Bước đầu nghiên cứu quá trình tinh chế dầu cám gạo

Bước đầu nghiên cứu quá trình tinh chế dầu cám gạo

Bước đầu nghiên cứu quá trình tinh chế dầu cám gạo
... nghiệp sản xuất dầu phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, việc sản xuất tinh chế dầu cám gạo mẻ chưa phát triển Việt Nam Vì vậy, tiến hành thực đề tài Bước đầu nghiên cứu trình tinh chế dầu cám gạo ” PHẦN ... hình nghiên cứu dầu cám gạo nước 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới Dầu cám gạo loại dầu ăn thông dụng Châu Á, chiết xuất từ lượng lớn sản phẩm phụ trình xay xát gạo ngành công nghiệp Dầu cám gạo ... thu dầu cám gạo thô Dầu cám gạo sử dụng làm nguyên liệu cho trình tinh chế sau 2.2 Nội dung nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu nội dung sau: Nội dung 1: Đánh giá số thành phần hóa học cám gạo...
 • 85
 • 216
 • 7

Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit và dodexylamin

Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit và dodexylamin
... khoáng sét thờng đợc sử dụng tác nhân hữu tác nhân vô cơ, có nhiều công trình bién tính khoáng bentonite, sử dụng tác nhân hữu Sét chứa chất hữu (nanoclay hữu cơ) đợc nhà khoa học nghiên cứu khoảng ... tỏch, chế trơng nở phân tán chúng dung môi hữu cha đợc hiểu rõ Sét hữu gọi sét a dầu sản phẩm phản ứng trao đổi ion kim loại nh Na+, Ca++ nằm phiến sét với muối amin bậc Sét hữu đợc điều chế từ sét ... tử hữu xếp thành lớp Có thể minh hoạ định hớng xếp phần tử hữu phân cực không gian hai phiéu sét nh hình 12: Sét Sét Sét Sét Sét Sét Hình12: Sự định hớng xếp phân tử hữu không gian hai lớp sét...
 • 65
 • 334
 • 0

Nghiên cứu quá trình điều chế bột màu Lithopon từ các nguồn quặng kẽm và baritin Việt Nam

Nghiên cứu quá trình điều chế bột màu Lithopon từ các nguồn quặng kẽm và baritin Việt Nam
... Researching attitudes: - Study on using baritin and zinc oxide from Vietnam for producing pigment lithopone Researching Contents: - Study on the process dissolving baritin from Ha Bac to barium sulfide; ... npi dung nghien cuu: - Mac tieu: Nghien cim qua trinh di^u che hot mau lithopon tir cac quang kem va baritin ciia Viet nam Day la sac to mau trang dugc sir dung nhieu cong nghiep son, cao su ... P^SJ^.tOulC^uJ^^ '^VTfV SUMMARY REPORT a Reasearching Project: Study on production of lithopone from baritin and zinc oxide from Vietnam Code: QT- 02-15 b Director: Trinh Ngoc Chau, Assoc Prof Dr c Members:...
 • 65
 • 266
 • 0

Nghiên cứu quy trình tinh chế Chitosan từ phế liệu tôm

Nghiên cứu quy trình tinh chế Chitosan từ phế liệu tôm
... làm cho chất lượng Chitin – Chitosan bị giảm Vì lý mà em chọn đề tài: “ Nghiên cứu quy trình tinh chế Chitosan từ phế liệu tôm ” với mong muốn từ nguồn Chitosan tinh chế đưa vào ứng dụng nhiều ... chế biến thủy sản xuất nhập Nhưng với phát triển ngành, vấn đề phế liệu chế biến thủy sản điểm hạn chế lượng phế liệu thải từ công nghiệp chế biến thủy sản hàng năm lớn Như ta biết phế liệu tôm ... hình nghiên cứu Chitin – Chitosan giới Việt Nam 14 I.1.3.1 Tình hình nghiên cứu Chitin – Chitosan giới 14 I.1.3.2 Tình hình nghiên cứu Chitin – Chitosan Việt Nam 15 I.2 Một số quy trình...
 • 63
 • 542
 • 2

