Bài 10 cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
... mạch, ruột miền hút Bó mạch: Mạch - Cho học sinh thảo luận : rây, mạch gỗ * Cấu tạo miền hút gồm phần? * Vỏ trụ gồm phần nào? * Nêu cấu tạo phần? * Tiểu kết: cấu tạo miền hút gồm: Vỏ trụ ... lông hút Củng cố (4 phút ) - Cho học sinh mô hình phận miền hút nêu cấu tạo chức phần - Khoanh tròn vào câu trảlời đúng: a Cấu tạo miền hút gồm: Vỏ trụ b Vỏ gồm biểu bì thòt vỏ có chức hút nước ... hiểu chức miền hút (19 phút) - Giáo viên cho học sinh nghiên cứu bảng sách giáo khoa thảo luận: Cấu tạo phận miền hút phù hợp với chức nào? Sau cho nhóm gắn bảng chức tương ứng với cấu tạo - Treo...
 • 3
 • 2,330
 • 3

Bai 10 cau tao mien hut cua re

Bai 10 cau tao mien hut cua re
... Hãy phận miền hút tranh BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỂ - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi làm tập sgk - Các nhóm làm thí nghiệm: cân loại cây, quả, củ tươi; Mỗi loại 100 g Để riêng loại, thái mỏng...
 • 22
 • 1,242
 • 1

tiet 9.bai 10 cau tao mien hut cua re

tiet 9.bai 10 cau tao mien hut cua re
... Nó có tồn không? Hình 10. 2 Tế bào lông hút 1.vách tế bào 2.màng sinh chất 3.chất tế bào nhân không bào Thảo Cấu tạo miền hút rễ luận gồm phần? chức phần ? Quan sát h .10. 2 với h.7.4,rút nhận ... Tiết 10 cấu tạo miền hút rễ Quan sát hình cho biết Cấu tạo miền hút rễ gồm phận? A.Sơ đồ chung B.Cấu ... h .10. 2 với h.7.4,rút nhận xét giống khác sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút? Hình 10. 2 Tế bào lông hút 1.vách tế bào 2.màng sinh chất 3.chất tế bào nhân không bào Kết luận : Các...
 • 9
 • 900
 • 5

Sinh học 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ potx

Sinh học 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ potx
... tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu chức miền hút rễ? Bài học VB: GV cho HS nhắc lại cấu tạo chức miền rễ? Tại miền hút lại quan trọng nhất? Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo miền hút rễ Mục ... HS thấy cấu tạo miền hút rễ gồm phần: vỏ trụ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV treo tranh phóng to hình 10.2 10.2 SGK + Lát cắt ngang qua miền hút tế bào lông hút + Miền hút gồm phần vỏ trụ - HS theo ... miền hút: - HS lên bảng điền nốt vào sơ Biểu bì Các Vỏ phận miền hút Thịt vỏ Bó Trụ đồ GV, HS khác bổ sung Mạch mạch rây - HS đọc nội dung cột bảng Mạch Ruột gỗ Cấu tạo chức miền hút , - GV...
 • 6
 • 2,605
 • 7

Sinh học 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ (tiếp theo) ppsx

Sinh học 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ (tiếp theo) ppsx
... lời ý: nhiệm vụ hút nước muối khoáng + Lông hút phận chủ yếu rễ hoà tan? hút nước muối khoáng hoà tan ? Tại hút nước muối khoáng rễ tách rời + Vì rễ hút muối nhau? khoáng hoà tan - GV gọi đối tượng ... Hoạt động 1: Tìm hiểu đường rễ hút nước muối khoáng Mục tiêu: HS thấy rễ hút nước muối khoáng nhìư lông hút Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS nghiên cứu SGK làm - HS quan sát kĩ hình 11.2 ... lâu ngày hút nước muối khoáng cây? hút nước muối khoáng bị - GV gợi ý: nhiệt độ xuống ngừng hay 0oC nước đóng băng, muối khoáng không hoà tan, rễ không hút - đến HS trả lời  HS khác nhận - Để củng...
 • 6
 • 676
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ ppt

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ ppt
... 2 Kiểm tra cũ - Nêu chức miền hút rễ? Bài VB: GV cho HS nhắc lại cấu tạo chức miền rễ? Tại miền hút lại quan trọng nhất? Hoạt động 1: I CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ Hoạt động GV Hoạt động ... tốt - HS dựa vào cấu tạo - Trên thực tế rễ thường miền hút, chức ăn sâu, lan rộng, nhiều rễ lông hút trả lời con, giải thích? - GV củng cố sách hướng dẫn Tiểu kết :- Như cột bảng Cấu tạo chức miền ... kết hợp với hình chức miền hút , vẽ 10.1 cột để ghi qs H 7.4 - Cho HS thảo luận theo vấn đề: nhớ nội dung - Thảo luận đưa ý kiến - Cấu tạo miền hút phù hợp + Phù hợp cấu tạo với chức thể chức...
 • 7
 • 6,054
 • 3

