Giáo án sinh lớp 6 (từ bài 1 3) sinh học 6 hoàng thị duy

giáo án TD lớp 5 (từ bài 1 đến bài 5)

giáo án TD lớp 5 (từ bài 1 đến bài 5)
... vòng sân - Về nhà em ôn nội dung học hôm nay, bạn lớp trởng - Đội hình xuống lớp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx * GV Thứ ngày .tháng năm 200 Giáo án lớp Bài đội hình đội ngũ - Trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ ... thở sâu vòng sân - Về nhà em ôn nội dung học hôm - Đội hình xuống lớp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx * GV Giáo án lớp Bài Thứ ngày .tháng năm 200 đội hình đội ngũ - Trò chơi kết bạn I MụC tiêu - Ôn ... sâu vòng sân - Về nhà em ôn nội dung học hôm - Đội hình xuống lớp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx * GV Thứ ngày .tháng năm 200 Giáo án lớp Bài đội hình đội ngũ - Trò chơi bỏ khăn I MụC tiêu - Ôn để củng...
 • 10
 • 284
 • 0

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011
... 3: Tìm hiểu q trình nhân đơi III Qúa trình nhân đơi AND ( tái AND) AND GV: Bổ sung: Có giả thiết kiểu tái AND +Kiểu bảo tồn: AND mẹ giữ ngun, AND tổng hợp rừ ngun liệu ( Chưa - Kiểu tái bản: bán ... khác cặp, biến đổi codon thành codon khác mã hóa loại a.a- ĐB đồng nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon mã hóa a.a khác- ĐB nhầm nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon kết thúc- ... (của Okazaki) + kiểu phân tán: AND ban đầu đứt đoạn nhỏ đoạn nhỏ làm khn tổng hợp đoạn nhỏ khác nối lại với thành AND * Thời điểm : nhân tế bào, NST, kì trung gian + Kiểu bán bảo tồn: giữ lại...
 • 39
 • 231
 • 0

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-16)

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-16)
... (7) Mr Ha (8) at  Answers Thanh Cong Delivery Service Date: June 16 Time: After midday For: Mr Van Message: Mr Nam called about his stationery order He wanted you call him at 86 34 082 Taken by: ... furniture in the house  Teaching aids: picture on page 28- 29  Procedure: Content  Warm- up: (Kim’s game) - Look at the picture (p 28) and write the position of each item  Presentation: - ... - Read the passage (p. 68) - Answers questions some - Write the notice - Share with their parthers - Present the model notice on the board Mr Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address...
 • 121
 • 523
 • 11

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-15)

Giáo án anh văn 8 (từ bài 1-15)
... Prepare next lesson Unit 2: Making arrangements Period No 8: Getting started & listen and read Teaching dat: 18/ 9/2006 I Objectives: - After learning, Ss will be able to talk about ... (5 lines) - Ask Ss to prepare new lesson Unit 3: At home Period No 18: Write Teaching date: 08/ 10/2006 I Objectives: - Students will be able to describe the room, kitchen, class ... (n) Sân vận động thành phố English speaking contest: Cuộc thi nói Tiếng anh The Newcomer (n) Ngời đến Culture House (n) Nhà văn hóa Millennium (n) Thiên niên kỷ Vs = versus (v) Đấu với Kick off...
 • 90
 • 396
 • 2

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new

giao an 11 co ban - tu bai 1-14 - new
... tohamarn - marathon sifihn - finish renurn - runner chiatelt - athletic crae - race conpahim - champion nurning - running centadis - distance storp - sport 10 cirang - racing T: Use the picture in ... pairs to report their answers Ss: Report the answers - General knowledge Quiz - English competition - Art Competition - Poem Reading / Reciting Competition - Singing Contest - Athletics Meeting ... definitions on the right Pre-teaching vocabulary : - sponsor (n) - contest(n) - judge(n) - announce (v) announcement(n) - recite(v) - apologize (to s.o) (for s.th/doing s.th ) WHILE- READING Matching...
 • 148
 • 171
 • 1

giáo án vật lý 11 từ bai 1-bài 7 bộ cơ bản

giáo án vật lý 11 từ bai 1-bài 7 bộ cơ bản
... điện vật hỏi 1: Nêu ví dụ cách làm vật bị - Khi cọ xát số vật vào len nhiễm điện? vật bị nhiễm điện - Sau GV Giải thích câu trả lời, - Một vật bị nhiễm điện hút hướng dẫn HS tìm biểu vật vật nhẹ ... cho vật chưa nhiễm điện tiếp cầu kim loại cho tiếp xúc với vật nhiễm điện bị xúc với vật nhiễm điện dương? nhiễm điện dấu với vật * Nếu hai vật nhiễm điện tiếp xúc với tổng điện tích hai vật ... II Vận dụng Bước Vật (chất) dẫn điện vật (chất) cách điện Dựa vào kiến thức vừa dạy kết hợp với kiến thức SGK, GV cho HS đọc trả lời câu hỏi SGK từ C2 tới C5 * Vật dẫn điện vật (chất) có chứa...
 • 40
 • 1,014
 • 6

giao an sinh hoc 9- vu thi hang

giao an sinh hoc 9- vu thi hang
... SGk trang 19 Hớng dẫn: Câu 3: loài sinh snả hữu tính giao phối có phan li độc lập tổ hợp tự gen trình phát sinh giao tử thụ tinh, sinh sản vô tính quy luật Câu 4: Đáp án d bố tóc thẳng, mắt xanh ... 09 Ngày dạy: / / Bài 11: Phát sinh giao tử thụ tinh I Mục tiêu - Học sinh trình bày đợc trình phát sinh giao tử động vật - Nêu đợc điểm giống khác trình phát sinh giao tử đực - Xác định đợc thực ... SGK trả lời câu hỏi: - HS lên trình bày tranh trình - Trình bày trình phát sinh giao tử phát sinh giao tử đực - HS lên trình bày trình phát sinh đực cái? giao tử - Các HS khác nhận xét, bổ sung...
 • 190
 • 322
 • 1