Nghiên cứu quá trình tổng hợp và tinh chế Biodiesel từ dầu đậu nành

Nghiên cứu quá trình tổng hợp và tinh chế Biodiesel từ dầu đậu nành
... nghiên cứu trình tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu metanol Ngoài nghiên cứu phần trình tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu etanol II 1.1.2 Dầu thực vật( dầu đậu nành) Dầu thực vật sử dụng cho trình ... nghiên cứu, phát triển II Quá trình tống hợp biodiesel từ dầu đậu chế biến dầu khí nành //././ Yêu cầu nguyên liệu II 1.1.1 Aỉcol Quá trình sản xuất biodiesel yêu cầu sử dụng tác nhân hoá tinh ... nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường Biodiesel nhiên liệu sinh học điến hình, điều chế từ dầu thực vật( dầu dừa, dầu bông, dầu hạt hướng dương, dầu cọ, dầu đậu nành, dầu sở ) mỡ động vật phế thải Đây...
 • 84
 • 406
 • 0

Báo cáo "Nghiên cứu quá trình khâu mạch nhiệt trên cơ sở nhựa Epoxy biến tính dầu trẩu và anhydride maleic " ppt

Báo cáo
... OF THE CURABLE SYSTEM BASED ON EPOXY RESIN MODIFIED BY TUNG OIL AND ANHYDRIDE MALEIC The themal curing behavior of epoxy resin modified by tung oil and anhydride maleic was studied at 150''C The ... maleic with different moi ratios epoxy/ anhydride maleic: 1/0,7; 1/1; 1/1,3; 1/1,6; 1/2 have been studied The fastest rate of the reaction was observed in the system with the moi ratio epoxy/ anhydride ... concentrations of anhydride, epoxy were measured by FT-IR spectroscopy The polymerization of epoxy group in the 20 mm thick film of the system containing epoxy resin modified by tung oil (ETT39) and Anhydride...
 • 8
 • 225
 • 1

Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt

Nghiên cứu quá trình sản xuất tinh dầu từ vỏ quả chanh không hạt
... LUẬN Từ kết khảo sát sản xuất tinh dầu chanh từ giống chanh không hạt – C.latifolia quy mô phòng thí nghiệm với quy trình sau: Tỉ trọng tinh dầu vỏ chanh: d ≈ (30oC) 0.8836 Nhiệt độ kết tinh tinh ... tích tinh dầu không cao so với trường hợp muối Do để thu lấy tinh dầu từ chanh không hạt theo kết không nên sử dụng muối Khảo sát tỉ lệ nước /vỏ chanh thời gian chưng nhiều số thành phần tinh dầu ... kết tinh tinh dầu vỏ chanh ...
 • 5
 • 287
 • 4

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu
... trưng sản phẩm nước giải khát gas cồn 4.3 Ảnh hưởng chế độ trùng đến chất lượng sản phẩm nước dâu Hạ Châu gas cồn Nước dâu Hạ Châu gas cồn thuộc nhóm sản phẩm chua, pH nhỏ 4,6 ... gốc từ trái dâu Hạ Châu Mặt khác, thị trường nước giải khát chưa phổ biến mặt hàng nước giải khát gas cồn Do đó, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy việc nghiên cứu tạo quy trình chế biến giải lượng ... lược nước giải khát cồn, gas Mô hình chế tạo nước gas tiến sĩ Joseph Priestley Lịch sử nước giải khát bắt nguồn từ loại nước khoáng tìm thấy dòng suối tự nhiên Từ lâu, việc ngâm suối nước...
 • 70
 • 120
 • 0

Bước đầu nghiên cứu quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lí môi trường theo TCVN ISO 14001

