Bai 8 quy trinh truyen mau lam sang

Bai 8 quy trinh truyen mau lam sang

Bai 8  quy trinh truyen mau lam sang
... máu - Ghi hồ sơ có diễn biến bất thường liên quan đến truyền máu Kết thúc truyền máu III NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ PHẢN ỨNG TRUYỀN MÁU ` Khi bệnh nhân có phản ứng truyền...
 • 2
 • 145
 • 0

Slide quy trình truyền máu lâm sàng

Slide quy trình truyền máu lâm sàng
... Truyền máu đạt hiệu tối đa truyền máu an toàn An toàn truyền máu quy trình khép kín gồm nhiều giai đoạn truyền máu lâm sàng khâu cuối quan trọng Cần thực công tác truyền máu theo Quy chế truyền ... sớm phản ứng phụ truyền máu Cần theo dõi bệnh nhân suốt trình truyền máu, trình truyền máu, truyền máu xong Ghi lại thông tin tình trạng bệnh nhân vào phiếu theo dõi truyền máu: (a) Toàn trạng ... máu, hồ sơ bệnh án trước truyền máu Thực việc truyền máu, ghi bệnh án phiếu theo dõi truyền máu Theo dõi bệnh nhân trước, sau truyền máu, phát hiện, xử lý phản ứng truyền máu ghi vào hồ sơ bệnh...
 • 12
 • 601
 • 1

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NHỒI MÁU NÃO

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NHỒI MÁU NÃO
... lâm sàng, cận lâm sàng, số Siriraj , chụp cắt lớp vi tính, ta phác hoạ "lộ trình" cho chẩn đoán Schuidt có bảng phân định chảy máu não nhồi máu não (bảng 14) Bảng 14: Phân định chảy máu não nhồi ... Trước đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng, số Siriraj , chụp cắt lớp vi tính, ta phác hoạ "lộ trình" cho chẩn đoán "Lộ trình" cho chẩn đoán nhồi máu não 93 Kỷ yếu công trình khoa học Hội Thần ... tới chẩn đoán nhồi máu não Chỉ số Siriraj đối chiếu với chụp cắt lớp vi tính có giá trị chẩn đoán nhồi máu não 86,92% độ nhạy thang điểm 91,2% Trước điều trên, xin đề xuất lộ trình cho chẩn đoán...
 • 13
 • 27
 • 0

Bài 8: Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng docx

Bài 8: Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng docx
... đứng đầu tổ hợp bảo lãnh phát hành Trong phần lớn trường hợp phát hành chứng khoán lần đầu công chúng, để đảm bảo thành công đợt phát hành tổ chức phát hành phải chọn tổ chức bảo lãnh phát hành ... lãnh phát hành, công ty kiểm toán tổ chức tư vấn tiến hành định giá chứng khoán phát hành Định giá chứng khoán khâu khó khăn phức tạp tiến hành phát hành chứng khoán công chúng Nếu định giá chứng ... đợt phân phối chứng khoán - Sau hoàn thành việc phân phối chứng khoán, tổ chức phát hành với tổ chức bảo lãnh phát hành phải báo cáo kết đợt phát hành cho Uỷ ban chứng khoán tiến hành đăng ký...
 • 7
 • 196
 • 0

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 1 pdf

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 1 pdf
... Roentgenology and Radium Therapy) Ng y ngời ta định nghĩa y học hạt nhân (YHHN) l chuyên ng nh y học bao gồm việc sử dụng đồng vị phóng xạ (ĐVPX), chủ y u l nguồn phóng xạ hở để chẩn đoán, điều ... v nghiên cứu y học Việc ứng dụng đồng vị phóng xạ n y chủ y u dựa theo hai kỹ thuật bản: kỹ thuật đánh dấu phóng xạ hay điểm phóng xạ (Radioactive Indicator, Radiotracer) v dùng xạ phát từ ĐVPX ... khoa học khác - Một mốc quan trọng kỹ thuật đánh dấu phóng xạ l năm 19 13, George Hevesy thực nghiệm hóa học đ dùng ĐVPX để theo dõi phản ứng Từ có nguyên lý Hevesy: chuyển hóa đồng vị nguyên tố...
 • 10
 • 211
 • 0

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 2 pps

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 2 pps
... g e Vi e N y to k lic c chơng 2: ghi đo phóng xạ y học hạt nhân Mục tiêu: Hiểu đợc nguyên lý cấu tạo v hoạt động số loại đầu dò phóng xạ Vẽ v hiểu sơ đồ cấu tạo hệ ghi đo phóng xạ y học hạt nhân, ... nội dung chuyên khoa y học hạt nhân ? 10 Mối liên quan y học hạt nhân v chuyên khoa khác y học ? d o m o o c u -tr a c k C w w w d o m C lic k to Y Học Hạt Nhân 20 05 w w w w bu bu y N O W ! XC ... e Vi e N y to k lic c Nội v S i Gòn cũ Từ đến chuyên ng nh YHHN đợc phát triển nhanh Cho đến nớc ta có 20 sở YHHN với quy mô khác Tuy cha đợc trang bị đ y đủ nhng họ đ góp phần chẩn đoán cho...
 • 10
 • 149
 • 0

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 3 pdf

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 3 pdf
... dợc phóng xạ tìm hợp chất đánh dấu ng y c ng đáp ứng theo y u cầu y học hạt nhân Ng y nay, nội dung hoá dợc học phóng xạ l nghiên cứu sản xuất hạt nhân phóng xạ, hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng ... nhân phóng xạ, hoá chất v dợc chất phóng xạ theo mong muốn y học hạt nhân Phần I: Hoá phóng xạ Các phơng pháp điều chế hạt nhân phóng xạ 1.1 Điều chế từ tự nhiên Có nhiều hạt nhân phóng xạ sẵn có ... v in vivo từ đầu năm 19 13 Sau đó, nhiều nh y học đ dùng thuốc phóng xạ, hoá chất phóng xạ l m chẩn đoán v điều trị bệnh M i đến năm 1950, chuyên ng nh hoá dợc học phóng xạ phát triển to n diện,...
 • 10
 • 150
 • 0

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 4 ppsx

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 4 ppsx
... hoá học 1.8 Năng lợng phóng xạ thích hợp Hạt nhân phóng xạ thuốc phóng xạ phải có lợng v chất tia phóng xạ thích hợp với mục đích ghi đo v điều trị Thuốc phóng xạ chẩn đoán thờng dùng hạt nhân phóng ... phóng xạ (Radioimmunoassay: RIA), phơng pháp đo phóng xạ miễn dịch (Immunoradiometricassay: IRMA) hay phơng pháp đo chất nhận đặc hiệu phóng xạ (Radioreceptorassay: RRA) Phần II: Dợc phóng xạ Định ... nhân phóng xạ ? Ví dụ ứng dụng số HCĐD thờng dùng ? 05 Trình b y nguyên lý phơng pháp đánh dấu tổng hợp hoá học ? Cho ví dụ 06 Định nghĩa thuốc phóng xạ, phân tích khác biệt thuốc phóng xạ với...
 • 10
 • 130
 • 0

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 5 pps

Giáo trình tổng hợp hướng dẫn quy trình chuẩn đoán lâm sàng bằng phương pháp phóng xạ y học phần 5 pps
... phát rối loạn tổng hợp hormon giáp bên tuyến giáp nh nghiệm pháp đuổi thiocyanat hay perclorat a Nghiệm pháp h m Werner: Nghiệm pháp n y S.C Werner thực năm 1 955 Nguyên lí phơng pháp nh sau: ... tuyến giáp đ bị suy) Cần lu ý l trờng hợp nhân độc tự trị phần tổ chức tuyến giáp l nh ngừng hoạt động, v sau tiêm đợt TSH to n tuyến lên hình 1.3 Ghi hình nhấp nh y tuyến giáp (xạ hình tuyến ... phơng pháp có giá trị chẩn đoán bệnh TG Năm 1 952 H Allen v W Goodwin l ngời dùng đồng vị phóng xạ để ghi hình tuyến giáp Về sau phơng pháp n y ng y c ng c ng đợc ho n thiện v áp dụng rộng r i lâm...
 • 10
 • 128
 • 0

tiểu luận QUY TRÌNH TRUYỀn máu

tiểu luận QUY TRÌNH TRUYỀn máu
... QUY TRÌNH TRUYỀN MÁU Truyền tiểu cầu - Tiểu cầu cần truyền sớm tốt hoạt tính tiểu cầu giảm nhanh trình lưu trữ Bài giảng QUY TRINH TM ThS Hà Nữ Thùy Dương - - Nếu sử dụng pool tiểu cầu phải truyền ... truyền máu - Nếu có phản ứng truyền máu phải dừng truyền máu ngay, báo bác sỹ điều trị nhân viên ngân hàng máu - Tai biến truyền máu xảy truyền máu, vài giờ, vài ngày vài tuần sau Bài giảng QUY ... nhịp thở, mạch bệnh nhân trước truyền máu theo dõi thay đổi sau truyền máu 2 Lĩnh máu vận chuyển máu 2.1 Lĩnh máu - Trước lĩnh máu phải kiểm tra kỹ y lệnh truyền máu bác sỹ, loại thuốc sử dụng...
 • 43
 • 155
 • 1

Bộ câu hỏi điều tra về kiến thức truyền máu lâm sàng cho điều dưỡng

Bộ câu hỏi điều tra về kiến thức truyền máu lâm sàng cho điều dưỡng
... CÂU HỎI Câu Lấy máu làm xét nghiệ m lĩnh máu NỘI DUNG CÂU HỎI Bạn cho biết câu trả lời lấy máu làm xét nghiệm lĩnh-phát máu cần lấy? A 01 tub máu chống đông EDTA? B 01 tub máu không ... tin đơn vị máu lĩnh lĩnh A Không cần kiểm tra máu B Chỉ kiểm tra thông tin túi máu C Đối chiếu thông tin túi máu phiếu phát máu Câu An toàn miễn dịch nhóm máu Câu Theo dõi truyền máu C\van\who\protocol ... 1.Bạn cho biết thủ tục sau bắt buộc người lĩnh máu phải làm? Câu Thủ A Gửi mẫu máu từ ngày hôm trước tục B Gửi sổ lĩnh máu từ ngày hôm trước hành C Đồng thời gửi mẫu máu sổ lĩnh máu Kiểm tra thông...
 • 3
 • 861
 • 17

bài 8 QUY ĐỒNG MẪU THỨC (THẦY NHẬT dạy ngày 09/11/2010)

bài 8 QUY ĐỒNG MẪU THỨC (THẦY NHẬT dạy ngày 09/11/2010)
... gọi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Vậy quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ? BàI Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức BàI Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 1) Quy đồng mẫu thức gì? - Khái niệm: Quy ... bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ? Nhận xét: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm sau: - Phân tích mẫu thức thành nhân tử tìm MTC -Tìm nhân tử phụ mẫu thức - Nhân tử mẫu phân thức ... y)( x - y) ? Để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta phải tìm MTC ? 2) Tìm mẫu thức chung ? Mẫu thức chung phân thức thoả mãn điều kiện ? - MTC tích chia hết cho mẫu thức phân thức cho ?1( sgk)...
 • 21
 • 362
 • 0

Bài giảng quy trinh lam g a dien tu

Bài giảng quy trinh lam g a dien tu
... xõy dng th quan h hỡnh hcS dng GeoSpd, ta s cú cm giỏc l mỡnh cú th to hỡnh vi khụng gian khụng cú gii hn, vớ d nh ta v mt ng thng, di ca ng thng ny l vụ tn, nu ta to ng thng ny vi nhng cụng c ... với đối tượng học sinh họ, bám sát nội dung, chương trình SGK g p phần tăng hiệu giáo dục II Thế giảng điện tử ? Bài giảng điện tử hiểu giảng thiết kế (chuẩn bị bài) thực việc giảng dạy máy vi ... cụng c thụng thng: giy, bỳt, thc k thỡ chc hn ta s gp phi tr ngi l gii hn khụng gian v, nhng vi GeoSpd, ta khụng cn phi lo lng vỡ iu ú 27 Phn mm Geometer s Sketchpad Mt c im quan trng ca phn mm...
 • 30
 • 227
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUY TRÌNH GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA TẠI ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... thiệu Quy trình giao đất lâm nghiệp tham gia địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Người trình bày: Phạm Đình Phong Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai Sở TN&MT Quảng Ngãi Mở đầu: Chương trình Phát triển nông ... việc giao đất cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất lâm nghiệp; + Giới thiệu cho hộ biết qui trình GĐLNCSTG, lộ trình thực công việc giao đất cấp chứng nhận quy n sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh ... – 2008) thực công tác đo đạc lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp GCN địa bàn 06 huyện miền núi, tỉnh Quảng thực theo Quy trình giao đất lâm nghiệp tham gia, đo đạc 121.930ha, đạt 98 % ; cấp...
 • 37
 • 347
 • 0

BÁO CÁO TỔNG HỢP MÔN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT NGÀNH MAY NỘI DUNG: QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP MÔN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT NGÀNH MAY NỘI DUNG: QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG
... NẸP LAI I QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG Mặt sau Mặt trước I QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG Cụm ... QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG Cụm thân sau B2 ráp đô+với thân TS sau B1 Ráp TS TS + I QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN ... TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG Cụm cổ D1 may lộn cổ D2 ráp cổ với chân cổ I QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ SÁNG TẠO BỘ MẪU CỨNG HỖ TRỢ MAY SẢN PHẨM ÁO KHOÁC JEAN LỬNG Lắp ráp E4 tra...
 • 24
 • 381
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình thử nghiệm lâm sàngquy trình lấy máu làm xét nghiệmthực trạng truyền máu lâm sàngkết quả truyền máu lâm sàng sử dụng chế phẩm máu được cung cấp từ cơ sở truyền máu kháccác quy trình truyền máu chuyên sâuquy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãibai giang quy trinh san xuat xi mang cua th s lam vinh sonquy tắc truyền máu sinh học 8bài giảng quy trình thiết kếquy trình ni mẫumô tả quy trình truyền thôngquy luật trên màu ánh sángquy trình dạy tập làm vănbài giảng quá trình truyền vậnbài giảng lập trình truyền thôngBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 7. Gương cầu lồiUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018