Chương 9: KẾT THÚC DỰ ÁN

Quản trị dự án - Chương 9: Kết thúc dự án

Quản trị dự án - Chương 9: Kết thúc dự án
... Các hình thức kết thúc dự án Thời điểm kết thúc dự án Quá trình kết thúc dự án Báo cáo dự án … Có nhiều cách đi… Kết thúc hoàn toàn Dự án thành công  Dự án bị loại bỏ  Dự án bị chấm dứt ... nhóm nhân viên hành  Kỹ quản trị dự án  Nhật ký dự án  Các vấn đề mấu chốt Tại phải kết thúc dự án? Dự án thành công hay thất bại phải kết thúc?  Việc kết thúc dự án thực nào?  ... toán Thanh lý thiết bị nguyên vật liệu liệt kê công việc cần thiết để kết thúc dự án A Tiến hành hoạt động nhân cần thiết Chỉ đạo buổi họp kết thúc dự án Giải phóng cán dự án nhóm thực dự án, ...
 • 27
 • 369
 • 3

Chương 9: Kết thúc dự án pdf

Chương 9: Kết thúc dự án pdf
... Các hình thức kết thúc dự án Thời điểm kết thúc dự án Quá trình kết thúc dự án Báo cáo dự án … Có nhiều cách đi… Kết thúc hoàn toàn Dự án thành công  Dự án bị loại bỏ  Dự án bị chấm dứt ... nhân viên hành  Kỹ quản trị dự án  Nhật ký dự án  Các vấn đề mấu chốt Tại phải kết thúc dự án? Dự án thành công hay thất bại phải kết thúc?  Việc kết thúc dự án thực nào?  ... toán Thanh lý thiết bị nguyên vật liệu liệt kê công việc cần thiết để kết thúc dự án A Tiến hành hoạt động nhân cần thiết Chỉ đạo buổi họp kết thúc dự án Giải phóng cán dự án nhóm thực dự án, ...
 • 26
 • 462
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 9: Kết thúc dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 9: Kết thúc dự án
... viên dự án tiếp tục dự án (bệnh, chuyển công tác…) – Các khó khăn liên quan đến phía khách hàng hay khó khăn nội – – – – – Kết thúc dự án • Các bước kết thúc dự án Kết thúc dự án • Kiểm toán dự án: ... hành, bảo dưỡng, quản hệ thống) – Người vận hành đào tạo – Hệ thống cài đặt hoàn chỉnh – Báo cáo hoàn tất dự án viết trình cho cấp quản Kết thúc dự án • Một dự án xem kết thúc thành công ... khác? – Lưu giữ đội dự án cho dự án khác – Công tác tu không quan trọng dự án phát triển phần mềm • Giải pháp: Luân chuyển nhân viên từ đội dự án sang đội tu ngược lại Kết thúc dự án • Đo lường hiệu...
 • 21
 • 150
 • 0

CHƯƠNG 6 KẾT THÚC DỰ ÁN

CHƯƠNG 6 KẾT THÚC DỰ ÁN
... + Dự án có bị giải tán hay khơng? + Dự án dự án kế tiếp? + Khi dời khỏi dự án? + Việc trở cơng việc cũ nào? - Khách hàng + Khi vận hành dự án + Dự án làm việc có u cầu mong muốn hay khơng? + Dự ... + Dự án dự án + Những việc cần làm để dự án kết thúc - Những chun gia chủ chốt hai phía khách hàng thực dự án + Được chuyển đến dự án khác cần đến họ - Như vậy, bối cảnh nhà quản lý dự án cần ... yếu đẫn đến thành cơng dự án, “effective two way communication” Trong giai đoạn kết thúc, nhà quản lý dự án cần phải đảm bảo luồng thơng tin nhà quản lý dự án với tổ dự án với khách hàng Mục tiêu,...
 • 4
 • 180
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án Chương 10- Kết thúc dự án

Bài giảng Quản lý dự án Chương 10- Kết thúc dự án
... N i dung Các v n Qu Qu Qu Qu k t thúc d án n v nhân s n truy n thông n thông tin n chuy n giao quy n l c Các v n k t thúc d án giai o n cu i d án, c n quan tâm v n sau: Con ngư i ... không? D án s d án k ti p? Khách hàng: Khi s c v n hành d án? D án s c v n hành úng theo yêu c u mong mu n hay không? Nh ng vi c c n làm có th k t thúc d án? D án s d án k ti p? Nhà qu n c n ... v d án Ki m soát s chênh l ch gi a th c t t c k ho ch 10 Mu n v y, nhà qu n d án c n: Hoàn thành d án Ki m toán sau d án Th m nh l i sau d án 11 N i dung công vi c ph i th c hi n k t thúc...
 • 12
 • 586
 • 7

CHUONG 10 KET THUC DU AN doc

CHUONG 10 KET THUC DU AN doc
... + Quyết toán vốn đầu tư + Phê duyệt toán QUẢN LÝ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC (Managing The Transfer Of Power) - Bản chất chuyển giao quyền lực người quản lý dự án sang người vận hành dự án - Việc ... hoạch định ban đầu, cần cần thẩm định hậu dự án nhằm đánh giá đáng giá dự án sau có thay đổi nói Đây việc làm quan trọng nhằm rút học kinh nghiệm tốt lẫn xấu cho dự án tương lai Nội dung công việc ... Phân hiệu đại học Đà Nẵng Kon Tum QUẢN LÝ VỀ NHÂN SỰ (Managing the People) Đặc điểm chung nhân giai đoạn quan tâm đến mục tiêu dự án, họ bắt đầu nghĩ đến mục tiêu dài hạn nhiều...
 • 3
 • 71
 • 0

slikr bài giảng quản trị dự án - thạc bình cường chương 6 kết thúc dự án

slikr bài giảng quản trị dự án - thạc bình cường chương 6 kết thúc dự án
... hành họp kết thúc dự án Lịch trình Xem xét yêu cầu dự án mục tiêu dự án phạm vi dự án Các kết bàn giao phương pháp tiếp cận dự án lịch trình mức cao Xem xét thành dự án tảng kết bàn giao ... hoàn thiện dự án Rà xét cập nhật kế hoạch quản lý Xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn tất dự án Tiến hành rà xét hoạt động Kết thúc hợp đồng với nhà thầu phụ Chuẩn bị báo cáo dự án cuối Lập ... với nhà thầu phụ Chuẩn bị báo cáo dự án cuối Lập văn giữ kết bàn giao Đóng văn phòng dự án Giải thể tổ chức dự án Tiến hành họp kết thúc dự án Tiến hành rà xét sau thực Thiết lập lại việc phân bổ...
 • 21
 • 161
 • 0

Bài giảng quản lý dự án chương 6 kết thuc dự án - trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam

Bài giảng quản lý dự án chương 6 kết thuc dự án - trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam
... nhiều - Tổ dự án: Các câu hỏi đặt ra: + Dự án có bò giải tán hay không? + Dự án dự án kế tiếp? + Khi dời khỏi dự án? + Việc trở công việc cũ nào? - Khách hàng + Khi vận hành dự án + Dự án làm ... dự án với khách hàng PM6.doc G.V Cao Hào Thi Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam (AITCV) Kết thúc Dự n Mục tiêu, yêu cầu Nhà quản dự án Tổ dự án, khách hàng Phản hồi quy trình, kết - Cần: ... không? + Dự án dự án + Những việc cần làm để dự án kết thúc - Những chuyên gia chủ chốt hai phía khách hàng thực dự án + Được chuyển đến dự án khác cần đến họ - Như vậy, bối cảnh nhà quản dự án...
 • 4
 • 83
 • 0

Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng kè, đập, nạo vét, thanh thải vật chướng ngại ppsx

Kết thúc dự án bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng đối với công trình xây dựng kè, đập, nạo vét, thanh thải vật chướng ngại ppsx
... 27/2005/QĐ- công trình; BGTV Chủ đầu tư tổ chức, cá nhân thực tổ chức công tác rà quét, thải vật chướng ngại phát sinh Quyết định số trình thi công, phạm vi vùng nước phục vụ thi công vùng nước thi công ... nội địa Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị kiểm tra bàn giao luồng Bản vẽ hoàn công bao gồm : + Bình đồ tổng thể vị trí phạm vi tổ chức rà quét thải vật chướng ngại khu vực thi công ; + Một mặt ... ngày kết thúc thi công công trình Chủ đầu tư tổ chức, cá nhân thực Văn qui định Quyết định số 27/2005/QĐ- bàn giao luồng BGTV Chủ đầu tư tổ chức, cá nhân thực lắp đặt, Quyết định số bàn giao...
 • 4
 • 227
 • 0

KẾT THÚC DỰ ÁN

KẾT THÚC DỰ ÁN
... việc kết thúc dự án khó khăn giai đoạn khởi đầu dự án + Các vấn đề giai đoạn kết thúc dự án + Làm để quản lý giải vấn đề cách hiệu nhằm góp phần tạo thành công chung toàn dự án CÁC VẤN ĐỀ KẾT THÚC ... + Dự án có bị giải tán hay không? + Dự án dự án kế tiếp? + Khi dời khỏi dự án? + Việc trở công việc cũ nào? - Khách hàng+ Khi vận hành dự án + Dự án làm việc có yêu cầu mong muốn hay không? + Dự ... + Dự án dự án + Những việc cần làm để dự án kết thúc - Những chuyên gia chủ chốt hai phía khách hàng thực dự án+ Được chuyển đến dự án khác cần đến họ - Như vậy, bối cảnh nhà quản lý dự án cần...
 • 9
 • 241
 • 0

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 9- Kiểm soát dự án pdf

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 9- Kiểm soát dự án pdf
... sai lệch thực tế kế hoạch CÁC DẠNG KIỂM SOÁT DỰ ÁN dạng: • Kiểm soát thời gian (Time) • Kiểm soát chi phí (Cost) • Kiểm soát yêu cầu chất lượng Hệ thống kiểm soát chi phí/ tiến độ – C/SCSC (Cost/Schedule ... Kiểm soát bên (Internal control) Kiểm soát bên (External control): Audit thường dự án lớn, dự án phủ MÔ HÌNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Hệ thống ... cho dự án khác KIỂM SÓAT DỰ ÁN CẦN ĐƯC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Cần phải thực thường xuyên suốt chu kỳ hoạt động dự án Cần phải đưa vào kế hoạch dự án Cần...
 • 20
 • 937
 • 5

Tài liệu KẾT THÚC DỰ ÁN ppt

Tài liệu KẾT THÚC DỰ ÁN ppt
... giải tán hay không? + Dự án dự án kế tiếp? + Khi dời khỏi dự án? + Việc trở công việc cũ nào? - Khách hàng+ Khi vận hành dự án + Dự án làm việc có yêu cầu mong muốn hay không? + Dự án dự án + Những ... hành dự án • Gia tăng quan tân chi tiết, kết dự án • Thường tham gia họp dự án + Đối với dự án: • Cần phải xác định hoàn tất kết tồn đọng • Kết thúc hợp đồng yêu cầu công việc • Thanh lý tài sản ... lý dự án Tổ dự án, khách hàng Phản hồi quy trình, kết - Cần: + Tổ chức nhiều họp để so sánh, đánh giá, rút kinh nghiệm – đóng gói dự án (wrapped up) + Mở rộng thành phần tham gia • tất tổ dự án...
 • 5
 • 384
 • 1

Tài liệu Tài liệu Quản lý dự án. Chương 9: Kiểm soát dự án pptx

Tài liệu Tài liệu Quản lý dự án. Chương 9: Kiểm soát dự án pptx
... sai lệch thực tế kế hoạch CÁC DẠNG KIỂM SOÁT DỰ ÁN dạng: • Kiểm soát thời gian (Time) • Kiểm soát chi phí (Cost) • Kiểm soát yêu cầu chất lượng Hệ thống kiểm soát chi phí/ tiến độ – C/SCSC (Cost/Schedule ... Kiểm soát bên (Internal control) Kiểm soát bên (External control): Audit thường dự án lớn, dự án phủ MÔ HÌNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Hệ thống ... cho dự án khác KIỂM SÓAT DỰ ÁN CẦN ĐƯC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Cần phải thực thường xuyên suốt chu kỳ hoạt động dự án Cần phải đưa vào kế hoạch dự án Cần...
 • 20
 • 348
 • 1

Tài liệu Đánh giá mục tiêu kiểm soát thiếu hụt Iốt sau 3 năm kết thúc dự án phòng chống các rối loạn do thiếu iốt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2008 pot

Tài liệu Đánh giá mục tiêu kiểm soát thiếu hụt Iốt sau 3 năm kết thúc dự án phòng chống các rối loạn do thiếu iốt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2008 pot
... tuổi TP Pleiku năm 2008 thấp hẳn (p < 0,05) Điều cho thấy tình trạng thiếu hụt iốt Gia Lai cải thiện dần qua năm, trì mục tiêu toán CRLTI dự án phòng chống bướu cổ kết thúc năm So sánh tỷ lệ bướu ... từ sau năm 2005, hoạt động chương trình PC CRLTI tỉnh thành phố tiếp tục trì với nguồn kinh phí hạn hẹp từ ngân sách đòa phương Nghiên cứu "Đánh giá mục tiêu kiểm soát thiếu hụt iốt sau năm kết ... - năm/ lần nhằm phát kòp thời tình trạng thiếu hụt iốt quay trở lại Hùng cộng (2007), Đánh giá hiệu phòng bệnh muối iốt chương trình phòng chống rối loạn thiếu iốt tỉnh Kiên Giang (1995 - 20 03) ...
 • 6
 • 250
 • 1

Kết thúc dự án

Kết thúc dự án
... quản lý Xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn tất dự án Tiến hành rà xét hoạt động Kết thúc hợp đồng với nhà thầu phụ Chuẩn bị báo cáo dự án cuối Lập văn giữ kết bàn giao Đóng văn phòng dự án Giải thể ... hnh cỏc cuc hp kt thỳc d ỏn Lịch trình Xem xét yêu cầu dự án mục tiêu dự án phạm vi dự án Các kết bàn giao phương pháp tiếp cận dự án lịch trình mức cao Thực trạng cuối kế hoạch so với thực ... r xột sau trin khai Quy trình việc hoàn tất dự án Lợi ích kinh doanh/ tính hiệu dự án Tiến hành vài tháng sau triển khai Thực theo dõi dự án 11 Kim im sau bn giao Mc ớch: Kho sỏt hiu sut...
 • 16
 • 243
 • 0

Xem thêm