Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư
... chương 1. 1 Những vấn đề đầu 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Đặc điểm hoạt động đầu 1. 1.3 Phân loại đầu 1. 1.4 Vốn đầu 1. 2 Những vấn đề chung dự án đầu 1. 2 .1 Các khái niệm 1. 2.2 Yêu cầu dự án đầu ... đầu 1. 2.3 Mục đích công dụng dự án đầu 1. 2.4 Môi trường dự án đầu 1. 2.5 Nội dung chủ yếu dự án đầu 1. 2.6 Phân loại dự án đầu 1. 2.7 Chu kỳ dự án đầu Nội dung chương 1. 2.7 .1 Giai ... qu¶ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Câu hỏi ôn tập Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư? Tại công đầu phải tiến hành theo dự án có hiệu quả? Nội dung chủ yếu dự án đầu tư? ...
 • 28
 • 304
 • 0

Chương 1: Tổng quát về cấu trúc dữ liệu và thuật toán pdf

Chương 1: Tổng quát về cấu trúc dữ liệu và thuật toán pdf
... u trúc d li u gi i thu t C u trúc d li u + Gi i thu t = Chương trình C u trúc d li u t t, n m v ng gi i thu t th c hi n vi c th hi n chương trình b ng m t ngôn ng c th ch v n ñ th i gian M t chương ... 1.1 Khái ni m v c u trúc d li u thu t toán 1.1.1 C u trúc d li u B t kỳ m t chương trình máy tính c n có d li u ñ x lý D li u vào (input data), d ho c d li u (output data) ... ph c t p c a thu t toán ðánh giá ñ ph c t p c a m t thu t toán c lư ng th i gian th c hi n thu n toán T(n) ñ so sánh tương ñ i gi a thu t toán Th i gian th c hi n m t thu t toán ph thu c r t nhi...
 • 10
 • 238
 • 1

Chương 1 -Tổng quan về dự ánquản trị dự án potx

Chương 1 -Tổng quan về dự án và quản trị dự án potx
... hóa hoạt động quản trị dự án Do vậy, Viện quản trị dự án (PMI) thành lập năm 19 69 Sứ mệnh PMI cổ vũ cho phát triển quản trị dự án xây dựng tính Chương - Tổng quan dự án quản trị dự án -3- chuyên ... điểm quản trị dự án Dự án gì? N hững mối quan hệ phụ thuộc lẫn dự án gì? N nguồn gốc mâu thuẫn mà nhà quản dự án phải đương đầu Hãy nêu ví dụ dự án 10 Mô tả tình mà quản trị dự án hiệu 11 Biểu ... nhiệm nhà quản trị dự án N hà quản tri dự án có tầm quan trọng thành công dự án 14 Bạn có muốn trở thành nhà quản trị dự án không? Tại sao? 15 Vì lại có cân nhắc mục tiêu quản trị dự án? 16 Tại...
 • 26
 • 182
 • 0

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án
... sinh  Dự án nhóm A  Dự án nhóm B  Dự án nhóm C GV: Ths Ho Nhat Hu 10 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư  Quản    trị dự án việc ứng dụng kiến thức kỹ vào hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt ... Quản trị dự án bao gồm hoạt động tổ chức, điều hành, quản lý q trình: - Lập dự án - Thẩm định xét duyệt dự án - Thực dự án - Sản xuất kinh doanh theo dự án - Đánh giá kết quả, hiệu thực tế dự ... quản trị dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu Lập kế hoạch điều phối thực Giám sát GV: Ths Ho Nhat Hu 11 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư         Quản trị dự án q trình hoạch định, tổ chức quản...
 • 21
 • 532
 • 0

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu  chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu
... Trình bày khái niệm sở liệu • Mô tả tranh tổng quan sở liệu, tổ chức, thao tác ứng dụng sở liệu 1. 1 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. 1 .1 sở liệu: • Một sở liệu tập hợp liệu có liên quan với nhau, mô hình ... liệu lưu trữ sở • Xây dựng sở liệu trình lưu trữ liệu phương tiện lưu trữ hệ quản trị sở liệu kiểm soát • Thao tác sở liệu bao gồm chức truy vấn sở liệu để lấy liệu cụ thể, cập nhật sở liệu để phản ... khác • Thuộc tính đa trị thuộc tính mà cá thể nhận nhiều giá trị Biểu thị mô hình thuộc tính đa trị hình ellipse kép 1. 1.3 Hệ quản trị sở liệu • Một hệ quản trị sở liệu tập hợp chương trình giúp...
 • 22
 • 71
 • 0

Bài giảng quản trị dự án chương 1 tổng quan về dự án

Bài giảng quản trị dự án  chương 1 tổng quan về dự án
... phán bên tránh mâu thuẩn Tạo sản phẩm có chất lượng cao Quản trị hoạt động dự án • • • • • • • • Quản trị phạm vi Quản trị thời gian Quản trị chi phí Quản trị chất lượng Quản trị nhân lực Quản ... Giai đoạn III: giai đoạn đánh giá kết thúc dự án: : phân tích thành cơng thất bại dự án án  kinh nghiệm học 1. 2.Các giai đoạn dự án • Giai đoạn xác định dự án: xác định : (1) Mục tiêu, (2) Đặc • ... tiêu dự án Phải xây dựng đư ợc hệ thống thơng tin tốt để thu thập xử lý số liệu liên quan Vai trò quản trị dự án • Liên kết tất cơng việc hoạt động dự án • Gắn kết, liên hệ thường xun nhóm quản...
 • 17
 • 54
 • 0

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 1 tổng quan về quản trị dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 1 tổng quan về quản trị dự án
... cán nhân viên 20 Quản trị dự án Tổng thể sách, chế, pháp luật, quy định… Nhà nước Dự án đầu tư Nhà quản trị dự án Giai đoạn dự án Lĩnh vực dự án 21 Nội dung quản trị Lập kế hoạch tổng quan Quản ... Quản trị phạm vi Quản trị thời gian Quản trị chi phí Quản trị chất lượng Quản trị nhân lực Quản trị rủi ro Quản trị hoạt động cung ứng Quản trị thông tin 22 Các vấn đề mấu chốt • Dự án gì? • Quản ... vấn đề mấu chốt • Dự án gì? • Quản trị dự án để làm gì? • Đặc điểm dự án ảnh hưởng đến quản trị dự án nào? • Thế dự án thành công? • Các nội dung quản trị dự án? 23 24 ...
 • 24
 • 236
 • 0

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN
... giám sát dự án Nội dung chủ yếu quản trị tiến độ thời gian, chi phí thực dự án Tổng quan quản trị dự án 21 Các trình QTDA Tổng quan quản trị dự án 70300 Quản trị dự án 22 11 8 /18 /2 016 Các trình ... bên dự án Dự án có tác động đến nhiều đối tượng khác nhau, quyền hạn khác dự án thường chứa đựng xung đột Tổng quan quản trị dự án Chu kỳ dự án Tổng quan quản trị dự án 70300 Quản trị dự án 8 /18 /2 016 ... Tổng quan quản trị dự án 70300 Quản trị dự án 18 8 /18 /2 016 Các mục tiêu quản trị dự án Tổng quan quản trị dự án 19 Vai trò quản trị dự án    Giúp tổ chức cấu quản trị, tăng cường hoạt động lập...
 • 21
 • 342
 • 0

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG
... rộng Dựa vào mạch truyền dẫn công cộng  Công nghệ      Mạng chuyển mạch (circuit-switching) Mạng chuyển gói (packet-switching) Frame Relay ATM Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói  Mạng chuyển ... Mô hình truyền thông      Máy nguồn (Source) Thiết bị truyền (Transmitter) Hệ thống truyền (Transmission System) Thiết bị nhận (Receiver) Máy đích (Destination) Tác vụ truyền liệu    ... (circuit-switching)    Có đường truyền dành riêng xác lập trình trao đổi liệu Ví dụ mạng điện thoại công cộng Mạng chuyển gói (packet-switching)    Không dành riêng đường truyền dẫn Mỗi gói theo đường...
 • 16
 • 1,160
 • 9

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp
... 1/ 11/ 2 011 KHÁI NIỆM QTDN 1. 1 Khái niệm Quản trị 1. 2 Doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp 1. 1 Khái niệm quản trị Từ khoá: Quản trị: Management ý nghĩa: Quản lý: Dùng với quan nhà nước quản ... triệt để, tránh cực đoan 1/ 11/ 2 011 15 1/ 11/ 2 011 1. 2 Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị Các lý thuyết quản trị xuất theo thời gian, - không thay mà bổ sung cho - Việc quản trị có hiệu đạt sở vận ... đến cuối 19 60s Trường phái quản trị cổ điển Trường phái tâm lý xã hội Trường phái quản trị định lượng Quản trị theo tiến trình Quản trị theo tình 1. 2.3 Giai đoạn từ 19 70 đến 1/ 11/ 2 011 - 14 Sự đời...
 • 9
 • 3,101
 • 11

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước
... TT(%) 11 17282 51. 7 13 70537 55.2 253255 3.5 503533 23.3 613 265 24.7 10 9732 1. 4 2 917 47 13 .5 18 1276 7.3 11 04 71 6.2 90766 4.2 94349 3.8 3583 0.4 45383 2 .1 4 717 4 1. 9 17 91 0.2 28094 1. 3 42209 1. 7 14 115 ... 638.609.280 612 .62 .17 8 26.007 .10 2 3 .13 8.854 4.780.854 18 .097.590 2.678.560 15 . 419 .034 3.890.340 11 .528.690 51. 028.020 26.069 225.462 59.777.239 39 .11 6 .17 8 11 .678.566 1. 0 31. 000 210 .949 10 .453. 813 745. 510 ... TT(%) 16 813 26 77.8 18 8 015 8.7 58349 2.7 233397 10 .8 216 1087 10 0 Nm 2004 Giỏ tr 19 38388 16 65 61 152078 15 6906 2 413 933 TT(%) 80.3 6.9 6.3 6.5 10 0 (VT: USD) Chờnh lch Giỏ tr TT(%) 257062 2.5 - 214 54 -1. 8...
 • 42
 • 473
 • 0

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực
... nghiệp QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Các yếu tố động viên Tính chất công việc + Thăng tiến + Tiền QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Thái độ thay đổi Nhân viên thường chống lại thay đổi QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Nguồn ... QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Cơ sở suất chất lượng Máy móc + Tổ chức QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Cơ sở suất chất lượng Công nghệ + Tổ chức + Chất lượng nguồn nhân lực QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Các ... công việc nhà quản trị có sở để tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, thăng thưởng, lương bổng … CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1 TỔNG QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1.1 Định...
 • 20
 • 927
 • 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING
... qun tr cỏc mi quan h gia cỏc bờn khỏc hn l vic hỡnh thnh c ch th bc iu ny dn n s thay i cu trỳc t chc v marketing quan h ó tr thnh hot ng marketing quan trng nht thi k 19 80- 19 90 10 Vn hoỏ t chc ... qu cỏc mi quan h vi cỏc bờn hu quan quan trng v li ớch s xut hin 19 2.7 Kờnh marketing v chui cung cp Kờnh marketing tip cn vi th trng mc tiờu, cỏc nh lm marketing s dng ba loi kờnh marketing ... ln hn c gi l marketing quan h Marketing quan h cú mc tiờu xõy dng mi quan h cựng cú li lõu di vi cỏc i tỏc quan trng nh khỏch hng, nh cung cp, cỏc nh phõn phi nhm nuụi dng v trỡ quan h lm n lõu...
 • 42
 • 358
 • 0

Xem thêm