giao an sinh hoc 8- bach thi men

giao an sinh hoc 8- bach thi men
... thể ngời gồm phần? Kể tên phần đó? ? Khoang ngực gồm quan nào? ? Khoang bụng có quan nào? ? Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan nào? - Hs quan sát hình vẽ nghiên cứu trả lời Rút kết ... quan sát hình 13' quan: 2.3 sgk trả lời câu hỏi sau: ? Sự phối hợp hoạt động quan thể đợc thể nh nào? ? Quan sát hình 2.3 cho biết mũi tên từ hệ - Các quan thể thần kinh hệ nội tiết tới hệ quan ... kinh truyền từ quan thụ cảm qua TWTK đến quan phản ứng - Cung phản xạ gồm khâu: + Cơ quan thụ cảm + Nơron hớng tâm ( cảm giác) + Nơron trung gian + Nơron li tâm ( vận động) + Cơ quan phản ứng -...
 • 144
 • 165
 • 0

Giáo án Sinh lớp 6 (từ bài 1-3)

Giáo án Sinh lớp 6 (từ bài 1-3)
... đại diện bốn nhóm SV - HS : xem trước bài, kẻ bảng SGK IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS Ổn đònh lớp : sỉ số, tác phong học sinh, vệ sinh lớp (1’) Kiểm tra cũ : ( 5’) Câu 1: ...  Tuần - Tiết : 02 Bài NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu vài ví dụ cho biết đa dạng sinh vật với mặt, lợi hại chúng - Kể tên bốn nhóm sinh vật : Động vật , thực ... tồn tại; Có lớn lên, sinh sản cảm ứng với môi trường - Gọi HS khác nhận - GV cho điểm Bài : * Giới thiệu Sinh học môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật tự nhiên Có nhiều loại sinh vật khác : động...
 • 10
 • 343
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 tam khảo Bài 26 tiết 30 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Giáo án Sinh học lớp 6 tam khảo Bài 26 tiết 30 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
... từ quan……………… gọi sinh sản sinh Sinh dưỡng dưỡng tự nhiên Một số điều kiện đất ẩm có khả tạo từ quan sinh dưỡng Vậy sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gì?  Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên tượng hình ... sinh dưỡng( rễ, thân, lá) Chương V: Sinh sản sinh dưỡng Tiết 30 -Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng Sự tạo thành từ rễ, thân, số có hoa Sự tạo thành từ phần quan sinh dưỡng( rễ, thân, lá) Sinh sản sinh ... thành từ phần quan sinh dưỡng gọi hình thức sinh sản gì? Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Chương V: Sinh sản sinh dưỡng Tiết 30 -Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng Sự tạo thành từ rễ, thân, số có hoa 1.Cây...
 • 22
 • 2,716
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết doc
... 5, Ruột khoáng e, Dự trữ chất hoà dưỡng B, Tự luận: ? Mô ? Hãy kể tên loại mô thực vật ? III, Đáp án, thang điểm: 5,……… A, Trắc nghiệm: (7,5 điểm) I- Chọn câu trả lời nhất….(3 điểm) 1, c; 2, d; ... miền sinh trưởng, lông hút, trưởng thành 3, Thân to đâu: a, Do lớn lên phân chia TB b, Do phân chia TB tầng sinh vỏ c, Do phân chia TB mô phân sinh d, Do phân chia TB tầng sinh vỏ tầng sinh trụ ... tạo giống nhau, thực chức riêng * Các loại mô thường gặp thực vật: - Mô phân sinh - Mô mềm - Mô nâng đỡ IV, Thu bài, dặn d : (1 phút) - Thu - Về nhà xem trước ...
 • 5
 • 277
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Ôn tập chương 1 doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Ôn tập chương 1 doc
... năng: SGK 7, Đặc điểm cấu tạo chức thân trưởng thành: * Cấu tạo: Giống thân non(chỉ khác cách sắt xếp bó mạch) * Chức năng: SGK IV, Kiểm tra, đánh gi : V, Dặn d : (1 phút) Học lại toàn đẫ học ... qua tiết ôn tập hôm 2, Triển trai bài: Hoạt động thầy trò Nội dung ? Dựa vào đặc điểm để nhận 1, Thực vật có hoa thực vật biết TV có hoa TV không có hoa: hoa - Thực vật có hoa: quan sinh sản ... chốt lại kiến thức - Cấu tạo gồm: Vách TB, màng sinh chất, chất TB, nhân số thành phần khác ( không bào, lục ? Mô ? Kể tên loại mô lạp) thường gặp? 3, Mô loại m : - M : nhóm TB có hình dạng, cấu...
 • 5
 • 1,448
 • 2

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên doc
... 2, Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên sung - Dựa vào kiến thức dẫ học cho biết: (Bảng phụ lệnh) ? Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? Có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ... Sinh sản thân bò cuối + Sinh sản thân rễ + Sinh sản rễ củ + Sinh sản IV, Kiểm tra, đánh gi : (5 phút) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời câu sau: 1, Có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự ... nhiên ? Hãy kể tên cỏ dại sinh sản tượng hình thành cá thể từ thân rễ phận quan sinh dưỡng - HS trả lời, bổ sung - Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự - GV nhận xét, kết luận nhiên: - GV gọi HS...
 • 5
 • 434
 • 0

Xem thêm