HỒ SƠ CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM (SP BIA)

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật trong hải sản và thực trạng thực thi các quy định an toàn thực phẩm tại tàu cá, cảng cá, cơ sở mua bán hải sản ở Khánh Hòa

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật trong hải sản và thực trạng thực thi các quy định an toàn thực phẩm tại tàu cá, cảng cá, cơ sở mua bán hải sản ở Khánh Hòa
... sản tàu cá, cảng cá, sở mua bán hải sản Khánh Hòa phương pháp phân tích ghi chép (Notational analysis) - Đánh giá tình hình nhiễm vi sinh vật hải sản tàu cá, cảng cá, sở mua bán hải sản Khánh Hòa ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRÀ NGÔ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VI SINH VẬT TRONG HẢI SẢN VÀ THỰC TRẠNG THỰC THI CÁC QUI ĐỊNH ATTP TẠI TÀU CÁ, CẢNG CÁ, CƠ SỞ MUA BÁN HẢI SẢN ... nhiễm vi sinh vật hải sản thực trạng thực thi qui định ATTP tàu cá, cảng cá, sở mua bán hải sản Khánh Hòa cần thi t, góp phần nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm hải sản nội địa, đảm bảo an toàn...
 • 214
 • 120
 • 1

Nghiên cứu xây dựng nội dung quản lý Internet phù hợp với quy định mới của pháp luật về viễn thông

Nghiên cứu xây dựng nội dung quản lý Internet phù hợp với quy định mới của pháp luật về viễn thông
... tài: Nghiên cứu xây dựng nội dung quản Internet phù hợp với quy định pháp luật viễn thông Mã số: 131-11-KHKT-QL Chủ trì: Nguyễn Thành Chung – chuyên viên Vụ Viễn thông Đơn vị chủ trì Cục Viễn ... duyệt Nội dung kết đạt là: a Nghiên cứu, đánh giá thị trường viễn thông, Internet Việt Nam b Nghiên cứu quy định Luật Viễn thông dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật ... điều Luật Viễn thông c Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế d Đề xuất sách quản Internet phù hợp với quy định pháp luật viễn thông thực tiễn thời gian tới Cụ thể, đề tài bao gồm phần có nội dung tóm...
 • 7
 • 269
 • 0

Quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định của wTO

Quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định của wTO
... u khác theo úng quy nh c a Lu t Doanh nghi p i u l doanh nghi p Không s d ng hình th c quy t nh hành nhà nư c truy n t i quy t nh c a ch s h u nhà nư c Quy t nh c a ch s h u nhà nư c có hình ... u v n nhà nư c u c coi i di n ch s h u nhà nư c i v i doanh nghi p có v n nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p có thêm T ng công ty u tư kinh doanh v n nhà nư c (SCIC), m t công ty nhà nư ... kinh t kinh t nhà nư c DNNN quy mô l n quan tr ng; b o v quy n l i ích c a Nhà nư c doanh nghi p N i dung quy n nghĩa v c th c a ch s h u Nhà nư c tương ng v i hình th c t ch c c a doanh nghi p...
 • 25
 • 190
 • 0

bài giảng công nghệ 6 bài 16 vệ sinh an toàn thực phẩm

bài giảng công nghệ 6 bài 16 vệ sinh an toàn thực phẩm
... PHẨM Vệ sinh an toàn thực phẩm I Vệ sinh an toàn thực phẩm II An toàn thực phẩm II AN TOÀN THỰC PHẨM Theo em hiểu an toàn thực phẩm gì?  An toàn thực phẩm giữ cho thực phẩm không bị nhiễm trùng, ... để lẫn lộn thực phẩm tươi sống với thực phẩm nấu chín II AN TOÀN THỰC PHẨM An toàn thực phẩm mua sắm 2 /An toàn thực phẩm chế biến bảo quản ?Em cho biết nguồn phát sinh nhiễm độc thực phẩm? -Bàn ... lạnh nên mua vừa đủ dùng +Thực phẩm khô: phải phơi khô cho vào lọ kín kiểm tra để phát kịp thời bị ẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm I Vệ sinh an toàn thực phẩm II An toàn thực phẩm III Biện pháp phòng...
 • 39
 • 4,687
 • 1

Tiếp nhận hồ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật pptx

Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật pptx
... phần hồ sơ: 1- Đơn đề nghị công bố sản phẩm VLXD 2- Các giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (phô tô công chứng gốc) 3- Bảng báo giá sản phẩm vật liệu xây dựng đơn vị sản xuất ... liệu xây dựng đơn vị sản xuất (có dấu đơn vị sản xuất) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 41.4 Thời hạn giải quy t: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ 41.5 Đối tượng thực thủ tục hành chính: ... Giang - Quy t định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 UBND tỉnh việc ban hành Quy định phân công, phân cấp uỷ quy n thực Quản lý quy hoạch xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn...
 • 3
 • 231
 • 0

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. pptx

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. pptx
... quy sau: - Trường hợp hồ công bố hợp quy hợp lệ, thông báo văn cho tổ chức, nhân công bố hợp quy việc tiếp nhận công bố hợp quy - Trường hợp hồ công bố không hợp lệ, thông báo văn có ... Kết việc thực TTHC: Thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa, trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức, nhân nộp hồ công bố hợp quy ... theo dõi, quản lý đăng ký công bố hợp quy trả kết Tổ chức, nhân nhận kết Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng Hồ Thành phần hồ Bản công bố hợp quy (theo mẫu); Bản mô tả chung sản phẩm,...
 • 5
 • 434
 • 0

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy pps

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy pps
... báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy sau: - Trường hợp hồ công bố hợp quy hợp lệ, thông báo văn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy việc tiếp nhận công bố hợp quy - Trường hợp hồ công ... Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng lập sổ để theo dõi, quản lý đăng ký công bố hợp quy trả kết Tổ chức, cá nhân nhận kết Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng Hồ Thành phần hồ Bản công bố hợp ... bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ công bố hợp quy Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng Trong thời gian ngày làm việc kể từ nhận hồ công bố hợp quy đầy đủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông...
 • 4
 • 192
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh
... h s phát th i ch t ô phương pháp có m t s h n ch : C n nhi m ho t ñ ng giao thông gây có ñư ng h m ñ thí nghi m; vi c phân lo i L A CH N PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN theo phương ti n giao thông không chi ... n cho nhi u m c ñích nghiên c u a Đo ñ c thông s ô nhi m khác nhau: (a) Mô ph ng trình phát tán c a Các thông s ô nhi m không khí ñư c l y ch t ô nhi m không khí khu v c ô m u phân tích liên ... lo i phương ti n giao thông trung bình gi ; qMC, qLHVs, qHDVs,: H s phát th i c a t ng nhóm lo i phương ti n giao thông; i: Th i ñi m xác ñ nh h s phát th i Gi i phương trình (4.3) b ng phương...
 • 14
 • 1,385
 • 16

Tiếp nhận hồ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập (bên thứ ba) ppsx

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập (bên thứ ba) ppsx
... tiếp nhận công bố hợp quy Hồ Thành phần hồ Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu) Bản công bố hợp quy (theo ... Thời gian nhận hồ : Sáng từ 30 đến 11 30; Chiều từ 13 đến 17 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Khi nhận hồ công bố hợp quy, Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ tài liệu hồ Mô tả ... Thành phần hồ Thông báo tiếp nhận công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (theo mẫu) Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (theo mẫu) Bản chứng chứng nhận phù hợp sản phẩm,...
 • 5
 • 204
 • 0

Tiếp nhận hồ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) pptx

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) pptx
... tiếp nhận công bố hợp quy Hồ Thành phần hồ Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu) Bản công bố hợp quy (theo ... báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (Phụ lục XII) Bản công bố hợp quy (Phụ lục XI) Thông báo tiếp nhận Bản công bố Văn qui định Quy t ... Thời gian nhận hồ : Sáng từ 30 đến 11 30; Chiều từ 13 đến 17 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Khi nhận hồ công bố hợp quy, Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ tài liệu hồ Mô tả...
 • 6
 • 269
 • 0

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc
... quy định pháp luật Việt Nam Hiệp định TRIPS quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khái niệm rộng phức tạp với ... TRIPS 1.1 Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ thuật ngữ cấu tạo hai cụm từ cụm từ sở hữu cụm từ trí tuệ Muốn ... giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS...
 • 192
 • 666
 • 4

phân tích trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp vận dụng luật tục trong tự quản cộng đồng phù hợp với tình hình hiện nay

phân tích trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp vận dụng luật tục trong tự quản cộng đồng phù hợp với tình hình hiện nay
... Phân tích yêu cầu vận dụng luật tục tự quản cộng đồng, sử dụng luật tục hệ thống luật pháp - Đề xuất giải pháp vận dụng luật tục tự quản cộng đồng, sử dụng luật tục tiến pháp luật sở luận ... vụ đề tài Mục đích đề tài phân tích sở luận thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp vận dụng luật tục tự quản cộng đồng phù hợp với tình hình Phù hợp với mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ sau: - Phân ... cứu đề tài sở luận thực tiễn mối quan hệ luật tục pháp luật tự quản cộng đồng Phạm vi nghiên cứu đề tài gồm: + Luật tục tự quản cộng đồng + Giải pháp để vận dụng luật tục tự quản cộng đồng...
 • 13
 • 244
 • 0

Chọn công việc phù hợp với sở thích và đam mê của bạn ppt

Chọn công việc phù hợp với sở thích và đam mê của bạn ppt
... nhiếp ảnh Bạn phải thực yêu thích công việc nhiếp ảnh gia say với thành công được” Một cô gái trẻ thông minh, giỏi văn có nhiều tư chất có ước mơ sau làm công việc liên quan đến văn chương, ... chuyến bay cô nhận công việc thích hợp với người khác, với cô không Cô định nghỉ để luyện thi sau đậu hai trường: đại học ngoại ngữ đại học báo chí – hai ngành mà cô thích Với tâm cao, cô thu ... tế, cô nhận trước lạ với cô không Mỗi chuyến bay, dù đến đâu cô phải làm công việc lặp lặp lại mà cô quen thuộc hướng dẫn an toàn cho hành khách, phục vụ bữa ăn cho họ… Công việc đáng phàn nàn...
 • 3
 • 332
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quy định an toàn thực phẩmcác giải pháp góp phần xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy định của hiệp định tripscác khoản mục đýợc phân loại diễn đạt và công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc đýợc chấp nhậncác khoản mục được phân loại diễn đạt và công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận  một là tổ chức tuyên truyền phổ biến hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập qtdnd cơ sở phù hợp với quy định của pháp luậtđề xuất dự toán kinh phí phù hợp với quy định của chính phủ và hài hòa với nguồn kinh phí phân bổviệc hạch toán bhxh bhyt bhtn vào chi phí nhân công trực tiếp là chưa phù hợp với quy định của ngành xây lắpcó dự án phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi và hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luậtthực hiện các hoạt động hùn vốn liên doanh liên kết mua cổ phần của các doanh nghiệp theo quy định uỷ quyền của nhno amp ptnt vn phù hợp với quy định của pháp luậtkhông đi vào những thỏa thuận bị cấm và không phù hợp với quy định của wtovà khi chủ thể nào ở vào tình huống đó thì phải thể hiện cách xử sự phù hợp với quy định của plviệc thưởng hợp đồng phạt vi phạm hợp đồng phải được ghi cụ thể trong hợp đồng mức thưởng phạt do các bên tự thoả thuận nhưng phải phù hợp với quy định tại khoản 2 điều nàykp phải được sử dụng đúng mục đích đúng tiêu chuẩn định mức của nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ tchoàn thiện pháp luật về an toàn lao động phải đảm bảo tính tương thích và phù hợp với pháp luật an toàn lao động quốc tếphần ii cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng xử của người tiêu dùng đối với vệ sinh an toàn thực phẩmbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây