Chương 6 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 6 phân bổ nguồn lực dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 6 phân bổ nguồn lực dự án
... Vấn đề phân bổ nguồn lực Phân bổ nguồn lực điều kiện hạn chế Điều hòa nguồn lực Phương pháp đường găng rút ngắn tiến độ dự án Các vấn đề … Viên gạch … Phân loại nguồn lực Kế toán Tính chất ... yêu cầu vật liệu ($100) Các toán phân bổ nguồn lực Thời gian hạn chế  Nguồn lực hạn chế  Cân yếu tố nguồn lực Điều hòa nguồn lực  Đẩy nhanh tiến độ  Phân bổ nguồn lực điều kiện hạn chế  Tối ... phí  Điều hòa nguồn lực dự án … Để dự án phù hợp với bạn … A,4,8 D ,6, 5 E,3 ,6 B,2 ,6 C,4,5 G,4,8 I,4,10 F,12,7 K,3,4 !4! !7! !5! 1 !5! !6! !6! !8! !10! 5 !8! 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 33
 • 248
 • 0

Chương 6 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Chương 6 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
... lên Chương 6: Phân bổ nguồn lực 13 Tổng quan nguồn lực a Phân loại nguồn lực 14 Chương 6: Phân bổ nguồn lực 14 8/18/20 16 Tổng quan nguồn lực 15 b Các toán phân bổ nguồn lực  Mục tiêu: sử dụng nguồn ... gian dài Chương 6: Phân bổ nguồn lực 8/18/20 16 Tổng quan nguồn lực a Phân loại nguồn lực (iii) Căn theo tính chất  Nguồn lực thay cho hay không  Nguồn lực A thay nguồn lực B chưa nguồn lực B thay ... dụ lực lượng lao động, sản xuất Nguồn lực có sẵn mức trình dự án Chương 6: Phân bổ nguồn lực Tổng quan nguồn lực a Phân loại nguồn lực (ii) Dựa sẵn có nguồn lực Nguồn lực tiêu hao dần nguồn lực...
 • 37
 • 421
 • 1

Slide môn kinh tế công cộng: Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh tế

Slide môn kinh tế công cộng: Chương 2: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh tế
... giải pháp hiệu ngoại ứng cách trao quyền sở hữu nguồn lực sử dụng chung cho bên Kết không phụ thuộc vào bên bên liên quan trao quyền SH Hạn chế định lý Coase: - Chỉ áp dụng với nguồn lực có khả ... gũi hãng sản xuất đạt hiệu nhờ quy mô dẫn đến cách tổ chức sản xuất hiệu thông qua hãng 4 Nguyên nhân xuất độc quyền thường: - Chính sách CP - Kết cạnh tranh - Sở hữu nguồn lực đặc biệt - Chế độ ... MB=D Q0 Q1 Q 22 (2.3) Áp dụng phí sả thải Chính phủ bán giấy phép xả thả cho phép cty xả thải với lượng Z0 tương đương sản lượng Q0 Các hãng đấu giá để mua giấy phép, định mức xả thải Ưu điểm:...
 • 44
 • 312
 • 0

Bài giảng quản lý dự án ( TS phùng tấn việt ) chương 3 xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực

Bài giảng quản lý dự án ( TS phùng tấn việt )  chương 3 xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực
... Nhà quản dự án phải dựa vào kế hoạch hành động cụ thể để biên đạo cho nhóm! Các kế hoạch hình thành tảng cho dự đoán, cân đối, giao tiếp, quản phạm vi nhiều chức quản dự án khác! Xây dựng ... nhóm dự án?  Những vấn đề xử lược đồ mạng lưới, biểu đồ Gantt, bảng tính toán nguồn lực, cấu trúc phân tích công việc LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Khái niệm: Lập kế hoạch dự án việc xác định phân bổ ... VIỆC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀO CẤU TRÚC CÔNG ViỆC (WBS) Mục đích: đưa hoạt động quản vào cấu trúc phân tách công việc xem “ Việc quản dự án Dự án Phát triển sản phẩm A Phát triển sản phẩm B Quản...
 • 26
 • 249
 • 0

