Bai giang do hoa KT tren MT 2013

Bài giảng đồ họa Clipping

Bài giảng đồ họa Clipping
... + m(x − x1 ) , x x hay x max Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 4/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Lưu đồ thuật toán Cohen - Sutherland Begin EnCode(P1,c1); EnCode(P2,c2) (c1!=0000) || (c2!=0000) ... đoạn [0,1] giao điểm không thuộc cửa sổ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 2/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán Cohen - Sutherland • Kéo dài biên cửa sổ, ta chia mặt phẳng thành chín ... Bit đặt x < x , bit khác tính tương tự Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 3/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán • Gán mã vùng tương ứng cho điểm đầu cuối P1 , P2 đoạn thẳng cần xén c1...
 • 11
 • 607
 • 5

Bài giảng đồ họa Introduction

Bài giảng đồ họa Introduction
... Đình Duy Tổng quan Đồ họa máy tính 3/14 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Giải trí • Tạo giao diện Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Tổng quan Đồ họa máy tính 4/14 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Tổng quan hệ đồ họa • Các thành phần ... khiển khởi tạo đóng chế độ đồ họa, xóa toàn hình, … Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Tổng quan Đồ họa máy tính 6/14 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Hai mô hình ứng dụng đồ họa • ng dụng đồ họa dựa mẫu số hóa (sampledbased ... mềm đồ họa Ban đầu GKS thiết kế dùng cho tập công cụ đồ họa hai chiều, sau mở rộng cho đồ họa ba chiều ♦ Các hàm GKS thực mô tả trừu tượng, độc lập với ngôn ngữ lập trình Để cài đặt chuẩn đồ họa...
 • 14
 • 306
 • 4

Bài giảng đồ họa máy tính biến đổi 3d

Bài giảng đồ họa máy tính biến đổi 3d
... trình sở Đồ hoạ Máy tính, NXB Giáo dục, 2000 [3] Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng Kỹ thuật đồ hoạ máy tính, NXB khoa học kỹ thuật, 2002 [4] Học viện công nghệ bưu viễn thông Kỹ thuật đồ họa (lưu ...   Biến đổi làm thay đổi trục y giữ nguyên trục x, z Ma trận: 46 4.2.4 Phép lấy đối xứng  Đối xứng qua gốc tọa độ (0,0,0)   Biến đổi làm thay đổi trục x, y, z Ma trận: 47 4.2.5 Phép biến ... 4.2 CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI CƠ SỞ 11 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép tịnh tiến  Cho P1(x,y,z) Oxyz Tịnh tiến P1 theo véc tơ [Tx,Ty,Tz]  P2(x’,y’,z’)  Ta có: 12 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép...
 • 49
 • 1,919
 • 7

Bài giảng đồ họa máy tính

Bài giảng đồ họa máy tính
... niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy tính tất liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh hình ảnh Gồm : tạo, lưu trữ, thao tác mô hình (các mô tả hình học đối tượng) ảnh 1.1 Khái niệm Đồ họa máy ... ứng dụng tạo ảnh máy tính 1.1 Khái niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy cách tự nhiên cho việc truyền đạt thông tin với máy tính  Khó xử lý lượng liệu khổng lồ phát sinh từ siêu máy tính mà liệu không ... diễn đồ họa khác  1.1 Khái niệm Đồ họa máy tính Đồ họa máy tính tương tác mang lại nhiều thuận lợi cho người dùng việc phát sinh hình ảnh từ có phát minh máy ảnh truyền hình  Với máy tính, ...
 • 75
 • 2,267
 • 11

Bài giảng đồ họa maý tính về biến đổi 3d

Bài giảng đồ họa maý tính về biến đổi 3d
...   Biến đổi làm thay đổi trục y giữ nguyên trục x, z Ma trận: 46 4.2.4 Phép lấy đối xứng  Đối xứng qua gốc tọa độ (0,0,0)   Biến đổi làm thay đổi trục x, y, z Ma trận: 47 4.2.5 Phép biến ... 4.2 CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI CƠ SỞ 11 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép tịnh tiến  Cho P1(x,y,z) Oxyz Tịnh tiến P1 theo véc tơ [Tx,Ty,Tz]  P2(x’,y’,z’)  Ta có: 12 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép ... Các phép biến đổi sở  Phép quay  Quay quanh trục z x’ = xcosθ - ysinθ y’ = xsinθ + ycosθ z’ = z 16 4.2.1 Các phép biến đổi sở  Phép quay  Quay quanh trục x 17 4.2.1 Các phép biến đổi sở ...
 • 49
 • 1,163
 • 1

Bài giảng, đồ họa máy tính, đường cong

Bài giảng, đồ họa máy tính, đường cong
... Inc, 1990 5.1 Biểu diễn đường cong Qua hai điểm vẽ đường thẳng  Qua ba điểm vẽ đường cong mặt phẳng  Qua bốn điểm vẽ đường cong không gian  Dùng phương trình đường cong Hypebol, parabol tính ... [0 1] 5.1 Biểu diễn đường cong  Hạn chế:   Hệ đồ hoạ ứng dụng mô tả bó hẹp đoạn Chúng ta cần biểu diễn đường cong mềm (chỉ biểu diễn đường cong gẫy”) 5.1 Biểu diễn đường cong  Cho n+1 điểm ... trình sở Đồ hoạ Máy tính, NXB Giáo dục, 2000 [3] Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng Kỹ thuật đồ hoạ máy tính, NXB khoa học kỹ thuật, 2002 [4] Học viện công nghệ bưu viễn thông Kỹ thuật đồ họa (lưu...
 • 17
 • 812
 • 9

Bài giảng đồ họa máy tính cô Lê Na ĐH Vinh

Bài giảng đồ họa máy tính cô Lê Na ĐH Vinh
... Anh Đức, Đình Duy, Vũ Hải Quân, Giáo trình Cơ sở Đồ hoạ Máy tính , NXB Giáo dục, 2000 Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng, Kỹ thuật đồ hoạ, NXB KH-KT 2003 Phan Hữu Phúc, Cơ sở đồ họa máy tính, NXB ... đồ họa máy tính Màn hình đồ hoạ Thủ tục vẽ điểm Khởi tạo đồ hoạ Thủ tục vẽ đường thẳng Hàm xử lý chế độ đồ hoạ Thủ tục vẽ đường tròn Khai báo unit đồ hoạ Thủ tục vẽ hình chữ nhật Đóng đồ ... hình đồ hoạ ATT.BGI Dùng cho máy AAT&T 6300 CGA.BGI Dùng cho máy IBM CGA,MCGA máy tương thích EGAVGA.BGI Dùng cho máy IBM EGA,VGA máy tương thích HERC.BGI Dùng cho hình Hercules monochrome máy...
 • 198
 • 940
 • 7

Bài giảng SKKN giải toán trên MT

Bài giảng SKKN giải toán trên MT
... tính toán cho giảng dạy môn toán nói riêng số môn khoa học tự nhiên nói chung, tài liệu để đồng nghiệp tham khảo bồi dỡng HS IV Nội dung nghiên cứu: Sơ lợc cách sử dụng MTBT Hớng dẫn HS giải toán ... số hình học sử dụng MTBT loại fx-500MS lớp 6, 7, 8, Một số dạng toán hay sử dụng MTBT để tính toán V Tổ chức thực nghiên cứu: 1.Thời gian: Tthời gian hớng dẫn HS cách sử dụng MTBT lấy trong quĩ ... sử dụng MTBT, GV cần phải đảm bảovừa mô tả bảng đồng thời vừa làm mầu máy để HS tiếp thu nhanh xác việc sử dung MTBT vào giải toán Phần nội dung đề tài I.Cơ sở lí luận Trong thực tế giảng dạy...
 • 15
 • 210
 • 2

Bài giảng đồ họa 3D solidworks2008 .p3

Bài giảng đồ họa 3D solidworks2008 .p3
... 22 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks 2008_3 Hình 3.24 Hình 3.25 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng 23 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks 2008_3 Bài 4: XÂY DỰNG BẢN VẼ HAI CHIỀU ... Bài giảng SolidWorks 2008_3 Hình 4.24 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng 33 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks 2008_3 Hình 4.25 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng 34 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài ... giảng SolidWorks 2008_3 Hình 4.26 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng 35 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks 2008_3 Hình 4.27 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng 36 Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng...
 • 37
 • 191
 • 0

Bài giảng đồ họa 3D

Bài giảng đồ họa 3D
... Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks 2008_2 Bài 3: PHÁC THẢO 3D VÀ CÁC ĐẶC TÍNH PHÁC THẢO NÂNG CAO I Các đối tượng vẽ phác 3D Toolbar Menu Sketch Insert/ 3D Sketch Trong mô hình thực ... Neutral Plane Bài giảng SolidWorks 2008_2 b/ Parting Line Hình 1.9 Hộp thoại Draft c/ Step Draft VIII Bài tập Hình 1.10 Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài giảng SolidWorks ... hình cách quét biên dạng theo đường dẫn 2D 3D, quét theo đường đinh ốc, vuốt biên dạng với đường dẫn hướng Các lệnh vẽ 3D nằm công cụ 3D Sketch vào Insert /3D Sketch Ta sử dụng lệnh hiệu chỉnh phác...
 • 35
 • 221
 • 0

BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ( NGÔ QUỐC VIỆT ) - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN doc

BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ( NGÔ QUỐC VIỆT ) - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN doc
... Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt 16 Humans có sắc tố cảm nhận ánh sáng gọi L, M, and S  Mỗi có phổ khác  L   L( )E( )d  M( )E( )d S   S( )E( )d M Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt 17 ...  CRT Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  LCD (Liquid Crystal Displays) Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  Plasma: nguyên lý giống CRT tác động gas thay súng phóng tia Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt  ... thị Các đối tượng đồ họa Không gian màu Nhắc lại đại số tuyến tính Hệ toạ độ Cách sử dụng OpenGL Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt   Vector: plotter Raster: hình, máy in Đồ hoạ máy tính- Ngô Quốc Việt...
 • 37
 • 642
 • 1

Bài giảng - Đồ họa máy tính pptx

Bài giảng - Đồ họa máy tính pptx
... mặt người khoa học hình Trang Đại học Hải Phòng Giảng viên: Lê Đắc Nhường Giáo trình Đồ họa máy tính 1.2 KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đồ họa máy tính ngành khoa học Tin học chuyên nghiên cứu phương ... thống người lập trình ứng dụng đồ họa, chương trình ứng dụng tạo ảnh máy tính Đồ họa máy tính cung cấp phương cách tự nhiên cho việc truyền đạt thông tin với máy tính Ngày nay, nhiều trình thiết ... nó, chương trình đồ họa thường thu hút người sử dụng tính thân thiện, dể dùng, kích thích khả sáng tạo nâng cao suất làm việc Đồ họa máy tính tất liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh...
 • 29
 • 551
 • 0

Bài giảng đồ họa : VIEWING TRANSFORMATIONS part 2 potx

Bài giảng đồ họa : VIEWING TRANSFORMATIONS part 2 potx
... sát ): [x - eye x y - eyey Dương Anh Đức, Lê Đình Duy érx ux - lx ù z - eyez êry uy - ly = [x' y' z'] ê êrz uz - lz ë ] Viewing transformation 8/10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Phương trình viết lại sau: érx ... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Sau phép biến đổi V, ro (vector r chuẩn hóa) biến thành vector [1, 0, 0] H [1 0] = r0 V H r0 = r 2 rx + ry + rz2 • Cuối cùng, ta xác đònh vector ... quan sát hệ toạ độ giới thực sau: Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 9/10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 10/10 ...
 • 5
 • 157
 • 0

Bài giảng đồ họa : VIEWING TRANSFORMATIONS part 1 potx

Bài giảng đồ họa : VIEWING TRANSFORMATIONS part 1 potx
... khăn ta muốn giao tiếp với người dùng hệ xử lý đồ họa chiều Ta thử tiếp cận theo cách khác Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 4 /10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Thay cho việc xác đònh hệ tọa ... hình bên dưới) Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 3 /10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Ta đạt điều nhờ vào phép biến đổi tònh tiến quay (rigid body transformations) Trước tiên, ta cần thực phép ... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Qui trình hiển thò Camera • Các tham số Camera ♦ Vò trí mắt nhìn (x, y, z) ♦ Hướng nhìn (towards vector, up vector) ♦ Vùng quan sát Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing...
 • 5
 • 188
 • 0

Bài giảng đồ họa : CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 3 CHIỀU part 2 ppsx

Bài giảng đồ họa : CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 3 CHIỀU part 2 ppsx
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Các phép biến đổi Affine tổng quát • Tổ hợp phép biến đổi Affine phép biến đổi Affine • Mọi phép biến đổi Affine phân rã thành tổ hợp phép biến đổi Affine sở Phép tỉ lệ ... P1 đến P2 thể vector k) Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi chiều 8/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Áp dụng qui tắc phân rã, ta biểu diễn quay quanh k góc θ thành dãy phép biến đổi sở sau: ♦ Tònh ... Thực phép quay quanh trục z góc : R(z,θ) ♦ Thực chuỗi phép biến đổi ngược lại trình y cos(β ) = z β kx Dương Anh Đức, Lê Đình Duy k" x d = d, sin(β ) = kx = kx Các phép biến đổi chiều 9/11 ĐỒ HỌA...
 • 5
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đồ họa máy tínhbài giảng đồ họa kỹ thuậtbài giảng đồ họa kỹ thuật cơ bảnslide bài giảng đồ họa máy tínhbài giảng đồ họa ứng dụngbài giảng đồ họa kỹ thuật 2bài giảng đồ họa và hiệnbài giảng đồ họa kỹ thuật 1bài giảng đo lườngbài giảng văn hóa doanh nghiệpbài giảng văn hóa nghiệpbài giảng đo thông sốbài giảng đo tần sốbài giảng đo góc phabài giảng đo công suấtVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tChuong trinh ngay hoi doc sach1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 3. tuyen bo va cam ket10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tKQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013BAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giao4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 2010