Bước đầu nghiên cứu quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lí môi trường theo TCVN ISO 14001
... : KHI QUT CHUNG V ISO V ISO 14001 I. /Iso l gỡ ? II/B tiờu chun ISO 14000 III/ ISO 14001 h thng ISO 14000 Chng II Quy trỡnh ng kớ, xõy dng v ỏp dng HTQL Mụi Trng theo TCVN ISO 14001 I Quỏ trỡnh ... cỏc doanh nghip tham gia TCVN ISO 14001 Thun li quỏ trỡnh xin cp chng ch ISO 14001 1.1 Li nhun t c t vic ỏp dng TCVN ISO 14001 Doanh nghip ỏp dng thnh cụng TCVN ISO 14001 s lm cho sn phm ca nú ... III ISO 14001 h thng ISO 14000 1.Khỏi nim v ISO 14001 ISO 14001 l tiờu chun k thut, tiờu chun h thng qun lớ mụi trng quy nh v hng dn s dng thuc b tiờu chun ISO 14000 Chu trỡnh hot ng ca ISO 14001...
 • 92
 • 212
 • 0

Nghiên cứu quá trình tổng hợp ATO (SnO2Sb) có kích thước nm. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyme vô cơ đóng rắn bằng tia UV. Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite.

Nghiên cứu quá trình tổng hợp ATO (SnO2Sb) có kích thước nm. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyme vô cơ đóng rắn bằng tia UV. Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite.
... I.3.3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu trình tổng hợp oxit SnO2 kích thước từ 5-10 nm  Nghiên cứu trình tổng hợp polyme đóng rắn tia UV  Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite ... DD ATO Polyme DD ATO Khuấy 3h Bình trộn Khảo sát điều chỉnh tính chất C2H5OH Initiator Hỗn hợp đồng Keo phủ nano composite Xác định đặc trưng keo phủ Hình 10 Sơ đồ quy trình chế tạo dung dịch phủ ... Trong phần nghiên cứu xin tổng kết lại thành công nghệ chế tạo dung dịch phủ cho kính nhằm ngăn cản xạ hồng ngoại gần V.1.2 Quy trình chế tạo dung dịch phủ V.1.2.1 Nguyên vật liệu: a Chế tạo bột nano...
 • 61
 • 260
 • 0

Nghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xa kiểu mới ở huyện Vụ Bản tỉnh NamĐịnh

Nghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xa kiểu mới ở huyện Vụ Bản tỉnh NamĐịnh
... chuyển đổi phát triển hình thức hợp tác tổ hợp tác nông thôn có ý nghĩa mang tính cấp thiết Chính nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu trình chuyển đổi phát triển hình hợp tác xa kiểu huyện Vụ Bản tỉnh ... hướng phát triển hình HTX huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định III GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài sâu nghiên cứu trình chuyển đổi phát triển hình HTX huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định Trong phạm vi nghiên cứu ... trước áp dụng luật HTX huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định - Nghiên cứu trình chuyển đổi phát triển hình thức hợp tác tổ hợp tác qua ba năm từ áp dụng luật hợp tác huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định - Góp phần...
 • 84
 • 1,274
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quá trình thực thi chính sách miền thủy lợi phí nông nghiệp tại tỉnh nam địnhnghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamexnghiên cứu quá trình diễn thế phục hồi rừng tự nhiên từ thảm cỏ đến rừng non ở huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của công ty cổ phần đầu tư phước long quận 9 tp hồ chí minhnghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhnghiên cứu quá trình trích ly polyphenol từ chè xanh vụnnghiên cứu quá trình dhđh cho hs rlptk trong đó knđh được tiếp cận ở góc độ kn riêng gắn với phân môn tập đọc trong chương trình tv đầu cấp th1 nghiên cứu quá trình hàn plasma bột ứng dùng chế tạo dao xén giấynghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình hóa họcquá trình tinh chế biogasquá trình tinh chế proteinnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namnghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dưdown load CV đi số 358(1)down loaddown loaddown load CV đi số 365Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoNganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa