II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH MỸ ĐỐI VỚI KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ MỸ TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2009 2.1.1 Quan hệ kinh tế Việt...
 • 131
 • 235
 • 0

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp quản lí phù hợp

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lí phù hợp
... huyện Ba Vì, Thành phố Nội đề xuất giải pháp quản phù hợp với mong muốn đề tài góp phần tìm giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thích hợp Mục tiêu đề tài - Đánh giá trạng công tác quản ... quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Ba Vì - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn gây Nội dung ... [8] Chất thải rắn chất thải thể rắn sệt (còn gọi bùn thải) thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi rác sinh hoạt) chất thải rắn phát sinh...
 • 93
 • 312
 • 2

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp phù hợp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp phù hợp
... thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Nội đề xuất giải pháp phù hợp để tìm hiểu tình hình cụ thể trạng công tác quản chất thải rắn huyện, từ đề xuất giải pháp quản phù hợp ... hợp Mục tiêu đồ án - Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phúc Thọ - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phúc Thọ góp phần ... 3.2 Hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phúc Thọ 3.2.1 Cơ cấu tổ chức quản rác thải sinh hoạt huyện Phúc Thọ Hiện nay, phòng tài nguyên môi trường quan pháp quản lý...
 • 78
 • 346
 • 2

đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp trên điạ bàn huyện hương thủy -tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp trên điạ bàn huyện hương thủy -tỉnh thừa thiên huế
... 6: Đánh giá hình Đánh giá hình công việc thường xuyên ,trước, sau hình kết thúc cán bọ khuyến nông đánh giá tiến trình thực hình kết hợp với buổi tập huấn,theo dõi, giám sát hình ... thất bại hình nhiều mặt Một hình thành công,có hiệu nghĩa hình đố ứng dụng nhân rộng Vì , đánh giá hiệu hình đơn đánh giá hiệu không chưa đủ Với mục đích xem xét thành công hình nhiều ... tham gia hình) 15 hộ nhân rộng hình lúa nếp IR 352 hình lạc L14 người dân nhận xét hình tốt so với cách sản xuất cũ Cụ thể thể bảng sau: Bảng 10 Đánh giá nông dân hình tốt hình...
 • 54
 • 661
 • 3

Nghiên cứu hành vi khách hàng sau khi mua sản phẩm thẻ Success của Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu hành vi khách hàng sau khi mua sản phẩm thẻ Success của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
... PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VI T NAM - CHI NHÁNH HUẾ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Vi t Nam- chi nhánh Huế, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên ... Success Ngân Hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Vi t Nam địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 ... chung Nghiên cứu hành vi khách hàng sau mua sảm phẩm thẻ Success ngân hàng Agribank địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận nghiên cứu hành...
 • 106
 • 326
 • 4

nghiên cứu các tai biến thiên nhiên ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế đề xuất giải pháp phòng tránh

nghiên cứu các tai biến thiên nhiên ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế và đề xuất giải pháp phòng tránh
... - Nghiên cứu trạng tai biến thiên nhiên thiệt hại tai biến thiên nhiên gây huyện, kết nghiên cứu làm sở cho việc đề xuất giải pháp giảm thiểu tai biến thiên nhiên huyện - Đề xuất giải pháp phòng ... huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Hiện trạng nhân tố gây tai biến thiên nhiên huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 4: Dự báo nguy xảy tai biến thiên nhiên đề xuất số giải pháp ... đèo La Hy thuộc địa phân huyện Nam Đông Do đó, việc Nghiên cứu tai biến thiên nhiên huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp phòng tránh vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khoa học thực...
 • 104
 • 1,230
 • 11

Nghiên cứu tính chọn lọc của nghề lưới đáy khai thác tại cửa biển thuận an, tỉnh thừa thiên huế đề xuất giải pháp quản lý

Nghiên cứu tính chọn lọc của nghề lưới đáy khai thác tại cửa biển thuận an, tỉnh thừa thiên huế và đề xuất giải pháp quản lý
... cộng đồng khai thác Từ phân tích trên, thực đề tài Nghiên cứu tính chọn lọc nghề lưới đáy khai thác cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp quản Mục tiêu nghiên cứu đề tài ... TRANG VÕ GIANG NGHIÊN CỨU TÍNH CHỌN LỌC CỦA NGHỀ LƯỚI ĐÁY KHAI THÁC TẠI CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kỹ thuật Khai thác Thủy sản ... tính chọn lọc nghề lưới đáy khai thác cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giải pháp quản với mục tiêu sau: - Đánh giá trạng nghề đáy khai thác thủy sản vùng cửa biển Thuận An -...
 • 95
 • 217
 • 0

Điều tra thực trạng sau thu hoạch đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa gừng tươi trên địa bàn huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Điều tra thực trạng sau thu hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa gừng tươi trên địa bàn huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Điều tra thực trạng sau thu hoạch đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa Gừng tươi địa bàn huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục ... thức sản xuất tiêu thụ gừng địa bàn đề xuất số giải pháp sau thu hoạch gừng thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 4.2.1 Thu n lợi, khó khăn, hội thách thức 4.2.1.1 Thu n lợi Qua trình điều tra, ... an toàn thực phẩm 4.2.2 Đề xuất số giải pháp sau thu hoạch sản xuất gừng tươi thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - Giống, trồng chăm sóc Theo kết điều tra, giống gừng Huế phù hợp với điều kiện...
 • 55
 • 165
 • 1

Vai trò của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011 2014

Vai trò của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011  2014
... cứu chuyên đề: "Vai trò nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu phát triển đường giao thông nông thôn địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2014" để làm chuyên đề tốt nghiệp ... nguồn vốn nguồn thu từ thuế nhân dân địa bàn 2.3.2 Đầu phát triển đường GTNT từ Ngân sách địa phương huyện Phong Điền Bảng 2.8: Nguồn vốn đầu phát triển đường GTNT huyện Phong Điền từ Ngân ... đánh giá vai trò nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu phát triển đường giao thông nông thôn, từ đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn NSNN dự án xây dựng đường GTNT địa bàn huyện Phong...
 • 50
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đông triềubước đầu đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến phát triển tài nguyên rừng và kinh tế xã hội trên địa bàn xã ngổ luông huyện tân lạc tỉnh hoà bìnhđề xuất phương pháp đa chỉ tiêu để đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá một số đoạn trên tuyến đường hcm qua huyện a lưới tỉnh thừa thiên huếtác động của quá trình toàn cầu tới nền kinh tế xã hội của nước tađề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápluận văn tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế docđánh giá hiệu quả của quy hoạch nông thôn mới về kinh tế xã hội và môi trườngcông nghiệp và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hộitình hình kinh tế xã hội trên địa bàn đống đa ảnh hướng tới công tác huy động vốn tiền gửi dân cưtình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận cầu giấy và công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế quận cầu giấyđánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãiđánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ mạo khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế xã hộiđánh giá tác động của rủi ro đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu việt namnhận diện và đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ bột giặt ariel của công ty p amp gchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây