tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm đại học hóa học qua các năm

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 12 theo từng bài
... hệ lôgic Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh câu lệnh ngôn ngữ lập trình (ví dụ câu lệnh Pascal) Câu lệnh câu lệnh đơn câu lệnh ghép • Hiểu câu lệnh ghép câu lệnh gộp dãy câu lệnh Ví dụ, câu lệnh ... MÔN TIN HỌC LỚP 12 I Chương trình, chuẩn KTKN môn Tin học lớp 12 55 A) Chương trình Khái niệm Cơ sở liệu Hệ quản trị sở liệu  Khái niệm Cơ sở liệu (CSDL)  Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị sở liệu ... cầu KTKN • Biết đời phát triển mạnh mẽ ngành khoa học tin học nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin • Biết tin học ngành khoa học • Biết tin học ứng dụng vào hầu hết lĩnh vực • Biết đặc tính...
 • 14
 • 17,960
 • 41

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 855
 • 5

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 10 docx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 10 docx
... Phần Lời giải vắn tắt 11 237 238 12 239 240 d A – trả lời câu hỏi trắc nghiệm b 1.2 Đúng hay sai 1s 1.1 Chọn câu trả lời 6đ 11 đ 2đ Những vấn đề chung 7đ 12 s 1e ... 9.1 Chọn câu trả lời 34 1b s 6c 11 c 35 2c đ 7c 12 c 27 s 3d 8a 13 c 4b 9d 14 b 5e 10 b 15 a Độc quyền tập đoàn 8.1 Chọn câu trả lời 12 249 250 20đ 10s 9.2 Đúng hay sai 1đ 5s 9s 2s 6s 10 s 3s ... s e 34 7a 17 27 e đ 247 248 35 s 10 d 11 c 10 s 11 s 31 c 32 d 33 d 34 d 35 c 36 d 37 8e 9c 10 b e 18 b 19 a 20 b 1c 28 e 2c 29 a 3d 2đ 3đ 4đ 5đ 6đ 7đ 8đ 9s 10 đ 11 s 12 s 13 đ 14 s 15 s 16 đ...
 • 13
 • 397
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 9 pptx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 9 pptx
... 92 99 102 a) Hãy tính sản phẩm cận biên cho công nhân b) lượng lao động quy luật hiệu suất giảm dần bắt đầu thể hiện? c) Mối quan hệ độ dốc đường tổng sản lượng đường sản phẩm cận biên gì? 19 ... định số lượng tối đa hoá lợi nhuận sau đây: a) Lượng tư sử dụng b) Tổng sản lượng sản xuất c) Tổng doanh thu, tổng chi phí tổng lợi nhuận, biết chi phí cố định 300.000$ 37 Một hãng kiểm soát ... 228 2: P = 700 - 5Q, Q tổng sản lượng, nghĩa Q = Ql + Q2 a) Hãy vẽ đường doanh thu cận biên cho hai nhà máy, đường doanh thu trung bình, doanh thu cận biên chi phí cận biên tổng cộng (nghĩa chi...
 • 13
 • 416
 • 1

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 8 pot

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 8 pot
... Tất câu 23 e Không câu Đâu vai trò tiềm tàng phủ kinh tế hỗn hợp? Trong kinh tế cạnh tranh hoàn hảo: a Đưa khung luật pháp a Một vận động đến vị t rí cân b Đưa hệ thống xác định 21 cho hành vi kinh ... thiết đến thúc đẩy khấu chúng lợi ích xã hội e Không câu 93 20 Trong kinh tế cạnh tranh hoàn hảo điều kiện sau điều kiện cần cho hiệu kinh tế? 185 186 a Người tiêu dùng tự chi a Giá hàng hoá quan ... quyền d Tất không phù hợp e Không có tình yếu tố sản xuất hàng hóa d Không có khan Tình sau không phù hợp với tối ưu kinh tế? không phù hợp 19 yếu tố sản xuất Cái trung tâm trình định giá cạnh...
 • 13
 • 396
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 7 pdf

