Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến nuôi vỗ thành thục cá dìa(siganus guttatus bloch, 1787) tại xã hải dương, thị xã hương tra, tỉnh thừa thiên huế

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến nuôi vỗ thành thục dìa(siganus guttatus bloch, 1787) tại hải dương, thị hương tra, tỉnh thừa thiên huế

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến nuôi vỗ thành thục cá dìa(siganus guttatus bloch, 1787) tại xã hải dương, thị xã hương tra, tỉnh thừa thiên huế
... Phương pháp bố trí thí nghiệm Bố trí thí nghiệm với hai loại thức ăn thức ăn tạp 100% thức ăn tạp 70% + 30% mực • Thức ăn tạp 100% Hình 3.2 : thức ăn tạp 100% Các loại cá nục, ... thành thục Dìa(Siganus guttatus Bloch, 1787) Hải Dương, thị Hương Tra, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích đề tài - Xác định loại thức ăn phù hợp giai đoạn nuôi vỗ Dìa bố mẹ nhằm nâng ... hiểu cách nâng cao sức sinh sản cho bố mẹ,được cho phép cũa Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Huế giáo viên hướng dẩn thực đề tài “ Ảnh hưởng loại thức ăn đến nuôi vỗ thành thục Dìa(Siganus...
 • 71
 • 372
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng củaliều lượng dạng phân đạm đến số tiêu ... Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh ... lượng dạng phân đạm đến tính chất hóa học đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị...
 • 78
 • 526
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án chương trình 120 giải quyết việc làm ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án chương trình 120 giải quyết việc làm ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... 2.2.3 Dán säú v ngưn nhán lỉûc Nàm 2001 dán säú trung bçnh ca huûn Hỉång Tr l 111.838 ngỉåìi, gäưm dán täüc anh em sinh säúng: ngỉåìi Kinh, Pa Kä, K'tu, T äi, Ván kiãưu, nhỉng ch úu l ngỉåìi dán ... mi nhn, gọp pháưn thục âáøy cạc ngnh kinh tãú - x häüi khạc Dán säú v ngưn nhán lỉûc Dán säú nàm 2000 l 1066,2 nghçn ngỉåìi Dán cỉ phán bäú khäng âãưu, pháưn låïn táûp trung vo cạc thnh phäú, thë ... l nhán täú quút âënh âãø phạt huy nhán täú ngỉåìi, äøn âënh v phạt triãøn kinh tãú, lm lnh mảnh x häüi, âạp ỉïng nguûn vng chênh âạng v u cáưu bỉïc xục ca nhán dán ” [18] Huy âäüng ton dán phạt...
 • 168
 • 429
 • 0

các hoạt động và hình thức tổ chức khai thác thủy sản biển của ngư dân tại hải dương, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

các hoạt động và hình thức tổ chức khai thác thủy sản biển của ngư dân tại xã hải dương, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... 4.5 Các hình thức tổ chức, hợp tác vai trò cộng đồng hoạt động khai thác biển 4.5.1 Các hình thức tổ chức hợp tác biển nhóm hộ KTTS biển Bảng 14: Hình thức hợp tác hoạt động KTTS biển Hoạt động ... Trung, Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Đây thôn có hoạt động KTTS biển lớn nhì 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Tìm hiểu tình KTTS hoạt động KTTS biển ngư i dân Hải Dương, huyện ... thác thủy sản biển ngư dân Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Tìm hiểu hoạt động KTTS biển đánh giá vai trò sinh kế hoạt động KTTS biển + Tìm hiểu hình...
 • 70
 • 455
 • 1

đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn của các nông hộ xã hương vân, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... phát triển chăn nuôi lợn Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá thực trạng thực sách phát triển chăn nuôi lợn Hương Vân Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm phát triển chăn ... Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn nông hộ Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Phân tích thực trạng phát ... hội Hương Vân - Hương Trà - Thừa Thiên Huế 3.2.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế chung 3.2.3 Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn nông hộ Hương Vân - Các phương thức chăn...
 • 67
 • 1,679
 • 24

Đề tài " Xem xét hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi các loại cây trồng khác trong vụ Hè thu sang trồng mè V6 tại thôn Quê Chữ, Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế " pot