bài giảng sinh học 6 bài 10 cấu tạo miền hút của rễ

bài giảng sinh học 6 bài 10 cấu tạo miền hút của rễ
... ? Các miền rễ Chức miền Min trng thnh cú cỏc mch dn Dẫn truyền Miền hút có lông hút Hp th nc v mui khoỏng Min sinh trng (ni t bo phõn chia) Làm cho rễ dài Miền chóp rễ Che chở cho đầu rễ Cỏc ... Rut BI 10: CU TO MIN HT CA R Tho lun: 6phỳt - Cu to hỳt ca r gm my phn? - Chc nng ca tng phn? - Vỡ núi lụng hỳt l t bo? Nú cú tn ti mói khụng? BI 10: CU TO MIN HT CA R V Min hỳt : Tr gia BI 10: ... BI 10: CU TO MIN HT CA R Hỡnh nh t bo lụng hỳt Vỏch t bo Mng sinh cht Cht t bo Nhõn Khụng bo Ti t bo mi lụng hỳt l mt t bo ? Nú cú tn ti mói khụng ? BI 10: CU TO MIN HT CA R Vỏch t bo Mng sinh...
 • 20
 • 738
 • 1

bai 10 cau tao mien hut cua re

bai 10 cau tao mien hut cua re
... phận miền hút tranh BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỂ DẶN DÒ: - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi làm tập sgk - Các nhóm làm thí nghiệm: cân loại cây, quả, củ tươi; Mỗi loại 100 g Để riêng loại, thái...
 • 24
 • 228
 • 0

bài 10:Cấu tạo miền hút của rễ

bài 10:Cấu tạo miền hút của rễ
... • Các miền rễ có chức quan trọng, miền hút lại phần quan trọng rễ? • Nó có cấu tạo phù hợp với việc hút nước muối khoáng hòa tan đất nào? Cấu tạp chức miền hút Biểu bì Vỏ Các phận miền hút Thịt ... Cấu tạo miền hút gồm phần? Chức phần? • Vì nói lông hút tế bào? Nó có tồn không? Cấu tạo chức miền hút Các phận Biểu bì Cấu tạo phận Chức Gồm lớp tế bào Bảo vệ phận bên hình đa giác xếp sát rễ ... bừa kĩ b Vì lúa phát triển thành khóm c Vì nhổ mạ để kích thích rễ nhiều rễ con, hút nhiều chất nuôi d Đỡ tốn thời gian, công sức Bài tập Vì người ta thường nhổ mạ để cấy lúa? a Vì gieo mạ ruộng...
 • 9
 • 271
 • 0

Bài 10. CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

Bài 10. CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ
... Vậy, miền hút cấu tạo để phù hợp với chức đó? 06/12/15 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO_CĐSSH08 Cấu tạo miền hút rễ A Sơ đồ chung B Cấu tạo chi tiết phần rễ Lông hút Biểu bì Thịt vỏ Mạch rây Mạch gỗ Ruột Miền ... cho rễ dài Miền chóp rễ 06/12/15 Chức miền Che chở cho đầu rễ NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO_CĐSSH08 Bài 10: 06/12/15 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO_CĐSSH08 Các miền rễ có chức quan trọng, miền hút phần quan trọng rễ ... Kiểm tra cũ Rễ gồm miền? Chức miền? 06/12/15 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO_CĐSSH08 Các miền rễ Miền trưởng thành có mạch dẫn Dẫn truyền Miền hút có lông hút Hấp thụ nước muối khoáng Miền sinh trưởng...
 • 20
 • 306
 • 0

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ pot

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 10: CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ pot
... TÌM HIỂU CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ * Mở bài: Giáo viên cho học sinh nhắc lại cấu tạo chức miền rễ? Tại miền hút quan trọng nhất? * Mục tiêu: Thấy cấu tạo miền hút rễ gồm phần: vỏ trụ - Giáo viên: ... bào…để học sinh trả lời trả lời lông hút tế bào Kết luận: Miền hút rễ gồm phần: vỏ trụ Hoạt động Tìm hiểu chức miền hút * Mục tiêu: Học sinh thấy phận miền hút phù hợp với chức * Tiến hành: - Giáo ... học sinh nghiên cứu - Học sinh đọc nội dung cột bảng Cấu tạo chức miền SGK tr 32 hút Ghi nhớ nội dung chi tiết cấu tạo biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch rỗ, ruột - Giáo viên: yêu cầu học sinh...
 • 5
 • 305
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Cấu tạo miền hút của rễ docx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Cấu tạo miền hút của rễ docx
... II Bài c : (5 phút) ? Rễ miền chức miền ? III Bài mới: Đặt vấn đ : Ta biết rễ gồm miền, miền có chức khác quan trọng Nhưng miền hút quan trọng rễ Nó có phù hợp với việc hút nước muối khoáng ... ? Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (20 phút) Nội dung 1, Cấu tạo miền hút rễ - GV yêu cầu HS quan sát cấu tạo Miền hút gồm phần: Võ trụ TB lông hút lát cắt ngang TB lông hút, đồng thời ... a b sai 2, Lông hút rễ cấu tạo chức ? a, Là TB biểu bì kéo dài miền hút b, Có chức hút nước muối khoáng hoà tan c, Chuyễn nước muối khoáng nuôi d, Cả a b V Dặn d : (1 phút) Học củ, trả lời...
 • 5
 • 403
 • 0

Xem thêm