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 7 pdf
... giới kinh doanh e Không có mối quan hệ điển c Những cá nhân vốn thông minh hình cải tỷ lệ sinh thấy học dễ hơn, dễ chịu thoả mãn 87 173 174 a Doanh thu mà hãng thu w đơn vị sản phẩm cuối S b Doanh ... cân dẫn đến thất nghiệp nhiều 15 Mức lương tối thiểu cao có chỗ làm việc cho 177 178 người tay nghề 9.3 Câu hỏi thảo luận a ảnh hưởng hướng ngoại b Thiếu cạnh tranh đủ liều Tô kinh tế gì? ảnh ... động e Không câu 19 Khi tìm đường cầu lao động ngành từ đường cầu cá nhân hãng ta phải tính đến a Những thay đổi giá yếu tố sản xuất khác b Những thay đổi giá sản phẩm 175 176 c Những khác suất...
 • 13
 • 387
 • 1

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 6 pptx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 6 pptx
... bảo: a Tổng chi phí trung bình cao chi phí cận biên b Doanh thu trung bình cao tổng chi phí trung bình c Tổng doanh thu lớn tổng chi phí d Giá cao chi phí biến đổi trung bình 73 145 1 46 e Doanh ... thể e Không thể xác định từ thông tin 24 Câu sau mô tả hãng điểm cân tối đa hoá lợi nhuận nó? a Doanh thu cận biên luôn doanh thu trung bình e Không câu 26 Trong ngắn hạn hãng muốn tối đa hoá lợi ... hình vẽ 6. 3 Câu hỏi thảo luận bỏ Cạnh tranh độc quyền Theo bạn tồn sức mạnh độc quyền gây mối quan tâm xã hội hay mối quan tâm phát sinh 7.1 Chọn câu trả lời Trong mô hình cạnh tranh a Doanh thu...
 • 13
 • 321
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 5 doc

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 5 doc
... toán e Không câu Các chi phí kinh tế hãng bao gồm; a Chi phí hội thời gian nhà kinh doanh b Doanh thu thu từ tài sản mà hãng sở hữu sử dụng theo phương án khác c Thu nhập từ vốn cổ phần mà chủ ... trung bình e Không câu 58 d Tăng giá e Giảm giá 1 15 116 27 Nếu bốn hãng ngành cạnh tranh có biểu cung sau cung tổng cộng chúng coi biểu liệt kê P MC Q1S = 16+4P AC Q2S = 5+ 5P C Q3S = 32+8P d ... câu 21 Thặng dư sản xuất biểu thị a Chênh lệch doanh thu tổng chi phí hãng b Tổng chi phí cố định chi phí biến đổi hãng e Không câu 23 Hình hình hình 5. 1 cách xác mức sản lượng mà người cung thị...
 • 13
 • 347
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 4 potx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 4 potx
... biểu thị đánh đổi 44 dần b Quy luật hiệu suất giảm dần c Những hạn chế kinh tế việc cung cấp số lượng ngày tăng hàng hoá xem xét d Sự không ổn định nhu cầu cá nhân người e Không câu hai hàng hoá ... lệ hoá 29 Đường ngân sách dịch 3.3 Câu hỏi thảo luận chuyển song song vào phía Hãy định nghĩa tổng ích lợi nhập giảm ích lợi cận biên Giải thích quy thu xuống 44 luật ích lợi cận biên giảm dần ... Những phần gia tăng tổng khác với rẻ sản lượng tăng tất sản xuất chúng riêng rẽ yếu tố sử dụng trình b Sản xuất số lượng lớn đắt sản xuất số lượng nhỏ yếu tố sản xuất tăng tỷ lệ với d Những phần...
 • 13
 • 366
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 3 pdf

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 3 pdf
... hoá B e Những đồng cuối chi vào hàng hoá A B không làm tăng thoả mãn 37 e Không câu 31 Giá hàng hoá X giảm ảnh hưởng thu nhập (nếu có) thay đổi giá này: 73 74 a Sẽ thường làm cho số hàng 33 hoá ... vị tổng doanh thu không đổi giá thay thay đổi phần trăm giá thay đổi phần trăm tổng doanh thu 52 Nói chung, khoảng thời gian cung co dãn nhiều 53 Cầu hàng hoá dịch vụ có nhiều hàng hoá thay mức ... sung 3. Tiêu dùng c Rằng hàng hoá khan 3. 1 Chọn câu trả lời Giả định tiết kiệm hay vay, thu nhập người tiêu dùng cố định, ràng buộc ngân sách người đó: a Xác định tập hợp hội người b Chỉ tổng...
 • 13
 • 308
 • 0

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 2 potx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 2 potx
... người kinh tế" đường cầu P = 100 - 4Q cung P = 40 + 2Q giá lượng cân là: 23 Nếu sang phải cầu giữ nguyên giá a P = 60, Q = 10 b P = 10, Q = c P = 40, Q = d P = 20 , Q = 20 cân giảm e không câu chuyển ... sang trái cung làm cho tổng doanh thu tăng thuộc vào yếu tố yếu tố sau? a Giá hàng hoá e Không câu b Thị hiếu người Hãy xếp đường cầu hình 2. 2 theo thứ tự từ độ co dãn lớn (về giá trị tuyệt đối) ... chung khẳng định câu e Không câu 44 Lượng cầu nhạy cảm thay đổi giá khi: a Cung không co dãn tương đối b Có nhiều hàng hoá thay mức độ cao c Những người tiêu dùng người hợp 22 d Người tiêu dùng...
 • 13
 • 291
 • 1

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 1 ppsx

Giáo trình tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh doanh nghiệp phần 1 ppsx
... hàng hoá e Không câu 18 Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu ... nhà kinh tế đặt cho đường hiệu suất giảm dần 16 .Biết xã hội đâu đường giới hạn khả sản xuất đủ để trả lời câu hỏi cho xã hội 17 .Có thất nghiệp tràn lan có nghĩa xã hội hoạt động phía 11 21 22 ... Sự khan 11 Tài nguyên khan nên: a Phải trả lời câu hỏi Nghiên cứu chi tiết hãng, hộ gia đình, cá nhân thị trường họ giao dịch với gọi là: a Kinh tế học vĩ mô 14 b Kinh tế học vi mô c Kinh tế...
 • 13
 • 417
 • 0

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 1 pot

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 1 pot
... đợc quyền Câu 11 4: Davít Hium l nh triết học nớc no? a Pháp c áo b Anh d H Lan Câu 11 5: Davít Hium sống vo thời gian no? a 17 00 - 17 60 b 17 10 17 65 c 17 11 17 66 d 17 12 - 17 67 Câu 11 6: Về lý luận ... nghĩa Câu 68: Đề-các-tơ l nh triết học v khoa học nớc no ? a Anh b Bồ Đo Nha c Mỹ d Pháp Câu 69: Đề-các-tơ sinh vo năm no v vo năm no? a 15 90 16 50 b 15 96 16 54 c 15 94 16 54 d 15 96 16 50 Câu 70: ... kinh nghiệm v ngợc lại b Các nh triết học tâm thuộc chủ nghĩa kinh viện v ngợc lại c Cả hai không Câu 53: Ph Bêcơn sinh vo năm v năm bao nhiêu? a 15 60 16 25 b 15 61 - 16 26 c 15 62 16 27 d 15 63 16 28...
 • 17
 • 551
 • 15

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 2 ppsx

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 2 ppsx
... Câu 151: Hệ thống triết học Hêghen gồm phận no? a Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết học ... triết học v khoa học tự nhiên, chấm dứt quan niệm sai lầm cho triết học l khoa học khoa học d Gồm a, b v c Câu 20 1: Khẳng định no sau l sai a Triết học Mác cho triết học l khoa học khoa học 25 ... không lệ thuộc vo cảm giác 32 a 1- Vật thể, 2- hoạt động b 1- Phạm trù triết học, 2- Thực khách quan c 1- Phạm trù triết học, 2- Một vật thể Câu 25 8: Định nghĩa vật chất Lênin bao quát đặc tính quan...
 • 17
 • 552
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: những câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cươngnhững câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11những câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10nhung cau hoi trac nghiem tin hoc lop 10những câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12những câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bảnnhững câu hỏi trắc nghiệm triết họcnhững câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòngnhung cau hoi trac nghiem triet hoc mac leninnhung cau hoi trac nghiem sinh hoc lop 10300 câu hỏi trắc nghiệm tin học công chức năm 2014những câu hỏi trắc nghiệm về tin học đại cươngnhững câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật đại cươngnhững câu hỏi trắc nghiệm về luật đất đaitổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khoa học môi trườngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học