Đề tài
... Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG MÈ GIỐNG B6 TẠI XÃ HƯƠNG CHỮ, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH TT HUẾ I, ĐẶT VẤN ĐỀ: (vừng) có vai trò lớn sống ng ười đem lại hiệu kinh tế cao cho ng ười trồng ... hình trồng giống B6 Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh TT Hu " II, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: - Đánh giá tình hình thực mô hình khuyến nông Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế - Đánh giá hiệu ... Do việc đánh giá hiệu mô h ình để từ đề xuất giải pháp nhằm tăng khả mở rộng mô h ình hiệu sản xuấ trồng vấn đề cấp thiết đặt Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài " Đánh giá hiệu...
 • 5
 • 214
 • 4

nghiên cứu đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của aia đến giống đậu bắp f1tn 85 và f1tn 81 trồng ở hương vinh, thị hương trà, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của aia đến giống đậu bắp f1tn 85 và f1tn 81 trồng ở xã hương vinh, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... đến giống đậu bắp F1TN 85 F1TN 81 trồng Hương Vinh, Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu đặc điểm sinh học ảnh hưởng AIA đến giống đậu ... học giống đậu bắp F1TN 85 F1TN 81 - Xác định ảnh hưởng AIA đến giống đậu bắp F1TN 85 F1TN 81 Đối tượng nghiên cứu đơn vị phân loại 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Giống đậu bắp F1TN8 1 - Giống đậu bắp ... TN81 F1 TN85 .42 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA AIA ĐẾN ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GIỐNG ĐẬU BẮP F1 TN81 VÀ F1 TN85 42 3.2.1 Ảnh hưởng AIA đến sinh trưởng phát triển giống đậu bắp F1 TN81 F1 TN85 ...
 • 106
 • 703
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất nuôi trồng thủy sản và giải pháp thích ứng trên địa bàn hương phong thị hương trà tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất nuôi trồng thủy sản và giải pháp thích ứng trên địa bàn xã hương phong thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến đất nuôi trồng thủy sản giải pháp thích ứng địa bàn Hương Phong- Thị Hương Trà- Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích - Đánh giá ... dụng đất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu - Đề xuất số giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu hoạt động sử dụng đất nuôi trồng thủy sản Hương Phong, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên ... tế hội Hương Phong, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến đất nuôi trồng thủy sản - Đề xuất số loại hình sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu...
 • 102
 • 286
 • 0

Đánh giá kiến thức điều trị tiêu chảy tại nhà của các bà mẹ có con bị tiêu chảy tại điểm phục hồi dinh dưỡng ở Hương Hồ, huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá kiến thức điều trị tiêu chảy tại nhà của các bà mẹ có con bị tiêu chảy tại điểm phục hồi dinh dưỡng ở xã Hương Hồ, huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế
... điều trị tiêu chảy nhà sở y tế Chính vậy, chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá kiến thức điều trị tiêu chảy nhà mẹ bị tiêu chảy điểm phục hồi dinh dưỡng Hương Hồ, huyện Hương Trà Tỉnh Thừa ... Thiên Huế ” Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá kiến thức điều trị tiêu chảy nhà mẹ Tìm hiểu khó khăn thường gặp mẹ điều trị bị tiêu chảy nhà Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TẦM QUAN TRỌNG Bệnh tiêu ... trạm y tế Điều khó khăn lực lượng cán y tế thiếu 36 KẾT LUẬN Qua khảo sát đánh giá kiến thức điều trị tiêu chảy nhà mẹ bị tiêu chảy điểm phục hồi dinh dưỡng Hương Hồ thành phố Huế rút...
 • 44
 • 262
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn VAY của các hộ NGHÈO ở THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn VAY của các hộ NGHÈO ở THỊ xã HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY
... Nâng cao Nâng cao hiệu sử hiệu sử dụng vốn vay dụng vốn vay hộ hộ nghèo thị nghèo thị Hương Trà, Hương Trà, tỉnh Thừa tỉnh Thừa Thiên Huế Thiên Huế giai đoạn giai đoạn nay nay Mục đích ... dụng vốn vay hộ nghèo thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế hộ nghèo thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế Chương Định hướng giải pháp nâng cao hiệu Chương Định hướng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ... Thiên Huế Đối tượng Đối tượng Hiệu sử dụng vốn vay Hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo thị Hương Trà, hộ nghèo thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm vi ngiên cứu Phạm vi...
 • 23
 • 335
 • 5