Dự toán ngắn hạn và phân bổ nguồn lực.pdf

Dự toán ngắn hạn và phân bổ nguồn lực.pdf
... Dự toán tiêu thụ Dự toán CPBH Dự toán CPQLDN Dự toán sản xuất Dự toán CPNVLTT Dự toán CPNCTT Dự toán tiền mặt Dự toán CPSXC Dự toán BCKQKD Dự toán BCĐKT Hình 7: Mối quan hệ bảng dự tốn [10, chương ... Chương NGUN TẮC LẬP DỰ TỐN NGẮN HẠN VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC 3.1 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BỘ PHẬN DỰ TỐN Dự tốn tiêu thụ Dự tốn tồn kho cuối kỳ Dự tốn ngun vật liệu trực tiếp Dự tốn sản xuất Dự tốn chi phí ... dài hạn, chiến lược sách lược Đây sở để phân phối cân đối ngắn hạn nguồn lực sản xuất cho mục tiêu ngắn hạn kế hoạch ngắn hạn Thực chất kế hoạch hoạt động kinh doanh ngắn hạn việc lập dự tốn ngắn...
 • 55
 • 916
 • 3

Mô hình phân bố nguồn lực tài chính

Mô hình phân bố nguồn lực tài chính
... Tiểu luận Đề tài 2: hình phân bổ nguồn lực tài tầng xã hội; bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường lực thể chế phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, lực nghiên ... HÚT VÀ PHÂN BỔ NGUỒN TÀI CHÍNH TỪ NƯỚC NGOÀI Lớp Cao học Đêm _ K19 14 Tiểu luận Đề tài 2: hình phân bổ nguồn lực tài II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM Hiểu biết chung nguồn vốn ... trương phát huy nội lực, hướng tới nguồn lực nước nguồn lực giữ vai trò định, bên cạnh tranh thủ ngoại lực nguồn lực quan trọng giữ vai trò hỗ trợ cho nguồn lực nước, phân bổ tài trợ cho dự án...
 • 31
 • 619
 • 10

Mô hình phân bố nguồn lực tài chính

Mô hình phân bố nguồn lực tài chính
... VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH I BẢN CHẤT TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1 Bản chất tài doanh nghiệp Ý nghĩa phân tích tình hình tài II NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN ... TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Nhiệm vụ phân tích tình hình tài 2 Mục tiêu phân tích tài III TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Tài liệu phân tích Phương pháp phân tích ... hợp tình hình thực tế Để hiểu rõ tình hình sử dụng tài sản nguồn vốn doanh nghiệp ta sâu phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn hình thành tài sản Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn 3.1 Phân tích...
 • 95
 • 378
 • 0

Dự toán ngắn hạn và phân bố nguồn lực

Dự toán ngắn hạn và phân bố nguồn lực
... Dự toán tiêu thụ Dự toán CPBH Dự toán CPQLDN Dự toán sản xuất Dự toán CPNVLTT Dự toán CPNCTT Dự toán tiền mặt Dự toán CPSXC Dự toán BCKQKD Dự toán BCĐKT Hình 7: Mối quan hệ bảng dự tốn [10, chương ... dài hạn, chiến lược sách lược Đây sở để phân phối cân đối ngắn hạn nguồn lực sản xuất cho mục tiêu ngắn hạn kế hoạch ngắn hạn Thực chất kế hoạch hoạt động kinh doanh ngắn hạn việc lập dự tốn ngắn ... lặp lại tương lai [3, trang 81] 1.2 KHÁI QT VỀ NGUỒN LỰC VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC 1.2.1 Khái niệm nguồn lực phân bổ nguồn lực Nguồn lực điều kiện cần có nguồn phương tiện cần thiết khác để đảm bảo trì...
 • 55
 • 372
 • 0

DỰ TOÁN NGẮN HẠN, PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ NĂNG LỰC doc

DỰ TOÁN NGẮN HẠN, PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ NĂNG LỰC doc
... hó a số dư đả m phí Doanh phí n Chi thu thuầlãi vay $ Chi phí lãi vay$ Chi phí linh hoạ t Chi phí nă n lực $ Nguồng l lực Nguồn c Chi phí khác Chi phí Điềulãiđộ Điều vay độ Nguồn lực Điề u độ Chuyển ... tạo lực Nguồn lực cố định (được ủy thác) tạo lực Chi phí linh hoạt phát sinh sử dụng nguồn lực linh hoạt Chi phí ủy thác (chi phí cố định) phụ thuộc vào số lượng lực đạt Chi phí lực hoạt động chi ... 1.551,3 Chi phí lực Chi phí lực Chi phí khác Chi phí khác $$ $$ 2.100.000 2.100.000 12.000.000 12.000.000 C4 C4 C5 C5 0,0 0,0 1.632,5 1.632,5 Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay Nguồn lực Nguồn lực $$...
 • 48
 • 337
 • 5

tái cân bằng cho chiến lược tái cân bằng phân bổ nguồn lực cho chiến lược ngoại giao của hoa kỳ ở khu vực châu á – thái bình dương

tái cân bằng cho chiến lược tái cân bằng phân bổ nguồn lực cho chiến lược ngoại giao của hoa kỳ ở khu vực châu á – thái bình dương
... Chính sách (VEPR) Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Tái cân cho Chiến lược tái cân Phân bổ nguồn lực cho chiến lược ngoại giao Hoa Kỳ khu vực Châu Á Thái Bình dương1 Ủy ban Đối ngoại ... ninh, giá trị dân chủ phát triển người khu vực Châu Á -Thái Bình Dương Những khuyến nghị chiến lược Tái cân phản ánh cần thiết việc tiếp cận khu vực Châu Á -Thái Bình Dương thông qua phương pháp mang ... vực Châu Á Thái Bình dương Trong phân bổ nguồn lực cho tái cân bằng, gần cải tổ phân phối ngân sách nội khu vực chưa đủ, vốn từ nguồn khác cần phải đặt xem xét để phản ánh ưu tiên chiến lược...
 • 42
 • 185
 • 1

iểu luận Trình bày mô hình phân bổ nguồn lực tài chính.

iểu luận Trình bày mô hình phân bổ nguồn lực tài chính.
... Thực trạng việc phân bổ nguồn lực tài Việt Nam 2.1 Mục tiêu việc phân bổ nguồn lực tài Việt Nam Trang 2.1.1 Phân bổ nguồn lực tài đặt bối cảnh thực chiến lược tài đổi sách tài phục vụ nghiệp ... THỰC TRẠNG PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM 2.1 MỤC TIÊU CỦA VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Phân bổ nguồn lực tài đặt bối cảnh thực chiến lược tài đổi sách tài phục ... luật tài tổng thể Trang 2.2 Thực trạng phân bổ nguồn lực tài chính… Trang 2.2.1 Nguồn lực tài nước Trang 2.2.1 Nguồn lực tài từ nước Trang 11 2.3 Những hạn chế gặp phải trình...
 • 24
 • 244
 • 0

Phân bổ nguồn lực

Phân bổ nguồn lực
... Phân bổ nguồn lực đến thay đổi nhu cầu nguồn lực đặc biệt thay đổi thời gian phát sinh nhu cầu nguồn lực Các nguồn lực bao gồm lao động nhân công, thời gian ... rút ngắn chọn trước Nội dung Phương pháp đường găng (CPM) Phân bổ nguồn lực Tải trọng nguồn lực Điều phối nguồn lực Lập tiến độ cho nguồn lực ràng buộc Câu hỏi ôn tập Tham khảo chi tiết 2/2 ... gian tính toán nguồn lực khan khác để thực công việc dự án Ví dụ, nhu cầu chiếm khoảng 70 đến 120% nguồn lực sẵn có có thời điểm nhu cầu nguồn lực mức lực có thời điểm thiếu nguồn lực Nếu tiến...
 • 2
 • 1,345
 • 0

ĐỔI MỚI THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰCPHÂN BỔ LỢI ÍCH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN

ĐỔI MỚI THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ PHÂN BỔ LỢI ÍCH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN
... làm cho giá thành sản phẩm tăng cao giảm lợi cạnh tranh Qua nhiều kênh khác nhau, hệ thống phân bổ nguồn lực lợi ích làm cho chênh lệch giàu nghèo tăng lên, lực cạnh tranh giảm sút động lực kinh ... lệch giá đất, xem xét việc đánh thuế vào tài sản v.v tạo them động lực để phân bổ nguồn lực vào vận dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao giá trị gia ... không kiểm soát có hiệu lực động lực đầu vào bất động sản, thị trường chứng khoán, tạo nợ xấu, bong bong bất động sản, tác động tiêu cực tới kinh tế Chúng ta cải cách chậm thể chế Các xếp hạng quốc...
 • 16
 • 55
 • 0

Slide: Chương 5 phân phối nguồn lực cho dự án

Slide: Chương 5 phân phối nguồn lực cho dự án
... pháp phân phối nguồn lực cho dự án nhằm đạt tới mục tiêu xác định Yêu cầu  Nắm phương pháp xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực  Vận dụng phương pháp phân phối khác để giải toán phân phối nguồn lực ... Quản lý dự án Ví dụ: Công việc dự án X sau: Năm 2010 Quản lý dự án 10 Vẽ sơ đồ PERT dự án D(7) A (5) E(3) G(3) K(7) F (5) H(2) I(6) B (5) C(4) Năm 2010 Quản lý dự án 11 Vẽ biểu đồ phụ tải nguồn lực ... mạng công việc  Sử dụng nguồn lực khác  Đánh đổi loại nguồn lực Năm 2010 Quản lý dự án 16 III Các phương pháp phân phối nguồn lực   Có hai phương pháp phân phối nguồn lực: Phương pháp nối tiếp...
 • 25
 • 274
 • 20

Xem thêm