Đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản ven phá tam giang, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả các hình sản xuất nuôi trồng thủy sản ven phá tam giang, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản ven phá tam giang, tỉnh thừa thiên huế
... Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thấy tình hình nuôi trồng thủy sản, trạng nuôi hình, so sánh hiệu kinh tế hình 1.2 Mục tiêu đề tài Thông qua điều tra, nắm trạng nuôi hình nuôi trồng ... việc đánh bắt cạn kiệt nguồn lợi thủy sản Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể đánh giá tổng thể hoạt động này, vậy, định chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu hình sản xuất nuôi trồng thủy sản ven phá ... gian nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Các hình sản xuất nuôi trồng thủy sản 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu Các ven phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ tháng đến...
 • 43
 • 193
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân xã phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân xã phú đa, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... 3.1.7 Thåìi hản cho vay - Cho vay ngàõn hản l khong vay cọ thåìi hản cho vay dỉåïi 12 thạng - Cho vay trung hản: thåìi hản cho vay tỉì 12 - 60 thạng - Cho vay di hản: thåìi hản cho vay trãn 60 thạng ... häü phi vay thãm väún tỉì nhiãưu ngưn khạc Âãø tçm hiãøu r tçnh hçnh vay väún theo cạc ngưn vay, ta xem xẹt qua bng Bn g TÇNH HÇNH VAY VÄÚN THEO CẠC NGƯN VAY ÂVT: 1.000 âäưng Vay tỉì Vay tỉì ... mçnh âãø viãûc sỉí dủng väún vay âảt hiãûu qu cao nháút Ta xem xẹt qua bng Bn g TÇNH HÇNH VAY VÄÚN THEO THÅÌI HẢN VAY ÂVT: 1.000 âäưng Thåìi hản vay Ngưn vay Tiãưn vay Ngàõn hản Trung - di hản...
 • 51
 • 260
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây lạc tại phường hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây lạc tại phường hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN - - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CỦA CÂY LẠC TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN ... lượng sản phẩm lạc trở nên cao Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CỦA CÂY LẠC TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ” làm chuyên ... HTX: Hợp tác TLSX: Tư liệu sản xuất DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỤC LỤC TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tên đề tài: "Đánh giá hiệu kinh tế lạc phường Hương Chữ, Thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế" *Mục đích...
 • 57
 • 387
 • 0

Đánh giá hiệu quả các hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở đòng bằng sông cửu long

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở đòng bằng sông cửu long
... Đánh giá hiệu hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng sông Cửu Long nhằm đánh giá tính ổn định khả nhân rộng hình nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) vùng chuyển đổi Đồng sông Cửu Long ... hình chuyển đổi 36 2.2 Hiệu kinh tế hình chuyển đổi 46 2.3 Hiệu môi trường hình chuyển đổi 69 2.4 Hiệu xã hội hình chuyển đổi 75 2.5 Tính bền vững hình ... nước hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang luân canh lúa - cá hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang kết hợp nuôi hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi luân canh lúa - tôm xanh Mô...
 • 132
 • 576
 • 14

Đánh giá hiệu quả các hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở đòng bằng sông cửu long các phụ lục

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản ở đòng bằng sông cửu long các phụ lục
... n NTTS Các thông tin NTTS 1.1 Năm bắt đầu nuôi vùng chuyển đổi 1.2 Đối tợng nuôi 1.3.Thời gian thuê đất 1.4 Thông tin diện tích nuôi/ diện tích kết hợp nuôi thuỷ sản 1.4.1.Diện tích ao nuôi (ha) ... ) Ao nuôi gia đình có thuộc vùng nuôi trồng thuỷ sản có thơng hiệu hay không? Không Có Nếu có, thơng hiệu gì? 10 Nếu cần cải thiện vấn đề hiệu kinh tế, theo anh/chị cần phải làm gì? IV Hiệu ... hồ sơ đăng ký xuất xứ sản phẩm nuôi? Có Không Nếu có, đăng ký với quan nào? 20 Diện tích ngập mặn ao nuôi (%): III HIU QU KINH T Đầu t hiệu trớc chuyển đổi sang NTTS : 1.1 Diện tích...
 • 138
 • 454
 • 1

Đánh giá hiệu quả các hình chuyển đổi trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
... biệt đánh giá hiệu kinh tế - xã hội hình chuyển đổi sang NTTS riêng cho tỉnh Bắc Giang Tại Bắc Giang, hình chuyển đổi nuôi trồng thủy sản sau: (1) hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang ... người nuôi chuyển đổi từ trồng lúa theo hình hai xã Thái Đào Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang hình 1: hình chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi cá truyền thống hình 2: hình ... (1) hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang luân canh lúa – cá (2) hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang kết hợp nuôi cá (xen canh) (3) hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang chuyên nuôi...
 • 106
 • 285
 • 4

đánh giá hiệu quả các hình nông nghiệp tại xã phú vinh huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế

đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp tại xã phú vinh huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
... nông nghiệp Phú Vinh huyện A Lưới tỉnh Th a Thiên Huế. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu hình nông lâm ngư nghiệp thực Phú Vinh kinh tế, hội, khuyến nông ... trí đ a Phú Vinh thuộc huyện A Lưới cách thị trấn A Lưới khoảng 3km huyện vùng cao biên giới tỉnh Th a Thiên- Huế, cách thành phố Huế 75 km, độ cao so với mặt biển 700m Đ a hình huyện nằm ... hộ nông dân tham gia với tổng diện tích hình 8000 hình l a lai thương phẩm triển khai 39 tỉnh với 250.000 hộ nông dân tham gia tổng diện tích hình 2.258.355 Kết hình l a lai F1 lùa...
 • 91
 • 369
 • 0

đánh giá hiệu quả các hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh bắc kạn

đánh giá hiệu quả các mô hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh bắc kạn
... hệ thống khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 35 4.2 Công tác tổ chức triển khai hình khuyến lâm địa bàn tỉnh 36 4.2.1 Kết hình khuyến lâm địa bàn tỉnh từ năm 2000 đến 36 4.2.2 Đánh giá công ... xây dựng quản lý hình khuyến lâm 38 4.2.3 Kết phân loại hình theo tiêu chí đánh giá 42 4.2.4 Đánh giá hiệu hình 42 3.2.4.1 Các hình thành công 42 3.3.5 Đánh giá tác ... có hiệu cao công tác đạo hoạt động 4.2 Công tác tổ chức triển khai hình khuyến lâm địa bàn tỉnh 4.2.1 Kết hình khuyến lâm địa bàn tỉnh từ năm 2000 đến Về cơ công tác tổ xây dựng hình khuyến...
 • 101
 • 443
 • 4

Đánh giá hiệu quả các hình khuyến lâm tại Quảng Ninh giai đoạn 2005 đến 2010

Đánh giá hiệu quả các mô hình khuyến lâm tại Quảng Ninh giai đoạn 2005 đến 2010
... Đánh giá kết xây dựng hình khuyến lâm Quảng Ninh giai đoạn 2005- 2010 cần thiết Mục đích đề tài Trên sở phân tích, đánh giá hình khuyến lâm địa phương, góp phần lựa chọn hình hiệu quả, ... kết nghiên cứu, đánh giá hình, phương pháp áp dụng giới nước có liên quan tài liệu thảm khảo có giá trị đề tài việc đánh giá hình khuyến lâm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005- 2010 Số hóa Trung ... thuật hình khuyến lâm có triển vọng cho việc phát triển mở rộng tỉnh Quảng Ninh 2.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài hình khuyến lâm tỉnh Quảng Ninh thực giai đoạn 2005- 2010...
 • 97
 • 154
 • 1

Đánh Giá Hiệu Quả Các Hình Khuyến Lâm Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn

Đánh Giá Hiệu Quả Các Mô Hình Khuyến Lâm Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
... hệ thống khuyến nông tỉnh Bắc Kạn 35 4.2 Công tác tổ chức triển khai hình khuyến lâm địa bàn tỉnh 36 4.2.1 Kết hình khuyến lâm địa bàn tỉnh từ năm 2000 đến 36 4.2.2 Đánh giá công ... xây dựng quản lý hình khuyến lâm 38 4.2.3 Kết phân loại hình theo tiêu chí đánh giá 42 4.2.4 Đánh giá hiệu hình 42 3.2.4.1 Các hình thành công 42 3.3.5 Đánh giá tác ... - hình trồng Quế xen lát - hình trồng Điềm trúc - hình nông lâm kết hợp 4.2.4 Đánh giá hiệu hình 3.2.4.1 Các hình thành công * hình trồng Keo tai tượng hạt nhập từ Úc hình...
 • 101
 • 205
 • 0

Đánh giá hiệu quả của hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k đại học thái nguyên

Đánh giá hiệu quả của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k  đại học thái nguyên
... nội dung sau: - Hiện trạng nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K - Đại học Thái Nguyên - Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.4 Phƣơng pháp nghiên ... Đánh giá hiệu xử nước thải sinh hoạt khu k túc K Đại học Thái Nguyên hình bãi lọc ngầm trồng cây 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu trạng sử dụng nƣớc nguồn nƣớc thải sinh hoạt khu k ... cứu: Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại Khu k túc K- Đại học Thái nguyên - Thời...
 • 55
 • 427
 • 0

Đánh giá hiệu quả của hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k đại học thái nguyên

Đánh giá hiệu quả của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k  đại học thái nguyên
... nội dung sau: - Hiện trạng nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K - Đại học Thái Nguyên - Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.4 Phƣơng pháp nghiên ... Đánh giá hiệu xử nước thải sinh hoạt khu k túc K Đại học Thái Nguyên hình bãi lọc ngầm trồng cây 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu trạng sử dụng nƣớc nguồn nƣớc thải sinh hoạt khu k ... cứu: Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại Khu k túc K- Đại học Thái nguyên - Thời...
 • 55
 • 276
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế
... CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Khái quát Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế 2.1.1 Lịch sử hình thành ... 2.2.4.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động 51 2.2.4.3 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty 55 2.3 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế ... doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế nói riêng Từ lý trên, em xin chọn đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa...
 • 78
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: danh gia hieu qua voi mo hinh nong lam ket hop voi ca pheđánh giá hiệu quả của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng penaeus vannamei bằng nguồn nước tái sử dụng trong ao nuôi lót bạt tại hải lăng quảng trị luận văn tốt nghiệp đại họcđánh giá hiệu quả của mô hìnhđánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệpđánh giá hiệu quả các biện pháp tạo thuận lợi trong kinh doanhnhận xét về tình hình tổng hợp các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵngcác chi tieu danh gia hieu qua su dung tai san co dinhđánh giá hiện trạng kĩ thuật và hiệu quả của mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng vac ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúccác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệpcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu độngcác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của công ty cổ phần thủy sản đà nẵngđánh giá hiệu quả kinh doanh khách sạnđánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhhiệu quả từ mô hình sản xuất rau an toànchỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh khách sạnChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGTÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhbài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómGiáo án công nghệ 6KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권