Slide HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH DỊCH vụ của các hợp tác NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide HIỆU QUẢ sản XUẤT KINH DOANH DỊCH vụ của các hợp tác xã NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... xuất kinh doanh HTXNN  Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN địa bàn thị  Đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động HTXNN địa bàn thị 1.3 Đối tượng, phạm vi phương ... Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nội dung cụ thể hóa  Các HTX Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung địa bàn Thị Hương Trà nói riêng ... nhỏ, kinh doanh hiệu quả, nợ tồn động viên lớn, khó thu hồi, việc huy động vốn đầu tư vào HTX nhiều trở ngại 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hợp tác hiệu sản...
 • 7
 • 432
 • 6

Slide THỰC TRẠNG VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HƯƠNG TOÀN, THỊ HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide THỰC TRẠNG VIỆC làm và THU NHẬP của LAO ĐỘNG NÔNG THÔN xã HƯƠNG TOÀN, THỊ xã HƯƠNG TRÀ,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động  THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu ... tỉnh Thừa Thiên Huế không nằm thực trạng chung Vì vậy, chọn đề tài Thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn Hương Toàn, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU ... 2012) THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG XÃ HƯƠNG TOÀN * THỰC TRẠNG THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG XÃ HƯƠNG TOÀN Cơ cấu thu nhập lao động theo ngành nghề BẢNG 11: CƠ CẤU THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG...
 • 24
 • 444
 • 0

đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại phường tứ hạ, thị hương trà, tỉnh thừa thiên huế

đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại phường tứ hạ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... 2.2 .Thực trạng thu gom, xử quản rác thải sinh hoạt Việt Nam 20 2.3 .Thực trạng thu gom, xử rác thải sinh hoạt Thừa Thiên Huế 22 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI, 24 THU ... phân loại, thu gom xử rác thải sinh hoạt phường Tứ Hạ, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phân loại, ... loại, thu gom xử rác rác thải sinh hoạt phường Tứ Hạ, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng rác thải phường Tứ Hạ...
 • 75
 • 1,929
 • 20

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THEO DÕI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ LOẠI CÂY PHÂN XANH HỌ ĐẬU TRỒNG XEN VỚI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN VÙNG GÒ ĐỒI Ở TRẠI HƯƠNG VÂN, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... với vùng trồng lâm nghiệp vùng trồng lâm nghiệp xen phân xanh Trên đất trống cường độ xạ 60.672 lux, vùng đất trồng lâm nghiệp xen phân xanh 52.508 lux Sở dĩ có chênh lệch băng phân xanh họ đậu ... muồng hoa vàng, keo dậu trồng kề nhắc lại lần 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu - Theo dõi tiêu sinh trưởng phát triển phân xanh họ đậu theo phương pháp thường dùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây ... hình sinh trưởng phát triển phân xanh họ đậu - Khả nảy mầm băng phân xanh họ đậu: Một số giống phân xanh họ đậu có vỏ dày bao bọc khó thấm nước tỷ lệ nảy mầm thấp không xử lý trước gieo, số hạt...
 • 10
 • 486
 • 1

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt ở phường hương anthị hương trà – tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt ở phường hương an – thị xã hương trà – tỉnh thừa thiên huế
... nuôi lợn thịt cần giữ vai trò chủ đạo  Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt  Xác định kết hiệu kinh tế  Đề xuất giải pháp phát triển thời gian tới Phương pháp ...  Chăn nuôi phận quan trọng nông nghiệp  Phường Hương An vùng có tiềm cho phát triển chăn nuôi lợn thịt  Để đáp ứng góp phần tích cực đưa chăn nuôi trở thành nghành sản xuất hàng hóa chăn nuôi ... huấn cho chăn nuôi lợn thịt hạn chế 16  Một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt Nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi Giải pháp giống thức ăn Công tác đầu tư sở ban đầu Công tác thú...
 • 20
 • 959
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên húenhận xét về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề truyền thống ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếđiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩyđánh giá chung về sự phát triển của các làng nghề truyền thống ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếluan van tim hieu dac diem san xuat san va vai tro cua cay san o huong van huong tra tinh thua thien huethực trạng phát triển làng nghề truyền thống thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2009 2013đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa huyện hương trà tỉnh thùa thiên huếcông nghiệp hóa hiện đại hóa huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếđề tài đánh giá đất phục vụ cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn xã hương bình huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếbản đồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếđề tài tình hình phát triển sản xuất cao su trên địa bàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếxóa đói giảm nghèo ở thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huếdien tich trong san o huong tra tinh thua thien hueđánh giá hiệu quả phát triển sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếthực tiễn giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng tại tand thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết chia tài sản chung của vợ chồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm