CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP AAS p1+p2+p3+p4

SỞ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP AAS p1+p2+p3+p4

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP AAS p1+p2+p3+p4
... Vạch phổ Natri eV 3.6eV 330.3nm 2.2eV 589nm Trạng thái NGUYÊN TẮC CỦA PHÉP ĐO AAS    Đònh nghóa: Phương pháp phân tích dựa sở đo phổ hấp thu nguyên tử nguyên tố gọi phép đo phổ hấp thu nguyên ... tiếp thu xử tín hiệu CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY AAS Bộ đơn sắc (cách tử …) Hệ thống quang học Nguồn sáng đơn sắc Hệ thống nguyên tử hóa Đầu dò (PMT) Hệ thống xử tín hiệu Các phận máy AAS (1) Nguồn ... hấp thu nguyên tử AAS 6300 Shimadzu ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỔ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ        Phân tích quang phổ tện gọi chung cho hệ phương pháp phân tích quang học dựa sở ứng dụng tính chất...
 • 113
 • 493
 • 0

SỞ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI docx

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI docx
... đáp án Một số toán hoá học giải nhanh phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn e… song phương pháp quy đổi tìm đáp án nhanh, xác phương pháp tương đối ưu việt, kết đáng tin ... 5) Khi quy đổi hỗn hợp chất nguyên tử tuân theo bước sau: Bước 1: quy đổi hỗn hợp chất cac nguyên tố tạo thành hỗn hợp Bước 2: đặt ẩn ... hỗn hợp Bước 3: Lập phương trình dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron… Bước 4: lập phương trình dựa vào giả thiết toán có Bước 5: giải phương trình tính...
 • 3
 • 315
 • 2

Giáo trình công nghệ hàn - sở thuyết của phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc pptx

Giáo trình công nghệ hàn - Cơ sở lý thuyết của phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc pptx
... qua trình hàn 2) Sự tạo thành bể hàn Khi hàn nóng chảy, tác dụng nguồn nhiệt làm cạnh hàn kim loại phụ nóng chảy tạo nên bể kim loại lỏng Bể kim loại gọi bể hàn hay vũng hàn Trong qua trình hàn, ... Phần đuôi bể hàn Ở phần xảy trình kết tinh kim loại lỏng bể hàn để tạo nên mối hàn Trong trình hàn, kim loại lỏng bể hàn chuyển động xáo trộn không ngừng Sự chuyển động kim loại lỏng bể hàn tác dụng ... loại vật hàn Hình dạng bể hàn đặc trưng đại lượng: Hình 2-3 Hình dạng kích thước bể hàn b- Chiều rộng bể hàn h- Chiều sâu nóng chảy l- Chiều dài bể hàn Tỷ số chiều rộng chiều dài bể hàn gọi hệ...
 • 9
 • 662
 • 2

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: sở thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng.

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng.
... Nội dung sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Nguyên tắc chế sắc mỏng Cách tiến hành phương pháp sắc mỏng Ứng dụng phương pháp sắc mỏng Phân tích định tính Phân tích định ... Phương pháp sắc xuống • Phương pháp sắc nằm ngang • Phương pháp sắc đa bậc • Phương pháp sắc hai chiều Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc lên Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc ... Phân tích định lượng Phân tích hợp chất hữu hữu Phân tích hợp chất vô sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản Pha tĩnh Pha động Hệ Sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản • Dùng để trải...
 • 28
 • 795
 • 5

sở thuyết các phương pháp địa vật giếng khoan và áp dụng xác định tổng độ khoáng hóa của nước dưới đất và ranh giới mặn nhạt của tầng Pliocen dưới theo tài liệu địa vật giếng khoan ở thành phố Cà Mau

Cơ sở lý thuyết các phương pháp địa vật lý giếng khoan và áp dụng xác định tổng độ khoáng hóa của nước dưới đất và ranh giới mặn nhạt của tầng Pliocen dưới theo tài liệu địa vật lý giếng khoan ở thành phố Cà Mau
... 61 3.1 Các phương pháp xác định độ tổng khoáng hóa nước đất theo tài liệu địa vật lỗ khoan 62 3.1.1 sở phương pháp xác định độ tổng khoáng hóa 62 3.1.2 Các công thức tính ... chất mặn nước đất, thông số quan trọng thể chất lượng nước làm sở cho việc xác định ranh giới mặn nhạt tầng chứa nước Khóa luận tác giả đề cập sở thuyết phương pháp địa vật giếng khoan áp dụng ... pháp địa vật giếng khoan áp dụng xác định tổng độ khoáng hóa nước đất ranh giới mặn nhạt tầng Pliocen theo tài liệu địa vật giếng khoan thành phố Mau Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị...
 • 84
 • 1,343
 • 5

SỞ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ SINH HỌC NƯỚC THẢI

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI
... – 0,7 thích hợp với xử biện pháp sinh học Xử nước thải biện pháp sinh học gồm xử sinh học hiếu khí xử sinh học yếm khí Xử sinh học vi sinh hiếu khí (phương pháp sử dụng bùn hoạt ... Vi sinh vật gây bệnh cao, - Tuổi thọ công trình thấp II.2.2 Phương pháp xử sinh học nước thải điều kiện nhân tạo II.2.2.1 sở thuyết trình xử sinh học yếm khí [7, 8, 9, 10, 11] Xử ... hiếu khí  Các dạng thiết bị thường gặp - Các công trình hiếu khí nhân tạo xử nước thải dựa sở sinh trưởng dính bám vi sinh vật – lọc sinh học + Xử nước thải lọc sinh học Viện Khoa học Công...
 • 86
 • 727
 • 4

SỞ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
... II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 2.1 .Phương pháp Ditizon 2.2 Phương pháp định lượng quang phổ hấp thụ nguyên tử 2.3 Phương pháp cực phổ 2.4 .Phương pháp ... Đồ án chuyên môn GVHD: Thái Thị Ánh Ngọc Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 2.1 Phương pháp ditizon 2.1.1 Bản chất phương pháp ditizon Ditizon ( Diphenyl thiocacbazon) có công ... mẫu cần 4.3 Xác định thiếc 4.3.1 Phương pháp iod Đây phương pháp nhiều nước giới dùng làm phương pháp tiêu chuẩn để xác định hàm lượng thiếc lương thực thực phẩm Bản chất phương pháp : Sau vô...
 • 39
 • 431
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỞ THUYẾT CỦA VIỆC LỰA CHỌN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CARBON DẠNG ỐNG VÀ SỢI (CNT VÀ CNF) BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỤ HÓA HỌC TRONG PHA HƠI (CVD)" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thuộc vào nhiều thông số trình tổng hợp, đặc biệt chất kim loại xúc tác kích thước Nghiên cứu lựa chọn xúc tác áp dụng việc tổng hợp chọn lọc carbon nanotube đơn lớp hay đa lớp [3, 4], để tổng hợp ... − Phương pháp cắt gọt nhờ laser (Ablation laser); − Phương pháp phân huỷ xúc tác khí chứa carbon hay phương pháp kết tụ hóa học pha (Chemical Vapor Deposition - CVD) Trong phương pháp này, phương ... 4], để tổng hợp sợi nano carbon (CNF) [5] sở thuyết để lựa chọn xúc tác Một chế giải thích phát triển cấu trúc nano carbon có mặt kim loại xúc tác đề nghị Sinnott đồng [7] sở quan sát Baker...
 • 7
 • 308
 • 0

sở luận và phương pháp luận về vai trò của lao động với tăng trưởng kinh tế

Cơ sở lý luận và phương pháp luận về vai trò của lao động với tăng trưởng kinh tế
... I: sở luận phương pháp luận vai trò lao động với tăng trưởng kinh tế I Các khái niệm: Tăng trưởng kinh tế: Theo thuyết tăng trưởng phát triển kinh tế kinh tế học phát triển, tăng trưởng ... học thuyết kinh tế, nhà kinh tế nhận thức vai trò quan trọng lao động. Băng chứng có nhiều thuyết nghiên cứu vai trò lao động Muốn hiểu cách rõ nhận thức vai trò lao động với tăng trưởng ta ... có kế hoạch lao động cho hợp phù hợp với đất nước, trước hết ta cần hiểu rõ vai trò lao động với tăng trưởng vai trò to lớn lao động tăng trưởng nên cử nhân, nhập lực lượng lao động tương...
 • 32
 • 280
 • 0

Báo cáo khoa học:Cơ sở luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc

Báo cáo khoa học:Cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hóa và đời sống của giai cấp công nhân doc
... cdnh cua giai cap lao dong Anh mat ban dpc Ph Angghen cung di t6i nhan x6t cho rSng: Cung v6i qua trinh Qng dung khoa Rghien curu L|ch sit s6 5.2009 hoe vao san xua't cong nghiep, ban than giai ca'p ... thieu thdn; cac mSt the cha't, tri tue va dao dQc deu hi giai ca'p thong tri bo rdi, nhQng bang ehinh sQ trai nghiem thQc tiln cua minh, giai ca'p cong nhan Anh "vSn biet ra't ro Idi leh cua ban ... Idi leh cua toan d i n toe la the nao; ho eung biet Idi ich rieng ciia giai ca'p tQ san la gi va ho c6 the ddi dQdc gi giai ca'p a'y , ho khong hieu gi ve nhQng va'n de tren trdi ma cac cha eo...
 • 5
 • 308
 • 3

Vai trò của Ca, những chế điều hoà Ca làm sở thuyết của các biện pháp phòng trị bệnh sốt sữa trong chan nuoi bò sũa

Vai trò của Ca, những cơ chế điều hoà Ca làm cơ sở lý thuyết của các biện pháp phòng trị bệnh sốt sữa trong chan nuoi bò sũa
... hot hoỏ Ca- Mg-ATPaza (Horst v cng s, 1994) Trong cỏc ngun cung cp Ca, chỳng ta cú th nhn rng xng l ngun canxi chớnh giai on gia sỳc n khu phn Ca thp hoc nhu cu Ca ca c th cao Trong xng canxi tn ... anion v cation khu phn l phng phỏp ang c ỏnh giỏ cao v hiu qu cng nh nhng u im ca nú Do ú bi vit ny, chỳng tụi trung lm rừ cỏc chớnh sau: Vai trũ ca Ca, nhng c ch iu ho Ca lm c s thuyt ca cỏc ... Ca (Brves v cng s, 1995) 2.3 S gim canxi huyt hay st sa Trong thi k cha v k tit sa c th gia sỳc ũi hi mt lng ln Ca, c bit i vi bũ sa cao sn, lng Ca, P bi xut rt nhiu sa cung cp cho nhu cu ca...
 • 21
 • 1,472
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 3 một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xe đạp xe máy phương đôngcơ sở phương pháp luận của sự phân chia các đơn vị và các cấp lãnh thổ hành chính ở việt nam2 cơ sở phương pháp luận của phần mềm ứng dụngcơ sở phương pháp tính toán phân tích chế độ xác lập của hệ thống điện và đánh giá khả năng đảm bảo ổn định tĩnhcơ sở phương pháp luận của phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lýphần 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp cipphần 3 một số giải pháp cơ bản kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta 10cơ sở phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lýphần 3 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần xây dựng vinaconex 25cơ sở phương pháp luận xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại doanh nghiệpcơ sở phương pháp luận xây dựng phần mềmcơ sở phương pháp luận về phân tíchcơ sở phương pháp đường chéocơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa họccơ sở phương pháp luận của thống kê doanh nghiệpGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhLuyện tập chung Trang 47Bài 15. Phòng bệnh viêm gan ACV lop Quan tri nhan su 1công văn CV lop Tien luongcông vănCV đi số 1025CV đi số 21184- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)